ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Συνεργάτης πρώην ὑπουργοῦ νέος προστατευόμενος μάρτυς

Ἀναζωπυρώνεται ἡ Novartis – Ἀντιπερισπασμός ΣΥΡΙΖΑ στίς στάκτες

Η ΚΡΙΣΙΣ πού ξέσπασε στό ἐσωτερικό τῆς Κυβερνήσεως μέ ἀφορμή τήν διαχείριση τῆς φονικῆς πυρκαϊᾶς στό Μάτι Ἀττικῆς προκαλώντας τήν λαϊκή κατακραυγή, θά ὁλοκληρωθεῖ μέ τόν κυβερνητικό ἀνασχηματισμό μετά τόν Δεκαπενταύγουστο. Ἡ παραίτησις τοῦ ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτου Νίκου Τόσκα μόνο προσωρινῶς δέν ἔγινε δεκτή καί τό ζήτημα τῆς παραμονῆς του στό συγκεκριμένο Ὑπουργεῖο εἶναι ἀνοικτό. Ὁ Πρωθυπουργός φέρεται μάλιστα νά τοῦ εἶπε «πώς τήν ὥρα τῆς μάχης συνεχίζουμε νά παλεύουμε», ἔθεσε δηλαδή ἁπλῶς χρονικό προσδιορισμό.

Μέχρι τότε ὑπουργοί καί κορυφαῖα στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχουν ρητή ἐντολή νά μήν ἀναγνωρίζουν λάθη στήν διαχείριση τῆς πυρκαϊᾶς, γιατί οἱ δηλώσεις τους ἔχουν νομική ἀξία καί ἄριστα θά μποροῦσαν νά περιληφθοῦν ὡς παραλείψεις σέ μιά μηνυτήρια ἀναφορά τῆς ΝΔ πρός τήν Δικαιοσύνη. Ὡστόσο καί παρά τό ἀπρόοπτο τῆς πυρκαϊᾶς πού ἔφερε σέ δυσχερῆ θέση ἀπολογουμένου τήν Ἀριστερά, ὁ κυβερνητικός σχεδιασμός δέν φαίνεται νά ἀλλάζει.

Μετά τίς 15 Αὐγούστου τό Μαξίμου μή ἔχοντας ἄλλη ἐπιλογή θά ἐπικεντρωθεῖ (πλήν ἀνασχηματισμοῦ καί καθαρῆς ἐξόδου στίς ἀγορές μέσω Καστελλορίζου) ξανά στίς ὑποθέσεις διαφάνειας καί σκανδάλων. Αὐτό εἶναι τό σωσίβιό του. Αὐτός θά εἶναι ὁ φθηνός ἀντιπερισπασμός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στίς στάκτες, προκειμένου νά βγεῖ ἀπό τήν δύσκολη θέση στήν ὁποία ἔχει περιέλθει λόγω Σκοπιανοῦ καί διαχειρίσεως πυρκαϊῶν.

Στά αὐτιά τῶν κυβερνώντων, μάλιστα, ἔχει φθάσει ἡ πληροφορία ἄνευ πολλῶν διευκρινίσεων, ὅτι ὁ στενός συνεργάτης πρώην ὑπουργοῦ –δέν ὀνομάζεται τό κόμμα– στούς λογαριασμούς τοῦ ὁποίου στό ἐξωτερικό εὑρέθη μεγάλο ποσό, προσῆλθε αὐθορμήτως στήν Δικαιοσύνη καί προκειμένου νά γλυτώσει τόν πέλεκύ της (γιά τυχόν ἁμαρτίες ἄλλων) ζήτησε νά ὑπαχθεῖ στό καθεστώς τῶν προστατευομένων μαρτύρων.

