Συνελήφθη τό «ἄγος» καί διώκεται γιά σύσταση συμμορίας

Βαρειές κακουργηματικές κατηγορίες κατά τοῦ ἀδίστακτου τηλεπαρουσιαστοῦ πού κατηγορεῖται ὅτι πλήρωσε δύο κακοποιούς μέ 40.000 εὐρώ προκειμένου νά πυροβολήσουν μέ καλασνίκωφ τήν οἰκία του γιά νά τοῦ ἐπιστρέψει ἡ ΕΛ.ΑΣ. φρουρά 14 ἀτόμων!

ΚΑΤΗΓΓΕΛΘΗ ἀπό πρώην Ὑπουργό ὅτι εἰσέβαλε στό γραφεῖο του καί τόν ἀπείλησε προκειμένου νά ἐξασφαλίσει εὐνοϊκή χρηματοδότηση ἀπό τό πρόγραμμα Συν-Εργασία. Ἀπήντησε μέ θράσος μηνύων τόν Ὑπουργό. Φέρεται πώς κυκλοφοροῦσε μέ πλαστή ταυτότητα τῆς ΕΣΗΕΑ καί εἶχε ζητήσει νά διαπιστευθεῖ στήν Βουλή. Τοῦ ἀφῄρεσε τήν διαπίστευση ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς. Εἶχε ἀναγορευθεῖ σέ ἐκδότη καί οἱ διαφημίσεις τῆς ἐφημερίδος του προεβάλλοντο διαρκῶς μέχρι χθές ἀπό τήν ΕΡΤ καί τόν «Σκάι». Ἀπῄτησε ἀπό τό συμβούλιο Ἐπικρατείας νά τοῦ ἐπιστρέψει τήν φρουρά τῆς ΕΛ.ΑΣ. Τό ἀνώτατο ἀκυρωτικό δικαστήριο ἀπέρριψε τό αἴτημά του. Καί ὅταν συνέβησαν ὅλα αὐτά καί ἀπέτυχε μέσω τοῦ νόμου νά ἀνακτήσει προνόμια πού δέν ἐδικαιοῦτο, προσπάθησε νά ἐπιτύχει τόν σκοπό του μέ παράνομα μέσα. Ἐπιστράτευσε δύο ἐγκληματίες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου καί τούς πλήρωσε μέ 40.000 εὐρώ συνολικῶς, προκειμένου νά πυροβολήσουν τήν ἔπαυλή του στόν Διόνυσο μέ στόχο νά ἀποδείξει στίς ἀρχές ὅτι διατρέχει κίνδυνο ἡ ζωή του καί νά τοῦ δοθεῖ ξανά ἡ πολυπόθητος φρουρά! Οἱ ἐγκληματίες αὐτοί φέρονται ὅτι πυροβόλησαν ἐπίσης μέ καλασνίκωφ τούς ἄνδρες τῆς ὁμάδος «Δίας» τῆς ΕΛ.ΑΣ. στήν Νέα Ἐρυθραία θέτοντες σέ κίνδυνο τήν ζωή τους! Ἀναφερόμεθα φυσικά στόν τηλεπαρουσιαστή. Σέ αὐτόν πού ἠθέλησε νά γίνει ὁ τιμητής τοῦ δημοσίου βίου. Σέ ἐκεῖνον πού προειδοποιοῦσε βουλευτές ἀπό τίς ἐκπομπές του ὅτι δέν θά ἐπανεκλεγοῦν.

Ἡ «Ἑστία» δέν θά ἀφιέρωνε ποτέ τό πρωτοσέλιδό της σέ πρόσωπα πού βαρύνονται μέ τίς αὐτές κατηγορίες ἄν δέν διεπίστωνε ὅτι ἡ ἀποθράσυνσις ἔχει γίνει τάση στήν ἑλληνική κοινωνία καί ἡ σιωπή κανών. Ἄν δέν παρατηροῦσε πώς τό νά μήν ἔχεις κανένα δισταγμό προκειμένου νά πετύχεις τούς στόχους σου ἀποτελεῖ κανόνα τῆς ἐποχῆς. Οἱ ἀδίστακτοι προελαύνουν. Δέν πρέπει νά συνεχισθεῖ αὐτό! Τούς ἀστυνομικούς πού ἐφύλασσον τόν τηλεπαρουσιαστή τούς πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος πολίτης. Τούς ἀστυνομικούς πού πυροβόλησαν οἱ μισθοφόροι τοῦ τηλεπαρουσιαστοῦ τούς πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος πολίτης. Ἐκδότες σέ αὐτήν τήν χώρα δέν μπορεῖ νά εἶναι καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ Τύπου καί πρόσωπα αὐτῆς τῆς στάθμης πού ἔχουν κακή σχέση μέ τόν νόμο καί καλή μέ τήν νύκτα. Ἡ ὑπόθεσις τοῦ τηλεπαρουσιαστοῦ ἀποτελεῖ τό πλέον τυπικό δεῖγμα παρακμῆς πού διατρέχει τήν χώρα! Καί ὡς τέτοιο ἀναδεικνύεται.

