Τάδε ἔφη ΣΥΡΙΖΑ: Ἐνίκησε ὁ Κασσε-λαϊκισμός

Ἐντυπωσιακή νίκη μέ ποσοστό 56% ἔναντι τῆς ἀντιπάλου του Ἔφης Ἀχτσιόγλου πού ἔλαβε 43% – Τρεῖς πολιτικοί ἀρχηγοί ἀπό τήν Κρήτη, δύο ἀπό τά Χανιά καί ἕνας ἀπό τό Ἡράκλειο

ΕΠΕΚΡΑΤΗΣΕ τελικῶς μέ ἄνεση ὁ Στέφανος Κασσελάκης, καί εἶναι πλέον ὁ νέος ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Συμφώνως πρός τήν πρώτη ἐπίσημη ἀνακοίνωση, τά ποσοστά διεμορφώνοντο σέ 56% γιά τόν νικητή τῶν ἐκλογῶν καί 43% γιά τήν κ. Ἀχτσιόγλου. Τά δύσκολα ὅμως καί γιά τόν ἴδιο καί γιά τό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἀρχίζουν ἀπό σήμερα. Τό ἀποτέλεσμα ἔδειξε ὅτι ἐπεκράτησε στό κόμμα τῆς Ἀριστερᾶς ἡ λογική τῆς ἀντισυστημικῆς, ἀλλά κυρίως λαϊκιστικῆς ψήφου. Στόν λαϊκισμό ἄλλως τε ἐστηρίχθη ἀπό τήν ἀρχή ἡ ἄνοδός του καί ἡ ἐξασφάλισις ποσοστῶν πού τόν ὁδήγησαν στήν κυβέρνηση. Τώρα ὅμως, ὁ ἡγέτης του, κατά τίς λίγες ἑβδομάδες ἀπό τότε πού κατέθεσε τήν ὑποψηφιότητά του, προέβαλλε ἀποκλειστικῶς ἕνα lifestyle χωρίς νά ἀρθρώσει οὔτε κατ’ ἐλάχιστον πολιτικό λόγο. Ἡ ὑπερψήφισις δέ αὐτῆς τῆς προτάσεως δεικνύει ὅτι μιά μεγάλη μᾶζα μελῶν καί ψηφοφόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπορρίπτουν τίς παραδοσιακές τοποθετήσεις τῆς Ἀριστερᾶς, καί ἐστράφησαν στήν πρώτη ἐναλλακτική πρόταση πού τούς προσεφέρθη.

Ὁ Στέφανος Κασσελάκης ἔχει δηλώσει ὅτι δέν ἐπιθυμεῖ νά παραιτηθεῖ κανείς, προκειμένου νά γίνει ὁ ἴδιος βουλευτής, κάτι πού τόν ἀπαλλάσσει ἀπό τήν ὑποχρέωση νά ἐκτεθεῖ σέ ἕναν χῶρο πού δέν τοῦ εἶναι καθόλου οἰκεῖος καί νά ἔλθει σέ ἄμεση ἀντιπαράθεση μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη. Ἄλλως τε καί κατά τήν προεκλογική περίοδο γιά τήν ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐντέχνως ἀπέφυγε νά ἔχει ἄμεσο διάλογο μέ τήν ἀνθυποψήφιά του Ἔφη Ἀχτσιόγλου, καί ἔτσι δέν εὑρέθη στήν δύσκολη θέση νά ὑποχρεωθεῖ νά προβάλλει πολιτικές θέσεις. Ἡ δέ μοναδική ἀναφορά του στό Κυπριακό καί στό «κρατίδιο» τῶν Τουρκοκυπρίων, ἦταν μᾶλλον ἀτυχής. Ἐξέφρασε βεβαίως ἕναν στόχο τόν ὁποῖο ἐνδεχομένως ἔχει, ἀλλά δέν εἶχε τό αἰσθητήριο νά ἀντιληφθεῖ ὅτι ἦταν πρόωρο νά ἀρχίσει νά τόν ἐκδηλώνει. Τώρα ὅμως, ἀργά ἤ γρήγορα, ἀκόμη καί παραμένοντας ἐκτός Βουλῆς θά ὑποχρεωθεῖ νά μιλήσει πολιτικῶς. Ἴσως μάλιστα νά τόν προκαλέσουν νά τό κάνει οἱ «σύντροφοί» του στόν ΣΥΡΙΖΑ, καί τότε ἐνδεχομένως θά δρομολογηθοῦν ἐξελίξεις πού μπορεῖ νά ὁδηγήσουν μέχρι καί σέ διάσπαση τοῦ κόμματος.

