Τά σύνορα «πέφτουν» ἀπό μέσα!

Δεκατρεῖς ἐπίορκοι συνοριοφύλακες τοῦ Ἕβρου σέ ἀνοικτή γραμμή καί συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές-δουλεμπόρους – Ἄνοιξε Κερκόπορτα στόν φράκτη

OTAN τήν ἄνοιξη τοῦ 2020 ἡ Τουρκία ἐξαπέλυσε τίς ὀρδές τῶν δῆθεν προσφύγων νά εἰσβάλουν στήν χώρα μας ἀπό τόν Ἕβρο, τά σχέδιά της ἀπετράπησαν, διότι προσέκρουσαν σέ ἕνα συμπαγές ἐσωτερικό μέτωπο. Ὅταν τό ἑπόμενο καλοκαίρι ἡ ἐνέργεια ἐπανελήφθη μέ τούς παρανόμους μετανάστες νά ἔρχονται διά θαλάσσης, ὑπό τήν «κάλυψη» μάλιστα τοῦ τουρκικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, τό ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι συνόδευε ἐρευνητικά σκάφη, πάλι ἡ προσπάθεια ἔπεσε στό κενό, διότι προσέκρουσε στήν ἀποφασιστικότητα τῶν νησιωτῶν, σέ συνδυασμό μέ μιά πρωτοφανῆ κινητοποίηση τοῦ Στόλου μας. Λίγα χρόνια πρίν τά χερσαῖα καί θαλάσσια σύνορα εἶχαν καταστεῖ διάτρητα. Τότε τό μέτωπο δέν ἦταν συμπαγές. Ἡ κυβέρνησις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶχε διακηρύξει ὅτι δέν ἔχει σύνορα ἡ θάλασσα καί εἶχε ἀδρανοποιήσει τούς μηχανισμούς ἀσφαλείας τῆς ἑλληνικῆς μεθορίου.

Τό συμπέρασμα εἶναι ὅτι τά σύνορα ἀπό μέσα παραβιάζονται. Ὅπως καί τά ὀχυρά ἐκ τῶν ἔνδον «πέφτουν». Πρέπει νά ὑπάρχουν «πέμπτες φάλαγγες» καί «Κερκόπορτες» γιά νά παραβιασθοῦν ἀπό τόν ἐχθρό.

