Συμφωνία Ράμα – Ἐρντογάν γιά 30.000 Πακιστανούς στήν Βόρειο Ἤπειρο

Ὕπουλο σχέδιο ἐκδιώξεως τῶν Ἑλλήνων ἀπό τίς πατρογονικές ἑστίες τους

ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ κατά τήν ὁποία εὐρωπαϊκές χῶρες ὅπως ἡ Αὐστρία καί ἡ Πολωνία δείχνουν ἐμπράκτως τήν ἀλληλεγγύη τους ἀποστέλλουσες δυνάμεις συνοριοφυλακῆς νά ἐνισχύσουν τήν Ἑλλάδα, ἡ Ἀλβανία ἀποδεικνύει ὅτι οὔτε σάν χώρα τῆς Εὐρώπης συμπεριφέρεται οὔτε ἐπιδεικνύει διάθεση καλῆς συνεννοήσεως μέ τήν Ἑλλάδα. Ἀπ’ ἐναντίας οἱ πράξεις τῆς κυβερνήσεως τοῦ Ἔντι Ράμα καθιστοῦν ὀφθαλμοφανές ὅτι ἡ δῆθεν ἀνθρωπιστική πρωτοβουλία του νά δεχθεῖ 30.000 πρόσφυγες ὑποκρύπτουν ἕναν ἀκόμη ἀνθελληνικό σχεδιασμό τόν ὁποῖο ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός ἀπεργάσθηκε σέ ἀγαστή συνεργασία μέ τόν Ταγίπ Ἐρντογάν.

Εἶναι γνωστό σέ ὅλους πλέον ὅτι οἱ στρατιές τῶν μουσουλμάνων πού σωρεύονται πρό τῶν πυλῶν τῆς Εὐρώπης, στά σύνορα τοῦ Ἕβρου, μόνον πρόσφυγες δέν εἶναι. Στήν μεγάλη τους πλειονότητα δέν εἶναι κἄν Σύροι. Εἶναι Ἀφγανοί, εἶναι Πακιστανοί, εἶναι μετανάστες ἀπό τήν ὑποσαχάρια Ἀφρική, μέ μοναδικό στοιχεῖο συνοχῆς μεταξύ τους τήν φανατική πίστη στό Ἰσλάμ.

Ἀπό αὐτό τό μουσουλμανικό συνονθύλευμα, 30.000 Πακιστανοί κατά προτίμησιν ἐπιλέγονται νά ἐγκατασταθοῦν στήν Ἀλβανία τοῦ Ράμα. Ὄχι ὅμως ὁπουδήποτε στήν Ἀλβανία. Οἱ χῶροι στούς ὁποίους στέλλονται ἔχουν ἐπιλεγεῖ στά χωριά τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ δίοδοι ἀπό τίς ὁποῖες θά περάσουν ἔχουν ἐπιλεγεῖ στά ἑλληνο-αλβανικά σύνορα. Οὔτε ἀπό Βουλγαρία θά περάσουν οὔτε ἀπό Σκόπια. Ὁ Ἐρντογάν καί ὁ Ράμα θέλουν νά τούς περάσουν ἀπό τήν Ἑλλάδα. Ἴσως νά εἶναι καλό νά τούς δοῦμε. Ἴσως, βλέποντες αὐτόν τόν συρφετό, νά καταλάβουμε ἀπό τίνος εἴδους εἰσβολῆς μᾶς ἔχει γλυτώσει ἡ σταθερή ὑπεράσπισις τῶν συνόρων ἀπό τούς Ἀκρῖτες τοῦ Ἕβρου.

Ἡ Ἀλβανία ὀργανώνει ἤδη τούς χώρους ὑποδοχῆς. Θά εἶναι στίς συνοριακές διαβάσεις στήν Κακαβιά, στό Ρίπς τῶν Ἁγίων Σαράντα, στό Κιάφε Μπότε, στίς Τρεῖς Γέφυρες καί τήν Καπεστίτσα Κορυτσᾶς. Μέ ἄλλα λόγια σέ ὅλα τά σημεῖα διελεύσεως πού συνδέουν τήν Ἀλβανία μέ τήν Ἑλλάδα. Καταυλισμοί προγραμματίζεται νά δημιουργηθοῦν στό Ἀργυρόκαστρο, τήν Κορυτσά καί τήν Λέζα. Γιά νά ρίξουν «στάχτη στά μάτια» οἱ ἀλβανικές ἀρχές ἀφήνουν νά διαρρέουν πληροφορίες πώς ἴσως ἕνας καταυλισμός δημιουργηθεῖ βορειοτέρα, στό Ἐλμπασάν.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅμως ὅτι οἱ 30.000 μουσουλμάνοι μετανάστες θά ἐγκατασταθοῦν στήν Βόρειο Ἤπειρο. Στήν γῆ τῶν Ἑλλήνων τούς ὁποίους ὁ Ράμα διώκει γκρεμίζων τίς ἐκκλησίες τους καί δημεύων τίς περιουσίες τους. Στήν γῆ στήν ὁποία ἔπεσε ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας.

