Τά μυστήρια τῆς συναντήσεως Μητσοτάκη – Ἱερωνύμου

n Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί ὁ νέος διοικητής τοῦ Ἁγίου Ὄρους Θαν. Μαρτίνος μέ τήν σύζυγό του Μαρίνα

Τό Ἅγιον Ὄρος καί οἱ μηνιαῖες ἐπαφές – Στό τραπέζι ἡ περιουσία τόν Ὀκτώβριο

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ἀπεφάσισε νά ἀντικαταστήσει τήν Διοίκηση τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ ὁποία εἶχε ὁρισθεῖ πρό ἔτους ἀκριβῶς. Στήν θέση τοῦ δημοσιογράφου Κωστῆ Δήμτσα ὁ ὁποῖος ἦταν προσωπική ἐπιλογή τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα καί προέρχεται ἀπό τό στενό περιβάλλον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου (ἦταν ἐπί κεφαλῆς ΜΚΟ τῆς Ἐκκλησίας), ἀπεφασίσθη ἡ τοποθέτησις τοῦ ἐφοπλιστοῦ Θανάση Μαρτίνου. Ἡ ἐπιλογή τοῦ Μαξίμου ἱκανοποίησε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, ἀλλά δέν ἦταν «προκλητική» ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας. Καρατόμησε μέν ἕναν στενό συνεργάτη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἀλλά δέν προέκρινε γιά τήν θέση κάποιον φανατικό καί δεδηλωμένο φίλο-πατριαρχικό.

Ὁ Ἀθανάσιος Μαρτίνος ἔχει συμπάθειες στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο (τοῦ ἔχει ἀπονεμηθεῖ ὁ τίτλος τοῦ Ἄρχοντος Ὀφφικίαλου ἀπό τόν κ. Βαρθολομαῖο τό 2017), ἔχει ἀναπτύξει σχέσεις μέ τό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά ἡ ἐπιλογή του, μολονότι δέν ἱκανοποιεῖ ἀπολύτως τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, δέν τῆς ἐπιτρέπει νά «ἀνέβει» στά κάγκελα. Καί τοῦτο, διότι ὁ κ. Μαρτίνος ἔχει βοηθήσει πολλαπλῶς καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ὁ σημαίνων παράγων τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας ἔχει ἄλλωστε ἔντονη δραστηριότητα στά νότια προάστια τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου εὑρίσκεται καί μεγάλο κομμάτι τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Εἶχε δείξει ἐνδιαφέρον, μάλιστα, γιά τό πρόσωπο πού θά ἐκλεγεῖ στήν Μητρόπολη Γλυφάδας.

Ἀνεξάρτητοι παρατηρητές προειδοποιοῦν, πάντως, στήν «Ἑστία», πώς ἕνας παλαιός κανόνας λέει ὅτι «ὁ ἑκάστοτε Διοικητής πρέπει νά εἶναι ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Κυβερνήσεως στό Ἅγιον Ὄρος καί ὄχι ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν Κυβέρνηση». Λέγεται ὅτι βασικό ρόλο στήν οἰκοδόμηση τοῦ σχήματος τῆς νέας διοικήσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔπαιξε ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως Τάκης Πικραμμένος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἄριστη σχέση μέ τόν ὑποδιοικητή Ἀρίστο Κασμίρογλου, πού ἐνδιεφέρετο γιά μία νέα θητεία μετά τήν περίοδο 2010-2018. Ἐκεῖνος φέρεται νά ἔπεισε τόν χαμηλῶν τόνων κ. Μαρτίνο νά ἐμπλακεῖ πρώτη φορά ὁ ἴδιος στά κοινά.

