«Θά γίνω χωροφύλαξ, παραβιάζουν τήν Συνθήκη!»

Ὁ Εὐάγγελος Γεροβασιλείου. Ἔνθετες: Εἰκόνες ἀπό τό τουριστικό περίπτερο τῶν Σκοπίων

Πρωτοφανής ὁμολογία Τσίπρα στόν οἰνοποιό Εὐάγγελο Γεροβασιλείου γιά τίς Πρέσπες

Ο ΟΙΝΟΠΟΙΟΣ Εὐάγγελος Γεροβασιλείου εἶναι ἕνας ἤπιος ἄνθρωπος μέ πρᾶο χαρακτῆρα. Ἐπικεντρώνεται στήν οὐσία τῶν πραγμάτων καί δέν ἀναζητεῖ τήν ἀντιπαράθεση γιά τήν ἀντιπαράθεση. Αὐτό πού εἶδε ὅμως στήν πρόσφατη ἐμπορική ἔκθεση Prowein στό Ντύσσελντορφ τῆς Γερμανίας, ὅπου προεβλήθη στό περίπτερο τῶν Σκοπίων ἡ σειρά κρασιῶν «Wines of Μacedonia», τόν ἐνόχλησε βαθύτατα. Πρῶτα ὡς Ἕλληνα καί Μακεδόνα καί ἔπειτα ὡς ἐπιχειρηματία, ὁ ὁποῖος δραστηριοποιεῖται στόν συγκεκριμένο κλάδο ἐδῶ καί χρόνια, μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία.

Φωτογράφισε, λοιπόν, τά προϊόντα πού εἶχαν ἐκτεθεῖ στό ὑπερμέγεθες γιά τίς ἀνάγκες τῆς συγκεκριμένης χώρας περίπτερο τῶν Σκοπίων καί διαφημίζοντο ὡς «μακεδονικά», καί στό περιθώριο τῆς χθεσινῆς συσκέψεως ἐπιχειρηματιῶν πού ἔγινε στήν Θεσσαλονίκη ὑπό τόν Πρωθυπουργό πλησίασε τόν Ἀλέξη Τσίπρα καί θέλησε νά τοῦ τά δείξει. Ἐπρόκειτο γιά δύο κρασιά, λευκό καί κόκκινο, πού στίς ἐτικέττες τους ἔφεραν τίς μορφές καί τά ὀνόματα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί τοῦ Ἑρμοῦ! Κρασιά, πού δέν κυκλοφόρησαν πρώτη φορά τώρα, αὐτό συμβαίνει χρόνια δυστυχῶς, ἀλλά πάντως προϊόντα πού κυκλοφοροῦν μέ τήν αὐτή ὀνομασία μετά τήν κύρωση καί ἐφαρμογή τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ἐπίσης, ὁ γνωστός ἐπιχειρηματίας ἔδειξε στόν Πρωθυπουργό φωτογραφία τῆς ποικιλίας τῶν Σκοπιανῶν, πού φέρει τόν τίτλο «Big Macedonian Red» καθώς καί εἰκόνα τοῦ τουριστικοῦ περιπτέρου μαμμούθ τῶν Σκοπίων. Τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία» ἐγράφετο μέ μικρά γράμματα δίπλα στήν φράση «Ὑπουργεῖο Τουρισμοῦ», ἐνῶ στό κέντρο τοῦ περιπτέρου φιγουράριζε φαρδύ πλατύ τό ὄνομα «Μακεδονία», σκέτο. Γιά τήν ἱστορία, ἐπίσης, σημειώνεται ὅτι ἡ σκοπιανή ἕνωσις οἴνου στήν ἀφίσσα της ἔχει ἕνα ἀγγεῖο γιά κρασί μέ τόν ἥλιο τῆς Βεργίνας. Ὁ Τσίπρας ἔδειξε ἔκπληκτος, ἀλλά ἄκουσε μέ προσοχή τόν ἐπιχειρηματία νά τοῦ λέει:

«Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, κ. Πρόεδρε, θέλουν προσοχή. Τό κρασί πού μπαίνει σέ σπίτια καί σερβίρεται σέ καταστήματα σέ χιλιάδες ἀνθρώπους δέν εἶναι ἀνώνυμο προϊόν. Εἰδικῶς ὅταν φέρει ἐπάνω του ἐθνικά σύμβολα. Καί ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶναι ἐθνικό σύμβολο!». Ὁ Τσίπρας ἀπήντησε μέ σεβασμό στόν ἐπιχειρηματία, λέγοντας τά ἑξῆς: «Φέρτε τα! Τά θέλω! Αὐτά εἶναι ντοκουμέντα, ὅτι παραβιάζεται ἡ Συνθήκη τῶν Πρεσπῶν! Καλά κάνατε καί τά φωτογραφίσατε. Αὐτά θά μᾶς βοηθήσουν! Δυστυχῶς, πρέπει νά παίξουμε λίγο καί τόν χωροφύλακα τώρα!». Ἡ ὁμολογία τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι παραβιάζεται ἡ Συμφωνία «μέ τό καλημέρα» τῆς ἐφαρμογῆς της, συνιστᾶ κατά τήν γνώμη τῆς «Ἑστίας» ἕνα σημαντικό πολιτικό γεγονός. Καί τοῦτο, διότι συμφώνως πρός ὅσα ὁρίζονται στήν Συμφωνία:

• Πρῶτον, τά Σκόπια σέβονται τήν ἀρχαία ἑλληνική πολιτιστική κληρονομία, ἡ ὁποία περιλαμβάνει καί τόν Μέγα Ἀλέξανδρο. Δέν εἶναι δυνατόν νά δέχονται στό πλαίσιο τῶν διαπραγματεύσεων νά γράψουν στά σχολικά βιβλία τους ὅτι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶναι Ἕλλην, ἀλλά ὅταν πρόκειται γιά τό ἐμπορικό κέρδος νά κάνουν σημαία τοῦ ὑποτιθέμενου «μακεδονικοῦ οἴνου» τόν Μέγα Ἀλέξανδρο ἀλλά καί τόν Ἑρμῆ!

• Δεύτερον, τά ζητήματα μέ τά ἐμπορικά σήματα ἔχουν παραπεμφθεῖ συμφώνως πρός τήν συμφωνία σέ εἰδική ἐπιτροπή τοῦ ΟΗΕ πρός ἐπίλυσιν. Γιά τά κρασιά τῆς Μακεδονίας μας ὅμως, τά ὁποῖα ἔχουν ἱστορία 2.000 ἐτῶν, δέν τίθεται ζήτημα διακρατικῆς διαβουλεύσεως. Καί τοῦτο, διότι ὁ ἑλληνικός μακεδονικός οἶνος εἶναι κατοχυρωμένος στήν κοινοτική νομοθεσία ὡς προϊόν μέ προστατευόμενη γεωγραφική ἔνδειξη. Ὁ ὅρος «μακεδονικός οἶνος» ἀνήκει στήν Ἑλλάδα, καί ὄχι στούς Σκοπιανούς, οἱ ὁποῖοι παραπειστικῶς ἔγραψαν μέ μικρή γραμματοσειρά στίς ταινίες τους τήν φράση «χώρα προελεύσεως: Βόρειος Μακεδονία».

Ἐάν ὁ Πρωθυπουργός ἐννοεῖ ἀπολύτως ὅσα λέει περί ντοκουμέντων καί περί παραβιάσεως τῆς Συνθήκης, τότε πρέπει νά τραβήξει τό αὐτί τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Γιώργου Κατρούγκαλου ἀλλά καί νά πάρει τά κεφάλια τῆς ἑλληνικῆς προξενικῆς ἀρχῆς στό Ντύσσελντορφ, ἐφ’ ὅσον ἔδρασε αὐτοβούλως. Καί τοῦτο, διότι ὁ Σύνδεσμος Ἑλληνικοῦ Οἴνου μέ ἐπιστολή του τόσο στούς διοργανωτές τῆς Ἐκθέσεως ὅσο καί στίς προξενικές ἀρχές –ἔχοντας τήν ἐμπειρία τῆς περυσινῆς ἐκθέσεως, προειδοποίησε ἅπαντες νά μήν ἐπαναληφθοῦν τά ἴδια. Συνέβησαν ὅμως. Καί ὅπως καταγγέλλεται, οἱ ἑλληνικές προξενικές ἀρχές ἀδιαφόρησαν. Μέ ὁδηγία ἀπό τήν κεντρική ὑπηρεσία; Αὐτοβούλως; Ὅπως κι ἄν ἔχει, ὑπάρχουν εὐθύνες.

Κεντρικό θέμα