ΣΥΡΙΖΑ: «Ὑπακούει» σέ διεθνῆ κέντρα καί ὄχι στόν ἑλληνικό λαό

Ψήφισε κατά τῆς χρηματοδοτήσεως τοῦ φράκτου στόν Ἕβρο, ἐπειδή αὐτή εἶναι ἡ ἄποψις τῆς Κομμισσιόν – Ἄφωνος καί στίς ἀποκαλύψεις Ἀναστασιάδη γιά νά μήν χαλάσει τήν ἀτμόσφαιρα στά ἑλληνο-τουρκικά καί δυσαρεστηθοῦν οἱ σύμμαχοι – Ἀπογοήτευσις καί ἀπό τήν ΝΔ – Ἀπουσίαζαν οἱ εὐρωβουλευτές της ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν φράκτη – Ἡ κ. Βόζεμπεργκ δικαιολογεῖ εὐρωπαϊκά κράτη γιά τό «ὄχι», πώς εἶχαν «τραύματα» ἀπό τό Τεῖχος τοῦ Βερολίνου!

ΟΤΑΝ τό καλοκαίρι τοῦ 2015 ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἐνεργοῦσε ἀντιθέτως πρός τήν ἐντολή τήν ὁποία ἔδωσε ὁ ἑλληνικός λαός διά δημοψηφίσματος, εἶχε θεωρηθεῖ ὅτι ἔκανε τήν «ἀνάγκη φιλοτιμία» καί κατ’ ἐξαίρεσιν ἠγνόησε τήν δεδηλωμένη βούληση τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Ἡ συνέχεια ἔδειξε ὅμως ὅτι αὐτός εἶναι ὁ κανών. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπεδείχθη ὅτι εἶναι ἕνα κόμμα, πού κατά κανόνα ὑπακούει σέ ξένα κέντρα καί σέ συμφέροντα. Ὄχι στόν ἑλληνικό λαό, πού τό ψηφίζει.

Αὐτό εἴδαμε νά ἀναδεικνύεται τίς τελευταῖες ἡμέρες πού συνεζητήθη στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο τό θέμα τῆς χρηματοδοτήσεως τῆς ἀνεγέρσεως ἑνός ἀκόμη τμήματος τοῦ φράκτου πού προστατεύει τά σύνορά μας στόν Ἕβρο ἀπό τήν παράνομη μετανάστευση. Ὁ κ. Δημήτρης Παπαδημούλης πού ὑπεστήριξε τήν τροπολογία γιά ἀκύρωση τῆς χρηματοδοτήσεως, δέν ἐφήρμοζε ἁπλῶς μιά πολιτική τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἐξυπηρετοῦσε τήν βούληση τῆς Κομμισσιόν, πού περιστέλλει δαπάνες. Μόνον στήν βούληση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ δέν ὑπήκουε. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅτι οἱ Ἕλληνες καί, κατά συντριπτική πλειονότητα, οἱ κάτοικοι τῶν παραμεθορίων περιοχῶν τάσσονται ὑπέρ τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ φράκτου. Ὅμως μόνον αὐτό δέν ἐνδιαφέρει τόν ΣΥΡΙΖΑ καί τόν κ. Παπαδημούλη.

Δέν εἶναι τό ζήτημα αὐτό μεμονωμένο. Ὅπου τίθεται θέμα βουλήσεως τῶν Βρυξελλῶν ἤ τῆς Οὐάσιγκτων, ὁ ΣΥΡΙΖΑ πειθαρχεῖ.

