«Στόν ἀέρα» τά Διατάγματα γιά τήν ἐπέκταση στά 12 μίλια

Πρωτοφανής προχειρότης – Δέν ἔχουν ὑποβληθεῖ στό ΣτΕ – Ἀπαιτεῖται νόμος

ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙ τήν προπαρασκευή πού εἶχε κάνει στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν γιά τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στά 12 μίλια ὡς ἄλλος …Ἐλευθέριος Βενιζέλος (κατά τήν εἰρωνική ἔκφραση συνεργάτου του) θέλησε ὁ τέως ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Κοτζιᾶς κατά τήν τελετή παραδόσεως-παραλαβῆς στό νεοκλασσικό τῆς ὁδοῦ Ἀκαδημίας. Ζήτησε, μάλιστα, καί τήν ἄδεια τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ γιά νά ἐξαγγείλει αὐτή τήν πολιτική καί ἐκεῖνος τήν ἀνάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος ἐδέχθη ἀπό φόβο μήν κατηγορηθεῖ ἀπό τόν ὑπουργό του γιά… μειοδοσία.

Ὁ κ. Κοτζιᾶς σήκωσε τόν πῆχυ ψηλά γιά τόν κ. Τσίπρα λέγοντας: «Ἡ ἐπέκταση τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης σημαίνει ὅτι ἐπεκτείνεται ὁ ἐθνικός χῶρος τῆς κυριαρχίας τῆς χώρας ἀλλά καί εὐθύνης τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς Κυβέρνησης. Ἡ ἐπέκταση ἀπό πάνω ἀπό τά Διαπόντια νησιά μέχρι τά Ἀντικύθηρα εἶναι τό πρῶτο Προεδρικό Διάταγμα. Τό δεύτερο πού εἶναι σχεδόν ὁλοκληρωμένο εἶναι ἡ Κρήτη. Εἶναι ἕτοιμο, ἀλλά θέλει ξανά μέτρημα ἀπό τά Ἀντικύθηρα μέχρι τήν Κρήτη».

Ὅλα καλά τά εἶπε ὁ κ. ὑπουργός, ἀλλά ξέχασε νά ἀναφέρει κάτι! Ἔχει δικαίωμα τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νά ἐκδώσει αὐτά τά Διατάγματα ἤ ἀπαιτεῖτο νά νομοθετήσει τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο;

Τήν ἀπάντηση αὐτή πρέπει νά τήν δώσει τό Συμβούλιο Ἐπικρατείας κατά τά ὁριζόμενα στό ἄρθρο 95 τοῦ Συντάγματος. Πρίν τά Διατάγματα ὑποβληθοῦν σέ ἐπεξεργασία (ἔλεγχο νομιμότητος-συνταγματικότητος) τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὤφειλε νά θέσει ἕνα κρίσιμο ἐρώτημα πρός ἀπάντησιν στό ΣτΕ, προκειμένου νά ἀποφύγει μελλοντικές περιπλοκές: ἡ νομοθετική ἐξουσιοδότησις πού πράγματι ὑπάρχει καί τοῦ δίδει τό δικαίωμα νά ἐκδώσει τά Προεδρικά Διατάγματα γιά ἐπέκταση χωρικῶν ὑδάτων «στέκει» ἤ εἶναι τόσο «εὐρεῖα», ὅπως λέγεται στά νομικά, ὥστε θά δημιουργήσει παρενέργειες νομικοῦ τύπου; Π.χ. νά προσφύγει στό ΣτΕ πολίτης ὑποκινούμενος ἀπό ξένη δύναμη γιά νά ἀμφισβητήσει γιά τυπικούς λόγους τήν ἐξωτερική πολιτική μας; Καί ἄν δέν «στέκει» ἡ νομοθετική ἐξουσιοδότησις πρός τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν ὁ ὁποῖος θά ἐκδώσει τά Διατάγματα, μήπως γιά λόγους ἀσφαλείας πρέπει νά νομοθετήσει τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων τό Κοινοβούλιο;

Αὐτά βεβαίως ἦταν περιττά ἐρωτήματα γιά τόν κ. ὑπουργό. Ὅπως περιττό ἐρώτημα ἦταν ἐάν ἔπρεπε νά δημοσιοποιήσει τήν προεργασία πρίν ἀποφασίσει ἡ Κυβέρνησις μέ ποιά νομική μορφή καί ποιό νομικό τύπο θά περιβάλει τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στά 12 μίλια. Στήν πολιτική, δυστυχῶς ἤ εὐτυχῶς, γίνονται πράγματα πού δέν λέγονται. Στήν ἀγωνία του νά κατοχυρώσει τήν πατρότητα τῆς πολιτικῆς του ὁ κ. Κοτζιᾶς εἶπε πράγματα πού δέν λέγονται. Καί ἔδωσε περιθώριο ἀντιδράσεως στόν Τοῦρκο ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου νά καλέσει τόν Ἕλληνα πρέσβυ στήν Ἄγκυρα, νά τόν ἀπειλήσει μέ casus belli καί νά τοῦ ἀπευθύνει διάβημα!

