ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Τά τέσσερα μοιραῖα λάθη ΣΥΡΙΖΑ πού ἐκτόξευσαν τήν διαφορά

Τί ἔδειξαν οἱ ἀπόρρητες μετρήσεις τῆς ΝΔ

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑ κύματα πέρασε ἡ πολιτική ἐκστρατεία τῆς ΝΔ ἐναντίον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τήν διαμόρφωση τῆς θηριώδους διαφορᾶς τῶν 9,5 μονάδων μεταξύ πρώτου καί δευτέρου κόμματος, τῆς φιλελεύθερης παρατάξεως ἀπό τήν μία καί τῆς Ἀριστερᾶς ἀπό τήν ἄλλη στήν κάλπη τῶν εὐρωεκλογῶν. Ἡ διαφορά ἄνοιξε μετά τήν συνέντευξη πού ἔδωσε ὁ πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης στόν τηλεοπτικό σταθμό Star ὀκτώ μέρες πρίν ἀπό τίς κάλπες, ἐνῶ ἕως τότε συνδυασμός γεγονότων εἶχε ψαλιδίσει τό προβάδισμα τοῦ κόμματος σέ ἐξαιρετικά ἀνησυχητικά ἐπίπεδα.

Ἡ «Ἑστία» ρίχνει σήμερα φῶς σέ ἀπόρρητα στοιχεῖα τῶν κυλιόμενων δημοσκοπήσεων καί ἐπισημαίνει τά τέσσερα μεγάλα λάθη πού ἔκανε στήν τελική εὐθεία τῆς καμπάνιας του ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός, μέ συνέπεια τήν διεύρυνση τῆς ἥττας του ἀπό τόν ἑνωτικό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ὡστόσο, πρίν φθάσουμε σέ αὐτά, ἔχει ἀξία νά ἐπισημάνουμε ὅτι πρώτη ἔκανε λάθη ἡ ΝΔ.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ἡ ἐκστρατεία τῆς ΝΔ δέν ξεκίνησε καλά καί τό κόμμα εἶχε διαρροή ψηφοφόρων ἐξ αἰτίας ὁρισμένων λαθῶν. Κατ’ ἀρχάς, τῶν ἀσυνήθιστα ὑψηλῶν τόνων πού χρησιμοποίησε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης γιά τήν ὑπόθεση μέ τό κότερο στήν Βουλή. Οἱ κρυφές δημοσκοπήσεις ἔδειξαν ὅτι δέν ἄρεσε στούς πολῖτες τό σκληρό ρόκ καί ὁ πρόεδρος τῆς ΝΔ, δείχνοντας ἐξαιρετικά ἀνακλαστικά, διόρθωσε ἀμέσως τήν γραμμή του. Ἐγκατέλειψε τήν πόλωση χωρίς αἰτία.

Ἔπειτα, οἱ παρεξηγήσεις μέ τίς διατυπώσεις γιά τά δῶρα Χριστουγέννων καί τήν ἑπταήμερη ἐργασία –πού ἔγιναν σπότ ἀπό τήν Κυβέρνηση– «πίεσαν» γιά λίγο τά ποσοστά τῆς ΝΔ, ἄν καί δέν ἀνέτρεψαν ποτέ τήν πρωτοπορία της. Οἱ ἐξαγγελίες Τσίπρα γιά τίς παροχές προκάλεσαν στήν ἀρχή περιορισμένο ἀλλά ὑπαρκτό ἀριθμό μετακινήσεων συνταξιούχων ἀπό τήν ΝΔ στόν ΣΥΡΙΖΑ.

Ἡ συρροή αὐτῶν τῶν γεγονότων, πού ὅπλισε τούς ὑπουργούς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ περίσσεια ἀλαζονεία στά πάνελ, σήμανε συναγερμό στό ἐπιτελεῖο τῆς ΝΔ.

Ὁ Μητσοτάκης ἀπεφάσισε νά ἀλλάξει γραμμή, μέ στόχο νά ἐπαναφέρει ἀμέσως τίς ἀπώλειες πίσω. Μετά τήν ἄρνησή του νά δεσμευθεῖ ρητῶς γιά τήν 13η σύνταξη, αἴφνης ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας ἄρχισε νά κάνει τό ἕνα λάθος πίσω ἀπό τό ἄλλο, κάτι πού τοῦ κόστισε πολύ ἀκριβά, ὅπως ἔδειξαν οἱ ἀπόρρητες μετρήσεις. Τό πρῶτο μεγάλο λάθος τοῦ Τσίπρα ἦταν ἡ διαχείρισις τῶν παροχῶν, ὄχι οἱ παροχές αὐτές καθ’ αὐτές. Οἱ πολῖτες δήλωναν στίς δημοσκοπήσεις πώς τούς εἶπε καί πάλι ψέματα γιά τό συνολικό ὕψος τῆς συντάξεως-ἐπιδόματος, κάτι πού διαπίστωσαν πηγαίνοντας στό ATM γιά νά εἰσπράξουν τήν σύνταξη. Ἦταν λιγώτερη ἀπό τά ὑπεσχημένα καί αὐτό τούς ἐξαγρίωσε.

