ΣΥΡΙΖΑ: Ἐκτός Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς δύο Χριστιανοί γιά νά εὐνοηθεῖ ὁ ἐκλεκτός τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου

Θύελλα στήν Θράκη – Καταγγελίες καί ἐνστάσεις γιά νοθεία στό ἀποτέλεσμα γιά τήν σύνθεση τῆς Κ.Ε. Ὁ Τσίπρας τά δίνει ὅλα γιά τήν ψῆφο τῶν τουρκογενῶν

ΚΑΠΟΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ δέν διστάζουν νά μεθοδεύσουν τίς διαδικασίες τους, γιά νά προωθήσουν πρόσωπα κατά τίς βουλές τῆς ἡγεσίας τους. Θά ἔπρεπε ὅμως νά ὑπάρχουν ὅρια. Ἰδίως ὅταν πρόκειται περί ζητημάτων ἐθνικῆς σημασίας. Καί ὅλα τά ζητήματα τῆς Θράκης εἶναι ἐθνικῆς σημασίας. Στόν ΣΥΡΙΖΑ ἔχουν διαφορετική ἀντίληψη ἀφοῦ, ὅπως ἀποκαλύπτουν τά τοπικά μέσα ἐνημερώσεως στήν Κομοτηνή καί ἐπιβεβαιώνουν στελέχη τοῦ ΣΥΖΙΖΑ στήν περιοχή, ἀλλοίωσαν τά ἀποτελέσματα καί ὑπεχρέωσαν ἐπιλαχόντες νά παραιτηθοῦν προκειμένου νά ἐκλεγεῖ στήν Κεντρική Ἐπιτροπή ὁ τακτικός συνδαιτημών τοῦ Τούρκου Προξένου, ὁ Ὀζγκιούρ Φερχάτ. Ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ δημοσιογράφος Νῖκος Ἀρβανίτης τοῦ ἐνημερωτικοῦ δικτυακοῦ τόπου KomotiniPress: «Bρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ μία ἀδιανόητη κίνηση τῆς ἡγεσίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού ΜΕΘΟΔΕΥΣΕ τήν ἀλλοίωση ἀποτελέσματος ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΑΜΘ, κάτι πού ἐκθέτει τό κόμμα πανελλαδικά καί βάζει τεράστια ἠθικά διλήμματα σέ στελέχη ἀλλά καί κατοίκους τῆς περιοχῆς». Ὁ ἴδιος ἀναφέρει: «Τό ἐρώτημα πού ἐτίθετο ἐκ μέρους μας ἀφοροῦσε στήν ἀνακοίνωση τῶν ἀποτελεσμάτων πού ἤδη καθυστεροῦσαν ἐνῶ ἦταν γνωστά τά ἀποτελέσματα τῆς ψηφοφορίας. Τό ρεπορτάζ τοῦ Komotinipress (ἀλλά καί ἄλλων τοπικῶν μέσων) μᾶς ἔδωσε μέ ἀσφάλεια τόν κατάλογο τῶν ἐκλεγέντων μελῶν τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ἡ πολιτική ἀνάλυση εἶχε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στά τοπικά δρώμενα ἀφοῦ ὁ συνδαιτυμόνας καί τρόφιμος τοῦ Τούρκου Προξένου στήν Κομοτηνή, κ. Ὀζγκιούρ Φερχάτ, ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΓΗ».

