Στόχος τῆς ΝΔ τό 40% γιά καθαρή αὐτοδυναμία

Τί κρύβεται πίσω ἀπό τίς ἀπειλές Μητσοτάκη γιά νέες ἐκλογές τόν Αὔγουστο

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΑΝ χθές οἱ δηλώσεις τοῦ Προέδρου τῆς ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, πώς ἄν δέν ὑπάρξει αὐτοδυναμία στίς ἐκλογές τοῦ Ἰουλίου θά ἀρνηθεῖ τήν μεσοβέζικη λύση τῆς ψήφου ἀνοχῆς ἀπό τήν Φώφη Γεννηματᾶ καί θά ὁδηγήσει τόν τόπο σέ νέες ἐκλογές μέσα στόν Αὔγουστο, καί μάλιστα μέ ἁπλή ἀναλογική. Οἱ ἀδαεῖς διάβασαν πίσω ἀπό αὐτές δυστοκία τῆς ΝΔ γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ πολιτικοῦ στόχου της καί θεώρησαν τήν παρέμβαση αὐτή ὡς ἔνδειξη ἀνησυχίας.

Στήν πραγματικότητα τά πράγματα εἶναι πιό σύνθετα. Πράγματι, ἡ προοπτική τῆς συγκροτήσεως ἑπτακομματικῆς Βουλῆς προβληματίζει τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Γιά αὐτοδυναμία 153-155 ἑδρῶν ἀπαιτεῖται σέ μία τέτοια περίπτωση ποσοστό 37,5 %, τό μίνιμουμ. Πράγματι, ἐπίσης, ἡ εἰκόνα χαλαρότητος πού ἐπικρατεῖ στόν κομματικό μηχανισμό καί στό ἐκλογικό σῶμα προβληματίζουν τόν κ. Μητσοτάκη. Ἐπίσης, τά ποσοστά τῶν κομμάτων πού διεκδικοῦν τήν εἴσοδό τους στήν Βουλή εἶναι θέμα. Αὐτήν τήν στιγμή ἡ Χρυσή Αὐγή κινεῖται περί τό 3% τοῖς ἑκατό, ἡ Ἑλληνική Λύση περί τό 3,1% καί τό κόμμα Βαρουφάκη περί τό 3,3%.

Ὡστόσο ἡ κατανομή τῶν ἀναποφασίστων πού ἀνέρχονται στό 12% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος ἐπιτρέπει κρυφά χαμόγελα στήν ΝΔ. Ἄν οἱ μισοί ἐξ αὐτῶν ψηφίσουν τήν ΝΔ καί οἱ ἄλλοι μισοί ἀπόσχουν, τότε ἡ ΝΔ μπορεῖ νά προσεγγίσει τό 40% καί νά ἐπιτύχει καθαρή αὐτοδυναμία 160 ἑδρῶν. Ἐπειδή ὅμως τίποτε στήν πολιτική δέν εἶναι γραμμένο, ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ ἀπεφάσισε νά σφίξει τά λουριά. Καί γιά μήν βρεθεῖ πρό δυσάρεστων ἐκπλήξεων καί γιά νά αὐξηθεῖ ἡ συσπείρωσις τοῦ κόμματος ἀλλά καί γιά νά δραματοποιήσει τήν ἐκλογή, ὥστε νά ἀποκτήσει διακύβευμα.

