Τέσσερα φεστιβάλ Σκοπιανῶν στήν παραλία Κατερίνης!

Μέ διοργανωτές ἀπό τήν Ὀχρίδα καί συμμετοχή Τουρκοκυπρίων

ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ πρόκλησις ἀπό τούς Σκοπιανούς παραμονές τῶν ἐγκαινίων τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης καί μέ τήν προεκλογική ἐκστρατεία γιά τό δημοψήφισμα στήν γειτονική χώρα νά εὑρίσκεται ἐν πλήρει ἐξελίξει. Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», σκοπιανές «πολιτιστικές» ὀργανώσεις ἀπό τήν Ὀχρίδα ἐκμεταλλευόμενες τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἡ ὁποία τούς ἐπιτρέπει νά ἀποκαλοῦνται «μακεδονικές» ἀκόμη καί ἐπί ἑλληνικοῦ ἐδάφους (!), προγραμματίζουν τήν διεξαγωγή τεσσάρων φολκλορικῶν φεστιβάλ στήν παραλία Κατερίνης. Ἕνα ἐξ αὐτῶν μάλιστα μέ προβεβλημένη συμμετοχή Τουρκοκυπρίων. Οἱ ὀργανωτές ἔχουν ἕδρα τήν Ὀχρίδα καί δέν τηροῦν οὔτε τά προσχήματα: Δηλώνουν «Μακεδόνες». Καί ὅμως κατορθώνουν νά ἐξασφαλίζουν ἄδειες ἀπό τίς τοπικές ἀρχές καί νά πραγματοποιοῦν φεστιβάλ.

Γιά νά γίνουμε συγκεκριμένοι: Γιά τήν περίοδο 11 ἕως 18 Σεπτεμβρίου ἀναγγέλλεται τό διεθνές φεστιβάλ «Παραλία 2018» πού ὀργανώνεται ἀπό τήν ἑταιρεία «International Folklore Festivals, Ohrid – Macedonia». Διοργανωτής μιά ἑταιρεία μέ ἕδρα τήν Ὀχρίδα, γνωστή γιά τίς σχέσεις της μέ τούς Τουρκοκυπρίους τούς ὁποίους καλεῖ στίς ἐκδηλώσεις της ἀναγνωρίζοντας τό ψευδεπίγραφο μόρφωμα πού παρουσιάζουν γιά κράτος. Ἡ ἴδια ἑταιρεία ὀργανώνει καί ἄλλο φεστιβάλ στήν Λεπτοκαρυά (ὑπό τόν τίτλο Leptokarya 2018) ἀπό τίς 11 ἕως τίς 14 Σεπτεμβρίου. Δυστυχῶς οἱ προκλήσεις δέν σταματοῦν ἐδῶ. Καί ἄλλοι ὀργανισμοί ἀπό τά Σκόπια δραστηριοποιοῦνται ἀνενόχλητοι. Ἀπό σήμερα καί μέχρι τίς 11 τοῦ μηνός ἑταιρεία μέ ἕδρα τήν Ὀχρίδα (MIOFF-Multicultural International Organization Of Festivals) ὀργανώνει φεστιβάλ χοροῦ στήν παραλία τῆς Πιερίας. Πρῶτο καί καλύτερο στίς διαφημιστικές φωτογραφίες τοῦ φεστιβάλ φιγουράρει ἕνα τουρκοκυπριακό συγκρότημα. Στήν παραλία τῆς Κατερίνης ἀπό χθές ἔχει ἀρχίσει ἄλλο φεστιβάλ μουσικῆς καί λαϊκῶν χορῶν τό ὁποῖο ἐπίσης ὀργανώνει σκοπιανή ἑταιρεία μέ ἕδρα τήν Ὀχρίδα. Φαίνεται πώς πρόκειται γιά ἕνα δίκτυο πού ὀργανώνει κινήσεις ἠπίας διεισδύσεως καί τό ὁποῖο ἔχει ἀνακαλύψει «κερκόπορτες» στόν ἑλληνικό διοικητικό μηχανισμό καί προωθεῖ ὑπό τήν κάλυψη τῶν «πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων» ἔντεχνες κινήσεις ἐπιρροῆς.

