Στρατηγικό λάθος οἱ σκιές στίς σχέσεις Ἑλλάδος – Κύπρου

Τά F16, ἡ Λευκωσία καί ἡ σφήνα Ἐρντογάν

ΤΟ «ΜΟΥΔΙΑΣΜΑ» πού ἐπεκράτησε στήν Λευκωσία τό μεσημέρι τῆς Τετάρτης ὅταν διεπιστώθη ὅτι ἀπουσίασαν ἀπό τήν ἐφετινή παρέλαση γιά τήν 59η ἐπέτειο τῆς Κυπριακῆς Ἀνεξαρτησίας τά ἑλληνικά F16, ἦταν ἰσχυρότατο. Κατά τήν περυσινή παρέλαση εἶχαν πετάξει πρός τήν Κύπρο ἕξι συνολικά μαχητικά. Δύο πού μετεῖχαν στήν παρέλαση καί τέσσερα πού τά συνόδευαν σέ περίπτωση πού οἱ Τοῦρκοι παρενοχλοῦσαν τήν κάθοδό τους καί ἀπαιτεῖτο ἀερομαχία. Τό μούδιασμα ἐπιτάθηκε ἀκόμη περισσότερο ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὅταν ὁ ἱστότοπος Sigma Live τοῦ ἐπιχειρηματία Κωστῆ Χατζηκωστῆ ὑπεστήριξε ὅτι ἡ πτῆσις τῶν ἀεροσκαφῶν ἦταν προγραμματισμένη, οἱ συνεννοήσεις μεταξύ τῶν Ὑπουργείων εἶχαν γίνει, ἀλλά συμφώνως πρός Τούρκους ἀναλυτές ἡ μετάβασις τῶν F16 στήν Μεγαλόνησο ἀνεβλήθη τήν τελευταία στιγμή μετά ἀπό ἀπαίτηση τῆς Ἀγκύρας.

Θά ἀνέμενε κανείς ἀπό τίς δύο κυβερνήσεις νά ἐνεργήσουν ταυτοχρόνως καί νά διαψεύσουν ἀπό κοινοῦ τό θέμα. Ἡ παρουσία τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης Νίκου Παναγιωτόπουλου καί τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ πτεράρχου Χριστοδούλου στήν παρέλαση ἦταν, ἄλλωστε, ἡ καλύτερη ἀπόδειξις τῆς ἀρίστης συνεργασίας τῶν δύο χωρῶν σέ στρατιωτικό ἐπίπεδο. Ὡστόσο τίς πρῶτες κρίσιμες ἐπικοινωνιακά ὧρες ἡ Κυβέρνησις στήν Ἑλλάδα δέν ἀντέδρασε καί δέν διέψευσε τήν τουρκική προπαγάνδα πού διετυπώθη στό πλαίσιο τοῦ ψυχολογικοῦ πολέμου. Ἡ Ἀθήνα ἠσχολεῖτο μέ τίς ἀπεργιακές κινητοποιήσεις. Ἡ Λευκωσία ἀρχικῶς ἐσιώπησε αἰδημόνως στούς ἰσχυρισμούς τοῦ Sigma Live.

