Συγγνώμη γιά τό «Τουρκόσποροι» καί τίς ἄσεμνες χειρονομίες θά ζητήσει κανείς;

Πολιτικό λάθος ἡ στοχοποίησις τοῦ πληθυσμοῦ στό Αἰγαῖο ἀπό μερίδα τῶν ΜΜΕ

Η «ΕΣΤΙΑ» σήμερα καταθέτει ἕξι βασικές προτάσεις-ἀρχές γιά τήν ὑπέρβαση τῆς προσφυγικῆς κρίσεως στά νησιά τοῦ Αἰγαίου.

Ἀρχή πρώτη: Ἡ Κυβέρνησις πρέπει νά ἀποκαταστήσει τήν διαρραγεῖσα ἐμπιστοσύνη μεταξύ τῶν κατοίκων καί τῶν ἀρχῶν τῆς συντεταγμένης πολιτείας. Ἐμπιστοσύνη πού βάθυνε μετά τήν πρωτοφανῆ ἐπίθεση πού ἐξαπέλυσαν οἱ ἄνδρες τῶν ΜΑΤ κατά τῶν κατοίκων, μέ ὕβρεις καί χειρονομίες. Ἡ ἐμπιστοσύνη αὐτή διερράγη μετά τίς ἀλλεπάλληλες ἀλλαγές θέσεως τῆς Κυβερνήσεως τόσο ὡς πρός τούς χειριστές τῆς κρίσεως ὅσο καί πρός τήν οὐσία της. Τόν Ὀκτώβριο ὁ Πρωθυπουργός ἀπαντῶν σέ ἐρώτηση τοῦ Προέδρου τοῦ «ΜέΡΑ25» Γιάνη Βαρουφάκη στό Κοινοβούλιο ἀνήγγειλε τήν μεταφορά εἴκοσι χιλιάδων μεταναστῶν στήν ἐνδοχώρα σέ δέκα περιφέρειες, μέ τήν φράση ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι «πολυπολιτισμική». Ἔκανε λόγο γιά «μόνιμη ἐγκατάσταση», γιά «μπόλιασμα» τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, γιά «ἔνταξη στό ἑλληνικό σχολεῖο», γιά «συμβολή στήν ἐπίλυση τοῦ δημογραφικοῦ». Τόνισε ἐπίσης ὅτι «ἡ Ἑλλάς δέν θέλει οὔτε φράκτες οὔτε τείχη ἀλλά κανόνες». Ἡ θέσις αὐτή ἐπαναβεβαιώθηκε σέ σύσκεψη τοῦ ὑπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως μέ τήν ΚΕΔΕ στήν Λάρισα. Μετά ἀπό συνάντηση μελῶν τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ μέ κορυφαίους ὑπουργούς στό Μέγαρο Μαξίμου, ἡ Κυβέρνησις ἄρχισε νά ἀλλάζει θέση γιά τήν μεταφορά μεταναστῶν στήν ἐνδοχώρα. Στήν τελευταία συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ΝΔ ὁ Πρωθυπουργός τόνισε ὅτι θά γίνει «λελογισμένη μεταφορά μεταναστῶν».

Προχθές, ἀπό τήν Θράκη ὅμως, μετεκινήθη καί ἀπό αὐτήν τήν θέση, προειδοποιῶν ὅσους μετανάστες ξεκινοῦν μέ προορισμό τά νησιά, ὅτι θά ἐγκλωβισθοῦν ἐκεῖ στά κλειστά κέντρα. Ἡ τοπική κοινωνία διά τοῦ Περιφερειάρχου εἶχε ὄντως συμφωνήσει στά κλειστά κέντρα, ὡστόσο ὑπό τήν προϋπόθεσιν ὅτι τό μέτρο θά συνδυασθεῖ μέ μεταφορές στήν ἐνδοχώρα.

Ἐδῶ πού φθάσαμε, ἡ κρίσις θά καταλαγιάσει μέ διαλλακτικότητα καί μέ τήν ἄμεση ἐμπλοκή τοῦ κ. Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος πρέπει νά μεταβεῖ στά νησιά, νά θυσιάσει πολιτικό κεφάλαιο, νά ἠρεμήσει τούς κατοίκους, νά ἐξηγήσει τήν πολιτική του καί νά ἀποκαταστήσει τήν θεμελιώδη ἔννοια τῆς ἐμπιστοσύνης. (Ἐπί τοῦ πιεστηρίου: Ὁ κ. Μητσοτάκης θά μεταβεῖ στά νησιά τοῦ Αἰγαίου, εἴδησις πού μᾶς ἱκανοποιεῖ). Ἄς διαβάσει ὁ κ. Πρωθυπουργός μέ προσοχή καί τό σημείωμα τοῦ Χιώτου ὑποναυάρχου Σταύρου Μιχαηλίδη πού δημοσιεύουμε σήμερα. Τό ἄν θά ἀποδοκιμασθεῖ ἤ ὄχι ὁ Πρωθυπουργός κατά τήν ἐπίσκεψή του, πρέπει νά τοῦ εἶναι ἀδιάφορο. Οἱ ἡγέτες δέν εἶναι μόνο γιά τά εὔκολα, εἶναι καί γιά τά δύσκολα. Καί ὅταν σβήνει ἡ φωτιά ὅλοι στό τέλος θυμοῦνται καί πιστώνουν αὐτόν πού τόλμησε. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης πού ἐμεῖς γνωρίζουμε ἔχει τέτοια ἡγετικά χαρακτηριστικά. Ἡ δύναμίς του εἶναι ἡ ἀπήχησίς του στούς πολῖτες.

