Στοχεύουν σέ προσάρτηση Κατεχομένων μέ προκλήσεις σέ Θράκη-Ἰόνιο-ΑΟΖ

Κινητοποιήσεις Γκρίζων Λύκων στήν Ξάνθη, παράνομη ἁλιεία στά Κύθηρα, ἄδειες ἐξορύξεως στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, ἀπειλές Ἀκάρ

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ τῆς ἐντάσεως στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις σέ τέσσερα μέτωπα, λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν μετάβαση τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν στά Κατεχόμενα, ἐπιδιώκει ἡ Ἄγκυρα, ὅπως προκύπτει ξεκάθαρα ἀπό τέσσερεις προκλητικές κινήσεις της ἐπάνω στήν σκακιέρα τά τελευταῖα 24ωρα. Κινήσεις γιά τίς ὁποῖες ἡ ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική δέν ἀντέδρασε ἰδιαίτερα στήν προσπάθειά της νά διαφυλάξει τό ἥσυχο καλοκαίρι.

Ἡ πρώτη κίνησις, ὅπως ἔγινε γνωστό τό Σάββατο, ἦταν οἱ τρεῖς ἄδειες πού ἔλαβε ἡ κρατική τουρκική ἑταιρεία ΤΡΑΟ γιά ἔρευνες ὑδρογονανθράκων «ἐντός τουρκικῶν χωρικῶν ὑδάτων» ὅπως ὑποστηρίζουν. Δεδομένου ὅμως ὅτι οἱ περιοχές πού δημοσιεύονται στήν τουρκική Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως εἶναι πλησίον τῶν Κατεχομένων, πέριξ τῆς Κυπριακῆς ΑΟΖ –ὅπως ὁρίζεται ἀπό τόν Χάρτη τῆς Σεβίλλης– ἔχει σημάνει συναγερμός. Ἡ δεύτερη κίνησις ἦταν ἡ ὑποκίνησις συγκεντρώσεως 600 ἀκραίων μουσουλμάνων στήν Ξάνθη μέ θέμα τήν ἀπόφαση τῆς ἀπορρίψεως τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς «Τουρκικῆς Ἑνώσεως Ξάνθης» ἀπό τό Ἐφετεῖο Θράκης. Κατά τήν διάρκεια τῆς συγκεντρώσεως αὐτῆς, ὅπως προκύπτει καί ἀπό τήν φωτογραφία πού δημοσιεύουμε ἀπό τήν σελίδα Xanthinews.gr, ὑπῆρχαν μουσουλμάνοι οἱ ὁποῖοι δέν ἔκρυψαν τό ποιοί ὑποκινοῦν τίς κινητοποιήσεις τους. Ὁ χαιρετισμός τῶν Γκρίζων Λύκων μέσα σέ ἑλληνικό ἔδαφος εἶναι ἐξοργιστική πρόκλησις καί στιγματίζει ἀρνητικά κάποιον πού θέλει νά θεωρεῖται Ἕλλην Πολίτης. Ἡ τρίτη κίνησις τῶν Τούρκων ἦταν ἡ ἀποστολή τουρκικῶν ἁλιευτικῶν ἔξω ἀπό τό λιμάνι στό Καψάλι τῶν Κυθήρων προκειμένου νά ἀμφισβητηθεῖ ἐμπράκτως ἡ ἑλληνική ἀποκλειστική οἰκονομική ζώνη. Οἱ φωτογραφίες πού παραθέτουμε ἀπό τό Κytheranews.Gr εἶναι ἐπίσης ἐξόχως ἀποκαλυπτικές. Λεηλάτησαν τόν ἑλληνικό ἐνάλιο πλοῦτο ἀνενόχλητα. Ἡ τέταρτη κίνησις τῶν Τούρκων –τό ἀποκορύφωμα– ἦταν ἡ ἐπίθεσις τοῦ Τούρκου Ὑπουργοῦ Ἀμύνης Χουλουσί Ἀκάρ κατά τοῦ Ἕλληνος ὁμολόγου του Νίκου Παναγιωτόπουλου γιά τήν ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν καί τούς ἐξοπλισμούς. «Πάρτε τόν στρατό σας ἀπό τά νησιά» διέταξε ὁ Ἀκάρ, ὁ ὁποῖος ἠνωχλημένος ἀπό τίς δηλώσεις Παναγιωτόπουλου στό Συνέδριο τοῦ Economist δήλωσε: «Ἡ Ἑλλάδα ἔχει πάθος γιά ἐξοπλισμούς, ὡστόσο, πρέπει νά γίνει ἀντιληπτό καί γνωστό ὅτι πρόκειται γιά μία καθαρή φαντασία καί μία μάταιη προσπάθεια, μακριά ἀπό τά μαθηματικά, καί ὅτι ἡ μεγαλύτερη ζημία θά εἶναι γιά τόν ἑλληνικό λαό».

Ὁ κύριος Ἀκάρ κατηγόρησε τήν Ἑλλάδα γιά «προβοκάτσιες, προκλήσεις, παράνομες ἐνέργειες» καί ἀπείλησε ὅτι ἡ Τουρκία «θά ὑπερασπιστεῖ τά δικαιώματά της καί τά συμφέροντά της καί δέν θά ἐπιτρέψει τετελεσμένα στή Γαλάζια Πατρίδα της».