Τήν ὑποκρισία καί τίς ὕποπτες μεθοδεύσεις τοῦ Ἔντι Ράμα δέν τίς βλέπουμε μόνον ἐμεῖς. Τίς καταγγέλλει ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Ἀλβανίας Μπουγιάρ Νισάνι, ὁ ὁποῖος εὐθέως παραδέχεται ὅτι ἡ κίνησις τῆς κυβερνήσεως Ράμα στρέφεται κατά τῆς Ἑλλάδος καί τῆς ΕΕ. Ὁ ἴδιος τονίζει ὅτι «ἐνῶ ἡ Ἀλβανία θά ἔπρεπε νά εἶναι ἀλληλέγγυα μέ τήν Ἑλλάδα ὥστε νά ἐμπεδωθεῖ ὅτι τά σύνορα τῆς Εὐρώπης εἶναι ἐκεῖ πού δίδεται ἡ μάχη συγκρατήσεως τῶν προσφύγων-μεταναστῶν, ὁ Ράμα σπάει τό μέτωπο μετατοπίζοντας τήν γραμμή στά μετόπισθεν». Θυμίζει μάλιστα ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Ἀλβανίας πώς «ὅταν πρό τριετίας ἀπό τίς προσφυγικές-μεταναστευτικές μᾶζες πού βρίσκονται στήν Ἑλλάδα ἠσκοῦντο πιέσεις μέ θεμιτά κι ἀθέμιτα μέσα νά ἀνοίξει βαλκανικός διάδρομος πρός Κεντρική καί Δυτική Εὐρώπη, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἀλβανίας κ. Ἔντι Ράμα, ὑπερβαίνων σέ ὕφος καί ρητορική πλεονεξία ἀκόμη κι αὐτόν τόν (τότε) Αὐστριακό Καγκελλάριο, δήλωνε σφράγιση τῶν συνόρων κ.ἄ. Στήν ἴδια θέση βεβαίως καί ἡ ἡγεσία τῶν Σκοπίων καταδεικνύοντας ἀμφότεροι τήν χρησιμότητα τῶν δορυφορικῶν κρατῶν».

Καί συνεχίζει: «Σήμερα, κι ἐνῶ ἡ Ἑλλάς ἀπωθεῖ τίς ὀρδές τῶν διαφόρων ἐθνικοτήτων προσφύγων πού μέ τήν παρότρυνση τῆς Τουρκίας καί τοῦ καθεστῶτος Ἐρντογάν προσπαθοῦν νά σπάσουν τά σύνορα στόν Ἕβρο, ὁ Ράμα φαίνεται ἕτοιμος νά προσφέρει φιλοξενία σέ χιλιάδες ἀπ’ αὐτούς».

Ἡ πονηρία τοῦ καθεστῶτος Ράμα εἶναι τέτοια πού γιά νά παραπλανήσει τόσο τούς Βορειοηπειρῶτες ὅσο καί τίς εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις μετέφερε πρώτους λίγους πραγματικούς πρόσφυγες. Τό περασμένο Σάββατο 50 Σύροι πρόσφυγες ἔφθασαν στήν πόλη τοῦ Ἀργυροκάστρου. Πρόκειται γιά οἰκογένειες ἀνάμεσα στίς ὁποῖες καί μία παλαιστινιακή. Οἱ πρόσφυγες αὐτοί ἔχουν βρεῖ κατάλυμα στό Κέντρο Ὑποδοχῆς στήν περιοχή Γκρεχότ, γύρω στά 2 χιλιόμετρα ἀπόσταση ἀπό τήν πόλη τοῦ Ἀργυροκάστρου. Οἱ Σύροι εἶναι ἄτομα ὅλων τῶν ἡλικιῶν, ἀλλά κυρίως πολύτεκνες οἰκογένειες. Οἱ ἴδιοι εἰσῆλθαν στό ἑλληνικό ἔδαφος τήν περασμένη Πέμπτη μέσω τοῦ Συνοριακοῦ Σταθμοῦ τῆς Κρυσταλλοπηγῆς.

Τό μόνο βέβαιον ὅμως εἶναι πώς αὐτοί πού θά ἀκολουθήσουν θά εἶναι φανατικοί ἰσλαμιστές πού ὄχι μόνον θά ἐποικίσουν τήν περιοχή ἀλλά καί θά συμβάλλουν στό κλῖμα τρομοκρατίας πού ὁ Ἔντι Ράμα καλλιεργεῖ εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων.

Κεντρικό θέμα