Κάπως ἔτσι ἄρχισαν νά ἐπανακάμπτουν οἱ συνταξιοῦχοι ψηφοφόροι τῆς ΝΔ, πού ἔδειχναν αἴφνης τάσεις αὐτομολήσεως. Τό σχέδιο πολιτικῆς ἐξαγορᾶς τους μέ τό ἐκλογικό ἐπίδομα ἀπέτυχε παταγωδῶς. Καί αὐτό κατεγράφη στίς μετρήσεις.

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀποσυσπειρώθηκε καί πάλι. Δέν ἦταν αὐτό, ὅμως, τό μόνο λάθος τοῦ Πρωθυπουργοῦ πού ὁδήγησε στήν διεύρυνση τῆς διαφορᾶς. Διεπράχθησαν καί ἄλλα τρία, πού τοῦ κόστισαν δημοσκοπικῶς.

Τό πρῶτο: Εἰρωνεύθηκε τούς συνταξιούχους πού διεμαρτύροντο γιά τό χαμηλό ποσό συντάξεων πού βρῆκαν στούς λογαριασμούς τους. Ἡ φράσις πού εἶπε σέ συνέντευξη σέ ραδιοφωνικό σταθμό, «Γιατί διαμαρτύρονται οἱ συνταξιοῦχοι; Γιατί παίρνουν λιγότερα ἀπό ἐκεῖ πού δέν ἔπαιρναν καθόλου;», ἦταν ἡ χαριστική βολή γιά τό πακέτο τῶν παροχῶν πού ἀνεκοίνωσε ὁ ἴδιος. Ἡ ὑποτίμησις τούς ἐνόχλησε ἀπίστευτα καί αὐτό κατεγράφη στά κύματα τῶν μυστικῶν δημοσκοπήσεων πού λάμβανε ἡ ΝΔ τίς ἑπόμενες ἡμέρες.

Τό δεύτερο: Ἡ φράσις Τσίπρα «δέν ὑπάρχει περίπτωση οὔτε μία στό ἑκατομμύριο νά χάσω τίς ἐκλογές». Ἔχασε ψήφους ἀπό αὐτήν τήν φράση ὁ Πρωθυπουργός, οἱ πολῖτες τό ἐξέλαβαν ὡς ἀλαζονεία. «Οὔτε μία στό ἑκατομμύριο;» Τούς θύμισε ἀνάλογη φράση πού εἶχε πεῖ γιά τήν Μέρκελ τό 2015. «Δέν ὑπάρχει οὔτε μία στό ἑκατομμύριο πιθανότητα νά μήν κάνει δεκτό τό σχέδιό μας». Καί ὅμως, ὑπῆρξε ἡ μία καί ἡ Καγκελλάριος τό ἀπέρριψε.

Τό τρίτο: Ἡ βεβαιότης του πώς θά καρπωθεῖ τό… 40% ἐκείνων πού τάχα συμφωνοῦν μέ τίς Πρέσπες καί πώς θά ἔχει πολιτικό ὄφελος. Ἄγνωστο, ποῦ ἀνεκάλυψε πώς τό 40% συμφωνεῖ μέ τίς Πρέσπες! Μόνο αὐτό δέν συνέβη. Καμμία… εἴσπραξις.

Ἡ δήλωσις αὐτή προκάλεσε τούς Μακεδόνες καί ἔσπευσαν νά «χαρίσουν» στό κυβερνῶν κόμμα ποσοστά τῆς τάξεως τοῦ 15-17% ἵνα ἐπιβεβαιωθεῖ πλήρως ἡ «Ἑστία» γιά τό πρωτοσέλιδο ἄρθρο της στίς 25/5/2019 (ἡ Μακεδονία κρίνει τό εὖρος τῆς διαφορᾶς).

Ἡ συρροή αὐτῶν τῶν λαθῶν τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἐξόργισε τούς πολῖτες καί ἄρχισε ἡ «ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου» ἀπό τίς τάξεις τῶν ψηφοφόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Τήν περασμένη Τετάρτη, ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ, ἐνήμερος τό πρῶτον ἀπό τόν συνεργάτη του Μακάριο Λαζαρίδη καί ἔπειτα ἀπό τόν σύμβουλό του Τάκη Θεοδωρικάκο, ὅτι ἡ διαφορά μετά ταῦτα ὁδεύει πρός διψήφια πεδία, συγκάλεσε μυστική σύσκεψη στήν Πειραιῶς.

Μετά τό πέρας αὐτῆς, ἡ ΝΔ ἄρχισε νά προετοιμάζεται γιά πρόωρες ἐκλογές. Ἐδόθη διακριτικά ἐντολή σέ ὑποψηφίους βουλευτές νά ἑτοιμάσουν τά δικαιολογητικά τους γιά τήν ἀνακήρυξή τους ὡς ὑποψηφίων. Ἀντιθέτως, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπαναπαυμένος σέ μετρήσεις πού ἔδειχναν τήν διαφορά στό 4-5%, ὅσο ἦταν στά πρῶτα κύματα, ἀγρόν ἠγόραζε… Καί σήμερα τρέχει.

Κεντρικό θέμα