ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Συμπαιγνία Τσίπρα – Καμμένου ἐν ἀγνοία τοῦ Νίκου Κοτζιᾶ

Ἰδέα τῶν ΗΠΑ τό Plan B – Plan A: ζήτημα ἑρμηνείας τῶν Πρεσπῶν ἀπό Παυλόπουλο

Η ΕΝΤΑΣΙΣ τῆς ἐπιθέσεως τοῦ φιλοκυβερνητικοῦ Τύπου ἐναντίον τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης Πάνου Καμμένου, σέ συνδυασμό μέ τήν ἀφωνία τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τίς δηλώσεις τοῦ κυβερνητικοῦ ἑταίρου στίς ΗΠΑ, ἐνισχύει τίς ὑποψίες πώς ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας ἦταν ἐνήμερος γιά τίς βασικές θέσεις τοῦ ὑπουργοῦ του ἀπό τήν περασμένη Παρασκευή. Θέσεις πού ἀπηχοῦν καί τόν ἀμερικανικό παράγοντα, ὁ ὁποῖος ὀφείλει νά διαθέτει ἐναλλακτικό σχέδιο στήν περίπτωση πού ὁ ἐκλεκτός του Ζόραν Ζάεφ ἀποτύχει νά συγκεντρώσει 80 βουλευτές στήν ψηφοφορία γιά τήν συνταγματική ἀναθεώρηση. Γι’ αὐτό καί προεκρίθη ἡ ἰδέα πώς πρέπει νά ἀρχίσει ἡ προπαρασκευή γιά τήν ἑπομένη ἡμέρα. Καί στόν βαθμό πού μιά βαλκανική ἀμυντική συνεργασία ἐξασφαλίζει ὅτι τά Σκόπια καί οἱ ἐκεῖ βάσεις τῶν ΗΠΑ μποροῦν νά ἐνταχθοῦν διά τῆς πλαγίας στό ΝΑΤΟ, θά τήν ἐπιδιώξουν.

Γιά νά πραγματοποιήσουν ὅμως τό ἑπόμενο βῆμα, τόσο ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις ὅσο καί οἱ σύμμαχοι πρέπει νά ἀπαγκιστρωθοῦν ἀπό τό πνεῦμα τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν πού –μέ τά δεδομένα τῆς στιγμῆς καί παρά τίς περί τοῦ ἀντιθέτου προβλέψεις– δείχνει νά ἔχει ἐξαντλήσει τήν ἱστορική χρησιμότητά της. Τό ἐναλλακτικό σχέδιο τῶν ΗΠΑ προβλέπει, λοιπόν, ὅτι τά Σκόπια θά ἐνταχθοῦν στό ΝΑΤΟ διά τῆς ἱδρύσεως τοπικῆς ἀμυντικῆς συμμαχίας καί ὄχι διά τῆς ἐπιλύσεως τοῦ ζητήματος τῆς ὀνομασίας. Πρόβα-τζενεράλε γιά τήν ἀμυντική αὐτή συνεργασία ἔγινε, ἄλλωστε, προσφάτως κατά τήν διάρκεια στρατιωτικῆς ἀσκήσεως στήν Βουλγαρία, στήν ὁποία οἱ ΗΠΑ ἐπέμειναν νά μετάσχουν τά Σκόπια, ἀκόμη καί μέ τό ὄνομα «Μακεδονία».