Ἀναλυτικῶς, ὁ κ. Μητσοτάκης δήλωσε ὅτι ἀπό τήν ἐπαφή πού ἔχει μέ τούς πολῖτες ἔχει ἀντιληφθεῖ πώς δέν θέλουν ἡ χώρα νά ὁδηγηθεῖ σέ νέες ἐκλογές τόν Δεκαπενταύγουστο, ὅπως δέν θέλουν νά ὑπάρξει κυβέρνησις ἐθνικῆς συνεννοήσεως. Αὐτό, κατά τόν Πρόεδρο τῆς ΝΔ, πρέπει νά ἀποφευχθεῖ, καθώς τά ἐθνικά θέματα εἶναι ἀνοικτά, ἐνῶ ἡ οἰκονομία εἶναι σέ κρίσιμη κατάσταση. Ἀπέκλεισε κάθε ἐνδεχόμενο κυβερνητικῆς συνεργασίας μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ καί γι’ αὐτό ζήτησε ἰσχυρή ἐντολή. Ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα, στήν προσπάθειά του νά ἀλλάξει τόν ἐκλογικό νόμο, νά συγκεντρωθοῦν οἱ ἀπαραίτητες 200 ψῆφοι στήν Βουλή γιά νά γλυτώσει ἡ χώρα τίς ἐμβόλιμες ἐκλογές. Γι’ αὐτόν τόν λόγο θά προτείνει στό Κίνημα Ἀλλαγῆς καί στά ὑπόλοιπα κόμματα ἕναν ἐκλογικό νόμο πού «θά ἐξασφαλίζει τήν ἑπόμενη μέρα κυβερνησιμότητα στή χώρα», χωρίς κατ’ ἀνάγκην νά ὑφίσταται τό μπόνους τῶν 50 ἑδρῶν. Ἐξέφρασε ὅμως καί τήν ἀπογοήτευσή του πού χάθηκε ἡ εὐκαιρία νά προταθοῦν περισσότερα ἄρθρα πρός ἀναθεώρησιν. Δήλωσε, πάντως, ὅτι ἡ Συνταγματική Ἀναθεώρησις θά ὁλοκληρωθεῖ, ἀλλά θά εἶναι «μικρῆς ἐμβέλειας». Ἀνεκοίνωσε πώς ἔχει ἤδη ἕτοιμα τά πρῶτα νομοσχέδια πού θά ψηφισθοῦν, καί γι’ αὐτόν τόν λόγο ἡ Βουλή δέν θά κλείσει τό καλοκαίρι, παρά μόνο μία ἑβδομάδα στά μέσα Αὐγούστου.

Αἴσθηση προεκάλεσε ἡ βεβαιότης τοῦ κ. Μητσοτάκη, ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος δέν πρόκειται νά ὑπογράψει τό Προεδρικό Διάταγμα γιά τήν ἀλλαγή ἡγεσίας στόν Ἄρειο Πάγο. «Ἐκτιμῶ ὅτι τό Προεδρικό Διάταγμα –ἄν καταλαβαίνω καλά καί αὐτά τά ὁποῖα ἔχω ἀκούσει ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας– δέν θά ὑπογραφεῖ. Ἡ ἡγεσία πρέπει νά διορισθεῖ ἀπό τήν ἑπόμενη Κυβέρνηση, ἀπό τήν στιγμή πού τό Σύνταγμά μας ὁρίζει ὅτι ἡ δικαστική ἐξουσία ὁρίζεται ἀπό τήν ἐκτελεστική ἐξουσία μέ παρέμβαση τῆς προτείνουσας Βουλῆς» εἶπε χαρακτηριστικά. Ὑπεσχέθη ὅτι ἡ ΝΔ θά κάνει τίς καλύτερες ἐπιλογές στήν ἡγεσία τῆς Δικαιοσύνης, προκειμένου νά ἀποκατασταθεῖ τό κῦρος της.

Στήν κυβέρνηση πού θά σχηματίσει ἐνδέχεται, ὅπως εἶπε, «νά ἀξιοποιηθοῦν πολιτικά στελέχη ἀπό ἄλλους πολιτικούς χώρους, χωρίς νά ὑπάρχει καμμία κοινοβουλευτική συμφωνία». Διευκρίνισε ὅτι δέν πρόκειται γιά «κοινοβουλευτικές συμπράξεις» ἀλλά γιά ἀξιοποίηση προσώπων πού ἔχουν καί πολιτικούς συμβολισμούς ἀλλά καί ἱκανότητα νά διαχειρισθοῦν τό χαρτοφυλάκιο πού θά τούς ἐμπιστευθεῖ. Ἐπανέλαβε ὅτι θά ἀποταθεῖ καί σέ τεχνοκράτες, ἀπαραιτήτους κατά τόν ἴδιο, σέ ἐξειδικευμένα χαρτοφυλάκια, ὥστε νά γίνει ἀποτελεσματικό τό ἔργο τῆς κυβερνήσεως.

