Στρατιωτική συνδρομή ἀπό ΗΠΑ ζήτησε ὁ Δένδιας ἀπό τόν Πομπέο

Καί ἐνεργοποίηση τῶν δεσμεύσεωντῆς ἐπιστολῆς πρός Μητσοτάκη – Ἐάν ἡ Τουρκία προσβάλει τήν κυριαρχία μας

ΣΤΙΣ 21 Ἰανουαρίου 2020, λίγο καιρό μετά τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψη πού πραγματοποίησε στήν Οὐάσιγκτων ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας ἀνεκοίνωσε στήν Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν-Ἀμύνης τῆς Βουλῆς ὅτι ὁ ὁμόλογός του Μάικ Πομπέο ἔστειλε στόν Πρωθυπουργό ἐπιστολή ἀντίστοιχη μέ τήν ἐπιστολή Κάρτερ σέ Μπίτσιο τό 1977. Ὅταν καί πάλι οἱ ΗΠΑ εἶχαν ἀναλάβει τή δέσμευση, ὅτι θά ἐγγυηθοῦν τήν ἀσφάλεια καί τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος. Στήν νέα αὐτή ἐπιστολή ὁ Μάικ Πομπέο προχώρησε σέ ἀνάλογες δεσμεύσεις, τό περιεχόμενο τῶν ὁποίων ὑπενθύμισε στόν ἀμερικανό ὁμόλογό του ὁ Νῖκος Δένδιας κατά τήν χθεσινή συνάντησή τους στήν Βιέννη. Ζητώντας στρατιωτική συνδρομή ἀπό τίς ΗΠΑ ἄν ἡ Τουρκία ἐπιτεθεῖ στήν Ἑλλάδα ἤ παραβιάσει τήν κυριαρχία της. Ἡ ἐπιστολή τοῦ Ἰανουαρίου τίς ἐγγυήσεις τῆς ὁποίας ζήτησε τήν ἐνεργοποίηση ὁ κύριος Δένδιας, ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἡ ὑπογραφή τῆς Ἀμοιβαίας Συμφωνίας Ἀμυντικῆς Συνεργασίας εἶναι ἕνα σημεῖο καμπῆς στήν ἐνισχυμένη συνεργασία γιά τήν ἀσφάλεια ἀνάμεσα στήν Ἑλλάδα καί τίς ΗΠΑ. Ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι εἴμαστε χῶρες-σύμμαχοι τοῦ ΝΑΤΟ, οἱ δύο χῶρες μας χτίζουν μία πολύ πιό στενή στρατηγική συνεργασία μέσω τῆς Ἀμοιβαίας Συμφωνίας Ἀμυντικῆς Συνεργασίας. Ὅπως εἶπε καί ὁ πρόεδρος Τράμπ, ὅταν σᾶς συνάντησε, ἡ συνεργασία μας εἶναι ἐξαιρετική.

Ἡ πρόσφατη ἐπίσκεψή σας στίς ΗΠΑ ἦταν μιά ξεκάθαρη ἐπαναβεβαίωση τῶν στενῶν δεσμῶν καί τῆς συνεργασίας ἀνάμεσα στίς δύο χῶρες. Ἐπιβεβαίωσε ἐπίσης τήν ἐπάνοδο τῆς Ἑλλάδας –μετά ἀπό μιά δεκαετῆ κρίση– ὡς ἕνα success story οἰκονομικῆς ἀνάκαμψης, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας ἐπέδειξε ἐντυπωσιακή κοινωνική συνοχή καί ἰσχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς. Μέσα ἀπό αὐτή τήν ἐπίπονη διαδικασία, οἱ ΗΠΑ στήριξαν τήν Ἑλλάδα καί θά συνεχίσουν νά τό πράττουν. Θεωροῦμε τήν Ἀθήνα σύμμαχο-κλειδί καί κρίσιμο παίκτη στήν Ἀνατολική Μεσόγειο ἀλλά καί στά Βαλκάνια.

