ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Σύγκρουσις κορυφῆς Μακρόν – Μπάιντεν γιά τόν Βλαντιμήρ Πούτιν

Διαφωνία γιά τόν χαρακτηρισμό «χασάπης» καί τήν ἔκκληση γιά ἀνατροπή του – Μέ πυρηνικά ἀπειλεῖ πάλι ὁ Μεντβέντεφ

ΕΙΝΑΙ κοινό μυστικό ὅτι ὁ Βλαντιμήρ Πούτιν χάνει τήν ὅποια δημοκρατική νομιμοποίηση εἶχε ὅταν πρωτοανέλαβε τήν προεδρία. Ταυτοχρόνως ἔχει ἀναθεωρήσει θεσμούς καί ἰσορροπίες. Ὑποτίθεται ὅτι θά ἐτηρεῖτο καί στήν Ρωσσία ἡ ἀρχή τοῦ ὁρίου τῶν δύο προεδρικῶν θητειῶν. Ὁ Πούτιν παρέκαμψε τήν συνταγματική αὐτή ἀρχή μέ τό τέχνασμά του νά περάσει στήν πρωθυπουργία μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς δεύτερης θητείας του, καί ἐν συνεχεία προέβη σέ ἀναθεωρήσεις ὥστε νά ἐξασφαλίσει τήν παρουσία του στό Κρεμλῖνο γιά πολλά χρόνια ἀκόμη. Ἡ Δύσις παρακολουθοῦσε ἀπαθῶς αὐτές τῆς μεθοδεύσεις, ὅπως ἀπαθῶς παρακολουθεῖ καί τίς πανομοιότυπες ἐνέργειες τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν στήν Τουρκία. Παραλλήλως «ἐνοχλητικοί» Ρῶσσοι δηλητηριάζονται καί ὅσοι γλυτώνουν καταλήγουν στήν φυλακή (Ναβάλνυ).

Ὅταν ὅλα αὐτά πέρασαν μέ χλιαρούς μόνον σχολιασμούς ἀπό τίς ΗΠΑ, δικαιολογεῖται τώρα ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν νά ζητεῖ τήν ἀνατροπή τοῦ Πούτιν; Γνωρίζουμε ὅτι ἡ λογική τῶν κυρώσεων εἶναι νά προκληθοῦν ἐσωτερικές ἀντιδράσεις πού θά ὁδηγήσουν τούς Ρώσσους νά ἐπαναστατήσουν. Δέν μπορεῖ ὅμως ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ νά ὁμιλεῖ εὐθέως γιά ἀνατροπή παρεμβαίνοντας στά ἐσωτερικά μιᾶς ἄλλης χώρας. Καί αὐτό, πέρα ἀπό τό γεγονός ὅτι ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ ἀπό τήν περίπτωση τοῦ Ἰράν, οἱ κυρώσεις καί ἡ οἰκονομική ἀνέχεια τήν ὁποία προκαλοῦν μᾶλλον συσπειρώνουν τούς πληθυσμούς γύρω ἀπό τήν ἡγεσία τους (τήν ὅποια ἡγεσία τους) παρά τούς ἐξωθοῦν νά ἐπαναστατήσουν.

Ὁ Τζό Μπάιντεν υἱοθέτησε ἐπιθετική ρητορική μιλῶντας στήν Βαρσοβία. «Γιά ὄνομα τοῦ Θεοῦ, αὐτός ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά παραμείνει στήν ἐξουσία» εἶπε ἀναφερόμενος στόν Πούτιν, ἐνῶ ἀργότερα ἐρωτηθείς σχετικῶς ἐχαρακτήρισε τόν Ρῶσσο Πρόεδρο μονολεκτικῶς «χασάπη».

Πολύ χαρακτηριστική εἶναι ὅμως ἡ ἐπισήμανσις πού ἦλθε ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῶν ΗΠΑ πρέσβυ Ρίτσαρντ Χάας, πού ἀνέφερε σέ σχετική ἀνάρτησή του: «Ὅσο ἐπιθυμητό κι ἄν εἶναι, δέν εἶναι στήν δύναμη νά ἐπιτύχουμε, σύν τόν κίνδυνο νά αὐξήσει τήν τάση τοῦ Πούτιν νά φέρει εἰς πέρας μέχρι τέλους τόν ἀγῶνα, αὐξάνοντας τίς πιθανότητες νά ἀπορρίψει τόν συμβιβασμό, νά κλιμακωθεῖ, ἤ καί τά δύο. Τά συμφέροντά μας εἶναι νά τερματίσουμε τόν πόλεμο μέ ὅρους πού μπορεῖ νά δεχτεῖ ἡ Οὐκρανία καί νά ἀποθαρρύνουμε τήν ρωσσική κλιμάκωση. Ἡ ἔκκλησις γιά ἀλλαγή καθεστῶτος δέν συνάδει μέ αὐτούς τούς σκοπούς».

Ἐνωρίτερα καί ἐκπρόσωπος τοῦ Λευκοῦ Οἴκου εἶχε προσπαθήσει νά διασκεδάσει τίς ἐντυπώσεις ἀπό τήν δήλωση Μπάιντεν: «Αὐτό πού ἤθελε νά πεῖ ὁ Πρόεδρος ἦταν ὅτι δέν μπορεῖ νά ἐπιτραπεῖ στόν Πούτιν νά ἀσκεῖ ἐξουσία στούς γείτονές του ἤ στήν περιοχή. Δέν συζητοῦσε γιά τήν ἐξουσία τοῦ Πούτιν στήν Ρωσσία οὔτε γιά ἀλλαγή καθεστῶτος».