Ὁ κ. Ἀκάρ στοχοποίησε τά ἑλληνικά νησιά καί ἀνέφερε πώς «ἡ Ἑλλάς μέ στόχο τήν πρόκληση κάνει διάφορες ἀσκήσεις, παραβιάζει τίς συνθῆκες καί στρατιωτικοποιεῖ τά νησιά πού πρέπει νά εἶναι ἀποστρατιωτικοποιημένα, στό Αἰγαῖο καί στήν Ἀνατολική Μεσόγειο ἔχει ἀπαιτήσεις πού δέν ἔχουν καμμία λογική οὔτε νομική βάση καί ἔτσι αὐξάνει τήν ἔνταση. Οἱ ὅροι τῶν Συνθηκῶν τῆς Λωζάννης τοῦ 1923 καί τοῦ 1947 τῶν Παρισίων εἶναι ξεκάθαροι. Ἐναντίον ποιοῦ ἐξοπλίζονται τά νησιά μέ ἀποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ἡ Ἑλλάδα μέ παράνομες ἐνέργειες καί ἀπάνθρωπες ἐνέργειες συνεχίζει νά σπρώχνει πίσω τά γυναικόπαιδα στό Αἰγαῖο».

Παραλλήλως, ἀνεφέρθη καί στά νέα ἐξοπλιστικά προγράμματα τῆς Ἑλλάδος: «Ἡ Ἑλλάς ἔχει μανία μέ τούς ἐξοπλισμούς. Ὅμως αὐτή ἡ προσπάθεια εἶναι μάταια, δέν ἔχει σχέση μέ τήν μαθηματική λογική καί εἶναι ὄνειρο, καί τή μεγαλύτερη ζημία θά τήν πάθει ὁ ἑλληνικός λαός. Ἐπίσης πρέπει νά τονίσω πώς τά τρίτα μέρη δέν εἶναι αὐτά πού θά λύσουν τά προβλήματά μας μέ τήν Ἑλλάδα. Γι’ αὐτό ἡ Ἑλλάς τά προβλήματά της μέ τήν Τουρκία δέν πρέπει νά τά κάνει Εὐρωτουρκικά, Ἀμερικανοτουρκικά καί μεταξύ Τουρκίας καί ΝΑΤΟ, αὐτό δέν εἶναι οὔτε ἠθικό καί οὔτε νόμιμο».

Kατέληξε πώς «ἐμεῖς πιστεύουμε μέ εἰλικρίνεια πώς τά προβλήματά μας στό Αἰγαῖο, στήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί στήν Κύπρο, πρέπει νά λυθοῦν μέ διάλογο καί προσπαθοῦμε γι’ αὐτό. Γνωρίζουμε πώς ἔχουμε δίκιο ἀπό νομική καί ἱστορική ἄποψη καί γι’ αὐτό εἴμεθα ἄνετοι. Ἡ ἰσχύς μας προκύπτει ἀπό αὐτό τό δίκαιο. Οἱ Ἕλληνες γείτονές μας πρέπει νά τερματίσουν τήν ἐπεκτατική λογική. Νά σταματήσουν τίς προκλητικές καί ἀνένδοτες δηλώσεις καί ἐνέργειες. Ξεκαθαρίζουμε πώς ἐμεῖς δέν ἔχουμε βλέψεις στά ἐδάφη καί στά δικαιώματα κανενός. Ὅμως εἴμαστε ἐπίμονοι, ἀποφασισμένοι καί ἱκανοί νά ὑπερασπιστοῦμε τά δικαιώματα καί τά συμφέροντά μας στή Γαλάζια Πατρίδα μας πού περιλαμβάνει καί τήν Κύπρο. Δέν θά ἐπιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο.»

Ὁ Ἕλλην ὑπουργός Ἀμύνης Νῖκος Παναγιωτόπουλος μιλώντας στό συνέδριο τοῦ Economist, τήν Παρασκευή, δήλωσε πώς: «Ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ πυλῶνα σταθερότητας καί ἀσφάλειας στήν περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου». Ἡ Τουρκία ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ πρόβλημα γιά ὅλους. «Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση τό ἀντιλαμβάνεται τώρα. Οἱ ΗΠΑ ἐκτιμῶ ὅτι ἔχουν ἤδη ἀντιληφθεῖ» εἶπε ὁ κ. Παναγιωτόπουλος καί κάλεσε τήν Τουρκία νά «σεβαστεῖ τούς κανόνες τοῦ διεθνοῦς δικαίου» τονίζοντας ὅτι «ὑπάρχει ὅριο στίς ἐθνικές φιλοδοξίες». «Ἡ Τουρκία» συμπλήρωσε «πρέπει νά παίξει σύμφωνα μέ τούς κανόνες.»

Ἀπαντῶν ὁ Ἀκάρ πρός τόν ὑπουργό Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος, κ. Νῖκο Παναγιωτόπουλο, εἶπε: «Τόν ἀξιότιμο Ἕλληνα ὁμόλογό μου τόν καλῶ νά μείνει μακριά ἀπό ἐγωισμούς, ἀπό συναισθηματισμούς. Τόν καλῶ νά σκεφτεῖ μέ λογική, μέ ἀντικειμενικότητα, μέ δίκαιο τρόπο καί νά μιλήσει σύμφωνα μέ τίς συνθῆκες μεταξύ τῶν χωρῶν μας, τό διεθνές δίκαιο καί τίς σχέσεις καλῆς γειτονίας».

Κεντρικό θέμα