Στό ράφι τῆς ἱστορίας τό Πολυτεχνεῖο

Σχέδιο μετατροπῆς τῆς ΑΣΟΕΕ σέ νέο στρατηγεῖο ἀνομίας

ΓΙΑΤΙ ὁ ἐφετινός θόρυβος πού ξέσπασε γιά τό πανεπιστημιακό ἄσυλο ἐπικεντρώθηκε γύρω ἀπό τήν ΑΣΟΕΕ καί ὄχι γύρω ἀπό τό Πολυτεχνεῖο; Γιατί οἱ φοιτητικές ὁμάδες τῆς Ἀριστερᾶς ἔσπασαν μέ ἁλυσοπρίονο τό λουκέτο στήν ΑΣΟΕΕ γιά νά τήν καταλάβουν, παρά τήν ἀναστολή λειτουργίας της μέ ἀπόφαση τῆς Συγκλήτου; Ἡ ἀπάντησις ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», τό Πολυτεχνεῖο ἐξ αἰτίας τῆς ἀπουσίας φοιτητῶν ἀλλά καί τῆς μετατροπῆς του σέ ἄντρο ἀναρχικῶν καί λοιπῶν γκρουπούσκουλων πού συνδέονται μέ τρομοκρατικές ὀργανώσεις, δέν παρουσιάζει πλέον ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἀριστερά. Μόνον στά λόγια. Γι’ αὐτό καί μέ συνοπτικές διαδικασίες ἀπεφάσισε νά τό ἐνταφιάσει καί νά μεταφέρει τό παιγνίδι στήν ΑΣΟΕΕ ὅπου στίς καλές ὧρες τῆς λειτουργίας της ἔχει ἕως καί 3.000 φοιτητές, μεταξύ τῶν ὁποίων ἰσχυρές μειοψηφικές ὁμάδες νεολαίων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τῶν ΕΑΑΚ. Τό σχέδιο ἐκείνων πού ἔκρυψαν πέτρες, στυλάρια, κοντάρια, μπουκάλια μολότωφ, κράνη καί λοιπά ἦταν νά καταλάβουν τήν ΑΣΟΕΕ ἀπό τήν περασμένη Τρίτη καί νά τήν καταστήσουν ὁρμητήριο γιά τήν πορεία τοῦ Πολυτεχνείου. Εἶναι λίαν ἀμφίβολο ἄν θά ἔμενε τίποτε ὄρθιο μέσα στήν σχολή, αὔριο καί μεθαύριο, ἄν τό σχέδιό τους ἐπετύγχανε.

Ἡ Κυβέρνησις ἐνημερώθηκε ἐγκαίρως ἀπό τίς ἁρμόδιες ἀρχές καί ἡμέρα Κυριακή (πού ἔχει ἀγρανάπαυση ἡ φοιτητική κοινότης) μέ ἀποφασιστικότητα ἐκινήθη γιά νά μήν ἀφήσει τίς γνωστές ἀναρχικές ὁμάδες νά κάνουν τό παιγνίδι τους μέσα στόν ἑορτασμό τοῦ Πολυτεχνείου. Ἐκινήθη καί προστάτευσε μέ ἀποφασιστικότητα τήν δημοσία περιουσία, τήν περιουσία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τά εὑρήματα τῆς Ἀστυνομίας ἐξέθεσαν τούς ἐμπνευστές τοῦ σχεδίου καί τούς ἐξέτρεψαν σέ δηλώσεις πώς τά ρόπαλα δέν εἶναι μολότωφ.

Οἱ ὅποιες ἀντιδράσεις ὑπάρχουν, λοιπόν, καί ἐκδηλώνονται εἴτε μέ ἀκτιβισμούς τῆς νεολαίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πάνω σέ τρόλλεϋ εἰς ἀνάμνησιν τῶν ἡμερῶν τοῦ Πολυτεχνείου, εἴτε μέ πορεῖες τῶν 2.000 καί τῶν 3.000 ἀτόμων στούς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν, εἴτε μέ ἐμπρηστικές δηλώσεις βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στίς ὁποῖες δέν θά πρέπει νά «τσιμπᾶ» καί νά παρασύρεται ἡ ΝΔ, ὀφείλονται στό γεγονός ὅτι ἡ Κυβέρνησις Μητσοτάκη καί ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χάλασαν τό παιγνίδι τῶν ἐπεισοδίων σέ συγκεκριμένες ὁμάδες. Χάλασαν τό σώου τῆς καιόμενης Ἀθήνας. Μετά τήν ἐκκένωση τῶν καταλήψεων-στρατηγείων καί τόν ἐντοπισμό τῆς «γιάφκας» στά ὑπόγεια τῆς ΑΣΟΕΕ, τά ὁρμητήρια ἀπό τά ὁποῖα μπορεῖ νά ξεκινήσουν ἐπεισόδια κατά τόν ἑορτασμό τοῦ Πολυτεχνείου καί ἀργότερα ἔχουν περιορισθεῖ δραματικά. Καί αὐτό ἐνοχλεῖ ὅσους ἦταν ἐκπαιδευμένοι νά κάνουν «ἐπαναστατική γυμναστική». Ἐξ οὗ καί ἡ σφοδρότης στίς ἀντιδράσεις τους ἤ οἱ ὑπερβολές τοῦ τύπου «λαέ, χτυπᾶν’ τά παιδιά σου». Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά τήν ἀμηχανία ἰσχυρῶν μειοψηφιῶν ἀπό τίς ὁποῖες ἡ Κυβέρνησις «πῆρε τήν μπουκιά ἀπό τό στόμα».

