«Συστημένα» ἀπό τίς ΗΠΑ πρός ΝΔ – ΠΑΣΟΚ γιά συμφωνία-ἐξπρές μέ τήν Τουρκία

Τί κρύβεται πίσω ἀπό τό δημοσίευμα τῶν «New York Times» γιά ἐπαφές ὑπουργῶν μέ κινεζικές ἑταιρεῖες, οἱ ὁποῖες ἐντοπίσθηκαν μέσῳ ὑποκλοπῶν ἀπό τήν Λιθουανία – Ὁ κ. Μητσοτάκης πραγματικός ἀποδέκτης τοῦ γράμματος, ὄχι ὁ Ἄδωνις – Γιατί ἐθορυβήθησαν καί στήν Χαριλάου Τρικούπη

Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ἔχει σαφῆ προσανατολισμό νά συμπορεύεται μέ τήν Δύση, καί κυρίως μέ τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καί τοῦτο δέν ἔχει ἀμφισβητηθεῖ ἀπό καμμία μεταπολεμική κυβέρνηση. Στήν πράξη ὅμως ἡ χώρα διατηροῦσε δυνατότητες εὐελιξίας. Φαίνεται ὅμως ὅτι ὅσον ἀφορᾶ στήν Κίνα, τά περιθώρια ξεπεράσθηκαν. Αὐτό ἀποκαλύπτει ἡ προσεκτική ἀνάγνωσις –καί κυρίως μεταξύ τῶν γραμμῶν– τοῦ δημοσιεύματος τῶν «New York Times» πού ἀποκαλύπτει τήν δυσαρέσκεια τῆς ἀμερικανικῆς πλευρᾶς (ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐάν ὁ Πρόεδρος εἶναι Ρεπουμπλικανός ἤ Δημοκρατικός) γιά τά «περιθώρια» πού ἔχουμε ἀφήσει στήν Κίνα. Γιά κάποια «δωράκια» πού ἐδέχθησαν κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι καί γιά τήν ἀλλοίωση-χαλάρωση τῆς συμφωνίας πού θά ἔπρεπε νά ἀπαγορεύει κάθε συναλλαγή μέ τήν ἑταιρεία Huawei, τήν ὁποία θεωρεῖ ἡ Οὐάσιγκτων δούρειο ἵππο τῆς διαρκοῦς κινεζικῆς κυβερνοεπιθέσεως. Καί τό πλέον «ἠχηρό» μήνυμα ἦταν ἡ σιγή τοῦ ἐμπλεκομένου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, ὁ ὁποῖος ἠρνήθη νά σχολιάσει τίς πληροφορίες τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος. Τό θέμα ὅμως δέν εἶναι ἁπλά οἱ δραστηριότητες τῆς κινεζικῆς ἑταιρείας.

Εἶναι τό γεγονός, ὅτι οἱ ἀποκαλύψεις αὐτές γίνονται μοχλός πιέσεως πρός τήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία εὑρίσκεται πρό μίας κρισίμου διαπραγματεύσεως μέ τήν Τουρκία. Οἱ ΗΠΑ, πού ὡς γνωστόν, ἐπιθυμοῦν διακαῶς τήν ὅπως-ὅπως διευθέτηση τῶν ζητημάτων πού ὀξύνουν τίς σχέσεις δύο συμμάχων τους, δείχνουν μέ αὐτόν τόν τρόπο, στέλνοντας ἕνα ἰδιότυπο «συστημένο μήνυμα», ὅτι μποροῦν νά «ἐκβιάσουν», ὥστε ἡ διευθέτησις νά εἶναι ταχυτάτη, νά εἶναι «ἐξπρές». Καί τό «συστημένο» δέν ἀπευθύνεται μόνον στήν Κυβέρνηση, ἕνας κορυφαῖος ὑπουργός τῆς ὁποίας (Ἄδωνις Γεωργιάδης) ἀναφέρεται στό δημοσίευμα ὡς ἀποδέκτης ἀναρμόστων πρός τό ἀξίωμά του δώρων, ἀλλά καί στό ΠΑΣΟΚ. Καί δέν εἶναι ἡ Εὔα Καϊλῆ, τήν ὁποία μαζί μέ τήν Μαρία Σπυράκη, ἀναφέρουν οἱ «New York Times», πού ἀνησυχοῦν τό ΠΑΣΟΚ. Οἱ φόβοι πηγαίνουν ὑψηλότερα. Ζητήματα φερομένων ἐπαφῶν τοῦ κ. Ἀνδρουλάκη μέ τήν Κίνα ἔχουν ἀναφερθεῖ στόν Τύπο πρό ἔτους ὡς ὑπαινιγμός. Καί θρυλεῖται ὅτι πυροδότησαν τήν παρακολούθησή του καί τήν ὑποκλοπή τῶν ἐπικοινωνιῶν του ἀπό λιθουανικές μυστικές ὑπηρεσίες. Λιθουανικές μυστικές ὑπηρεσίες ἀναφέρονται καί πάλι νά συλλέγουν τίς πληροφορίες γιά τίς δραστηριότητες τῆς Huawei. Δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή ἀμφιβολία ὅτι γιά λογαριασμό τῆς CIA ἐνεργοῦσαν οἱ Λιθουανοί.

