Στρατηγική ἧττα ΣΥΡΙΖΑ γιά χρέος καί Μακεδονικό

Οἱ μισοί ψηφοφόροι του ἀπορρίπτουν τήν πολιτική του – Ρεκόρ ἀντιπάθειας

ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ἐκπλήξεις ἔκρυβε γιά τήν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ἡ ἑξαμηνιαία ἔρευνα «Τάσεις» τῆς MRB. Ἡ δῆθεν ἱστορική συμφωνία γιά τό Μακεδονικό ἄνοιξε ἐκ νέου τήν διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ ὑπέρ τῆς πρώτης στίς 9,8 μονάδες, ὅπως ἐγκαίρως εἶχε ἐνημερώσει ἡ «Ἑστία» τούς ἀναγνῶστες της. (31% ἡ ΝΔ ἔναντι 21,2% τοῦ ΣΥΡΙΖΑ) Ὡστόσο, τό πλέον σημαντικό εὕρημα τῆς ἐρεύνης εἶναι ὅτι ἡ παραχώρησις τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» δημιουργεῖ μόνιμη ζημία στήν Ἀριστερά, ἡ ὁποία ἐν συνδυασμῶ μέ τήν ἀπόρριψη τῆς συμφωνίας γιά τό χρέος συνιστᾶ τόν ὁρισμό τῆς στρατηγικῆς ἥττας.

Ἡ δημοτικότης τῶν δύο ἑταίρων τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Τσίπρα καί τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης Πάνου Καμμένου ὑπέστη σημαντικώτατο πλῆγμα. Οἱ χειρισμοί Τσίπρα στό Σκοπιανό ἀξιολογοῦνται ἀρνητικά κατά 71,1% (θετικά 15,4% μόλις) καί οἱ χειρισμοί Καμμένου κατά 70,8%. Ἡ δέ συμφωνία γιά τό Σκοπιανό ἀπορρίπτεται σέ ποσοστό 68,3% ἀπό τούς πολῖτες ἔναντι μόλις 12,8% θετικῶν κρίσεων. Στήν Μακεδονία, μάλιστα, τό ποσοστό ἀπορρίψεως φθάνει τό 79%, γι’ αὐτό ἄλλωστε ἡ Κυβέρνησις ἐπιχειρεῖ μέ παροχές καί συνέδρια νά ἐξευμενίσει τούς βορειοελλαδῖτες.

Τά πλέον ἐντυπωσιακά εὑρήματα ὅμως εἶναι ἄλλα! Ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀπορρίπτεται ἀπό τό 45% τῶν πολιτῶν πού ψηφίζουν τόν ΣΥΡΙΖΑ! Ἐπίσης, μετά τήν συμφωνία αὐξήθηκε τό ποσοστό τῶν Ἑλλήνων πού αἰσθάνονται «ντροπή». Συγκεκριμένως «ὀργή» αἰσθάνεται τό 58,3% τῶν Ἑλλήνων καί «ντροπή» τό 52,5%. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ ἀξιολόγησις τῶν πολιτῶν ἀναφορικῶς μέ τούς χειρισμούς τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν στό Σκοπιανό. Πρῶτος κατατάσσεται ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης μέ ποσοστό 27% θετικῶν κρίσεων, δεύτερος ὁ Γραμματεύς τοῦ Λαϊκοῦ Συνδέσμου Χρυσή Αὐγή Νῖκος Μιχαλολιάκος μέ 17%, τρίτη ἡ Φώφη Γεννηματᾶ μέ 16,8% καί τέταρτος ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Κεντρώων μέ 12,8%. Οἱ κ. Κουτσούμπας καί Θεοδωράκης κινοῦνται σέ ποσοστά πέριξ τοῦ 9%.

Λίαν ἀνησυχητικά εἶναι τά στοιχεῖα τῆς ἐρεύνης γιά τήν συμφωνία τοῦ Eurogroup γιά τό χρέος. Τό 51% τῶν πολιτῶν ἀπορρίπτει τήν συμφωνία μεταξύ αὐτῶν καί τό 35% τῶν ψηφοφόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Καί τό σημαντικώτερο. Τό κυβερνῶν κόμμα καταγράφει ρεκόρ ἀντιπάθειας στό ἐκλογικό σῶμα. Ἡ φράσις «νά φύγουν αὐτοί» ἔχει καταστεῖ πλειοψηφικό ρεῦμα. Στό ἐρώτημα τῆς MRB «ποιό κόμμα σᾶς ἐνοχλεῖ νά κερδίσει», τό 46,9% δηλώνει ὅτι τό ἐνοχλεῖ νά κερδίσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί τό 26,8% τό ἐνοχλεῖ νά κερδίσει ἡ ΝΔ. Ὁ ἀντι-συριζαϊσμός εἶναι διάχυτος στήν κοινωνία καί ὑπερτερεῖ κατά πολύ τοῦ ὅποιου ἀντιμητσοτακισμοῦ στόν ὁποῖο φαίνεται νά ἐπενδύει ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας. Τό ρεῦμα τῆς ἀπορρίψεως καταγράφεται καί στίς μετακινήσεις τῶν ψηφοφόρων. Τό 10,7% τῶν ψηφοφόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τοῦ 2015 –περίπου τό 3% τῆς ἐκλογικῆς δυνάμεώς του τότε– μετακινεῖται ἀπ’ εὐθείας πρός τήν ΝΔ αὐξάνοντας ἐντυπωσιακά τήν διαφορά.

Καταληκτικά, μία ἐπισήμανσις καί γιά τήν ΝΔ. Ἡ ἔρευνα τήν ἐμφανίζει νά προσεγγίζει μέ ἀναγωγή τό 36,8%, ἀλλά ἐπειδή ἡ Βουλή φαίνεται ὅτι θά εἶναι ἑξακομματική κινδυνεύει νά χάσει τήν αὐτοδυναμία γιά λίγες δεκάδες ψήφους. Αὐτό πρέπει νά ἀξιολογηθεῖ ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη, εἰδικῶς κάθε φορά πού διαγράφει δυνάμεις ἀπό τήν ΝΔ γιά παραπτώματα πού μοιάζουν ψύλλου πήδημα.

Κεντρικό θέμα