Ἔτσι πλέον δέν ἔμεινε παρά νά ἐκφράζουν ὁρισμένοι θλιβερές ἐκκλήσεις γιά συμμετοχή στίς ἐκδηλώσεις τοῦ Πολυτεχνείου ἀναμασῶντας τό ἀνούσιο πλέον σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ἐλευθερία». Ἡ Ἀστυνομία ἔχει τεθεῖ σέ ἐπιφυλακή, προκειμένου νά ἀποτρέψει τά ἐπεισόδια καθώς θεωρεῖται βέβαιον ὅτι κάποιες ὁμάδες θά προσπαθήσουν νά δείξουν ὅτι ξεπερνοῦν τό σόκ τῆς ἐξαλείψεως τῶν κέντρων καί τῶν ὁπλοστασίων τους καί θά προβοῦν σέ βανδαλισμούς κατά τήν διάρκεια τῆς πορείας τοῦ Πολυτεχνείου πρός τήν Ἀμερικανική Πρεσβεία πού θά ἀρχίσει στίς 16.00 τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς.

Μία πρώτη γεῦσις τῶν προθέσεων τῶν ἀναρχικῶν ὁμάδων ἐδόθη ἀπό προχθές μέ πορεῖες στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου τό κεντρικό σύνθημα πού ἐπικρατοῦσε ἦταν: «Τό φοιτητικό κίνημα δέν τρομοκρατεῖται, δέν καταστέλλεται». Οἱ διαδηλωτές συνεκεντρώθησαν στά Προπύλαια καί κατευθύνθηκαν πρός τήν Βουλή. Ἡ κίνησις σέ πολλούς δρόμους διεκόπη καί οἱ πολῖτες τῶν Ἀθηνῶν καταταλαιπωρήθηκαν ἄνευ λόγου.

Ἀπό σήμερα πάντως 5.000 ἀστυνομικοί ἔχουν τεθεῖ σέ ἐπιφυλακή ἐνῶ γιά τήν ἐπιτήρηση τοῦ κέντρου θά χρησιμοποιηθοῦν τόσο ἑλικόπτερα ὅσο καί μή ἐπανδρωμένα ἀεροχήματα (drones) τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.

Εἰς τό ἐπίκεντρον τῶν μέτρων ἀσφαλείας θά εἶναι καί ἐφέτος ἡ περιοχή τῶν Ἐξαρχείων, ἀπό ὅπου ἐξορμοῦν οἱ κουκουλοφόροι μετά τό τέλος τῆς μεγάλης πορείας γιά νά πραγματοποιήσουν καταδρομικές ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων. Δύο drones καί ἕνα ἑλικόπτερο θά μεταδίδουν συνεχῶς εἰκόνες στό Κέντρο Ἐπιχειρήσεων, προκειμένου νά ἔχει πλήρη εἰκόνα καί ἡ Ἀστυνομία νά ἀντιδράσει ἀναλόγως.

Ἰσχυρές ἀστυνομικές δυνάμεις θά ἔχουν παραταχθεῖ ἔξω ἀπό κυβερνητικά κτίρια, πρεσβεῖες, πανεπιστημιακά ἱδρύματα καί εἰδικά στό Οἰκονομικό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Ἐπίσης, στούς δρόμους θά εἶναι καί ἡ νεοσύστατη Ὁμάδα «Δράση» πού ἀντικατέστησε τήν «ΔΕΛΤΑ». Πενῆντα ἀστυνομικοί, σέ πέντε ὁμάδες τῶν δέκα, πού θά ἐπιβαίνουν σέ δίκυκλα, θά κινοῦνται διαρκῶς σέ ὅλους τούς χώρους τοῦ κέντρου καί θά ὑποστηρίζουν τίς ἐνέργειες τῶν ΜΑΤ.

Κεντρικό θέμα