Στρατοδικεῖο γιά τίς διαρροές ἀπορρήτου ἀπό τό Στεφανοβίκειο

Ποινικές διώξεις σέ ἀξιωματικούς πού φωτογράφισαν τά πλημμυρισμένα ἑλικόπτερα Huey καί Apache καί διοχέτευσαν τό ὑλικό στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως – Μέ ἐντολή τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης Νίκου Δένδια ἀρχίζει ἔρευνα γιά τόν ἐντοπισμό τους – Εἶχε προϊδεάσει ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Μάκης Βορίδης

ΗΔΗ ὁ εἰσαγγελεύς τοῦ Στρατοδικείου ἔχει κινηθεῖ. Αὐτοί πού ἦσαν ὑπεύθυνοι γιά τήν διαρροή τῶν φωτογραφιῶν ἀπό τήν βάση τῆς Ἀεροπορίας Στρατοῦ θά ἀντιμετωπίσουν τόν πέλεκυ τῆς Δικαιοσύνης. Ἡ ἔρευνα πού διεξάγεται σχετικῶς μέ τό πῶς οἱ φωτογραφίες ἀπό τά πλημμυρισμένα ἑλικόπτερα τῶν τύπων Huey καί Apache στήν βάση τοῦ Στεφανοβικείου ἔφθασαν στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως δέν ἔχει νά κάνει οὔτε μέ τήν ἀποκάλυψη τῶν τύπων τῶν συστημάτων πού εὑρίσκονται ἐκεῖ, οὔτε μέ τήν διάταξη τῆς 1ης Ταξιαρχίας Ἀεροπορίας Στρατοῦ. Αὐτά εἶναι στοιχεῖα γνωστά, ἀνηρτημένα ἄλλως τε στήν ἱστοσελίδα τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ. Τό ζήτημα εἶναι ὅτι ἡ δημοσιοποίησις τῶν φωτογραφιῶν αὐτῶν συνιστᾶ ὑπονόμευση τοῦ φρονήματος τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί ὑπονόμευση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν πολιτῶν πρός τόν Στρατό. Χαρακτηριστική εἶναι δέ καί ἡ ἐκμετάλλευσις τῶν φωτογραφιῶν αὐτῶν ἀπό τά τουρκικά μέσα ἐνημερώσεως.

Ἄν λοιπόν τίς φωτογραφίες αὐτές τίς τράβηξαν στελέχη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, πρέπει νά λογοδοτήσουν. Ναί μέν ἡ διαδικασία θά ἀφορᾶ στήν διαρροή ἀπορρήτων, ἀλλά ἡ οὐσία τῆς ὑποθέσεως εἶναι ἄλλη. Πολύ πιό σημαντική ἀπό τήν ἀποκάλυψη τῆς θέσεως πέντε ὁπλικῶν συστημάτων. Ἄν κάποιοι ἀξιωματικοί καί ὑπαξιωματικοί δέν διστάζουν –γιά κομματικούς ἤ ἄλλους λόγους– νά ἀμαυρώσουν τό κῦρος τοῦ Στρατοῦ μας, αὐτοί θά πρέπει νά ἐλεγχθοῦν, πειθαρχικῶς, διοικητικῶς καί ποινικῶς. Ἀκόμη καί ἐάν ἡ ποινική δίωξίς τους βασίζεται σέ διατάξεις τοῦ στρατιωτικοῦ ποινικοῦ κώδικος πού θά μποροῦσαν κάποιοι νά θεωρήσουν παρωχημένες. Τό γεγονός δημιούργησε μάλιστα ἀναταραχή, καί πολλές ἀντιδράσεις μέσα στούς κόλπους τοῦ στρατεύματος. Τήν στιγμή κατά τήν ὁποία ὁ Στρατός εἶχε ἀναλάβει τό μεγαλύτερο βάρος τῶν προσπαθειῶν διασώσεως, κάνοντας ἀπεγκλωβισμούς καί μεταφορές ἀκόμη καί ἀπό ἀέρος, τῶν πλημμυροπαθῶν πού εἶχαν ἀποκλεισθεῖ καί κινδύνευαν, κάποιοι δημιουργοῦσαν δυσμενεῖς ἐντυπώσεις πλήττοντας εὐθέως τό ἠθικό τῶν στελεχῶν πού ἠγωνίζοντο ἐκεῖ ὅπου τό ὑπόλοιπο Κράτος εἶχε «σηκώσει τά χέρια». Κανείς βεβαίως δέν ἀπογοητεύθηκε καί κανείς δέν ἐγκατέλειψε τήν προσπάθεια. Διάχυτη ὅμως ἦταν ἡ ὀργή τῶν στελεχῶν, πού ὁ ἀπόηχός της ἔφθασε μέχρι τήν ἡγεσία. Τήν πολιτική ἡγεσία.

Γιά αὐτό, τήν ἐντολή γιά τήν διεξαγωγή ἐρεύνης τήν ἔδωσε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νῖκος Δένδιας, ὁ ὁποῖος προηγουμένως εἶχε συνεννοηθεῖ σχετικά μέ τόν Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τήν σύμφωνη γνώμη τοῦ ὁποίου εἶχε ἐξασφαλίσει. Γιά τήν ἐξέλιξη αὐτή, προϊδέασε ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας κ. Μάκης Βορίδης, ὁ ὁποῖος μιλῶντας στόν τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι» εἶχε ἀναφέρει ὅτι ἡ φωτογράφησις στρατιωτικῶν ἐγκαταστάσεων συνιστᾶ βαρύ στρατιωτικό ποινικό ἀδίκημα προσθέτοντας μάλιστα ὅτι «πρέπει νά ὑπάρχει ἕνα ὅριο σέ αὐτή τήν χώρα.»

Πράγματι, πρέπει νά τεθοῦν ὅρια. Καί αὐτά καλεῖται τώρα νά τά θέσει ἡ στρατιωτική δικαιοσύνη. Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι λίγο-πολύ τά δεδομένα εἶναι προσδιορισμένα. Ὅπως προσδιορισμένα εἶναι καί τά πρόσωπα πού ἐμπλέκονται. Οἱ ἐξελίξεις λοιπόν ἀναμένονται πολύ σύντομα.

Κεντρικό θέμα