Ἡ «Ἑστία» ἀποτάθηκε ἀρχικῶς στό Ἑλληνικό Πεντάγωνο καί ἔλαβε τήν ἀπάντηση, ὅτι τά ἀεροπλάνα δέν πέταξαν ἐφέτος λόγω τοῦ «Παρμενίωνος» καί λόγω τοῦ φόβου γιά τό ἐνδεχόμενο ἀνάγκης ἀναχαιτίσεων τουρκικῶν μαχητικῶν στό Αἰγαῖο. Ἐκτίμησης πού τελικῶς δέν ἐπιβεβαιώθηκε. Ἐπικοινώνησε ἐπίσης μέ κορυφαία πηγή τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πού τῆς διέψευσε –μέ τήν λέξη «ὄχι»– τό ἐρώτημα ἐάν ἔχουν βάση ἀληθείας ὅσα ἰσχυρίζονται οἱ Τοῦρκοι γιά τήν ἀκύρωση τῆς μεταβάσεως τῶν μαχητικῶν στήν Λευκωσία. Ἐπίσημη ἀνακοίνωσις ὡστόσο δέν ἐξεδόθη. Ἐπανειλημμένες προσπάθειές μας νά ἐπικοινωνήσουμε μέ ἁρμόδιες πηγές στό Κυπριακό Ὑπουργεῖο Ἀμύνης ἀπεδείχθησαν ἀτελέσφορες. Μόνον ἀργά τό βράδυ καί ἀφοῦ οἱ πληροφορίες περί τουρκικῆς παρεμβάσεως εἶχαν κατακλύσει τό διαδίκτυο ὁ Κύπριος ὑπουργός Ἀμύνης Σάββας Ἀγγελίδης παρενέβη τηλεφωνικῶς στό τηλεοπτικό δελτίο εἰδήσεων τοῦ Sigma. Καί οἱ ἀπαντήσεις του μολονότι γενικόλογες, προσεκτικές καί θετικές γιά τήν κυβέρνηση τῆς ΝΔ, ἄναψαν περισσότερες φωτιές παρά ἔσβησαν. Καί τοῦτο, διότι παρά τίς διαβεβαιώσεις του γιά τό ἄριστο τῆς συνεργασίας μεταξύ τῶν δύο κυβερνήσεων προέβη σέ μία διατύπωση μέ τήν ὁποία κατηγόρησε ἐμμέσως τήν ἑλληνική Κυβέρνηση ὅτι αὐτή εὐθύνεται γιά τήν ἐκμετάλλευση τοῦ θέματος ἀπό τόν τουρκικό Τύπο! Πιό συγκεκριμένα, ὅταν ἡ δημοσιογράφος τοῦ δελτίου τοῦ ἐπεσήμανε ὅτι «ὁ τουρκικός Τύπος ἐκμεταλλεύεται ἐπικοινωνιακά τό γεγονός τῆς ἀπουσίας τῶν ἑλληνικῶν μαχητικῶν», ἐκεῖνος ἀπήντησε: «Αὐτό πού μέ ρωτᾶτε ἀφορᾶ ξεκάθαρα τίς πολιτικές τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Τό πῶς ἔχουν τά γεγονότα στήν πραγματικότητα τό γνωρίζουν βεβαίως οἱ ἁρμόδιοι χειριστές. Ὡστόσο, ἡ ἐφημερίς μας μέ μακρά παράδοση καί εὐαισθησία στήν παρακολούθηση τῶν ἐξελίξεων στό Κυπριακό, θεωρεῖ πώς καί οἱ δύο κυβερνήσεις ἔπραξαν ἕνα διπλό λάθος· ἡ πρώτη στρατιωτικό, ἡ δεύτερη πολιτικό. Λάθος πού δέν ἐπιτρέπεται. Σέ ἐποχές κρίσιμες γιά τά ἐθνικά θέματα δέν πρέπει κατ’ ἀρχήν νά δίδεται ἡ ἐντύπωσις στόν Πρόεδρο Ἐρντογάν ὅτι μπορεῖ νά βρεῖ «τρῦπα» καί νά ἀμφισβητήσει τό ἑνιαῖο μέτωπο Ἑλλάδος – Κύπρου. Νά ἀποτελέσει τόν τρίτο στίς σχέσεις Μητσοτάκη – Ἀναστασιάδη. Αὐτό ἄν συμβεῖ τελικῶς θά εἶναι μεῖζον στρατηγικό λάθος. Ὁ Ἑλληνισμός διαθέτει βάθος στήν περιοχή λόγω τῆς Κύπρου. Δέν πρέπει ἐπίσης νά δίδεται στόν Πρόεδρο Ἐρντογάν ἡ δυνατότης νά θεωρεῖ ὅτι μπορεῖ νά φινλανδοποιήσει τόν ἐθνικό ἐναέριο χῶρο μας καί τά χωρικά ὕδατα Ἑλλάδος – Κύπρου, ὥστε νά μήν ἐπιτρέπεται ἡ πτῆσις ἤ ὁ πλοῦς ἀεροπλάνων καί