Ταυτοχρόνως θά ἔχει νά ἀντιμετωπίσει προκλήσεις καί ἄμεσες ἐκλογικές ἀναμετρήσεις. Οἱ ἐπικείμενες δημοτικές καί περιφερειακές ἐκλογές δέν θά θεωρηθοῦν καθοριστικές, καθώς ὡς νέος πολιτικός ἀρχηγός θά τύχει μίας περιόδου χάριτος. Οἱ Εὐρωεκλογές ὅμως τῆς ἐρχομένης Ἀνοίξεως θά ἀποτελέσουν τήν πρώτη σοβαρή δοκιμασία γιά τόν κ. Κασσελάκη. Ἄν δέν σημειωθεῖ μιά σημαντική ἄνοδος τῶν ποσοστῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἡ ἡγεσία του θά ἀμφισβητηθεῖ καί οἱ ἐλπίδες οἱ ὁποῖες ἐδημιουργήθησαν μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ κ. Κασσελάκη, θά ἀρχίσουν νά ἐξανεμίζονται.

Ὅπως καί νά ἔχει πάντως, πλέον οἱ ἀρχηγοί τῶν τριῶν μεγαλυτέρων κομμάτων εἶναι ἀπό τήν Κρήτη. Οἱ δύο μάλιστα, οἱ κ.κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καί Στέφανος Κασσελάκης, εἶναι ἀπό τά Χανιά, ἐνῷ ὁ κ. Νῖκος Ἀνδρουλάκης ἀπό τό Ἡράκλειο.

Καί κατά τήν χθεσινή ψηφοφορία, πάντως, ἐδόθη παράτασις μίας ὥρας, καί οἱ κάλπες ἔκλεισαν τελικῶς στίς 21.00 μέ 133.261 ψηφοφόρους νά ἔχουν προσέλθει. Ἡ συμμετοχή ἦταν ἐλαφρά μικρότερη ἀπό τήν πρώτη ψηφοφορία. Τά παρατράγουδα δέν ἔλειψαν, καθώς ὁ κ. Κασσελάκης κατήγγειλε σέ κάποια στιγμή τῆς διαδικασίας ὅτι ἀντιμετωπίσθηκε πρόβλημα μέ ψηφοφόρους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ψηφίσει κατά τόν πρῶτο γῦρο, ἀλλά οἱ ἐφορευτικές ἐπιτροπές δέν τούς εὕρισκαν στά «τάμπλετ» μέ τούς καταλόγους. Ὡς ἀποτέλεσμα, δέν κατώρθωσαν νά ψηφίσουν, ἐνῷ πολῖτες πού ἐνεφανίσθησαν χθές γιά πρώτη φορά ἐψήφισαν χωρίς πρόβλημα. Σχετικῶς ἡ κεντρική ἐφορευτική ἐπιτροπή διασκέδασε τίς ἐντυπώσεις ὑποστηρίζοντας ὅτι τά προβλήματα ἦσαν περιορισμένα.

Κατά τά λοιπά, ἡ διαδικασία ἐξελίχθηκε ὁμαλῶς, καί ἀμέσως μετά τήν ἀνακοίνωση τοῦ πρώτου ἀποτελέσματος ἡ κ. Ἀχτσιόγλου τηλεφώνησε στόν κ. Κασσελάκη τόν ὁποῖο συνεχάρη γιά τήν ἐπιτυχία του. Ὁμοθυμαδόν τά στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁμιλοῦσαν ἐντόνως γιά τήν ἀνάγκη ἑνότητος, ἐκφράζοντας κατ’ αὐτόν τόν τρόπο τήν ἀγωνία τους γιά τό αὔριο τοῦ κόμματος. Παρά τό κλῖμα ἐνθουσιασμοῦ καί τά –προφανῶς κατευθυνόμενα– συνθήματα πού ἐξεφωνοῦντο ρυθμικῶς, ἡ ἀνησυχία γιά τό αὔριο δέν μποροῦσε νά κρυφτεῖ.

Κεντρικό θέμα