ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Στό κάδρο τῆς προανακριτικῆς ὁ Ἀλέξης Τσίπρας

Στήν δημοσιότητα τά «ἄπλυτα» τῶν ἀριστερῶν Νίκου Παππᾶ καί Σάμπυ Μιωνή

ΜΕΤΑ τήν ὑπόθεση Παπαδημούλη καί τό ἄστοχο τηλεοπτικό σπότ κατά τῶν ΜΜΕ, ὁ ΣΥΡΙΖΑ συγκλονίζεται ἐκ νέου ἀπό τούς ἰσχυρισμούς τοῦ Ἰσραηλινοῦ ἐπιχειρηματία, καταγομένου (κατά δήλωσίν του) ἀπό οἰκογένεια ἀριστερῶν πεποιθήσεων, Σάμπυ Μιωνή. Ὁ συγκεκριμένος ἐπιχειρηματίας ἠχογράφησε τό 2016 ὡς ἄλλος Ἰωάννης Βαρουφάκης συνομιλία του μέ τόν Ὑπουργό Ψηφιακῆς Πολιτικῆς Νῖκο Παππᾶ, ἀπό τό περιεχόμενο τῆς ὁποίας προκύπτει τό ἑξῆς ἐρώτημα: Γνώριζε ὁ Ἀλέξης Τσίπρας τίς φερόμενες κινήσεις τοῦ ἰδίου τοῦ Ὑπουργοῦ του Νίκου Παππᾶ, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται σέ ἐπενδυτικά σχέδια, σέ ἀπογειώσεις καί στο δόγμα «ὁ καπιταλισμός δέν εἶναι ποινικό ἀδίκημα γιά νά εἶναι ἐγκληματική ὀργάνωση;». Γνώριζε τίς κατά τόν ἐπιχειρηματία Μιωνή πρωτοβουλίες τοῦ τέως ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ κατά τῆς διαφθορᾶς Δημήτρη Παπαγγελόπουλου; Γνώριζε τίς ὁμολογίες τοῦ Ὑπουργοῦ του Νίκου Παππά ὅτι «κάποιοι βγάζουν λεφτά» χωρίς ὅμως νά τούς ὀνομάσει ρητῶς; Τό ὄνομα τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα ἀναφέρεται τουλάχιστον εἴκοσι φορές στό ἠχογραφημένο ὑλικό, ἡ χρῆσις τοῦ ὁποίου θεωρεῖται νόμιμη μετά τήν ψήφιση πρόσφατου νόμου. Ὁ ἐπιχειρηματίας Μιωνή καί ὁ Ὑπουργός Παππᾶς, οἱ ὁποῖοι συνομιλοῦν σέ ἀργκό πεζοδρομίου, χρησιμοποιώντας κάθε ἐκδοχή ὕβρεως, εἴτε σέ ρῆμα, εἴτε σέ ἐπίθετο, εἴτε σέ οὐσιαστικό, ἐμφανίζονται νά ἐξετάζουν τίς δικαστικές ἐκκρεμότητες Μιωνή (ἐδιώκετο γιά συμμετοχή σέ ἐγκληματική ὀργάνωση.) Ὁ ἐπιχειρηματίας ἐκτός ἑαυτοῦ ἀπαιτοῦσε νά γίνει ὠμή παρέμβασις στήν εἰσαγγελέα διαφθορᾶς Ἑλένη Τουλουπάκη ἀπό τόν ἀναπληρωτή Ὑπουργό κατά τῆς διαφθορᾶς, ἀπό τόν τέως ὑφυπουργό Ἀθλητισμοῦ, ἀκόμη καί ἀπό τόν ἴδιο τόν τέως Πρωθυπουργό. Διότι ἡ ἄρσις τῶν δικαστικῶν ἐκκρεμοτήτων Μιωνή ἐθεωρεῖτο κατά τόν κύριο Παππᾶ «θέμα διακρατικῶν σχέσεων Ἑλλάδος – Ἰσραήλ», τό ὁποῖο κατά Μιωνή θά ἔθετε ὁ «ἄλλος» (Νετανυάχου) στόν «Πρόεδρο» (Τσίπρα) κατά τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του. Ὁ κύριος Μιωνή ἐξεγείρεται κατά τῆς εἰσαγγελέως διαφθορᾶς ὅταν ἡ κ. Τουλουπάκη ἀρνεῖται νά δεχθεῖ τίς παρεμβάσεις του μέ τήν φράση «τί μέ νοιάζει;», καί ἀποκαλύπτει στόν Νῖκο Παππᾶ ὅτι προσέλαβε τόν Πρόεδρο τοῦ Διεθνοῦς Ποινικοῦ Δικαστηρίου γιά νά κάμψει τήν ἑλληνική δικαιοσύνη καί νά κλείσουν οἱ ἐκκρεμότητές του. Ὀμολογεῖ ὅτι παρακολουθεῖ τίς ἐπικοινωνίες Παπαγγελόπουλου μέ κορυφαῖο στέλεχος τοῦ ΣΔΟΕ (ἔχω intelligence, ὁμολογεῖ), ἐνῶ ἐπαίρεται γιά τίς σχέσεις του μέ τόν νέο Ὑπουργό Ἄμυνας τοῦ Ἰσραήλ Λίμπερμαν. Στό κάδρο προστίθεται καί ὁ τότε διοικητής τῆς ΕΥΠ Γιάννης Ρουμπάτης –ὁ κατά Παππᾶ «δολοφόνος μέ ἀγγελικό πρόσωπο»– ὁ ὁποῖος θεωροῦσε ἀντισημίτη τόν Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Ἀπό τήν ἀκρόαση τοῦ ἠχητικοῦ στό ὁποῖο ἐμφανίζεται ὁ Νῖκος Παππᾶς νά πιέζει τόν ἐκδότη Ἰωάννη Φιλιππάκη νά κλείσει τήν ἀντιδικία του μέ τόν Σάμπυ Μιωνή γιατί σύμφωνα μέ τόν Ὑπουργό «ὁ ἐπιχειρηματίας ἔχει ἄκρες», σίγουρα προκύπτουν δύο θέματα. Πρῶτον, ἐγείρεται ζήτημα κλήσεως τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στήν προανακριτική ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς. Δεύτερον, ἐγείρεται πολιτικό θέμα τό ὁποῖο ἴσως ἀξιοποιήσει ἡ ΝΔ γιά νά προσφύγει σέ πρόωρες ἐκλογές.

Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ζήτησε ἀπό τόν τέως Πρωθυπουργό νά ἀπαντήσει ἐάν γνώριζε γιά τίς ἐπαφές πού εἶχε ὁ τότε στενός συνεργάτης του καί ὑπουργός τῆς Κυβερνήσεώς του, ἀλλά καί γιά τήν ὕπαρξη τοῦ «παρακράτους». «Ὁ κ. Παππᾶς, πρώην ὑπουργός Ἐπικρατείας, φαίνεται τώρα νά ἐπιβεβαιώνει τήν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ παρακράτους. Καί ὁ κ. Τσίπρας; Πρωθυπουργός ἦταν. Γνώριζε γιά ὅλα αὐτά; Ὀφείλει νά ἀπαντήσει σήμερα», τόνισε ὁ κ. Πέτσας ὁ ὁποῖος ὁμίλησε γιά πρωτοφανῆ προσπάθεια παραβιάσεως τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν. Ἐάν ἐπιβεβαιωθοῦν, ὅπως εἶπε, ὅσα ἀναφέρονται στό ἠχητικό ὑλικό πού παρεδόθη χθές στήν Προανακριτική, «τότε βρισκόμαστε μπροστά στήν ἀποκάλυψη ἑνός ἀδίστακτου παρακράτους».

Ἀναλυτικά:

Ἀκολουθοῦν χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα ἀπό τόν διάλογο τῶν κ.κ. Μιωνή καί Παππᾶ πού εἶχαν σέ μιά ἰδιωτική συνάντηση στήν Κύπρο τόν Μάιο τοῦ 2016. Μέ Π ἀναφέρεται ὁ κ. Παππᾶς καί Μ ὁ κ. Μιωνή.

