ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Συμμαχία κρατῶν Μεσογείου γιά τήν ἄμυνα καί τήν ἐνέργεια

Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου Νῖκος Χριστοδουλίδης

Διεργασίες γιά ἵδρυση Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ τύπου ΕΚΑΧ – Ἰδέες Χριστοδουλίδη

ΙΣΧΥΡΕΣ παρασκηνιακές διεργασίες, πού πιθανόν νά ἔχουν ὡς κατάληξη τήν θεσμοποίηση τῆς εὐρωμεσογειακῆς συνεργασίας ὑπό τήν μορφή ἑνός νέου διεθνοῦς ὀργανισμοῦ ἀμύνης καί ἐνέργειας, πυροδοτεῖ πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες ἡ συνεχής προκλητικότης τῆς Τουρκίας στήν Κύπρο καί τό Αἰγαῖο. Ὅπως ἀπεκάλυψε ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου Νῖκος Χριστοδουλίδης –πολιτικός μέ ὅραμα καί σχέδιο γιά τό μέλλον– ἤδη διεξάγονται σέ ἐμβρυακό ἐπίπεδο συζητήσεις γιά τήν σκοπιμότητα τῆς ἱδρύσεως μίας τέτοιας μεγάλης συμμαχίας μέ θεσμικό μανδύα προκειμένου –θεωρεῖ ἡ «Ἑστία»– νά προστατευθεῖ ὁ ὑποθαλάσσιος ὀρυκτός πλοῦτος τῆς περιοχῆς ἀπό τήν ἐκμετάλλευση τοῦ ὁποίου ἔχουν ἄμεσο ἤ ἔμμεσο συμφέρον οἱ ΗΠΑ, τό Ἰσραήλ, ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία, ἡ Ἑλλάς, ἡ Κύπρος, ἡ Αἴγυπτος καί ἡ Ἰορδανία. Ἡ ἰδέα γιά τήν συμμαχία τῶν «ὀκτώ» θά ἀποτελέσει πιθανῶς τήν τελική κατάληξη τῶν διαβουλεύσεων καθώς βάσει ὅσων εἶναι γνωστά σήμερα προηγεῖται:

Πρῶτον, ἡ σχηματοποίησις τῶν τριμερῶν σχημάτων συνεργασίας καί ἡ μετατροπή τους σέ ἄτυπες πολυμερεῖς συνεργασίες πού θά ἀποτελέσουν τό προοίμιο μιᾶς συμμαχίας-ἑνώσεως τύπου Ἄνθρακος καί Χάλυβος ὅπως ἡ ΕΚΑΧ.

Ἤδη συνηντήθησαν χθές στήν Ἀλεξάνδρεια οἱ Πρόεδροι τῆς Ἑλλάδος Προκόπης Παυλόπουλος, Κύπρου Νῖκος Ἀναστασιάδης καί Αἰγύπτου Ἀλ Σίσι καί συνεφώνησαν ὅτι ἡ ὁριοθέτησις τῆς ΑΟΖ θά γίνει βάσει τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. Ἡ τριμερής διακήρυξις συνεργασίας τῶν τριῶν κρατῶν κατετέθη στόν ΟΗΕ. Ἐπίσης τήν ἄλλη Τρίτη συναντῶνται στήν Λευκωσία οἱ Πρωθυπουργοί τῆς Ἑλλάδος Ἀλέξης Τσίπρας καί Ἰσραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου μέ τόν Πρόεδρο Ἀναστασιάδη. Τριμερής ὑπάρχει μεταξύ Ἑλλάδος-Κύπρου-Ἰορδανίας.

Δεύτερον, ἡ τελική ὑπογραφή τῆς διακρατικῆς συνεργασίας γιά τήν κατασκευή τοῦ ἀγωγοῦ μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου East Med ἀπό τήν Μεσόγειο στήν Εὐρώπη (λιμάνια Ἰταλίας – Γαλλίας). Ἤδη συμφώνως πρός τόν κ. Χριστοδουλίδη «ὑπάρχει σέ ἐξέλιξη, σέ ἐπίπεδο γενικῶν διευθυντῶν τῶν Ὑπουργείων Ἐνέργειας, διαδικασία ἐπεξεργασίας διακρατικῆς συμφωνίας μεταξύ τῶν ἐμπλεκομένων χωρῶν πού θά καθορίζει τό πλαίσιο κατασκευῆς καί λειτουργίας ἑνός τέτοιου ἀγωγοῦ». Ἐφ’ ὅσον τεθοῦν γερά οἱ βάσεις –ὁ συγκεκριμένος ἀγωγός παρακάμπτει τήν Τουρκία– τότε τό ἑπόμενο βῆμα θά εἶναι ἡ διεύρυνσις τῆς ἐνεργειακῆς συμμαχίας Ἑλλάδος-Κύπρου-Ἰσραήλ καί ἡ ἵδρυσις διεθνοῦς ὀργανισμοῦ μέ βασικό στόχο τήν συνεργασία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῶν ἐμπλεκομένων χωρῶν γιά τήν προστασία τῶν κοιτασμάτων ἀπό τυχόν πειρατικές ἐνέργειες τῆς Τουρκίας.

Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου Νῖκος Χριστοδουλίδης, μέ συνέντευξη στήν «Καθημερινή», ἄνοιξε τό θέμα τῆς ἱδρύσεως Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ, ἀλλά ὑπῆρξε ἐξαιρετικά προσεκτικός στήν διατύπωσή του λόγω τῆς ἐμπλοκῆς πολλῶν κρατῶν στό ἐγχείρημα. Ὅπως διευκρίνισε, ὑπάρχουν ὑπό ἐπεξεργασίαν ἰδέες πρός δύο κατευθύνσεις καί τίς ἀνέλυσε:

«Ἡ πρώτη εἶναι νά διευρυνθοῦν τά τριμερῆ σχήματα εἴτε θεματικά εἴτε συνολικά μέ τήν συμμετοχή κρατῶν πού ἀντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις καί μοιραζόμαστε κοινούς στόχους καί ὁράματα. Αὐτή ἡ διεύρυνση ἀπό τριμερεῖς σέ πολυμερεῖς σχηματισμούς δύναται νά ἀφορᾶ εἴτε κράτη μέλη τῆς ΕΕ εἴτε γειτονικά κράτη. Ἡ δεύτερη ἰδέα πού εἶναι σαφῶς πιό μεγαλεπήβολη σχετίζεται μέ τό ἐνδεχόμενο θεσμικῆς διασύνδεσης τῶν κρατῶν τῆς περιοχῆς. Ὅπως δηλαδή ὁ ἄνθρακας καί ὁ χάλυβας ἔφεραν κοντά τά εὐρωπαϊκά κράτη καί ἀποτέλεσαν βάση γιά τήν ΕΕ, γιατί νά μήν ἀποτελέσουν ἡ ἐνέργεια , ἡ ἄμυνα, ἡ ἀσφάλεια καί ἄλλα κοινά θέματα τό ὑπόβαθρο τῆς μεταξύ μας θεσμικῆς διασύνδεσης;».

Ἡ ρητορική ἐρώτηση πού θέτει ὁ κ. Χριστοδουλίδης εἶναι ἄκρως ἐνδιαφέρουσα. Ἐνδεχομένως μέχρι τό φθινόπωρο καί ἀναλόγως τῆς ἐντάσεως τῶν προκλήσεων τῆς Τουρκίας νά ἔχουμε τίς τελικές ἀποφάσεις.

Κεντρικό θέμα