Στό ἴδιο πνεῦμα καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ἄντονυ Μπλίνκεν ὁ ὁποῖος ἐδήλωσε: «Νομίζω πώς ὁ Πρόεδρος, ὁ Λευκός Οἶκος ἐξήγησε χθές βράδυ, πολύ ἁπλά, πώς δέν μπορεῖ νά ἐπιτραπεῖ στόν Πρόεδρο Πούτιν νά διεξαγάγει πόλεμο ἤ νά ἐμπλακεῖ σέ ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Οὐκρανίας ἤ ὁποιουδήποτε ἄλλου. Ὅπως ξέρετε, καί ὅπως μᾶς ἔχετε ἀκούσει νά λέμε κατ’ ἐπανάληψιν, δέν ἔχουμε μιά στρατηγική ἀλλαγῆς καθεστῶτος στήν Ρωσσία –ἤ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ».

Ἡ φρασεολογία τήν ὁποία χρησιμοποίησε ὁ Τζό Μπάιντεν προεκάλεσε καί μίαν –οὐδόλως παραγωγική– σύγκρουση κορυφῆς, καθώς ὁ Γάλλος Πρόεδρος Ἐμμανυέλ Μακρόν διεφώνησε εὐθέως τόσο μέ τόν χαρακτηρισμό «χασάπης» πού ἀπέδωσε ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος στόν Πούτιν ὅσο καί μέ τήν ἔκκληση ἀνατροπῆς του. Ὁ Μακρόν ἐπεσήμανε ὅτι αὐτές οἱ δηλώσεις ἀποτελοῦν «λεκτική κλιμάκωση» τῆς ἀντιπαραθέσεως, καί ἐσημείωσε ὅτι «ἐγώ δέν θά χρησιμοποιοῦσα αὐτά τά λόγια.»

Συνέχισε ὅτι «πρέπει νά γίνουν τά πάντα, ὥστε νά σταματήσουμε τήν κλιμάκωση τῆς καταστάσεως», ὥστε νά ὑπάρχει ἐλπίς νά τελειώσει ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία, τονίζοντας ὅτι ἡ δική του ἀποστολή εἶναι «ἀρχικά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ κατάπαυσις τοῦ πυρός καί, ἔπειτα, ἡ ἀπόσυρσις τῶν ρωσσικῶν δυνάμεων, μέ διπλωματικά μέσα.» Καί κατέληξε: «Ἄν αὐτό εἶναι πού θέλουμε, τότε δέν μποροῦμε νά κλιμακώνουμε οὔτε μέ λόγια οὔτε μέ πράξεις».

Χαρακτηριστική εἶναι πάντως ἡ λακωνική ἀντίδρασις τοῦ Κρεμλίνου τό ὁποῖο ἐσχολίασε ὅτι οἱ δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου «περιορίζουν περαιτέρω τίς πιθανότητες γιά νά βελτιωθοῦν οἱ σχέσεις» μεταξύ Ρωσσίας καί ΗΠΑ.

Τήν ἴδια στιγμή ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καί πρώην πρόεδρος τῆς Ρωσσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ὁ ὁποῖος ἔχει δηλώσει κατ’ ἐπανάληψιν ὅτι ἡ χώρα του μπορεῖ νά καταφύγει στήν χρήση πυρηνικῶν ὅπλων, ἐπανῆλθε μέ νέες ἀπειλές: «Ἔχουμε ἕνα εἰδικό ἔγγραφο γιά τήν πυρηνική ἀποτροπή. Τό ἔγγραφο αὐτό προσδιορίζει σαφῶς τούς λόγους γιά τούς ὁποίους ἡ Ρωσσική Ὁμοσπονδία ἔχει τό δικαίωμα νά χρησιμοποιήσει πυρηνικά ὅπλα. Ὁ πρῶτος εἶναι ἡ κατάστασις ὅταν ἡ Ρωσσία χτυπηθεῖ ἀπό πυρηνικό πύραυλο. Ἡ δεύτερη εἶναι ὁποιαδήποτε χρῆσις ἄλλων πυρηνικῶν ὅπλων ἐναντίον τῆς Ρωσσίας ἤ τῶν συμμάχων της. Ἡ τρίτη εἶναι μιά ἐπίθεση σέ μιά κρίσιμη ὑποδομή πού θά ἔχει παραλύσει τίς πυρηνικές ἀποτρεπτικές μας δυνάμεις. Ἡ τέταρτη τέλος εἶναι ὅταν διαπράττεται μιά ἐπιθετική πρᾶξις κατά τῆς Ρωσσίας καί τῶν συμμάχων της, ἡ ὁποία θέτει σέ κίνδυνο τήν ὕπαρξη τῆς ἴδιας τῆς χώρας, ἀκόμη καί χωρίς τή χρήση πυρηνικῶν ὅπλων, δηλαδή μέ τή χρήση συμβατικῶν ὅπλων». Ὁ Μεντβέντεφ δηλαδή δηλώνει εὐθέως ὅτι ἡ Ρωσσία μπορεῖ νά ἐξαπολύσει ἀνενδοιάστως τό πρῶτο πυρηνικό πλῆγμα. Καί νά μήν μᾶς διαφεύγει ὅτι εἶναι ἡ μόνη χώρα πού ἔχει ἐκσυγχρονίσει τό πυρηνικό ὁπλοστάσιό της τά τελευταῖα χρόνια.

Κεντρικό θέμα