Μιά εἰκόνα ἀνατροπῆς ἠκολούθησε, καί ἔτσι χθές «μέ ἀρκετή καθυστέρηση, ἀνακοινώθηκαν τά ἐπίσημα ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν γιά ἀνάδειξη τῶν μελῶν τῆς νέας Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τά ὁποῖα ὅμως ἀνέτρεψαν τήν δεδομένη εἰκόνα τῶν ἀρχικῶς δύο ἐκλεγέντων ὑποψηφίων (Δημήτρη Χαρίτου μέ ὑψηλό ποσοστό καί Ἀγγελικῆς Κουγιουμτζόγλου μέ τήν ποσόστωση φύλου) καί προσετέθη τό ὄνομα τοῦ κ. Ὀζκγιούρ Φερχάτ.» Καί συνεχίζει: «Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τό ρεπορτάζ “ἐξελέγη κανονικά ὁ κ. Βασίλης Τραϊοφόρος πού προέρχεται ἀπό τήν ΔΗΜΑΡ μέ τό σχῆμα τῆς Προοδευτικῆς Συμμαχίας καί τοῦ ζητήθηκε μέ παρέμβαση ἄνωθεν νά παραιτηθεῖ ὑπέρ τοῦ κ. Ὀζγκιούρ Φερχάτ πρᾶγμα πού ἔπραξε. Τό ἑπόμενο ἐμπόδιο ἦταν προφανῶς ὁ κ. Σπῦρος Δέδογλου ὡς πρῶτος ἐπιλαχών σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού εἴχαμε ἐξ ἀρχῆς. Ἐν τέλει ὁ κ. Ὀζγκιούρ Φερχάτ πέρασε μπροστά ἀπό τόν κ. Σπῦρο Δέδογλου γιά μία ψῆφο!!”».

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ προφανῶς, βρίσκεται σέ μία ἀπ’ εὐθείας συνεννόηση μέ τό μειονοτικό παραϊερατεῖο καί προσπαθεῖ νά καλλιεργήσει τήν εἰκόνα τοῦ φιλομειονοτικοῦ κόμματος ἀκόμη καί μέ ἐκβιασμούς εἰς βάρος στελεχῶν του καί μέ μεθοδεύσεις πού θυμίζουν ἄλλες ἐποχές…

Τό μήνυμα τοῦ Μουράτ Ὀμέρογλου πρός τόν κ. Ἀλέξη Τσίπρα ἦταν ἕνα: Ὁ Ὀζγκιούρ Φερχάτ πρέπει νά ἐκλεγεῖ στήν Κεντρική Ἐπιτροπή (ἄν καί εἶχε βρεθεῖ στήν 11-12η θέση στήν καταμέτρηση) ὡς ἀντίβαρο στήν ἐσωκομματική δυναμική παρουσία τοῦ κ. Δημήτρη Χαρίτου (3ος στήν καταμέτρηση ψήφων). Ὅπερ καί ἐγένετο! Ὁ κ. Νῖκος Ἀρβανίτης μάλιστα εἶχε προβλέψει σέ ἄλλο ἄρθρο του ὅτι: «Τά ἀποτελέσματα γιά τήν Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ θά ἀποτελέσουν τήν ἀρχή γιά νέους ἐσωτερικούς ἀνταγωνισμούς στόν ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης καθώς θά κληθοῦν τά μέλη του νά ἐκλέξουν νέο συντονιστή ἀφοῦ ἡ κ. Ἀγγελική Κουγιουμτζόγλου θά ἔχει τό ἀσυμβίβαστο. Εἶναι σίγουρο, λοιπόν, ὅτι τό τουρκικό Προξενεῖο θά προωθήσει πρόσωπο τῆς ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ τοῦ κ. Μουράτ Ὀμέρογλου γιά νά ἀνακτήσει τό χαμένο ἔδαφος, ἐπιβάλλοντας τόν ἀρεστό τους σέ μία λογική κομματικοῦ πραξικοπήματος».

Τί μπορεῖ νά σημαίνουν αὐτά; Ἁπλῶς καί μόνον ὅτι ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καί ἡ ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν ὀρρωδοῦν πρό οὐδενός στήν προσπάθεια νά ἐξασφαλίσουν ὄχι τίς ψήφους τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος ἀλλά τίς ψήφους πού ἐλέγχονται ἀπό τό τουρκικό Προξενεῖο.

