Στόν ἀστερισμό τῶν κοριῶν καί τῶν Εἰδικῶν Δικαστηρίων

Ὀξεῖα κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση Κυβερνήσεως – ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πυροδοτεῖ ἡ πρότασις δυσπιστίας, πού κατέθεσε χθές ὁ ΣΥΡΙΖΑ Ἀντιπερισπασμός Γεραπετρίτη μέ Παππᾶ, Τουλουπάκη καί Novartis – Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη!

Η κίνησις ἔχει καθαρῶς προεκλογικό χαρακτῆρα. Εἶναι μία πρότασις μομφῆς, ἡ ὁποία θά ὁδηγήσει σέ μία σειρά ἀντιπαραθέσεων ἐπιπέδου κοκορομαχίας. Ἤδη οἱ δύο πλευρές ἔχουν δείξει τίς προθέσεις τους. Τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν, ἀπό τήν μία πλευρά, τά Εἰδικά Δικαστήρια καί οἱ ἀποκαλύψεις Γραμματέων καί… Φαρισαίων, ἀπό τήν ἄλλη. Μποροῦμε νά προβλέψουμε ἀπό τώρα μία τριήμερο ἀντιπαράθεση μέ λεκτικούς ἀκκισμούς καί κορῶνες. Ἔτσι, ὅμως, χάνεται ἡ οὐσία τῶν ἀποκαλύψεων. Ἐν τέλει, τά σκάνδαλα θά καλυφθοῦν ὑπό τόν κοπετό τῶν μικροπολιτικῶν διαπληκτισμῶν στήν Βουλή.

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἐπαρουσίασε ὡς ἀνεμένετο τόν φάκελλο πού εἶχε παραλάβει ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Ἀρχῆς Διασφαλίσεως Ἀπορρήτου Ἐπικοινωνιῶν, κ. Χρῆστο Ράμμο, καί ἀποκαλύπτοντας τό περιεχόμενό του προέβη σέ ὀξυτάτους χαρακτηρισμούς κατά τῆς Κυβερνήσεως. Εἶπε συγκεκριμένως:

«Ὁ φάκελλος αὐτός περιεῖχε τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας τῆς ΑΑΔΕ. Tόν κ. Χατζηδάκη τόν παρακολουθοῦσαν ἐπί 8 μῆνες. Ἡ κα Βλάχου ὑπέγραψε τοὐλάχιστον 4 διατάξεις παρακολούθησης τοῦ τότε ὑπουργοῦ Ἐνέργειας καί σήμερα Ἐργασίας. Ἐπίσης, ἡ ΕΥΠ Μητσοτάκη “ἄκουγε” τούς ἀρχηγούς τοῦ στρατεύματος ἐπί τοὐλάχιστον δύο χρόνια. Πού σημαίνει ὅτι ἡ κα Βλάχου εἶχε ὑπογράψει δεκάδες διατάξεις. Ποιός ὁ λόγος πού οἱ ταγοί τῆς ἐθνικῆς μας ἀσφάλειας παρακολουθοῦνταν γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας;».

Ἐσυνέχισε, δέ, ὑπογραμμίζοντας: «(Ὁ φάκελλος) περιέχει τά παράνομα ἔργα τοῦ σκοτεινοῦ παρακράτους πού ἔστησε ὁ κ. Μητσοτάκης. Περιέχει τό σκοτάδι. Στίς 28/12 καί ἐνῷ ἦταν γνωστό ὅτι στά ἀρχεῖα τῶν παρόχων εἶχε βρεῖ (σ.σ. ἡ Ἀνεξάρτητη Ἀρχή) ἀρχεῖα νόμιμων ἐπισυνδέσεων, ζήτησα ἐπισήμως νά διεξαχθεῖ ἔλεγχος, γιά νά διαλευκάνει ἄν ἐτέθη πράγματι σέ ἐπισύνδεση ἀπό τήν ΕΥΠ, μέ διάταξη ἀπό τήν εἰσαγγελέα, ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Χατζηδάκης, ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ, κ. Φλῶρος, ὁ ἀρχηγός ΓΕΣ, κ. Λαλούσης, ὁ σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας τοῦ Πρωθυπουργοῦ, κ. Διακόπουλος, ὁ κ. Λάγιος καί ὁ κ. Ἀλεξόπουλος τῆς Διεύθυνσης Ἐξοπλισμῶν. Ἡ ἀπάντηση πού ἔλαβα στόν φάκελλο αὐτό, ἦταν 6 στά 6. Γιά ὅλους βρέθηκαν ἐπισυνδέσεις τῆς ΕΥΠ τοῦ κ. Μητσοτάκη καί ἔτσι ἔχουμε φτάσει στόν ἀριθμό 10 ἐπισήμως. Ὑπάρχουν εὑρήματα παρακολούθησής τους ἀπό τήν ΕΥΠ τοῦ κ. Μητσοτάκη».

