Στροφή Μπάιντεν ὑπέρ Τουρκίας μέ τό «καλημέρα»!

Πάυατ: «Εὐπρόσδεκτη» ἡ Ἄγκυρα στήν συμμαχία Ἑλλάδος-Κύπρου-Αἰγύπτου-Ἰσραήλ γιά τόν EastMed

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

ΤΙΣ ΝΕΕΣ κατευθύνσεις ἀλλά καί τίς σταθερές σέ μιά κυβέρνηση ὑπό τόν Τζό Μπάιντεν ἀπεκάλυψε ὁ δεδηλωμένος «Δημοκρατικός» πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἑλλάδα Τζέφφρυ Πάυατ. Πρός ἀπογοήτευση ὅλων ὅσοι πίστευαν ὅτι θά ὑπάρξει μιά θεαματική ἀντιτουρκική στροφή, ὁ κ. Πάυατ ὄχι μόνο δέν μίλησε γιά κυρώσεις ἐναντίον τῆς Ἄγκυρας ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐνεργοποίηση τῶν περίφημων S-400, ἀλλά ἐκτίμησε ὅτι ὑπάρχει θέση καί γιά τήν Τουρκία στόν ἀγωγό EastMed!

«Ὑποστηρίζουμε τόν ρόλο τῆς Ἑλλάδας στό East Med Gas Forum. Ὑποστηρίζουμε ὅ,τι ἔχει κάνει ἡ Ἑλλάδα μέ τήν Αἴγυπτο, μέ τό Ἰσραήλ, μέ τήν Κύπρο, στήν ἐνεργειακή συνεργασία στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Ὡστόσο, χαιρετίζουμε ἐπίσης τήν προοπτική ἡ Τουρκία, ἐάν εἶναι πρόθυμη νά συμπεριφερθεῖ βάσει τοῦ διεθνοῦς δικαίου, νά εἶναι ἕνας ἀπό τούς ἑταίρους τῆς συμμαχίας. Ἀλλά αὐτό δέν γίνεται μονομερῶς. Πρέπει γίνει μέ τήν συμμετοχή ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων» ἀνέφερε ὁ Τζέφφρυ Πάυατ, πού δέν ἀποκλείεται νά ἀξιοποιηθεῖ σέ μιά κυβέρνηση Μπάιντεν. Φυσικά, οἱ ἐν λόγω ἀναφορές δέν συνάδουν διόλου μέ τήν ὑποτιθέμενη σκληρή στάση πού θά υἱοθετήσει μιά κυβέρνησις Μπάιντεν ἀπέναντι στό Ἐρντογάν. Ὅπως ἔχει προβληθεῖ πολλάκις ἀπό ἑλληνικά ΜΜΕ καί ὄχι μόνο.

Ἐπίσης, ὁ Πάυατ, στήν συνέντευξή του στήν Ἀλεξία Τασούλη στό πλαίσιο τοῦ Thessaloniki Summit, ἐπανέλαβε τήν πάγια θέση τῶν ΗΠΑ ὑπέρ τῆς ἐπιλύσεως τῶν διαφορῶν μέσω τῆς διπλωματικῆς ὁδοῦ, προσθέτοντας ὅμως ἕναν ἀκόμη σημαντικό παράγοντα στήν ἐξίσωση: τήν Γερμανία καί τήν ΕΕ. Λέξεις σχεδόν ἀπαγορευμένες ἐπί προεδρίας Τράμπ. «Ἡ ἀπάντησις εἶναι ἡ διπλωματία καί οἱ συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἀναβιώσεως τῶν διερευνητικῶν συνομιλιῶν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ κορυφαία προτεραιότητα γιά τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐπίσης γιά τήν Γερμανία, καί γιά ὅλους τούς ἑταίρους τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση», ὑπεγράμμισε ὁ Πάυατ ὡς προπομπός τῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἐπί Μπάιντεν.

Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι οἱ σχέσεις Βερολίνου – Οὐάσιγκτων ἦταν τεταμένες τά τελευταῖα τέσσερα χρόνια, μέ τόν Τράμπ νά ἔχει ἀπειλήσει οὐκ ὀλίγες φορές μέ δασμούς τήν γερμανική αὐτοκινητοβιομηχανία ὅπως καί τήν ΕΕ στό σύνολό της. Παγωμένες ἦταν καί οἱ σχέσεις τῆς Οὐάσιγκτων μέ τίς Βρυξέλλες μετά τήν ἀπόφασή του νά ἀποσύρει τίς ΗΠΑ ἀπό τίς συμφωνίες γιά τό κλῖμα καί τό Ἰράν. Αὐτό εἶναι κάτι πού θά θελήσει νά ἀλλάξει ὁ Μπάιντεν, ἄν ἐκλεγεῖ ὡς φαίνεται, ἐπαναφέροντας τίς στενές σχέσεις ΗΠΑ καί ΕΕ ἐπί ἐποχῆς Ὀμπάμα. Κάτι πού θά ἔχει ἀντίκτυπο καί στό θέμα ἐπιβολῆς τυχόν κυρώσεων ἐναντίον τῆς Ἄγκυρας, ὅπως ἔχει συμβεῖ στό παρελθόν μέ τήν στενή συνεργασία ΗΠΑ – ΕΕ στίς κυρώσεις εἰς βάρος τῆς Μόσχας μετά τήν προσάρτηση τῆς Κριμαίας.