2. Ὁ Πρωθυπουργός δέν πρέπει νά καταστεῖ μέρος τῆς κρίσεως, ἀλλά πρέπει νά καθοδηγήσει τήν λύση. Ἄσκοπος ἐγωισμός ἡ ἀπαίτησις συγγνώμης –πού τοῦ εἰσηγοῦνται οἱ ἐπιτελεῖς του– ἀπό τόν Περιφερειάρχη Μουτζούρη γιά τήν πράγματι ἀπαράδεκτη καί ἄσεμνη χειρονομία του στό πρόσωπό του. Οἱ πρωθυπουργοί ἵστανται ὑπεράνω κατωτέρων τους στήν ἱεραρχική πολιτειακή κλίμακα. Δέν δίδουν σημασία σέ τέτοια. Καί μέ τήν εὐκαιρία ἀναλογίζονται καί τό ἑξῆς: ὅταν τά Ὑπουργεῖα τους νομοθετοῦν τήν κατάργηση τῆς ποινικῆς ἀξιολογήσεως τῆς βλασφημίας στά θεῖα, ἔρχεται μία ἡμέρα πού κάποιος ἀποθρασύνεται καί μέ τήν γνώση τοῦ ἀτιμώρητου ὑβρίζει καί τά ἐγκόσμια. Σέ κάθε περίπτωση, τά θέματα στήν πολιτική δέν εἶναι καί δέν πρέπει νά γίνονται προσωπικά. Ὁ Περιφερειάρχης Αἰγαίου θεωρεῖται –ὡς κρατικός λειτουργός– ἄμεσος συνεργάτης τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί ἔχει μετάσχει ἤδη σέ συσκέψεις στό Μαξίμου. Ἡ Πολιτεία σέ ὧρες ἐθνικῆς κρίσεως πρέπει νά λειτουργεῖ συντεταγμένα. Γιά τήν περίπτωση πού δέν εἶναι γνωστό, ἐνημερώνουμε ὅτι στήν Χίο τήν κρίση διαχειρίζεται συντονιστική ἐπιτροπή πού ἔχει θέσει στό περιθώριο καί τόν Δήμαρχο καί τόν Περιφερειάρχη. Ἐπικίνδυνα πράγματα. Ἡ Πολιτεία πρέπει νά ἀποκτήσει ἐπειγόντως ξανά θεσμικό συνομιλητή!

3. Ὁ πανεπιστημιακός τέως πρύτανις τοῦ ΕΜΠ καί τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Ἀττικῆς Κώστας Μουτζούρης πρέπει νά ἀναλάβει τίς εὐθύνες του, νά καλέσει τόν Πρωθυπουργό ἀπό τό τριψήφιο πού ἐγκατέστησε ἡ Κυβέρνησις στό γραφεῖο του καί νά ζητήσει συγγνώμη μέ δική του πρωτοβουλία. Ἦταν ἀτόπημα γιά ἀκαδημαϊκό καί πολιτειακό λειτουργό ἡ συμπεριφορά του. Δέν ὑπάρχουν ἰδιωτικές στιγμές στήν πολιτική πού μπορεῖς νά ὑβρίζεις τόν Πρωθυπουργό τῆς χώρας εἴτε βιντεοσκοπεῖσαι ἀπό κινητό εἴτε εἶσαι μπροστά σέ δεκάδες πολῖτες. Διαπραγμάτευσις ἐπ’ αὐτοῦ δέν νοεῖται.

4. Ὁ τοπικός βουλευτής τῆς ΝΔ στήν Λέσβο Χαράλαμπος Ἀθανασίου ὁ ὁποῖος ὑπεστήριξε μέ ἔνταση στό παρασκήνιο τήν ἀνεξάρτητη ὑποψηφιότητα τοῦ κ. Μουτζούρη νά ἀναλάβει τίς εὐθύνες του, ἐπίσης. Οἱ κάτοικοι πού ἐκινήθησαν μέ καραμπίνες κατά τῶν ἀνδρῶν τῆς ΕΛ.ΑΣ. καί τούς τραυμάτισαν κατάγονται ἀπό τήν γενέτειρά του Ἁγία Παρασκευή. Ὅση δικαιολογημένη ὀργή καί ἄν εἶχαν, ἔπρεπε νά παρέμβει καί νά συστήσει αὐτοσυγκράτηση. Ὄχι νά κρύβεται.