Καταδεικνύεται ὅμως ὅτι ὅσες νομοθεσίες καί ἄν ψηφίζει μιά χώρα γιά τήν ἀπαγόρευση λογισμικῶν ὑποκλοπῆς, οἱ κερκόπορτες εἶναι ἀνοικτές. Ὅλοι μπορεῖ νά παρακολουθοῦνται ἀπό τήν ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς. Αὐτή εἶναι μία ὄψις τῆς τεχνολογίας. Αὐτό ὅμως πού μπορεῖ νά κάνει μιά ἀμερικανική ὑπηρεσία μέσῳ Λιθουανίας, θέλει ἡ Οὐάσιγκτων νά τό περιορίσει γιά τήν Κίνα καί γιά τήν αἰχμή τοῦ δόρατός της, τήν ἑταιρεία Huawei. Στήν πραγματικότητα λοιπόν, στό δημοσίευμα, μπορεῖ νά ἀναφέρει τό ὄνομα τοῦ Ἄδωνι Γεωργιάδη, τό μήνυμα ὅμως ἀπευθύνεται πρός τόν Κυριάκο Μητσοτάκη. Στό δημοσίευμα μπορεῖ νά ἀναφέρεται τό ὄνομα τῆς Εὔας Καϊλῆ, τό μήνυμα ὅμως ἀπευθύνεται πρός τόν Νῖκο Ἀνδρουλάκη.

Θυμίζουμε τί ἀκριβῶς ἀνέφεραν οἱ «New York Times» γιά τήν περίφημη διαπραγμάτευση καί τήν ἀφαίρεση στοιχείων ἀπό αὐτήν: «Τό 2020, ὅταν ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο ὁδήγησε μιά ἀντιπροσωπεία τῶν ΗΠΑ στήν Ἑλλάδα γιά νά ὁλοκληρώσει μιά συμφωνία τεχνολογίας καί ἐπιστήμης μεταξύ τῶν χωρῶν, τά στελέχη τῆς Huawei συζήτησαν νά ὑπάρχει κάποιος κατά τήν διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων γιά νά βοηθήσει στήν ἄρση τῶν ἀναφορῶν στήν κυβερνοασφάλεια καί τίς κινεζικές ἑταιρεῖες».

«Συζητήσαμε μέ τόν Ἄδωνι καί τό βγάλαμε» ἔγραψε ὁ κ. Ταμβακίδης σέ συνάδελφό του ἀρκετούς μῆνες μετά τήν σύνοδο κορυφῆς. «Ὁ κ. Ταμβακίδης ἀνεφέρετο στόν Ἄδωνι Γεωργιάδη, ἀνώτερο Ἕλληνα ὑπουργό, πού κάθισε δίπλα στόν κ. Πομπέο γιά νά ὑπογράψει τήν συμφωνία τοῦ 2020 στό λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης. Τό ἐάν ὁ κ. Γεωργιάδης ἐπηρέασε τίς διαπραγματεύσεις ὑπέρ τῆς Huawei εἶναι ἀσαφές, ἀλλά ἡ ἑταιρεία εἶχε καλλιεργήσει μιά σχέση μαζί του γιά χρόνια, σύμφωνα μέ τά ἐσωτερικά ἀρχεῖα καί τίς δημόσιες πληροφορίες. Οἱ ὑπάλληλοι τῆς Huawei συζήτησαν πῶς ὁ κ. Γεωργιάδης, πού ἦταν τότε ὑπουργός Ἀναπτύξεως, λάμβανε συσκευές ἀπό τήν ἑταιρεία ἐνῷ εἰργάζετο ὡς κυβερνητικός. Δημοσίευσε ἐπίσης φωτογραφίες ἀπό τίς ἐπισκέψεις του στά γραφεῖα καί τίς ἐκδηλώσεις τῆς Huawei στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Ἡ μή δεσμευτική συμφωνία τοῦ 2020 πού ὑπεγράφη ἀπό τόν κ. Πομπέο καί Ἕλληνες ἀξιωματούχους, ἡ ὁποία στόχευε στήν ἐνίσχυση τῆς τεχνολογικῆς καί ἐπιστημονικῆς συνεργασίας, δέν ἀνέφερε τελικά τήν κυβερνοασφάλεια ἤ τίς κινεζικές ἑταιρεῖες». Καί βεβαίως ἡ κορωνίς εἶναι ἡ ἑπομένη φράσις τοῦ δημοσιεύματος: «Ὁ κ. Πομπέο ἀρνήθηκε νά σχολιάσει». Τό τί σημαίνει αὐτό, τό γνωρίζουν πολύ καλά καί ὁ κ. Μητσοτάκης καί ὁ κ. Ἀνδρουλάκης… Τίς συνέπειες, δυστυχῶς, δέν θά τίς ὑποστοῦν μόνον οἱ πολιτικοί ἀρχηγοί. Θά τίς ὑποστεῖ ἡ χώρα, ἡ ὁποία σύρεται σέ διαπραγματεύσεις μέ τήν Τουρκία ὑπό πίεσιν, ἡ ὁποία γιά δύο τοὐλάχιστον ἀπό τά μεγάλα κόμματα γίνεται ἀσφυκτική…

Κεντρικό θέμα