Πρόσφατο παράδειγμα τό ὅτι ἔμεινε ἄφωνος στίς ἀποκαλύψεις τοῦ τέως Προέδρου τῆς Κύπρου Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τήν στάση τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη γιά τίς γεωτρήσεις καί τούς ἀγωγούς. Ὁ λαλίστατος κατά τά ἄλλα ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ἄφωνος παρά τίς ἀποκαλύψεις, ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης ὑπεχρέωσε τήν Κύπρο νά μήν προβεῖ σέ γεωτρήσεις ἐντός τῆς ὁριοθετημένης ΑΟΖ της, ἐνῷ ὑπεστήριξε τήν παράκαμψη τῆς Μεγαλονήσου κατά τόν σχεδιασμό τοῦ ἀγωγοῦ πού θά μετέφερε φυσικό ἀέριο ἀπό τήν Μέση Ἀνατολή πρός τήν Εὐρώπη. Ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις υἱοθέτησε αὐτήν τήν τακτική ἀποδεχόμενη τίς πιέσεις τῶν συμμάχων (κυρίως τῆς Οὐάσιγκτων) γιά νά βελτιωθεῖ τό κλῖμα μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας. Μιά σοβαρή ἀντιπολίτευσις θά εἶχε χαλάσει τόν κόσμο πλήττοντας τήν Κυβέρνηση στήν καρδιά τῆς πολιτικῆς της, στά ζητήματα κυριαρχίας καί κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. Ὅμως ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν εἶναι σοβαρή ἀντιπολίτευσις. Ἤ μᾶλλον εἶναι ἀντιπολίτευσις «ἀ λά κάρτ». Ἐκεῖ πού τίθεται ζήτημα ἀπαιτήσεων συμμάχων, ἐπιλέγει νά μήν τούς κακοκαρδίσει. Τηρεῖ λοιπόν αἰδήμονα σιγήν.

Ὅσο γιά τά συμφέροντα, θά θυμίσουμε μόνον τήν ἐπιστολή τοῦ βιαίως ἀπομακρυνθέντος προηγουμένου Ἀρχηγοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομία, ἀντιστρατήγου Κωνσταντίνου Σκούμα, ὁ ὁποῖος ἐμμέσως πλήν σαφῶς ἀπέδωσε τήν πρόωρη ἀποστρατεία του σέ «κέντρα ἐξουσίας», γράφοντας στήν ἀνοικτή ἐπιστολή του: «Πάντα βρισκόμουν σέ “πόλεμο” μέ τά κυκλώματα κάθε εἴδους πού λυμαίνονται τόν κόπο τῶν Ἑλλήνων καί δροῦνε σέ βάρος τῆς Κοινωνίας».

Ἐξαιρετικό ἔναυσμα γιά τήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση, πού θά μποροῦσε νά «σηκώσει» τό θέμα πλήττοντας καίρια μιά κυβέρνηση πού εἶχε κάνει σημαία της τήν ἐπιβολή τοῦ νόμου καί τῆς τάξεως. Καί πάλι ὅμως ὁ ΣΥΡΙΖΑ σιώπησε. Ποτίμησε νά εὐθυγραμμισθεῖ μέ τά «συμφέροντα».

Δυστυχῶς, γιά νά ἐπανέλθουμε στό ζήτημα τῆς χρηματοδοτήσεως τοῦ φράκτου, καί ἡ στάσις τῆς ΝΔ δημιουργεῖ ἀπογοήτευση. Ποῦ ἦσαν οἱ Εὐρωβουλευτές της πού εἶχαν καθῆκον νά ἀντικρούσουν καί καταψηφίσουν τήν τροπολογία Παπαδημούλη; Ἅπαντες ἀπόντες. Γιατί;

Δικαιολογίες προέβαλλε ἡ κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ, ἡ ὁποία ἀπεκάλυψε μέν ὅτι μόλις δύο εὐρωβουλευτές τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος (καί ὄχι τό μισό ΕΛΚ ὅπως κόπτεται ὁ κ. Κατρούγκαλος) ἐψήφισαν τήν τροπολογία, προέβαλε ὅμως τό αἰτιολογικό, ὅτι κάποιες εὐρωπαϊκές χῶρες ἐτάχθησαν κατά τοῦ φράκτου, λόγῳ τῶν… ψυχικῶν τραυμάτων πού τούς ἔχει ἀφήσει τό τεῖχος τοῦ Βερολίνου καί οἱ διαχωρισμοί πού εἶχαν δημιουργήσει οἱ χῶρες τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ!

Συμφωνεῖ, ἄραγε, μέ τήν θέση αὐτή ὁ κ. Παπαδημούλης; Ὁ κ. Κατρούγκαλος;

Κεντρικό θέμα