Τά λάθη δέν εἶναι δωρεάν

Ἡ παραίτησις τοῦ πολιτικοῦ εἶναι ὑποχρέωσις καί ὄχι παραχώρησις – Οἱ ἐθνικές τραγωδίες πλήττουν τίς πολιτικές οἰκογένειες τῆς παρατάξεως – Ἔντασις μεταξύ Μητσοτάκη-Βαρβιτσιώτη στό παρασκήνιο

Ο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ἦταν ὁ βασικός ὑποψήφιος γιά τό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως ἀμέσως μετά τήν νίκη τῆς ΝΔ στίς ἐκλογές τοῦ Ἰουνίου. Ὡστόσο, ἐθεωρήθη περισσότερο ἀσφαλές πολιτικῶς γιά τόν ἴδιο τό γνώριμο σέ ἐκεῖνον Ὑπουργεῖο Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, καί χάρη στήν ἐπιμονή κορυφαίου ναυτιλιακοῦ παράγοντος τῆς χώρας πρός τόν κύριο Μητσοτάκη, «κατέβηκε» στό λιμάνι. Γλυτώνοντας τήν ἐνασχόλησή του μέ τίς μαφίες, τούς χούλιγκαν καί τό ὀργανωμένο ἔγκλημα. Τήν ἑπομένη τοῦ τραγικοῦ περιστατικοῦ στόν Πειραιᾶ, μετά τό δολοφονικό ἐπεισόδιο στόν καταπέλτη τοῦ Blue Horizon, ὁ Ὑπουργός ἔδωσε μία συνέντευξη στόν τηλεοπτικό σταθμό Open πού ἐξελίχθηκε κατά τρόπο τέτοιο πού κανείς δέν θά περίμενε τήν κατάληξή της.

Τήν ὥρα πού αὐτή εὑρίσκετο κυριολεκτικῶς στό τέλος της καί οἱ δύο δημοσιογράφοι ἐπιχειροῦσαν νά κλείσουν τήν συνομιλία, στό «καί πέντε», ὁ Ὑπουργός ἔνοιωσε τήν ἀνάγκη νά μιλήσει γιά τόν θρῆνο τῆς οἰκογενείας τοῦ 36χρονου καί γιά τόν θρῆνο τῶν οἰκογενειῶν τοῦ πληρώματος «πού πῆγαν γιά μεροκάματο καί βρέθηκαν κατηγορούμενοι»! Δυστυχῶς γι’ αὐτόν ἡ ἠχηρά ἐπιδοκιμασία τῆς ἀπόψεώς του ἀπό ἕναν ἐκ τῶν δύο συντονιστῶν τῆς συζητήσεως δέν τόν βοήθησε νά καταλάβει ἀπό τήν πρώτη ὥρα τί πολιτικό λάθος διέπραξε. Καί ὄχι μόνον αὐτό.

Μετά τήν ἀνακοίνωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁ ὁποῖος τόν κατηγόρησε ὅτι ἐξισώνει τόν θύτη μέ τό θῦμα, πέρασε στήν ἀντεπίθεση καί ζήτησε τό μεσημέρι τῆς ἰδίας ἡμέρας τά πολιτικά ρέστα ἀπό ὅλους ὅσοι τοῦ ἔκαναν κριτική. Ἔχοντας τήν «ἐμπειρία», ὅτι τά λάθη τῶν ἐλίτ δέν πληρώνονται, ἀλλά εἶναι πάντοτε δωρεάν, καί καλύπτονται προθύμως ἀπό γνωστά μήντια, θεώρησε ὅτι θά προσπεράσει τόν κάβο. Καί πῶς ἀλλιῶς!

Μιά σοβαρή γκάφα του μετά ἀπό ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στίς ΗΠΑ μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ὅταν δήλωσε ὅτι «στόχος τῶν κυρώσεων κατά τῆς Ρωσσίας εἶναι ἡ ἀνατροπή τοῦ Πούτιν μέσῳ λαϊκῶν ἀναταραχῶν» (24.3.2022), σκεπάστηκε πρίν λάβει διαστάσεις. Ὁ τέως Ὑπουργός ἄρχισε νά καταλαβαίνει ποιό εἶναι τό κλῖμα, ὅταν τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας διάβασε ἀνάρτηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ἡ ὁποία ἀνεφέρετο μόνο στόν ἄτυχο 36χρονο καί καθόλου στό πλήρωμα πού… βρέθηκε κατηγορούμενο. Καί σήμερα εἶναι προφυλακισμένο. Τήν ἑπομένη, ἀφοῦ πρῶτα καρατόμησε τόν λιμενάρχη Πειραιῶς, ζήτησε συγγνώμη καί ἀνεκάλεσε, ἀλλά εἶχε ἤδη πάρει φωτιά ἡ …Καλαμαριά. Ἡ ὁποία ἔλαβε ἀκόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά καί τήν ἐθνική τραγωδία στήν Θεσσαλία. Μοιραῖα, ὁ τέως Ὑπουργός βρέθηκε στά χείλη ὅλων τῶν Ἑλλήνων καί ἰδιαίτερα τῶν ψηφοφόρων τῆς παρατάξεως. Ἀπό τήν παρακολούθηση τοῦ βίντεο τῆς συνεντεύξεώς του πράγματι προκύπτει ὅτι δέν ἦταν στόχος του νά ἐξισώσει κανέναν μέ κανέναν –δέν θά τό ἔκανε στό τελευταῖο δευτερόλεπτο– ἀλλά ὅτι διέπραξε μεγίστη πολιτική ἀνοησία. Τό λάθος τοῦ κυρίου Ὑπουργοῦ μολονότι καλόκαρδος στόν ἰδιωτικό του βίο εἶναι ὅτι ἔδειξε πώς δέν διέθετε τήν ἀπαραίτητη συναισθηματική νοημοσύνη γιά τήν διαχείριση ἑνός τόσο σοβαροῦ περιστατικοῦ. Καί τό λάθος του ἄρχισε ἀπό τήν βραδιά τοῦ ἐγκλήματος, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας δέν ἐπέδειξε τά ἀπαραίτητα ἀνακλαστικά.