Ἀπαγκίστρωσις ἀπό τίς Πρέσπες, ὡστόσο, γιά τήν Ἑλλάδα σημαίνει ὑποχρεωτικά ἐγκατάλειψις τῆς πολιτικῆς Κοτζιᾶ. Ὄχι ἐπειδή ἀπέτυχε –θά εἶχε ἀποτύχει ἄν ἐπί ἀδιεξόδου οἱ σύμμαχοι ἔρριχναν τίς εὐθύνες σέ ἐμᾶς– ἀλλά γιατί οἱ νέες συνθῆκες τό ἐπιβάλλουν. Εἶναι ἀπολύτως προφανές πώς μιά τέτοια ἐπιλογή δέν θά τήν ἀνεκοίνωνε ποτέ ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός ἀφήνοντας ἔκθετο ἕναν ὑπουργό πού συνεργάζεται μέ τό κόμμα του, τόν Νῖκο Κοτζιᾶ. Ἀντιθέτως, θά ἦταν εὔκολο νά τήν κάνει ὁ ὑπουργός Ἀμύνης Πάνος Καμμένος, ὁ ὁποῖος σημειωτέον ἔκανε καλύτερες προβλέψεις γιά τήν ἔκβαση τοῦ δημοψηφίσματος ἀπό τόν συνάδελφό του. Ἀπό τόν περασμένο Ἰούνιο ἐπέμεινε ὅτι οἱ Πρέσπες δέν περνοῦν ἀπό τά Σκόπια. Διέθετε λοιπόν ὅλο τό κῦρος γιά νά ἀνακοινώσει τό σχέδιο Β. Ἡ σπουδή πού ἔδειξε ὁ κυβερνητικός Τύπος νά καταγγείλει τόν κ. Καμμένο καί ἡ βιασύνη του νά δημοσιεύσει καί δηλώσεις στελεχῶν τῆς πρεσβείας τῶν ΗΠΑ (πέραν τοῦ ὅτι ἀπεκάλυψε ὑπαρκτά κανάλια ἐπικοινωνίας), κατέδειξε τό ἄγχος τοῦ Μαξίμου καί τοῦ κόμματος νά προστατεύσουν τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν. Τό ἄγχος μήν τυχόν ἐκραγεῖ ὁ Νῖκος Κοτζιᾶς καί παραιτηθεῖ ἄν καταλάβει πώς «ἀδειάστηκε» μέ συμπαιγνία Πρωθυπουργοῦ-ὑπουργοῦ Ἀμύνης. Κάτι πού σέ ὁμαλότερες συνθῆκες θά εἶχε ἤδη κάνει, ἐάν διεπίστωνε πώς ἡ Κυβέρνησις δέν ἀποδοκιμάζει ἀνοικτά καί καθαρά τίς ἀπόψεις Καμμένου. Τά πρωτοσέλιδα τοῦ φιλοκυβερνητικοῦ Τύπου ἐναντίον Καμμένου ἀπέτρεψαν αὐτό τό ἐνδεχόμενο.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τό σχέδιο Β ὑπάρχει πάντα καί τό σχέδιο Α, σέ αὐτό μετέχει αὐτοδικαίως ὁ Νῖκος Κοτζιᾶς: ἡ ψήφισις τῶν Πρεσπῶν μετά ἀπό ἀναθεώρηση βασικῶν διατάξεων τοῦ Συντάγματος τῶν Σκοπίων, προϋπόθεσις πού ἡ Κυβέρνησις ἔθεσε γιά τήν ἐπίλυση μετά ἀπό ἀπαίτηση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Χθές ὁ κ. Παυλόπουλος εἶπε ἐνώπιον τοῦ Γερμανοῦ ὁμολόγου του Στάινμάιερ πώς ἀπαιτεῖται ἡ ἐκπλήρωσις αὐτῶν τῶν ὅρων καί προσέθεσε ἕναν ἀκόμη: τήν «ὁριστικοποίηση» τοῦ περιεχομένου τῆς συμφωνίας.

Ἡ «Ἑστία» εἶναι εἰς θέσιν νά γνωρίζει πώς ὁ ἀρχηγός τοῦ κράτους ἔχει ζητήσει ἀπό τόν Γενικό Γραμματέα τοῦ ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ καί ἐκεῖνος, κατ’ ἀρχήν, ἔχει ἀποδεχθεῖ πρῶτον νά ὑποχρεωθοῦν τά Σκόπια σέ ἑρμηνευτική δήλωση μέ τήν ὁποία νά δεσμεύονται πώς ἡ συμφωνία δέν ἀναγνωρίζει μακεδονικό ἔθνος καί ὅτι ἡ γλῶσσα τους εἶναι σλαβική, καί δεύτερον νά τεθεῖ σέ ἰσχύ ἡ ἔνταξίς τους στό ΝΑΤΟ, μόνον ὅταν ἐπικυρώσει τήν συμφωνία καί ἡ Ἑλλάς. Ὅπως φαίνεται, ἡ χώρα ἔχει ἐθνική ἐξωτερική πολιτική ἱκανή νά τήν διασφαλίζει καί στό πλέον ἀκραῖο ἐνδεχόμενο. Ἀλλά αὐτή συνθλίβεται στίς μυλόπετρες τῆς ἐσωτερικῆς πολιτικῆς ἀντιπαραθέσεως…

Κεντρικό θέμα