Π: Τώρα πού θά κλείσει τό πακέτο; Μά δέν ἔχει story telling ἡ ΝΔ. Εἶναι στρατηγικό τό πρόβλημα, δέν εἶναι… ξέρω ’γῶ…

Μ: Τό ξέρω, τό βλέπω. Ἄσε δέ πού εἶναι ἕνα μπασταρδεμένο κόμμα, τελείως. Τό κέντρο του ἔχουνε χάσει… ἄν φωνάξετε τήν Τουλουπάκη;

Π: (προφανῶς διαβάζει μήνυμα στό κινητό:) «Γιά νά ἔχω μιά εἰκόνα θά πρέπει νά ἔχουμε τή δικογραφία. Νά δώσουν σέ ἐμένα καί τόν Μιχάλη τό φάκελο νά μᾶς ἐξηγήσουν. Ἀπό αὐτά πού ἔχω μέχρι τώρα, δημοσιεύματα καί αὐτά πού μοῦ ἔχει δώσει ὁ Σάμπυ, δέν μοῦ στέκει ἡ ἐγκληματική ὀργάνωση μέ τήν καμία! Ὁ καπιταλισμός δέν εἶναι ποινικό ἀδίκημα.» (γέλια).

Μ: Νά δώσει καί 3-4 ὁ Μεταξᾶς (ἐννοεῖ ἑκατ. εὐρώ).

Π: Καί νά τελειώσει ἡ ὑπόθεση.

Μ: Καί νά τελειώνει ἡ ὑπόθεση.

Π: Νά ἔχουμε νά λέμε ἐμεῖς ὅτι πληρώσαμε καί αὐτά καί τά λοιπά…

Μ: Ὡραῖα, καί νά τραβήξω καί ἐγώ τίς μηνύσεις καί νά τελειώνουμε, ἔτσι; Ἀλλά ἐμένα μέ τρελαίνει!

Π: Ὄχι, γιατί σέ αὐτή τήν περίπτωση εἴμαστε καί ἐμεῖς πολιτικά ἐντελῶς καλυμμένοι. Ἐντάξει! Πιάστηκε πρόστιμο! Ἐγκληματική ὀργάνωση τώρα; (γέλια). Τί κάνατε, τί ἐπαγγελλόσασταν, τί ἀκριβῶς ἐμπορευόσασταν;

Π: (προφανῶς διαβάζει μήνυμα στό κινητό:) «Θέλει πολιτική ἀπόφαση καί πίεση τοῦ Μπίμπη (ἐνν. τόν Νετανυάχου) νά κλείσει τό θέμα».

Μ: Ναί, ἀλλά ἀφοῦ πρίν ἀπό 3 ἑβδομάδες δέν κάνατε αὐτή τή συνάντηση πού εἶπε ὁ Ἀλέξης νά κλείσει; Πῶς εἶναι δυνατόν νά τόν γράφει στά …; Δηλαδή, ἀπό ποῦ αἰσθάνεται ὅτι ἔχει δύναμη.

Μ: Ὁ Γιάννης μοῦ εἶχε πεῖ ὅτι αὐτός εἶναι ἀντισημίτης καί δέν θέλει καλές σχέσεις Ἑλλάδος – Ἰσραήλ, ἔτσι πού ἔχει ὁ Γιάννης.

Π: Ὁ Γιάννη ὁ;

Μ: Ὁ Ρουμπάτης.

Π: Γιά τόν Παπαγγελό;

Μ: Ναί. Μοῦ τό εἶχε πεῖ τήν πρώτη φορά πού τόν εἶδα.

Π: Ἐντάξει αὐτοί ἔχουν καί μιά αἰώνια…

Μ: Ἐντάξει, ἀλλά τώρα ὁ Γιάννης εἶναι πολύ πιό…

Π: Gentleman.