Ἀπευθυνόμενος στά στελέχη τοῦ κόμματος διεμήνυσε ὅτι δέν πρόκειται νά ἀνεχθεῖ συμπεριφορές εἴτε ἀλαζονείας εἴτε προσβλητικές. Ἐξέφρασε τήν ἐνόχλησή του ὅταν ὑποψήφιοι βουλευτές κατά τήν διεκδίκηση τοῦ σταυροῦ «ξεφεύγουν ἀπό τήν κεντρική γραμμή, ὑπερβάλλουν στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐκφράζονται ἤ προεξοφλοῦν τήν ὑπουργοποίησή τους». Εὐθέως τούς προειδοποίησε ὅτι «δέν ὑπάρχουν ἕτοιμοι ὑπουργοί». Σημείωσε δέ μέ ἔμφαση πώς ἡ πρώτη θέσις στήν ἐκλογική περιφέρεια δέν συνεπάγεται ὑπουργοποίηση.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπετέθη στήν Χρυσή Αὐγή καί τήν Ἑλληνική Λύση, ζητώντας ἀπό τούς πολῖτες νά τά ἀφήσουν ἔξω ἀπό τό Κοινοβούλιο. «Εἶναι προσβολή γιά διαφορετικούς λόγους νά εἶναι στήν Βουλή καί ἡ Χρυσή Αὐγή καί τό κόμμα τοῦ κ. Βελόπουλου. Θά ἐπισημάνω ὅτι τό πετύχαμε αὐτό χωρίς νά κάνουμε ἐκπτώσεις στό λόγο μας μέ μετριοπάθεια, χωρίς νά λαϊκίσουμε» ἐπεσήμανε ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ.

Ὡς πρός τά ἐθνικά θέματα, χαρακτήρισε τόν Τοῦρκο Πρόεδρο «ἀπρόβλεπτο» καί δήλωσε ὅτι εἶναι ἕτοιμος νά ἀνοίξει κανάλι ἐπικοινωνίας μαζί του, ἐφ’ ὅσον ἡ ἄλλη πλευρά δείξει σεβασμό στό διεθνές δίκαιο καί τούς ἄγραφους κανόνες καλῆς γειτονίας. Ἐξετίμησε ὅτι ἡ Τουρκία δέν πρόκειται νά κάνει ὁτιδήποτε ἐντός τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος.

Σχολιάζοντας τήν δήλωση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Εὐάγγελου Ἀποστολάκη, ὅτι σέ περίπτωση συγκρούσεως μέ τήν Τουρκία ἡ Ἑλλάς θά εἶναι μόνη της, εἶπε ὅτι δέν τοῦ ἀρέσει ὁ ὑπουργός νά δημιουργεῖ περιττή ἀνασφάλεια στούς πολῖτες, εἰδικῶς σέ μιά ἐκλογική περίοδο.

Ὁμίλησε καί γιά τήν ἐνταξιακή πορεία τῆς Ἀλβανίας, καθιστώντας σαφές ὅτι αὐτή δέν πρόκειται νά ὁλοκληρωθεῖ ἐάν τά Τίρανα συνεχίσουν νά μεταχειρίζονται μέ τόν ἴδιο τρόπο τήν ἑλληνική μειονότητα. «Ἄν συνεχισθεῖ αὐτή ἡ συμπεριφορά, θά ἐξετάσουμε καί ἄλλους τρόπους νά ἀντιμετωπίσουμε αὐτή τήν ἀλβανική πραγματικότητα» παρατήρησε ὁ κ. Μητσοτάκης.

Τέλος, ἐπέμεινε ὅτι μπορεῖ νά περιορίσει τήν ζημία πού ἔχει προκαλέσει ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, μέ τήν ἀνάδειξη τῆς πραγματικά ἀληθινῆς Μακεδονίας, τῶν μακεδονικῶν προϊόντων ἀλλά καί τήν ὑπεράσπιση τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων μέσω τῆς ἐνταξιακῆς διαδικασίας τῶν Σκοπίων.

Κεντρικό θέμα