Τά πρόσωπα τῆς «ἀνανέωσης»: Ποῦ τούς βρήκαμε;

Ἄρση ἀσυλίας ζήτησαν στήν τρέχουσα θητεία τοῦ εὐρωκοινοβουλίου οἱ βελγικές ἀρχές γιά Καϊλῆ, Γεωργούλη, Σπυράκη –Ἐκπροσώπησαν «ἐπαξίως» τήν Ἑλλάδα 

 

ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ ἴσως ἕνα θλιβερό ρεκόρ. Κατά τήν διάρκεια μίας μόνον θητείας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, τρία μέλη του ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἀντιμετωπίζουν κατηγορίες, διαφορετικῆς βεβαίως βαρύτητος, ἐπαρκεῖς ὅμως γιά νά ζητεῖται ἡ ἄρσις τῆς ἀσυλίας τους. Μάλιστα ἐπρόκειτο γιά νέα πρόσωπα προερχόμενα ἀπό τά τρία μεγαλύτερα κόμματα τῆς χώρας μας, τά ὁποῖα εἶχαν ἐπενδύσει στίς ὑποψηφιότητές τους, προκειμένου νά δώσουν μία πνοή «ἀνανεώσεως». Ἀποτέλεσμα ὅμως εἶναι ὅτι ἡ χώρα διασύρεται.  

Οἱ κατηγορίες πού ἔχουν διατυπωθεῖ ἀσφαλῶς καί δέν εἶναι ἴσης νομικῆς ἀξίας. Ὅμως αὐτό πού θά δεῖ ἡ διεθνής κοινή γνώμη εἶναι ὅτι μέλη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ἀπό ὅλα τά κόμματα τῆς Ἑλλάδος ἀντιμετωπίζουν τήν ἄρση τῆς ἀσυλίας τους.

Τίς βαρύτερες κατηγορίες ἀντιμετωπίζει ἡ κ. Εὔα Καϊλῆ, ἡ ὁποία μάλιστα κατέχει τό θλιβερό προνόμιο νά εἶναι τό πρῶτο μέλος τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου πού μπῆκε στήν φυλακή, ἐνῷ καθῃρέθη ἀπό τό ἀξίωμα τῆς ἀντιπροέδρου τοῦ σώματος. Ἀντιμετωπίζει κατηγορίες διαφθορᾶς, ξεπλύματος χρήματος καί συμμετοχῆς σέ ἐγκληματική ὀργάνωση, σχετικά μέ τό σκάνδαλο τῶν σχέσεων μέ τό Κατάρ.

Ἡ κ. Μαρία Σπυράκη βαρύνεται ἀπό τήν νομική εὐθύνη γιά πράξεις συνεργατῶν της. Κατηγορεῖται γιά ἀπάτη εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως πού ἀφορᾶ στίς ἀποδοχές πού ἐλάμβανε συνεργάτης της χωρίς νά ἐμφανίζεται στό Στρασβοῦργο.

Τέλος, γιά τόν κ. Ἀλέξη Γεωργούλη, οἱ κατηγορίες ξεκινοῦν ἀπό παρενόχληση Ἑλληνίδος ὑπαλλήλου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί μπορεῖ νά φθάνουν μέχρι τίς σωματικές βλάβες, ἀφοῦ τό θῦμα κατέφυγε σέ φαρμακεῖο μέ κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ἀπό ἐκεῖ δέ στήν ἰατροδικαστική ὑπηρεσία, ἡ ὁποία κατέγραψε τήν κακοποίηση.

Τό ζήτημα εἶναι πώς πρόκειται καί στίς τρεῖς περιπτώσεις γιά ἰδιαίτερα προβεβλημένα νέα πρόσωπα, τά ὁποῖα ἦσαν γιά τά κόμματα ἡ ἔκφρασις τῆς ἀνανεώσεως. Μάλιστα εἶχε ὑπάρξει ἀνταπόκρισις ἀπό τό ἐκλογικό σῶμα ἀφοῦ ἡ κ. Καϊλῆ εἶχε ἐκλεγεῖ μέ 145.650 ψήφους καταλαμβάνοντας τήν δεύτερη θέση στό ψηφοδέλτιο τοῦ ΠΑΣΟΚ μετά τόν Νῖκο Ἀνδρουλάκη. Ἡ κ. Σπυράκη στίς ἐκλογές τοῦ 2019 ἦταν τρίτη στό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας μέ 319.237 ψήφους, μετά τόν κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο καί τόν κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ὁ κ. Ἀλέξης Γεωργούλης, τέλος, εἶχε ἔλθει τέταρτος στό ψηφοδέλτιο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ 89.685 ψήφους ὑποσκελίζοντας ὅμως ἰσχυρά στελέχη ὅπως ὁ Παναγιώτης Κουρουμπλῆς.

Πρόκειται γιά τήν ἀπαξίωση τῆς «δημοκρατίας τῶν celebrities», ἀφοῦ ἀποδεικνύεται ὅτι τά πρόσωπα τά ὁποῖα συνεκέντρωσαν ψήφους ἐξ αἰτίας τῆς τηλεοπτικῆς παρουσίας τους δέν εἶναι ἐν τέλει καί ὅ,τι καλύτερο γιά τήν ἐκπροσώπηση τῆς χώρας, ἰδιαίτερα σέ θεσμούς ὅπως τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ἡ κατάστασις αὐτή ἔχει συμφώνως πρός πληροφορίες προβληματίσει πολύ σοβαρά τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος σκέπτεται πολύ σοβαρά τήν ἐπαναφορά τοῦ συστήματος τῆς λίστας στίς εὐρωεκλογές. Ἄλλως τε ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν κ. Μάκης Βορίδης χθές ἐπιβεβαίωσε ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἀντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τό ἐνδεχόμενο τῆς ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου ἐκλογῆς τῶν εὐρωβουλευτῶν. Ἀνέφερε συγκεκριμένα ὅτι ἐξετάζεται ἡ καθιέρωσις τῆς λίστας ἤ ἡ θέσπισις περιφερειῶν σέ περίπτωση πού διατηρηθεῖ ἡ σταυροδοσία. «Ποιός μπορεῖ σέ ἀτομικό ἐπίπεδο νά κάνει ἐκστρατεία διεκδίκησης τῆς ψήφου πανελλαδικά ἄν δέν ἔχει ὑψηλή ἐπωνυμία;» ἐδήλωσε χαρακτηριστικῶς.

Κεντρικό θέμα