Μ: Τώρα δέν ἔχει καμμία… ἐντάξει…

Π: Ὁ Γιάννης εἶναι, ἀγόρι μου, δολοφόνος μέ ἀγγελικό πρόσωπο. Μήν ἔχεις ἀμφιβολίες. Εἶναι δηλαδή…

Μ: Ἔχει κάνει πάρα πολύ καλή ἐντύπωση κάτω, τό ξέρω σίγουρα.

Π: Δηλαδή δέν εἶναι νά πεῖς ὅτι βάλαμε ἕνα κατσαπλιᾶ ἐπειδή εἶναι κολλητάρι μας καί τόν βάζουμε νά καλωδιώνει τούς πολιτικούς ἀντιπάλους καί… Τί ἔκανε ὁ ἄλλος, ἔβαλε ρέ μ… δηλαδή ἀρχηγό τῆς ΕΥΠ ἕναν ἀπό τήν Καλαμάτα.

Π: Ἁπλά μήν ἀνοίγεις τώρα, ὁ Παπαγγελόπουλος, ἐντάξει…

Μ: Τί; Πῶς τόν διαβάζεις;

Π: Ἔχει τή δική του ἀτζέντα, καί αὐτό τό σημεῖο τό δικό σου… Μαθαίνω γιά ποιόν εἶναι, ἀλλά τό σημεῖο τό δικό σου εἶναι πού γίνεται τό conflict… Ὅ,τι μέ τή δική του ἀτζέντα κάμπτει τήν ἀτζέντα τοῦ μαγαζιοῦ… Ξέρω, καταλαβαίνω, ὀσμίζομαι, μαθαίνω ὅτι κάποιοι βγάζουνε λεφτά, πολλά λεφτά.

Λίγο μετά συνεχίζουν

Π: Ναί, ἀλλά τό νά ἔρθεις καί νά βάλεις στό μαγαζί μας ἀτζέντα πού δέν ἔχουμε ἐπιλέξει, ἡ ὁποία μᾶς δημιουργεῖ καί δυσκολίες, ἔ ὄχι ρέ, κάτσε ρέ.

Μ: Ναί, ἀλλά βλέπεις ὅτι τό κάνει καί δέν μασάει, δέν μασάει τόν Ἀλέξη. Δηλαδή… Ἄρα, τί εἶναι;

Μ: Ὑποχρεωτικά προσέλαβα τόν Luis Ocampo, τόν πρόεδρο τοῦ International Criminal Court, νά ἔρθει στήν Ἑλλάδα γιά νά κάνει audit. […] Καί σοῦ λέει, θά ἔρθει στήν Ἑλλάδα ὁ Ocampo νά κάνει audit. Δηλαδή ἄν καταλάβουν αὐτοί, ὁ Γιῶργος κατάλαβε πολύ καλά περί τινος πρόκειται, ἔτσι; Ὁ πρώην ἐπί κεφαλῆς τοῦ International Criminal Court νά ἔρθει ἐπειδή κάτι βρωμάει ἔ, ἄν δέν καταλαβαίνουν τί σημαίνει αὐτό, ἄς ὑποστοῦν τίς συνέπειες. […] Τρελαίνεσαι, δηλαδή τρελαίνεσαι, ἔτσι, μέ οἰκογένεια, ἄς ποῦμε, μέ ἀριστερές ρίζες.

Π: Ὄχι, ἐγώ σκεφτόμουν πραγματικά ἄν εἶχες ἐσύ ἀσχοληθεῖ λίγο μέ τό ταξίδι στό ἐπενδυτικό κομμάτι, θά τό εἴχαμε κάνει πύραυλο.

Μ: Τό ξέρω, τό ξέρω. Ἐγώ αὐτή τή δουλειά μπορῶ νά τήν κάνω καλύτερα ἀπό ὅλους. Δηλαδή δέν ὑπάρχει! Γιατί ἔχω κατευθεῖαν access, ἔτσι, κατευθεῖαν access!

Μ: Κάνε του κανένα τέτοιο ρέ σύ… Κάνε τους καμμιά κίνηση μάτ. Κάνε με πρόξενο στό Ἰσραήλ. Κάντους κανένα τέτοιο τρελό. Νά τά χάσουν. Honorary. Στήν πρεσβεία, ναί, honorary concul. Κάνε τους κανένα κουφό τέτοιο.