σκαφῶν μας ἐκεῖ. Ἄν αὐτό συμβεῖ στό μέλλον, θά πρόκειται γιά στρατηγική ἧττα τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Τέλος, ἄν ἕνα λάθος ἦταν ἡ ἀπουσία τῶν μαχητικῶν ἀπό τήν παρέλαση, ἄλλο ἕνα λάθος ἦταν ὅτι ἡ Λευκωσία δέν ἔκοψε ἀμέσως τήν φημολογία περί τουρκικῆς παρεμβάσεως. Καί ὅταν τό ἔπραξε –μέ νέα συνέντευξη τοῦ κ. Ἀγγελίδη στόν τηλεοπτικό σταθμό Alpha– καθώς ἡ πρώτη δέν ἐκρίθη ἐπαρκής, ἦταν πολύ ἀργά. Αὐτές οἱ διαδόσεις «κόβονται» ἀμέσως. Ὅση ἐνόχλησις καί ἄν ὑπάρχει. Τά ἐν οἴκῳ μή ἐν δήμῳ. Ἡ «Ἑστία» προφανῶς καί δέν πιστεύει, δέν θέλει νά πιστέψει ὅτι τά ἀεροπλάνα μας δέν πέταξαν στήν Μεγαλόνησο λόγω τῶν δῆθεν τουρκικῶν ἀπειλῶν. Ἡ ἀπουσία τους ὅμως μέ δική μας ἀπόφαση, ἀκόμη καί ἄν πρόκειται γιά τόν «Παρμενίωνα», ἦταν λάθος, γιατί σηματοδότησε πρός τήν διεθνῆ κοινότητα ὑποψία ἀλλαγῆς στάσεως καί δημιούργησε τήν ψευδῆ –θέλουμε νά ἐλπίζουμε– ἐντύπωση πώς ὑπάρχει ρῆγμα στίς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν. Ρῆγμα πού δίδει τήν δυνατότητα σέ κάποιους νά διαδίδουν ὅτι δέν ἔχουμε νά κάνουμε πλέον μέ δύο ἑλληνικά κράτη μέ τόν ἴδιο ἐθνικό ὕμνο ἀλλά μέ δύο ἀδελφά πλήν χωριστά κράτη. Γιά ἐμᾶς εἶναι ἀδιανόητο νά τό πιστέψουμε. Ἀπεταξάμην τήν ἰδέα. Δέν ἀποκλείεται καθόλου οἱ δύο ἡγέτες, ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καί ὁ Πρόεδρος Νῖκος Ἀναστασιάδης, νά ἔχουν διαφορετικές προσεγγίσεις καί μεθοδολογίες εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν μέθοδο ἐπιλύσεως τοῦ Κυπριακοῦ. Ἀκόμη καί αὐτήν τήν οὐσία τῆς ὑποθέσεως. Οὔτε οἱ πρῶτοι εἶναι οὔτε οἱ τελευταῖοι. Καί ἄλλοι Ἑλλαδῖτες καί Κύπριοι ἡγέτες εἶχαν διαφορετικές ἀπόψεις μεταπολιτευτικῶς. Ἀλλά ποτέ οὔτε ἡ Ἀθήνα μέ πράξεις της οὔτε ἡ Λευκωσία μέ δηλώσεις της δέν ἄφησαν περιθώριο στούς Τούρκους νά σκεφθοῦν ὅτι μποροῦν νά μποῦν «σφήνα» στίς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο ἀδελφῶν κρατῶν καί νά ἐπηρεάσουν τίς σχέσεις τους. Ὅποιος ἔχει διαβάσει καλά τήν ἱστορία τοῦ Κυπριακοῦ, γνωρίζει πώς αὐτό ἀπαγορεύεται. Ἀπαγορεύεται αὐτό πού ἔκανε ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης στό πρόσφατο ταξίδι τοῦ κ. Μητσοτάκη, νά χαρακτηρίσει δηλαδή σκωπτικῶς τήν Ἑλλάδα «δεκανίκι τῆς Κύπρου» γιά νά λάβει τήν ἄμεση ἀπάντηση «ἐλπίζουμε σύντομα νά μήν χρειάζεστε αὐτό τό δεκανίκι». Ἀπαγορεύεται, τέλος, νά στέλνονται ἀμφίσημα σήματα στήν ἀπέναντι τουρκική πλευρά. Γιατί ἐκτός ἀπό τά F-16 πληροφορούμεθα (ρεπορτάζ στήν σελίδα 4) καί περίεργα λάθη στό σενάριο τῆς στρατιωτικῆς ἀσκήσεως «Παρμενίων».

Κεντρικό θέμα