Τούτων δοθέντων θά ἀνέμενε κανείς ὅτι ἡ ἀπόφασις αὐτή γιά τήν ὁποία μᾶλλον δέν ἦταν ἐνήμερη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θά συνεζητεῖτο ἔστω ἀκροθιγῶς χθές στό Μέγαρο Μαξίμου. Παραδόξως συνεργάτες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐνημέρωσαν τήν «Ἑστία», κατόπιν ἐρωτήσεώς μας, ὅτι «δέν ἔθεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στόν Πρωθυπουργό τό θέμα τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οὔτε κἄν συζητήθηκε». Ὁ κ. Ἱερώνυμος «προσπέρασε» ἀπαθής τήν καρατόμηση τοῦ συνεργάτου του κ. Δήμτσα, ὡσάν νά μήν συνέβη τίποτε! Οἱ ἴδιες πηγές τόνιζαν ὅτι ἐτέθησαν «τρέχοντα ἐκκλησιαστικά θέματα», μεταξύ αὐτῶν καί τό ζήτημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας (ἐπιβεβαιωνόμεθα!), τό ὁποῖο θά ἀποτελέσει ἀντικείμενο συνεδριάσεως στήν Ἐπιτροπή Σχέσεων Πολιτείας – Ἐκκλησίας, καί μετά θά ἀπασχολήσει τήν Σύνοδο. Τόν προσεχῆ Ὀκτώβριο. Ἡ συζήτησις συμφώνως πρός πηγές τῆς Ἐκκλησίας ἔγινε μετά ἀπό αἴτημα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Τό Μαξίμου τονίζει ὅμως ὅτι ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἀπεφάσισε νά πραγματοποιεῖ τακτικές συναντήσεις μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο, σέ μηνιαία βάση, γιά νά διαλυθοῦν τά νέφη τοῦ παρελθόντος. Στήν πραγματικότητα ἀκολουθεῖ τήν συνήθη πρακτική. Ἀποφασίζει κυριαρχικά σέ βασικά θέματα ἀκόμη καί ἄν οἱ ἐπιλογές του δυσαρεστοῦν τόν Ἀρχιεπίσκοπο (εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ ἀντικατάστασις Δήμτσα –γιά τήν τοποθέτηση τοῦ ὁποίου εἶχε ἐνοχληθεῖ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης– δέν ἐνθουσίασε τόν κ. Ἱερώνυμο), ἀπό τήν ἄλλη ὅμως θά συνεργασθεῖ θεσμικά μαζί του ἐντός συγκεκριμένων ὁρίων. Ἡ νέα πρόσκλησις Ἱερωνύμου στό Μαξίμου εἶναι μία κίνησις καλῆς θελήσεως καί ὑπερβάσεως τοῦ χθές. Ἡ «Ἑστία» δέν ἔχει μεταβάλει τήν ἄποψή της γιά τίς σχέσεις Πολιτείας – Ἐκκλησίας. Θά ἀποδειχθεῖ εἰς βάθος στρατηγικοῦ χρόνου ὅτι ἔχουμε δίκιο. Ὡστόσο, θά καταγράφουμε καλόπιστα τό ρεπορτάζ ἀπό ἀμφότερες τίς πλευρές, διότι σέ ἀντίθεση μέ τίς προβλέψεις κάποιων δέν ἐπιθυμοῦμε τήν διάρρηξη τῶν σχέσεων τῆς Πολιτείας μέ τήν Ἐκκλησία ἐπ’ ὠφελεία τρίτων. Δέν εἴμαστε ἐμπρηστές. Ἀντιθέτως, εὐχόμεθα τήν βελτίωσή τους.

Τέλος, μία διευκρίνισις μέ ἀφορμή παραπολιτικά σχόλια πού διαβάσαμε στόν κυριακάτικο Τύπο μέ ἀντικείμενο πρόσφατα δημοσιεύματά μας: ἡ «Ἑστία» δέν ὑπεστήριξε ὅτι εἶναι κακές οἱ σχέσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῆς Προέδρου Ἐπιτροπῆς 2021 Γιάννας Ἀγγελοπούλου. Ἡ «Ἑστία» ἔγραψε ὅτι ὑπάρχει ἐνόχλησις στούς κόλπους τῆς ἱεραρχίας καί στήν Ἀρχιεπισκοπή γιά τόν ἀποκλεισμό τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν ἐπιτροπή τοῦ νόμου, μέ τόν ὁποῖο συνεστήθη ἡ ἐπιτροπή 2021. Ἄλλο τό ἕνα, ἄλλο τό ἄλλο.

 

Κεντρικό θέμα