5. Τά ΜΑΤ πρέπει σέ ἐπίπεδο ἀρχηγοῦ Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας νά ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη ἀπό τούς κατοίκους τῆς Χίου καί τῆς Λέσβου, ὅπως ἀναλόγως ἔπραξαν κάποτε ὅταν ἔρριξαν δακρυγόνα στόν Μανώλη Γλέζο. Νά ζητήσουν συγγνώμη καί γιά τό ἀπαράδεκτο σύνθημα «Γκασμάδες Τουρκόσποροι» πού φώναξαν στούς κατοίκους καί γιά τίς ἄσεμνες χειρονομίες μέ προτεταμένα δάκτυλα πού ἔκαναν ἀπό τά μπαλκόνια τοῦ ξενοδοχείου τους στήν Χίο, ὅταν αὐτοί ἔκαναν ἔξω ἀπό αὐτό εἰρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ἡ «Ἑστία» εἶναι εἰς θέσιν νά γνωρίζει ὅτι θερμόαιμοι Χιῶτες εἰσέβαλαν στό ξενοδοχεῖο τῶν ἀστυνομικῶν τῶν ΜΑΤ ὅταν οἱ τελευταῖοι ἀντιδρῶντες στά συνθήματα πού ἄκουγαν βγῆκαν μέ τά ἐσώρουχα στά μπαλκόνια καί τούς ἔδειχναν προκλητικῶς τό προτεταμένο μεσαῖο δάκτυλο τῶν χεριῶν τους. Ἡ συγγνώμη σέ ἐπίπεδο Ἀρχηγείου Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας θά καταλαγιάσει τά πνεύματα καί θά στρώσει τό χαλί στόν Πρωθυπουργό γιά νά μεταβεῖ στό Αἰγαῖο καί νά ὁμιλήσει μέ τούς κατοίκους. Ἄν μάλιστα ὁ κ. Μητσοτάκης συνοδεύετο ἀπό ἐπωνύμους Χιῶτες μέ κῦρος στήν τοπική κοινωνία, ἀκόμη καλύτερα.

6. Τά κανάλια νά σταματήσουν –ὅσα τήν κάνουν– τήν καθ’ ὑπαγόρευσιν ἐπίθεση στούς κατοίκους τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου καί στούς ἐκλεγμένους τους, διότι εἶναι παράγοντες πού πυροδοτοῦν περαιτέρω τήν ἔνταση, τήν ἀποσταθεροποίηση καί τό χάσμα. Τήν μία τούς καταγγέλλουν ὡς «ἀγανακτισμένους» καί «ταραχοποιούς», τήν ἄλλη ὅτι «δέν θέλουν τούς μετανάστες, γιατί δέν εἶναι πλούσιοι γιά νά τούς ἐκμεταλλευτοῦν», τήν ἄλλη ὅτι ὅσοι ἐξέλεξαν τόν Περιφερειάρχη εἶναι «Χρυσαυγίτες», τήν παρ’ ἄλλη ὅτι «τό Νότιο Αἰγαῖο δέχθηκε τά κλειστά κέντρα» (ἀλλά δέν ἔχει Μόρια) κ.λπ. Εἶναι μεῖζον λάθος ἡ στοχοποίησις ἑνός πληθυσμοῦ. Δέν βοηθεῖ οὔτε στηρίζει τήν Κυβέρνηση, πρόβλημα τῆς δημιουργεῖ. Εἶναι μεῖζον λάθος ἡ ἐπανάληψις τῆς τακτικῆς πού ἠκολούθησαν τά κανάλια καί ἀπηξιώθησαν ἀπό τόν λαό κατά τήν διάρκεια τῶν μνημονίων ἀλλά καί στό δημοψήφισμα. Θά τό θέσουμε ὅπως μᾶς εἰπώθηκε ἀπό ὑψηλά μέλη τῆς Χιώτικης κοινωνίας. «Δέν μπορεῖ νά λές σέ ἕνα λαό πού νιώθει ὑπό ἀπειλή καί στήν πατρίδα τοῦ ὁποίου δέν ἔχει πέσει πέτρα ἀνάπτυξης γιά δέκα χρόνια, ὅτι θά σοῦ ἐγκαταστήσω ἰσχυρό πυρῆνα μουσουλμάνων μέ ἄγνωστο τέλος. Νιώθουμε τόν κίνδυνο στό λαρύγγι μας. Θά γίνουμε μειονότητα στόν τόπο μας». Στοιχειῶδες λοιπόν: Πάνω στήν ἐμπιστοσύνη, στίς καταλλαγές, στίς ἀμοιβαῖες συγγνῶμες καί στήν τόλμη τῆς ἐπί τόπου μεταβάσεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ, μπορεῖ νά οἰκοδομηθεῖ ἡ τελική λύσις. Ἁπλή λογική χρειάζεται. Ὄχι φανατισμός.

Κεντρικό θέμα