Κατά μία ἄλλη ἐκδοχή, ὁ συγκεκριμένος συνεργάτης μετά τόν ἐντοπισμό τῶν λογαριασμῶν του στό ἐξωτερικό μέ τήν διαδικασία τῆς δικαστικῆς συνδρομῆς πού παρήγγειλε ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Σταῦρος Κοντονῆς ἐδέχθη πρόταση ἀπό τίς ἀρχές προκειμένου νά συνεργασθεῖ μαζί τους στό πλαίσιο τῶν ἐρευνῶν γιά τήν ὑπόθεση Novartis, μέ τελικό στόχο νά πέσει ὁ ἴδιος στά …«μαλακά». Καί τήν ἀπεδέχθη. Ἀξιοποιώντας τό εὐνοϊκό νομικό πλαίσιο γιά τούς προστατευομένους μάρτυρες, τό ὁποῖο ἐψηφίσθη ἐπί πρωθυπουργίας Ἀντώνη Σαμαρᾶ καί ὑπουργίας Χαράλαμπου Ἀθανασίου τό 2014, ὁ μάρτυς φέρεται νά δίδει ἀναλυτικές πληροφορίες γιά τίς στενές σχέσεις τοῦ πολιτικοῦ προϊσταμένου του μέ τόν πρώην ἰσχυρό ἄνδρα τῆς Novartis κ. Φρουζῆ καί γιά τυχόν συναλλαγές πού εἶχαν.

Πλέον αὐτῶν δίδει καί ἀρκετές εὐαίσθητες πληροφορίες πού ἀφοροῦν στό ἐπίπεδο τῆς σχέσεως συνεργασίας πού εἶχε μέ τόν πολιτικό προϊστάμενο, ἀκόμη καί ἄν αὐτές ἀφοροῦν σέ εὐαίσθητα προσωπικά του δεδομένα. Τά τυχόν εὑρήματα πού ἔχουν περιέλθει εἰς γνῶσιν τῆς ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης ἀπό τό ἄνοιγμα λογαριασμῶν τοῦ μάρτυρος, ὁ ὁποῖος μᾶλλον ἐνεφανίζετο ὡς «μπροστινός», εἶναι λίαν πιθανό ὅτι θά ἀποτελέσουν βούτυρο στό ψωμί τῆς πανικόβλητης-ἀπελπισμένης Ἀριστερᾶς, ἡ ὁποία εἶναι στριμωγμένη πολιτικά στήν γωνία καί θά ἐπιχειρήσει νά βγεῖ ἀπό αὐτήν μέ τόν ἀντιπερισπασμό μέσα ἀπό τίς στάκτες.

Ὡστόσο, ἀπ᾽ ὅ,τι φαίνεται, τά τυχόν εὑρήματα καί οἱ μαρτυρίες στήν ἑλληνική Δικαιοσύνη δέν δείχνουν νά ἀγχώνουν τήν ἴδια τήν Novartis Ἑλβετίας.

Εἶναι μάλιστα τόσο ἥσυχοι ἐκεῖ στά κεντρικά τοῦ πολυεθνικοῦ κολοσσοῦ, ὥστε προσφάτως ὁ CEO τῆς ἑταιρείας ἔκανε πριβέ διακοπές σέ πεντάστερο ξενοδοχεῖο στήν περιοχή τῆς Ἁγίας Ἄννης στήν Μύκονο καί κατά τήν διάρκεια αὐτῶν ἔκανε …πρόταση γάμου στήν μνηστή του χαρίζοντάς της ἕνα δακτυλίδι.

Γιά τήν Ἑλλάδα ὅμως τά πράγματα εἶναι μᾶλλον διαφορετικά. Τά σκάνδαλα εἶναι τό τελευταῖο καταφύγιο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου νά ἀποφύγει τήν μεγάλη εἰς εὖρος διαγραφόμενη ἧττα του στίς ἐπερχόμενες ἐκλογές, πού κατά πᾶσα πιθανότητα θά διεξαχθοῦν τόν Μάιο τοῦ 2019. Στήν πραγματικότητα μετά τίς 15 Αὐγούστου ἡ Ἑλλάς θά ζήσει μία νέα λασπομαχία μέχρι τελικῆς πτώσεως. Μέ ἄγνωστη ἔκβαση.

Κεντρικό θέμα