Πιστός στήν ἀμερικανική τακτική περί «καρότου καί μαστιγίου», ὁ Πάυατ δέν παρέλειψε φυσικά νά ἀποδοκιμάσει τίς προκλητικές ἐνέργειες τῆς Τουρκίας στήν Ἀνατολική Μεσόγειο: «Ἐκφράσαμε στόν πρόεδρο Ἐρντογάν τήν ἀνησυχία μας γιά τίς δραστηριότητες τοῦ Oruc Reis καί τόν προκλητικό χαρακτῆρα αὐτῶν τῶν δραστηριοτήτων». Ἐπεσήμανε ὡστόσο τήν ἀνάγκη νά κρατηθεῖ ἡ Τουρκία «μέ ὁποιαδήποτε κόστος» στό ἅρμα τῆς Δύσεως. «Πρέπει νά βροῦμε ἕναν τρόπο νά προσεγγίσουμε τήν τουρκική κυβέρνηση καί τήν τουρκική κοινωνία καί νά οἰκοδομήσουμε εὐκαιρίες γιά συνεργασία ὡς σύμμαχοι στό ΝΑΤΟ» τόνισε μέ νόημα. «Συνομιλίες» καί «διπλωματία» ἦταν ἐξ ἄλλου οἱ δύο λέξεις-κλειδιά πού κυριάρχησαν σέ ὅλες τίς ἀπαντήσεις του περί ἑλληνοτουρκικῶν.

Ὁ Παύατ ἔκανε ἀρκετές ἀναφορές καί στό ΝΑΤΟ, δείχνοντας τήν πρόθεση τῶν Δημοκρατικῶν νά ἐνισχυθεῖ ὁ ρόλος του, σέ ἀντίθεση μέ τόν Τράμπ πού ἔχει ἀπειλήσει ἀκόμη καί μέ τήν ἀποχώρηση τῶν ΗΠΑ ἀπό τήν Βορειοατλαντική συμμαχία ἄν οἱ ἑταῖροι δέν αὐξήσουν τίς ἀμυντικές τους δαπάνες στό 2% τοῦ ΑΕΠ. Σέ μία ἀπό τίς τελευταῖες του προεκλογικές ὁμιλίες στήν Φλόριντα, ὁ Τράμπ κατηγόρησε ἐκ νέου τούς συμμάχους γιά τήν στάση τους, διότι ἡ χώρα του ἐξακολουθεῖ νά «σηκώνει τό βάρος» τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν τοῦ ΝΑΤΟ, ἐνῶ τό Βερολῖνο ὄχι. Ἀντιθέτως, ὁ Πάυατ τάσσεται ξεκάθαρα ὑπέρ τῆς ἐπαναφορᾶς τῶν διαύλων ἐπικοινωνίας μέ τήν γερμανική κυβέρνηση, χωρίς ὅμως νά ὑποχωρεῖ ἀπό τόν στόχο τοῦ 2%, ἐπαινώντας μάλιστα τήν Ἑλλάδα πού τηρεῖ τίς δεσμεύσεις της.

Κοντολογίς, σέ περίπτωση πού ὁ Μπάιντεν γίνει ὁ 59ος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, θά ὑπάρξει μιά ἐπαναπροσέγγιση τῶν Εὐρωπαίων ἑταίρων μέ τήν ἐπιστροφή στήν συμφωνία γιά τό κλῖμα πού ἐπετεύχθη ἐπί Ὀμπάμα. «Σήμερα, ἡ διοίκησις Τράμπ ἀποχώρησε ἀπό τήν συμφωνία τοῦ Παρισιοῦ γιά τήν κλιματική ἀλλαγή. Καί σέ ἀκριβῶς 77 ἡμέρες, ἡ διοίκησις Μπάιντεν θά ἐπιστρέψει σέ αὐτή» ἔγραψε ἐμφατικῶς στό Τwitter στίς 5 Νοεμβρίου. Ὡστόσο αὐτό δέν σημαίνει ὅτι αἴφνης οἱ ΗΠΑ θά γίνουν οἱ μεγαλύτεροι προστάτες τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων ἔναντι τῶν τουρκικῶν ἀπειλῶν. Δέν πρέπει νά τρέφουμε τέτοιες ψευδαισθήσεις. Οἱ Ἀμερικανοί θέλουν μέν ἠρεμία στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, ἀλλά χωρίς νά «σπάσουν αὐγά». Τό βλέμμα τους ἄλλωστε εἶναι πλέον στραμμένο ἀλλοῦ… προς Κίνα μεριά.

Κεντρικό θέμα