Στόν ἴδιο δικτυακό τόπο ἡ κ. Σταυρούλα Μάρκου, δημοσιογράφος καί μέλος τῆς συντονιστικῆς γραμματείας τῆς Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., καταγγέλλει: «Τά παρατράγουδα τῆς κάλπης φαίνεται ὅτι θά μᾶς ἀπασχολοῦν γιά πολύ καιρό, ἐπισκιάζοντας τήν πανηγυρική νίκη τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μέ τή μαζική συμμετοχή στίς ἐκλογές τῆς Κυριακῆς καί τίς ἀθρόες ἐγγραφές νέων μελῶν ἀπό τόν εὐρύτερο προοδευτικό χῶρο. Ἐνστάσεις, ἐντάσεις, ἐμπάθειες, μικροπρέπειες, ἀδιαφανεῖς διαδικασίες, ἐκβιαστικά διλήμματα, ἀπαξιωτικές συμπεριφορές καί ἀσυνεννοησία πέρα ἀπό κάθε ἔννοια δημοκρατικῆς λειτουργίας, ἦταν τά κύρια χαρακτηριστικά καί αὐτῆς τῆς ἐσωκομματικῆς διαδικασίας στόν τοπικό ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Ἐφορευτικές ἐπιτροπές στελεχωμένες μέ ἄτομα τῆς ἀπολύτου ἐπιλογῆς τῆς ὑποψήφιας γιά τήν Κ.Ε. –συντονίστριας Ἀγγελικῆς Κουγιουμτζόγλου καί τοῦ ἐπίσης ὑποψηφίου γιά τήν Κ.Ε. Φερχάτ Ὀζγκιούρ, ἀναπληρωτῆ γραμματέα Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ καί ὑποψηφίου βουλευτῆ Ροδόπης, χωρίς καμία ἀπολύτως συνεδρίαση, συζήτηση κι ἀπόφαση στή Νομαρχιακή Ἐπιτροπή.

Ἐκλογικά κέντρα καί τμήματα διασκορπισμένα σέ ΜΙΣΧΟ, ΙΑΣΜΟ, ΠΕΛΕΚΗΤΗ, ΓΕΝΙΣΕΑ, ΣΕΛΕΡΟ, ΕΧΙΝΟ, σέ οἰκισμούς τῆς Ροδόπης καί τῆς Ξάνθης, μέ ἐλάχιστα σέ κάποιους ἀπό αὐτούς παλαιά μέλη, τά ὁποῖα εὐχῆς ἔργον θά ἦταν νά βλέπουμε κι ἀπό κοντά σέ δράσεις, περιοδεῖες στελεχῶν κι ἐκδηλώσεις τοῦ κόμματος. Ἀξιοσημείωτο ἐπίσης εἶναι ὅτι δέν ὑπῆρχε αὐτή τή φορά μειονοτικός ὑποψήφιος ἀπό τήν Ξάνθη ὅπου καί ὁ βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Χουσεΐν Ζεϋμπέκ».

Ἐπανερχόμεθα στό ρεπορτάζ τοῦ κ. Ἀρβανίτη, ὁ ὁποῖος ἐν κατακλεῖδι γράφει: «Καί φθάσαμε σήμερα ἐν ἔτει 2022, στήν Θράκη, ὁ (μισός)ΣΥΡΙΖΑ ΑΜΘ νά ἐξισώνει τά μειονοτικά δικαιώματα μέ τήν ἰσλαμο-εκτουρκισμένη ἀριστερά καί νά θεωρεῖ ὅτι ἡ ὑπεράσπιση τῶν μειονοτικῶν δικαιωμάτων περνάει μέσα ἀπό νόθευση ἀποτελεσμάτων.

Πρόκειται, λοιπόν, γιά μιά σέχτα στό ἐσωτερικό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἕνα παράκεντρο πού ὑλοποιεῖ πολιτική μετάλλαξης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σέ Ἰσλαμοσυντηρητικό κόμμα πλήρως προσδεδεμένο στήν πολιτική ἀτζέντα τοῦ προξενείου».

Κεντρικό θέμα