Στρατηγική περικυκλώσεως καί ἐκβιασμῶν μέ στόχο παράδοση ἐθνικῆς κυριαρχίας

Τελεσίγραφο τοῦ παράφρονος Ἐρντογάν: Διάλογος ἤ πόλεμος

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ζεῖ μέσα σέ ἕνα τεράστιο κενό ἐνημερώσεως. Οὐδείς γνωρίζει τί ἀκριβῶς γίνεται στό Αἰγαῖο ἐδῶ καί μερικές ἡμέρες! Οἱ πληροφορίες πού μᾶς φθάνουν εἶναι ἀντικρουόμενες. Καί γιά τό ἐάν ὑπάρχει κλιμάκωση ἤ ἀποκλιμάκωση μέ τήν ἀποχώρηση τουρκικῶν πλοίων ἀπό τήν περιοχή τοῦ Καστελλορίζου καί γιά τό ἐάν τό Ὀρούτς Ρεΐς ἐξῆλθε τοῦ ναυστάθμου τοῦ Ἀκσάζ γιά ἔρευνες στήν περιοχή. Οἱ Τοῦρκοι παίζουν μαζί μας, διοχετεύοντας στά κοινωνικά δίκτυα τήν πληροφορία πώς κατευθύνεται στήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα!

Ἡ ἔντασις συντηρεῖται, καί ἀπό ὅσο δυνάμεθα νά καταλαβαίνουμε ἡ στρατηγική τοῦ Σουλτάνου εἶναι ἡ ἑξῆς: προσφεύγοντας σέ μεθόδους περικυκλώσεώς μας ἀπό Βορρᾶ καί Νότο (ἐνδεικτική ἡ νέα ἀμυντική συμφωνία πού ὑπέγραψαν Ἀλβανία – Τουρκία) ἀλλά καί ἐκβιασμῶν, ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ἐπιθυμεῖ νά σύρει τήν Ἑλλάδα σέ διάλογο, στόν ὁποῖο θά κληθεῖ νά ἀναγνωρίσει βασικές πτυχές τοῦ Τουρκο-λιβυκοῦ μνημονίου!! Τό τουρκικό αἴτημα εἶναι νά παραδώσουμε ἐθνική κυριαρχία καί μάλιστα σκληρό πυρῆνα κυριαρχίας. Ἐντός ἑλληνικῆς ΑΟΖ. Τά δέ μέσα ὥστε νά ἐξαναγκαστοῦμε νά τό πράξουμε, πολλά! Τήν Παρασκευή τό τουρκικό πρακτορεῖο εἰδήσεων «Ἀναντολού» μετέδωσε ἀπό τά Τίρανα ὅτι ἐνεκρίθη ἀπό τήν ἀλβανική Βουλή ἡ νέα ἀμυντική συμφωνία (26η στή σειρά ἀπό τό 1998!) μεταξύ Ἀλβανίας – Τουρκίας! 105 βουλευτές ψήφισαν ὑπέρ, 4 κατά καί 3 ἀποχές. Πρόκειται γιά οἰκονομική βοήθεια πρός τήν Ἀλβανία προκειμένου νά ἀγοράσει ἀμυντικούς ἐξοπλισμούς παραγόμενους κατά 100 τοῖς ἑκατό στήν Τουρκία. Ἡ συμφωνία κάνει ἀναφορά σέ ζητήματα ἐθνικῆς ἀσφαλείας. Ἐάν συνυπολογίσει κανείς καί τήν τουρκική διείσδυση στήν Λιβύη, τούς πλουτοπαραγωγικούς χώρους τῆς ὁποίας ἐλέγχει ἤδη ὁ Ἐρντογάν, γίνεται σαφές πώς ἡ Ἑλλάς ἀντιμετωπίζει μεῖζον ζήτημα ἐθνικῆς ἀσφαλείας. Ἡ ἄμυνά μας εἶναι ἀκάλυπτη καί ἀπό δυτικά καί ἀπό Βορρᾶ. Δικαιώνεται ἔτσι ὁ Νῖκος Κοτζιᾶς πού πρῶτος εἶχε διατυπώσει τό δόγμα τῆς περικυκλώσεως. Πρόκειται γιά βαρειά διαχρονική ἀποτυχία τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς! Ὅταν στήν Ἑλλάδα ζοῦν 1 ἑκατομμύριο Ἀλβανοί μετανάστες καί ἡ γείτων κτυπᾶ τήν πόρτα τῆς ΕΕ, πρέπει νά εἶναι κανείς πολύ ἄχρηστος ὅταν δέν μπορεῖ νά ἀποτρέψει τέτοιες ἀποφάσεις! Πλέον αὐτῶν, ὁ Ἐρντογάν πού τόσο μέ τό Ὀρούτς Ρεΐς ὅσο καί μέ τά ἁλιευτικά, πού ἐπισκέπτονται τήν ἑλληνική ΑΟΖ, θέλει νά δείξει πώς τό τουρκολιβυκό μνημόνιο εἶναι ἐνεργό, τό Σάββατο μέ δηλώσεις του κλιμάκωσε ὑπέρμετρα! Ἔθεσε στήν Ἑλλάδα τό δίλημμα «διάλογος ἤ ἀναμέτρησις ἐπί τοῦ πεδίου». Στά μαρμαρένια ἁλώνια δηλαδή. Συγκεκριμένα, δήλωσε μέ ὕφος περιστερᾶς ἀρχικῶς:

«Ἐμεῖς δέν ἔχουμε βλέψεις στά δικαιώματα στό ἔδαφος, στήν θάλασσα, στούς φυσικούς του πόρους κανενός. Ὅμως, δέν ἐπιτρέπουμε σέ κανέναν νά ἁπλώσει χέρι, στά δικά μας συμφέροντα καί δικαιώματα…Προειδοποιοῦμε ἀνοικτά ὅλους ὅσοι μιλοῦν καί συμπεριφέρονται ἐναντίον τῆς χώρας μας μέ τρόπο πού δέν ἁρμόζει μέ τήν πολιτική, τήν διπλωματία, τήν καλή πρόθεση καί τήν λογική: ἄν λάβετε τό τίμημα πού ἔχουμε πληρώσει, ὁρίστε, βγεῖτε στό πεδίο. Ἄν δέν ἔχετε τέτοιο σκοπό, τότε τό συντομώτερο ἀρχίστε τίς διαπραγματεύσεις». Τί ἐπιδιώκει στήν πραγματικότητα; Νομίζουμε δύο πράγματα. Στήν πρώτη φάση ἀξιοποιεῖ τά ὅπλα γιά νά μᾶς σύρει σέ διάλογο γιά θέματα ἐθνικῆς κυριαρχίας. Καί ὅταν τό ἐπιτύχει ἔπειτα θά χρησιμοποιήσει τό διάλογο γιά νά ἐπιβάλλει τετελεσμένα μέ τά ὅπλα. Ἐάν ἡ Ἑλλάς ἐπιμένει ὅτι τά ὕδατα νοτίως τῆς Κρήτης εἶναι δικά της, θά στείλει τό ἐρευνητικό καί πολεμικά πλοῖο γιά νά ἐπιβάλλουν μέ τά ὅπλα τήν βούλησή του. Ὁ κίνδυνος πού διατρέχει τό Ἔθνος εἶναι μέγας καί ἀποροῦμε γιά τόν ἐφησυχασμό πού δημιουργεῖ ἡ ἐπίσκεψις τοῦ ἀεροπλανοφόρου Ἀϊζενχάουερ στήν Κρήτη. Ἐκτός κι ἄν ἡ παρουσία του ὀφείλεται στόν ρόλο ἐπιδιαιτητῆ πού θέλουν νά διαδραματίσουν οἱ ΗΠΑ μετά τήν τυχόν ἑλληνο-τουρκική σύρραξη… Νά ἐπιτηρήσει δηλαδή ὅπως στά Ἴμια τήν ταυτόχρονη ἀποχώρηση στρατευμάτων ἀπό μία νέα γκρίζα ζώνη.

Κεντρικό θέμα