Ἀποτέλεσμα δέ αὐτοῦ ἦταν ὅτι ἡ Ἀθήνα ἐξέδωσε κατόπιν αὐτῶν ἀνακοίνωση Τύπου (δήλωσις τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Ἀλέξανδρου Γεννηματᾶ), μέ τήν ὁποία παραπέμπει τήν ἔκδοση τῶν Διαταγμάτων στό …ἀόριστο μέλλον! «Ὅποτε καί ὅπως ἡ ἴδια κρίνει» ἀναφέρεται σέ αὐτήν. Ἀναλυτικῶς ἡ δήλωσις Γεννηματᾶ ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἡ ἐπέκταση τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης ἀποτελεῖ νόμιμο καί ἀναφαίρετο κυριαρχικό δικαίωμα τῆς Ἑλλάδος, σύμφωνα μέ τό διεθνές δίκαιο.

»Ἡ σχετική ἀπόφαση γιά ἐπέκταση ἐναπόκειται ἀποκλειστικά στήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἔχει τό δικαίωμα νά ἐπεκτείνει τά χωρικά της ὕδατα ὅποτε καί ὅπως ἡ ἴδια κρίνει. Τό δικαίωμα αὐτό ἰσχύει ἀπαρεγκλίτως καί δέν τίθεται ὑπό ἀμφισβήτηση ἤ ὑπό διαπραγμάτευση μέ τρίτους. Τό αὐτό ἰσχύει ἀσφαλῶς γιά ὅλη τήν ἐπικράτεια.

»Αὐθαίρετες ἑρμηνεῖες τοῦ διεθνοῦς δικαίου καί ἀπειλές βίας ἀπό τήν πλευρά τῆς Τουρκίας, ὅπως καί ἡ ἀμφισβήτηση τῶν νομίμων δικαιωμάτων τῆς χώρας μας, οὔτε ἀλλάζουν τό γεγονός αὐτό, ἀλλά οὔτε συμβάλλουν στίς σχέσεις καλῆς γειτονίας».

Τελικῶς, ὅπως ἔγινε ἀργά χθές τό βράδυ γνωστό, ὁ Πρωθυπουργός προβληματισμένος γιά τήν ἐγκυρότητα τῶν Προεδρικῶν Διαταγμάτων Κοτζιᾶ ἀνέτρεψε τόν σχεδιασμό τοῦ τέως ὑπουργοῦ καί ἀπεφάσισε ἡ ἐπέκτασις τῶν χωρικῶν ὑδάτων νά γίνει μέ νόμο, ἀφοῦ ἐνημερωθοῦν προηγουμένως τά κόμματα.

Στήν κρίση παρενέβη καί ὁ Τομεάρχης Ἐξωτερικῶν τῆς ΝΔ Γιῶργος Κουμουτσάκος, ὁ ὁποῖος δήλωσε:

«Ἡ Νέα Δημοκρατία ἀπαιτεῖ ἀπαντήσεις τόσο στό αἴτημά της γιά ἄμεση σύγκληση τῆς Διαρκοῦς Ἐπιτροπῆς Ἐθνικῆς Ἄμυνας καί Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς πού ὑπέβαλε ἀπό τίς 12 Ὀκτωβρίου ὅσο καί στήν Ἐπίκαιρη Ἐρώτηση πρός τόν Πρωθυπουργό καί Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν πού κατέθεσε στίς 18 Ὀκτωβρίου μέ ἀφορμή τήν κλιμάκωση τῆς τουρκικῆς παραβατικότητας στό Αἰγαῖο.

»Τό μήνυμα τῆς Νέας Δημοκρατίας εἶναι σαφές: Ἡ Τουρκία ὀφείλει νά σεβαστεῖ τό Διεθνές Δίκαιο καί νά σταματήσει κάθε ἐνέργεια πού δημιουργεῖ ἔνταση στό Αἰγαῖο καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Ὅσο γιά τήν κυβέρνηση, ἄς συνειδητοποιήσει ἐπιτέλους ὅτι ἡ ἐξωτερική πολιτική εἶναι μιά πολύ σοβαρή ὑπόθεση γιά νά ἀσκεῖται μέ ἐπικοινωνιακά πυροτεχνήματα.».

Κεντρικό θέμα