Καταλήγοντας, ἀνεκοίνωσε ὅτι καταθέτει πρόταση μομφῆς κατά τῆς κυβέρνησης, λέγοντας: «Ὅταν ἡ παραβίαση τοῦ κράτους δικαίου συνοδεύει τήν οἰκονομική καί κοινωνική κρίση καί ὅταν ἡ ὑπονόμευση τῶν δικαιωμάτων τοῦ πολίτη συνοδεύει τήν φτώχεια καί ὅταν ἡ δημοκρατία διασύρεται, ὅταν ἡ ἐκτροπή ἐκτροχιάζει τήν ἐμπιστοσύνη στό πολιτικό σύστημα, ὅταν οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς πατρίδας ἐμπλέκονται στά ρυπαρά παίγνια τύπου μαφίας, ἔχουν γίνει παιχνίδι στά χέρια μίας ἀδίστακτης κυβέρνησης. Ἔχουμε ὑποχρέωση νά δράσουμε. Ἔχουμε τό Σύνταγμα καί τά ἐργαλεῖα πού μᾶς προσφέρει ἡ Δημοκρατία. Ὁ Πρωθυπουργός καί ἡ Κυβέρνηση εἶναι ἀμετάκλητα ἔνοχοι. Ἔχουν βαρύτατες πολιτικές εὐθῦνες. Παραμονή στήν διακυβέρνηση τῆς χώρας εἶναι ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία καί τήν ἀσφάλεια τῆς χώρας».

Ἡ ἀπάντησις ὑπῆρξε ἄμεσος, ἡ δέ ἀπόφασις τῆς Κυβερνήσεως νά ἀρχίσει ἀμέσως (μέ διάλειμμα μόλις δύο ὡρῶν) ἡ τριήμερος συζήτησις ἐπί τῆς προτάσεως μομφῆς δεικνύει ὅτι εἶχε γίνει ἐκτίμησις τῆς καταστάσεως καί ἡ κίνησις αὐτή ἀνεμένετο.

Στήν αἴθουσα τῆς Βουλῆς ἀπήντησε ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας, Γιῶργος Γεραπετρίτης, ὁ ὁποῖος ξεκίνησε τήν δήλωσή του ἐπικαλούμενος τόν Λυσία, λέγοντας ὅτι «εἶναι μεγάλη εὐκαιρία πού μᾶς δίνετε καί σᾶς εὐχαριστοῦμε, θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ἀντιπαρατεθοῦμε τό ἑπόμενο τριήμερο σέ ἐπίπεδο δημοσίων πολιτικῶν».

Προσέθεσε, δέ, ὅτι «ἡ ἀντιπαράθεση θά εἶναι πολύ προφανής, εἶναι νωπές καί οἱ δύο διακυβερνήσεις», γιά νά συμπληρώσει περιπαικτικῶς πρός τόν κ. Τσίπρα:

«Σᾶς εἴχαμε χάσει, ὑπῆρχε μερική ἀφωνία καί δέν ἦταν ἀπό ἴωση». Καί ἐσυνέχισε: «Βγάλατε ἤδη πόρισμα, “εἶστε ἀμετάκλητα ἔνοχοι”, οὔτε ὁ Ἄρειος Πάγος νά ἤσασταν, κ. Τσίπρα» καί ὑπεγράμμισε ἐμφατικῶς: «Ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ». Ὑπενθύμισε ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει «ἀνοιχτά δύο Εἰδικά Δικαστήρια γιά χειραγώγηση θεσμῶν» καί ἐσημείωσε ὅτι πλέον ἀποκαλύπτεται ὅτι ὁ κ. Τσίπρας «εἶχε κρίση καί γνώση, τούς φόρεσε κουκοῦλες καί τούς ὀνόμασε Μάξιμους».

Ἀπό τήν Κρήτη, ὅπου εὑρίσκετο, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐσχολίασε:

«Πληροφορήθηκα πώς ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση μομφῆς κατά τῆς Κυβέρνησης. Καλοδεχούμενη ἡ πρόταση. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τόν προκαλοῦσα πολλούς μῆνες νά τό κάνει. Ἀποφάσισε νά τό κάνει τώρα, λίγο πρίν τίς ἐκλογές. Μία καλή εὐκαιρία, κυρίως γιά νά συγκρίνουμε πεπραγμένα τετραετιῶν. Ἐγώ δέν ἐπιζητῶ τήν σύγκρουση, ἐπιδιώκω τήν σύγκριση. Ἐλᾶτε νά συγκρίνουμε τί ἔκανε ὁ ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια καί τί κάναμε ἐμεῖς. Νομίζω ὅτι θά εἶναι ἀρκετά καταλυτική αὐτή ἡ σύγκριση. Θά μᾶς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά μιλήσουμε γιά τό ἔργο τους ἀλλά καί γιά τά θέματα κράτους δικαίου. Γιατί καί ἐκεῖ δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε τί ἔγινε τήν περασμένη τετραετία. Εἴμαστε ἀπολύτως ἕτοιμοι γι’ αὐτήν τήν πολιτική μάχη. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιδιώκει αὐτή τή σύγκρουση, γιατί δέν ἔχει προτάσεις γιά τό μέλλον τῆς χώρας καί δέν μπορεῖ νά μιλήσει γιά τό παρελθόν του».

Κεντρικό θέμα