Οἱ ΗΠΑ θά παραμείνουν ἀφοσιωμένες στήν ὑποστήριξη τῆς εὐημερίας, τῆς ἀσφάλειας καί τῆς δημοκρατίας τῆς Ἑλλάδας. Μίλησα γι’ αὐτό ξεκάθαρα ὅταν ἐσεῖς κι ἐγώ βρεθήκαμε μέ Ἕλληνες ἀπό ὅλη τήν Ἀμερική, δηλώνοντας ὅτι θά συνεχίσουμε νά σᾶς ὑποστηρίζουμε ὡς ἡγέτη στήν Εὐρώπη. Θά συνεχίσουμε νά ὑποστηρίζουμε τήν εὐημερία σας, τήν ἀσφάλειά σας καί τήν δημοκρατία σας. Τό μέλλον θά εἶναι πιό λαμπρό γιά τίς χῶρες μας καί γιά τίς μεταξύ μας σχέσεις.

Οἱ ΗΠΑ παρακολουθοῦν στενά τίς ἐξελίξεις στήν περιοχή καί πιστεύουν ἀκράδαντα ὅτι ὅσοι ἔχουν συμφέροντα στήν Ἀνατολική Μεσόγειο θά πρέπει νά ἀναζητήσουν λύσεις μέ εἰρηνικά μέσα πού νά συμβαδίζουν μέ τό Ἄρθρο 33 τοῦ Χάρτη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί νά ἀπέχουν ἀπό κάθε πράξη ἤ διακήρυξη πού μπορεῖ νά εἶναι προκλητική.

Δέν χρειαζόμαστε κλιμάκωση τῆς ἔντασης στήν περιοχή, ἀλλά εἰλικρινῆ διάλογο πού ὁδηγεῖ σέ ἀποτελέσματα πού σέβονται τό διεθνές δίκαιο.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν φιλία σας, πού συνεχίζουμε νά χτίζουμε, στήν ἤδη ἐπιτυχημένη συνεργασία ἀνάμεσα στίς δύο χῶρες μας».

Ἡ πρός Μητσοτάκη ἐπιστολή Πομπέο περιεῖχε τήν δέσμευση, ὅτι οἱ ΗΠΑ ἐγγυῶνται τήν «ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδος», τήν ἔκκληση πρός ὅλους ὅσοι ἔχουν συμφέροντα στήν Ἀνατολική Μεσόγειο «νά ἀπέχουν ἀπό κάθε πράξη προκλητική» καί τήν παρότρυνση γιά ἐπίλυση κάθε διαφορᾶς βάσει τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ ΟΗΕ (ἄρθρο 33: διάλογος, συνδιαλλαγή, διαιτησία, διεθνές δικαστήριο). Ἤδη ὁ Πρωθυπουργός στό διάγγελμά του ἔκανε λόγο γιά διεθνές δικαιοδοτικό ὄργανο. Ὁ Πομπέο εὑρίσκετο γιά περιοδεία στήν κεντρική Εὐρώπη καί ἔδωσε ραντεβού στόν Δένδια στήν ἱστορική Βιέννη. Ὁ Ἕλλην Ὑπουργός προερχόμενος ἀπό ἐπίσκεψη στό Ἰσραήλ (ὅπου ὑπέβαλε στόν ὁμόλογό του ἀντίστοιχο αἴτημα γιά στρατιωτική ἤ ἐπιχειρησιακή συνδρομή πρός τήν Ἑλλάδα σέ περίπτωση προσβολῆς τῆς κυριαρχίας της) ζήτησε ἀπό τόν Πομπέο τήν στρατιωτική στήριξη τῶν ΗΠΑ ἐάν ἡ κατάστασις στήν περιοχή ξεφύγει. Μέ βάση καί τήν συμφωνία πού ὑπεγράφη, μέ βάση καί τίς δεσμεύσεις ΗΠΑ πρός Μητσοτάκη γιά τήν ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδος. Τήν Δευτέρα θά ἐπανέλθουμε μέ νεώτερες πληροφορίες γιά τίς ἀπαντήσεις πού ἐδόθησαν ἀπό τίς ΗΠΑ. Τήν ὥρα πού ἔκλεινε ἡ «Ἑστία» τήν ὕλη της, τό ρεπορτάζ ἦταν ἐν ἐξελίξει

Κεντρικό θέμα