Πρόκειται γιά ἐνέργειες οἱ ὁποῖες χαρακτηρίζονται ὡς ἄσκησις «soft power», δηλαδή ἤπιες διεισδύσεις, οἱ ὁποῖες ἀποβλέπουν στήν δημιουργία προϋποθέσεων γιά πολιτικά τετελεσμένα. Ἤδη οἱ Σκοπιανοί ἔχουν δείξει ὅτι ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν δέν εἶναι γιά αὐτούς ἡ λύσις τοῦ προβλήματος τῆς ὀνομασίας τους. Εἶναι μόνον τό ἐφαλτήριο ἀπό τό ὁποῖο ἐξορμοῦν γιά νά σύρουν τήν Ἑλλάδα στήν πλήρη ἀποδοχή τῶν ἀνιστορήτων ἀπαιτήσεών τους. Τό ἐρώτημα εἶναι, ἡ Ἑλλάς τί πράττει; Τούς ἀφήνει ἀσύδοτους;

Μόνον ἀπό τίς περιοχές τίς ὁποῖες ἐπιλέγουν γιά τά «φεστιβάλ» τους μποροῦμε νά εἴμαστε σίγουροι ὅτι πολύ σύντομα θά προσπαθήσουν νά δημιουργήσουν ἐκ νέου ζήτημα «μακεδονικῆς» μειονότητος. Πού μέ τό «κεκτημένο» τῶν Πρεσπῶν δέν θά χαρακτηρίζεται «σλαβόφωνη» ὅπως συνέβαινε κατά τό παρελθόν. Θά τήν χαρακτηρίζουν «μακεδονική» προβάλλοντας ὅτι ὁμιλοῦν «μακεδονική» γλῶσσα. Αὐτά εἶναι τά ἐπίχειρα τῆς ἀπερισκεψίας ὅταν ἀδιαφοροῦμε γιά τά ἐθνικά θέματά μας.

Ἀνάγλυφα «βλέπει» κανείς στίς ἐκδηλώσεις αὐτές τήν λυκοφιλία ἑτεροκλήτων ἑταίρων πού μοναδικό σημεῖο ἐπαφῆς ἔχουν τήν ἐχθρότητα πρός τήν Ἑλλάδα. Τό ἀδιανόητο εἶναι ὅτι τούς δίδεται ἄδεια νά ὀργανώνουν ἐκδηλώσεις σέ ἑλληνικό ἔδαφος. Εἶναι ἀπορίας ἄξιο ποιός Δῆμος καί ποιά περιφέρεια τούς ἔδωσε ἄδεια χωρίς νά ἀντιληφθεῖ περί τίνος πρόκειται.

Θά ἀρκοῦσε μιά μικρή ἔρευνα γιά νά διαπιστώσει τά καταγγελλόμενα ὁποιαδήποτε ἑλληνική ἀρχή ἦλθε σέ ἐπικοινωνία μαζί τους. Ἄλλωστε τήν ἔρευνα αὐτή ἔκανε ὁ Σύλλογος Ἑβριτῶν Νομοῦ Ροδόπης, ὁ ὁποῖος εἶχε κληθεῖ νά μετάσχει σέ αὐτά τά φεστιβάλ καί ἐν τέλει ἀρνήθηκε. Οἱ καταγγελίες πού κάνει ἔχοντας συγκεντρώσει ἐξοργιστικά στοιχεῖα ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Χρῆστος Χατζηπέμου εἶναι συγκλονιστικές. Σχετικά παραθέτουμε χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα ἀπό τήν καταγγελία:

«Ἦρθε στό mail τοῦ Συλλόγου Ἑβριτῶν Ν. Ροδόπης διαφημιστικό τοῦ φεστιβάλ BUDVA 2018 μήνυμα μέ παραπομπή στή σελίδα eaff.eu. “Ἐντοπίσαμε” τό φεστιβάλ στήν ἱστοσελίδα παραπομπῆς τοῦ EAFF-European Association of Folklore Festivals πού φέρεται ὡς Official Partner τῆς UNESCO μέ ἕδρα 47, Nikola Gabrovski Str., P.O. Box 27, 5002 Veliko Tarnovo, Bulgaria καί τηλ. +359 62 62 15 41. Πρόεδρος φέρεται ὁ Kaloyan Nikolov, καί στό συμβούλιο μετέχει ἀπό τά Σκόπια ὁ Milenko Adrenski. (eaff.eu)

Διευθυντής (Director) στό φεστιβάλ φέρονταν Jovan Jonoski χωρίς περαιτέρω πληροφορίες.

Σέ αὐτήν συμπληρώσαμε τήν φόρμα συμμετοχῆς καί προπληρώσαμε τήν συμμετοχή μας σέ λογαριασμό τῆς ProCredit Bank (Bulgaria).

Στό τέλος Ἰουνίου λάβαμε ἕνα ἠλεκτρονικό μήνυμα ἀπό τόν Jovan Jonoski ([email protected]) στό ὁποῖο μᾶς πληροφοροῦσε ὅτι «The festival is in organization of Mr. Ognjen Vucevic from Bar, Montenegro and Mr. Jovan Jonoski from Ohrid, Macedonia.».

Ἀντιλαμβάνεται κανείς ὅτι ἡ φοροδιαφυγή πού προκύπτει ἀπό τό γεγονός ὅτι οἱ σχετικές μέ τά «φεστιβάλ» αὐτά συναλλαγές γίνονται μέσω βουλγαρικῆς τραπέζης, εἶναι ἡ μικρότερη ἀπό τίς παρανομίες πού ἀποκαλύπτονται.

Κεντρικό θέμα