Στόχος ἀκραίων κέντρων τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων

Διαμαρτυρία τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Δένδια πρός τόν Ἰσραηλινό ὁμόλογό του γιά καταλήψεις ἀκινήτων τῆς Ἐκκλησίας – Ὑπαινιγμοί γιά διώξεις Χριστιανῶν

ΑΚΡΑΙΑ στοιχεῖα στό Ἰσραήλ στοχοποιοῦν τό Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων, ἀρχίζοντας μέ «κατάληψη» ἰδιοκτησίας του. Νά σημειωθεῖ ὅτι καιρό τώρα τό ἰδιοκτησιακό καθεστώς πολλῶν ἀκινήτων τοῦ Πατριαρχείου ἀμφισβητεῖται, ἐνῶ οἱ ἰσραηλινές ἀρχές τηροῦν συστηματικῶς μίαν ἀρνητικῶς «οὐδέτερη» στάση. Τό τελευταῖο ἐπεισόδιο μίας σειρᾶς συμβάντων ἐσημειώθη τήν ἑπομένη τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου. Στόχος τό, ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου, ξενοδοχεῖο Little Petra στήν παλαιά πόλη τῶν Ἱεροσολύμων, στό ὁποῖο εἰσέβαλαν καί τό κατέλαβαν Ἑβραῖοι ἐξτρεμιστές καί μέλη τῆς ὀργανώσεως Ateret Cohanim, ἡ ὁποία ἔχει γίνει γνωστή ἀπό τήν δράση της στίς περιοχές τίς ὁποῖες τό Ἰσραήλ ἐποικίζει ἐκτοπίζοντας τούς παλαιούς κατοίκους του.

Ἡ ἐνέργεια αὐτή, σέ συνδυασμό μέ φημολογούμενα σχέδια τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ νά μετατρέψει τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν σέ Ἐθνικό Πάρκο, μέ εὐνόητες συνέπειες γιά τήν Χριστιανική Κοινότητα τῆς Ἱερουσαλήμ, ἀλλά καί τούς προσκυνητές, δείχνει προθέσεις ἐπεκτάσεως εἰς βάρος τοῦ Πατριαρχείου. Ἀκόμη χειρότερα, ὑποβόσκουσες ἐπισημάνσεις φιλορωσσικῶν θέσεων πού κατά καιρούς ἔχει υἱοθετήσει ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος, ἀναδεικνύονται τώρα μέ στόχο τήν ὑποβάθμιση τῆς θέσεώς του, κυρίως ὅσον ἀφορᾶ τήν δυνατότητά του νά διαδραματίζει ἐξισορροπητικό ρόλο μεταξύ τοῦ Ἰσραήλ καί τῶν παλαιστινιακῶν κοινοτήτων, στίς ὁποῖες περιλαμβάνονται καί πολλοί Χριστιανοί.

Νά σημειωθεῖ ὅτι τό ξενοδοχεῖο Little Petra, στά ὅρια τῆς παλιᾶς πόλεως, ἐνοικιάζετο ἀπό τόν Ἱεροσολυμίτη Χασάν Σαΐντ καί εἶναι ἕνα οἴκημα ὅπου διαχρονικῶς διαμένουν καί προσεύχονται Χριστιανοί προσκυνητές. Καί ἐνῶ τό Πατριαρχεῖο καταγγέλλει τήν εἰσβολή, ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ τοπική ἀστυνομία «δέν θέλει νά ἐμπλακεῖ», τήν ἀνησυχία του ἐκφράζει, μέ ἀνακοίνωση τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν.

«Ἡ πράξη αὐτή καταπάτησης ἔγινε παράνομα καί ἀποτελεῖ προσβολή γιά τίς τοπικές ἐπιχειρήσεις καί περιουσίες στήν Χριστιανική Γειτονιά τῆς Ἱερουσαλήμ» ἀναφέρει σέ σχετική ἐπιστολή του τό Πατριαρχεῖο τό ὁποῖο προειδοποιεῖ πώς μέ τό Πάσχα καί τό Ραμαζάνι νά πλησιάζουν πιθανῶς νά πυροδοτηθοῦν τοπικές ἔχθρες ἀνάλογες μέ ἐκεῖνες πού κατεγράφησαν τό τελευταῖο ἔτος στήν περιοχή Sheikh Jarrah.

Τονίζει ἀκόμη: «Ὅσοι προέβησαν στίς πράξεις αὐτές δέν εἶχαν χαρτί ἐξώσεως καί ἔτσι πῆραν τόν νόμο στά χέρια τους διαπράττοντας μιά πράξη ἐγκληματική. Ὑπάρχουν ἀναφορές ὅτι οἱ ἀστυνομικές ἀρχές ἔχουν συνειδητά ὑπερασπιστεῖ τήν ἐξτρεμιστική ὁμάδα ἤ ἔκλεισαν τά μάτια στίς παράνομες πράξεις της πού ἔλαβαν χώρα στό ξενοδοχεῖο Little Petra».

Ἀπό τήν Ἀθήνα ἐξ ἄλλου ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας ἐπικοινώνησε μέ τόν Ἰσραηλινό ὁμόλογό του Γιαΐρ Λαπίντ, ἀπό τόν ὁποῖο ζήτησε «ὅπως τό θέμα διευθετηθεῖ τό συντομώτερο δυνατόν». Στήν σχετική ἀνακοίνωση τονίζεται: «Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν παρακολουθεῖ πολύ στενά τίς ἐξελίξεις ἀναφορικά μέ τό ζήτημα τῆς παράνομης εἰσβολῆς μελῶν τῆς ἐποικιστικῆς ὀργάνωσης Ateret Kohanim στό ξενοδοχεῖο Little Petra στήν εἴσοδο τοῦ Χριστιανικοῦ τομέα τῆς παλαιᾶς πόλης τῶν Ἱεροσολύμων, ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Ἐκφράζουμε τήν ἰδιαίτερη ἀνησυχία μας γιά τήν ἐξέλιξη αὐτή».

Κεντρικό θέμα