Τά ἀδικήματα πού ἀποδίδονται στόν τηλεπαρουσιαστή, Μένιο Φουρθιώτη, στίς ἐκπομπές τοῦ ὁποίου ἔδιδαν συχνά τό «παρών» ἀρκετοί πολιτικοί, εἶναι τά ἑξῆς: Σύστασις συμμορίας (πλημμέλημα). Ἠθική αὐτουργία κατά συρροήν καί κατ’ ἐξακολούθησιν στήν διακεκριμένη ὁπλοκατοχή καί ὁπλοφορία (κακούργημα). Ἠθική αὐτουργία στήν ἔκρηξη καί ὁπλοφορία (κακούργημα). Ἠθική αὐτουργία σέ ὁπλοχρησία (πλημμέλημα). Ἠθική αὐτουργία στήν προμήθεια κατοχή ἐκρηκτικῆς βόμβας (πλημμέλημα). Ἠθική αὐτουργία σέ διακεκριμένη φθορά, ἀπόπειρα ἐκβιάσεως, ψευδοῦς καταγγελίας, πρόκλησις καί προσφορά γιά τήν τέλεση ἀδικήματος σέ βαθμό πλημμελήματος. Στούς ἄλλους τρεῖς κατηγορουμένους ἠσκήθησαν μεταξύ ἄλλων διώξεις γιά ἀπόπειρα ἀνθρωποκτονίας κατά συρροήν καί συνέργεια σέ ἀνθρωποκτονία. Συγχαρητήρια ἔδωσε στούς ἀστυνομικούς πού διαλεύκαναν τήν ὑπόθεση ὁ ὑπουργός Πολιτικῆς Προστασίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. «Ἡ ἐπιτυχία της νά ξεδιαλύνει ταχύτατα μία ἐξαιρετικά δυσώδη ὑπόθεση, ὁδηγώντας τούς ὑπόπτους στή Δικαιοσύνη, μαρτυρᾶ τόν ὑψηλό ἐπαγγελματισμό της» τόνισε ὁ ὑπουργός. Οἱ δύο ἀπό τούς τρεῖς συγκατηγορουμένους τοῦ Φουρθιώτη φέρεται νά εἶναι ἐκεῖνοι πού ὑλοποίησαν ἔναντι ἀμοιβῆς τά σχέδια τοῦ τηλεπαρουσιαστοῦ προκειμένου νά ἀποδείξει ὅτι κινδυνεύει ἡ ζωή του καί νά ἐπιτύχει τήν ἐπιστροφή τῆς ἀστυνομικῆς φυλάξεώς του. Πρόκειται γιά δύο ἄνδρες, γνωστούς στήν ἀστυνομία γιά περιπτώσεις ἐκβιασμῶν καί ἄλλων παρανόμων πράξεων. Συμφώνως πρός πληροφορίες, εἰργάζοντο στήν ἀσφάλεια τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ὅπου εἰργάζετο ὁ τηλεπαρουσιαστής, ἀλλά ἐνίοτε καί στήν προσωπική φρουρά του. Τό καλασνίκωφ πού ἐχρησιμοποιήθη καί στίς δύο περιπτώσεις εἶναι, κατόπιν βαλλιστικῆς ἐρεύνης, τό ἴδιο. Γιά τήν ἐπίθεση κατά τῶν ἀστυνομικῶν συνελήφθη καί ὁ ἀδελφός ἑνός ἐκ τῶν δύο συγκατηγορουμένων τοῦ τηλεπαρουσιαστοῦ, ὁ ὁποῖος φέρεται ὅτι τούς βοήθησε νά κρύψουν τό δίκυκλο μέ τό ὁποῖο διέφυγαν μετά τούς πυροβολισμούς ἐναντίον τῶν ἀστυνομικῶν. Ἐπίσης ἔχουν τίς ἀλλεπάλληλες κλήσεις τοῦ τηλεπαρουσιαστοῦ μέ τούς δρᾶστες γιά νά σχεδιάσουν τίς ἐπιθέσεις τους ἀλλά καί γιά νά πληρωθοῦν.

Κατά τήν ἔρευνα πού ἔγινε στίς οἰκίες τῶν δύο δραστῶν, ἐνετοπίσθη μεγάλο μέρος τῆς ἀμοιβῆς πού εἶχαν λάβει, καί ἦταν περίπου 40.000 εὐρώ! Ὅλοι οἱ κατηγορούμενοι θά ἀπολογηθοῦν τό Μεγάλο Σάββατο στόν ἀνακριτή. Ἐν τῶ μεταξύ, ἡ ἀστυνομία συνεχίζει τήν ἔρευνα πού διέταξε ὁ εἰσαγγελεύς, σχετικῶς μέ τίς καταγγελίες τοῦ Κώστα Βαξεβάνη, ὁ ὁποῖος ἰσχυρίζεται πώς ἐπληροφορήθη ὅτι ὁ συλληφθείς παρουσιαστής ἀναζητοῦσε κάποιον πού θά ἀνελάμβανε τίς ἐπιθέσεις ἔξω ἀπό τό σπίτι του ἀλλά καί γιά νά ἐκτελέσει συμβόλαιο κατά τοῦ δημοσιογράφου.

Κεντρικό θέμα