Π: Ναί…

Μ: Ὅτι λόγω σχέσεων καί τά λοιπά. Ζητήθηκε καί μπούμ! Τί θά κάνουνε; Θά κυνηγᾶνε τόν πρόξενο τῆς Ἑλλάδας στό Ἰσραήλ;

Π: Δέν ὑπάρχει περίπτωση.

Μ: Κάντου κάτι τό ὁποῖο νά μήν μπορεῖ νά τό ὑπερκεράσει, τί θά κάνει; Θά κυνηγάει τόν πρόξενο τῆς Ἑλλάδας στό Ἰσραήλ; Δέ γίνεται… Τόν ὁποῖο τόν ἔχει διορίσει αὐτή ἡ Κυβέρνηση; Δέν παίζει! Κι ἔτσι τελειώνω μέ αὐτούς καί ἐγώ μπορῶ ἀνοιχτά νά σᾶς βοηθήσω φοβερά. Καί μπορῶ, μπορῶ.

Γιά «γελοῖο ἀντιπερισπασμό τῆς ΝΔ μετά τίς συγκλονιστικές ἀποκαλύψεις γιά Ράικου καί Σαμαρᾶ» ἔκανε λόγο ὁ κ. Παππᾶς. «Ἀφοῦ πλαστογραφοῦν κάθε ἡμέρα τήν πραγματικότητα καί δέν τούς βγαίνει, τώρα παραποιοῦν καί συνομιλίες. Μετά τίς συγκλονιστικές ἀποκαλύψεις ὅτι ὁ σύζυγος τῆς πρώην Εἰσαγγελέως Διαφθορᾶς, Ἑλένης Ράικου, ἐμπλέκεται στό μεγάλο σκάνδαλο τοῦ φαρμάκου καί ὅτι ἡ ἴδια ἐδέχετο σέ λογαριασμό της χρήματα ἀπό τήν Novartis, περιμέναμε τόν ἀντιπερισπασμό ἀπό τήν ΝΔ. Καί αὐτό ἔγινε» ἀνέφερε ὁ πρώην ὑπουργός. Ἐπιστρατεύτηκε τό πραγματικό παρακράτος μέ κατασκευασμένες συνομιλίες –προϊόντα ἐγκλήματος– πού παραπέμπουν σέ μαφιόζικες μεθόδους γιά νά ἀποπροσανατολίσουν τήν κοινή γνώμη ἀπό τό σκάνδαλο Novartis. Ἐξέφρασε ἀπορία γιά ποιόν πραγματικά «δουλεύει» ὁ Μιωνή καί ἔναντι ποίων ἀνταλλαγμάτων. Μέ διευκρινιστική δήλωση ὁ κ. Παππᾶς ὑπεστήριξε ὅτι οἱ ἀναφορές σέ ἀτζέντα καί σέ δουλειές μέ λεφτά δέν ἀφοροῦσαν τόν κ. Παπαγγελόπουλο ἀλλά τούς κ.κ. Σαμαρᾶ, Μιωνή, Παπασταύρου.

Ἡ ΝΔ πρόκειται νά καταθέσει στόν εἰσαγγελέα τήν συνομιλία τῶν δύο ἀνδρῶν ἐνῶ πρότεινε νά διαβιβασθοῦν στόν εἰσαγγελέα καί τά πρακτικά ἀπό τήν κατάθεση πού εἶχε δώσει στήν Προανακριτική ὁ κ. Παππᾶς, δεδομένου ὅτι οἱ διάλογοι πού κατέθεσε χθές ὁ κ. Μιωνή διαφέρουν σημαντικά ἀπό ὅσα εἶχε πεῖ στήν Ἐπιτροπή ὁ κ. Παππᾶς. Μέ τήν πρόταση τῆς ΝΔ συνετάχθη καί τό Κίνημα Ἀλλαγῆς.

Κεντρικό θέμα