Ὁ πρύτανις τοῦ ναυτιλιακοῦ ρεπορτάζ, σέ ἐπικοινωνία μαζί του τό ἴδιο βράδυ, τοῦ ὑπέδειξε νά ἐπικοινωνήσει ἀμέσως καί νά ἀγκαλιάσει τήν οἰκογένεια τοῦ ἄτυχου θύματος. Ἐκεῖνος ἀτυχῶς τό ἔκανε μετά τόν σάλο πού προεκάλεσαν οἱ δηλώσεις του. Ἡ χθεσινή δήλωσις παραιτήσεώς του μετά ἀπό τόσες μέρες εἶναι μία αὐτονόητη πρᾶξις. Ὁ πατέρας του θά εἶχε παραιτηθεῖ ἀμέσως, ἄν τυχόν διέπραττε τέτοιο λάθος. Ὡστόσο, μέ τό περιεχόμενο τῆς δηλώσεως πού συνοδεύει τήν παραίτηση, ὁ τέως Ὑπουργός συνεχίζει τό λάθος. Ἐμφανίζει τήν ἀπόφασή του αὐτή ὡς παραχώρηση, καθώς, ὅπως δηλώνει, οἱ ἐπιθέσεις ἐναντίον του ἔχουν καταστεῖ «τοξικές».

Δυστυχῶς στήν ὑπόθεση αὐτή ἄλλα εἶναι τά τοξικά. Ἐκτός καί ἄν ἐννοεῖ τόν τρόπο πού τοῦ συμπεριφέρθηκε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στίς ἰδιωτικές ἐπικοινωνίες τους. Πολλά θρυλοῦνται γιά τήν ἔνταση τῶν συνομιλιῶν τους. Ὁ κύριος Βαρβιτσιώτης εἶναι ὁ δεύτερος Ὑπουργός τῆς κυβερνήσεως, ὁ ὁποῖος παραιτεῖται μετά τήν νίκη τῆς ΝΔ στίς ἐκλογές τοῦ Ἰουνίου. Εἶναι τό δεύτερος μέλος μεγάλης ἱστορικῆς πολιτικῆς οἰκογενείας τῆς παρατάξεως, ὁ ὁποῖος παραιτεῖται μετά ἀπό μία τραγωδία. Ὁ πρῶτος ἦταν ὁ Κώστας Καραμανλῆς μετά τά Τέμπη, ὁ ὁποῖος ὅμως ἔδειξε πολύ γρηγορότερα ἀνακλαστικά. Τά λάθη πιά δέν εἶναι δωρεάν. Οἱ καιροί ἄλλαξαν. Tό αὐτό ἰσχύει καί γιά τόν κύριο Πρωθυπουργό. Ὁ ὁποῖος ἠγνόησε ὅλη του τήν κοινοβουλευτική ὁμάδα, πού ἔδωσε τήν μάχη τοῦ σταυροῦ στίς τελευταῖες ἐκλογές γιά νά τοποθετήσει τόν κυπριακῆς καταγωγῆς Βουλευτή Ἐπικρατείας, Χρῆστο Στυλιανίδη, τόν ὁποῖο εἶχε ἀπομακρύνει μόλις δύο μῆνες πρίν ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτικῆς Προστασίας.

Τά σημάδια δείχνουν ὅτι ἡ συντηρητική παράταξις μέ τήν μορφή τῆς ὁμοσπονδίας ἱστορικῶν οἰκογενειῶν πού εἶχαν συμμαχήσει ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Πρωθυπουργοῦ θά πάψει γιά ἕνα μεγάλο διάστημα τοὐλάχιστον νά ὑπάρχει ὡς τέτοια. Ὡς Ὁμοσπονδία. Τά λάθη δέν εἶναι δωρεάν, καί οἱ συμμαχίες ἔχουν ἡμερομηνία λήξεως.

Κεντρικό θέμα