Γιά αὐτόν τόν λόγο μᾶς ἀνησυχοῦν ἰδιαίτερα τά νέα ἀπό τόν Ἕβρο. Διαβάζουμε στόν δικτυακό τόπο Evros-news.gr: «Οἱ Ἀδιάφθοροι τῆς ΕΛ.ΑΣ πού ἀρχικά προσήγαγαν καί συνέλαβαν πέντε Συνοριοφύλακες, προχώρησαν στή συνέχεια καί σέ προσαγωγή περισσοτέρων, μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἀριθμός νά ξεπεράσει τούς 10 πού ἀναφέραμε ἀρχικά. Ἀνάλογα μέ ὅσα θά ὁμολογήσουν οἱ Συνοριοφύλακες τίς ἑπόμενες ὧρες καί ἡμέρες, θά ὁριστικοποιηθεῖ καί ὁ ἀριθμός τῶν συλλήψεων πού τελικά θά πραγματοποιηθοῦν. Τό Τμῆμα Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων, μέ βάση πληροφορίες πού εἶχε, μαθαίνουμε ὅτι παρακολουθοῦσε πολύ καιρό καί συγκεκριμένα ἐπί μῆνες, τά τηλέφωνα τῶν ἐμπλεκομένων. Οἱ περισσότεροι φέρεται νά ἀνῆκαν στήν Εἰδική Ὁμάδα τοῦ Τμήματος Συνοριακῆς Φύλαξης Διδυμοτείχου, πού χειρίζονταν τίς ὑποθέσεις συλλήψεων λαθρομεταναστῶν πού περνοῦσαν ἀπό τήν περιοχή τοῦ χώρου εὐθύνης τους». Ἤδη οἱ συλλήψεις ἔφθασαν τίς 13. Σήμερα μάλιστα ὁδηγοῦνται στόν εἰσαγγελέα οἱ πρῶτοι πέντε, πού κατηγοροῦνται γιά τά ἀδικήματα τῆς δωροληψίας ὑπαλλήλου, καταχρήσεως ἐξουσίας, παραβάσεως καθήκοντος καί παραβάσεως τοῦ κώδικος μεταναστεύσεως καί κοινωνικῆς ἐντάξεως. Στήν κατοχή τους ἔχουν κατασχεθεῖ μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οἱ συνοριοφύλακες κατηγοροῦνται ὅτι σέ συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές διευκόλυναν τήν εἴσοδο στήν χώρα παρανόμων μεταναστῶν. Ἄν ἐκεῖ ἔχουμε φθάσει, ἄν οἱ ἴδιοι οἱ ἐντεταλμένοι ἀπό τό Κράτος φύλακες δέν κάνουν τήν δουλειά τους, ὁ κίνδυνος εἶναι πραγματικός. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι, μεταξύ τῶν ἄλλων, κλιμάκιο τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων πού ἦλθε ἀπό τήν Θεσσαλονίκη ἐκινητοποιήθη ἀφοῦ διεπιστώθη «ἀνεξήγητος» πλουτισμός κάποιων μελῶν τῆς Συνοριακῆς Φρουρᾶς. Νά θυμίσουμε ὅτι στόν Ἕβρο εἶχαν σημειωθεῖ τόν περασμένο Φεβρουάριο περιστατικά νεοπροσληφθέντων Συνοριοφυλάκων πού ἔκαναν εἰκονικά σύμφωνα συμβιώσεως (!), προκειμένου νά ἐξασφαλίσουν εὐνοϊκές μεταθέσεις. Δέν πρόκειται γιά τά ἴδιας βαρύτητος ἀδικήματα, ἀλλά δυστυχῶς ἡ διαφθορά ἕνα πρόσωπο ἔχει. Αὐτός πού δέν ἔχει τήν αἰδώ πού θά τόν ἀποτρέψει ἀπό τό εἰκονικό σύμφωνο συμβιώσεως, μπορεῖ ἀργότερα νά μήν ἔχει ἐνδοιασμούς νά χρηματισθεῖ ἤ νά διαπράξει ἄλλα βαρύτερα ἀδικήματα.

Ἐδῶ ἔχουμε μία διαφορά. Ἡ Ὀρεστιάδα, ὅπου ἐντοπίζεται ἡ παράνομος δρᾶσις τῶν τελευταίων ἡμερῶν, εἶναι τό δυσμενές σημεῖο μεταθέσεως τό ὁποῖο ἤθελαν νά ἀποφύγουν οἱ δηλώνοντες τίς ἀνύπαρκτες συμβιώσεις. Τί νά ὑποθέσουμε; Ὅτι αὐτοί πού θεώρησαν ὅτι ἔτυχον δυσμενοῦς μεταθέσεως νομίζουν ὅτι ἔχουν τό δικαίωμα νά παραβοῦν τό καθῆκόν τους καί νά συνεργασθοῦν μέ τόν ἐχθρό; Γιατί ἐχθρός εἶναι ὁ Τοῦρκος διακινητής.

Κάποτε, σέ ἐποχές ἐντάσεως πολιτικῶν παθῶν, οἱ ἀξιωματικοί πού προσέκειντο στήν ἀντιπολίτευση καί πού ἐστέλλοντο στά σύνορα, ἐκαυχῶντο ὅτι ἀπό ἐκεῖ πού εὑρίσκονται, ὑπηρετοῦν καλύτερα τήν ἀσφάλεια τῆς χώρας.

Τώρα πᾶνε νά ἐξασφαλίσουν οἰκονομικά ὀφέλη ἀπό μιάν ἀποστολή πού ἔπρεπε νά εἶναι τιμητική. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ποιός «θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες;».

Κεντρικό θέμα