Στό 5% τό πλαφόν εἰσόδου μικρῶν κομμάτων στό Κοινοβούλιο

Ὁ Ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς ΝΔ Ἄκης Σκέρτσος δέν ἀπέκλεισε τό ἐνδεχόμενο ἀλλαγῆς τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου «σέ ἑπόμενη φάση»! – Ἐναρμόνισις μέ τήν γερμανική νομοθεσία Ἡ ΝΔ συνέτριψε τόν δικομματισμό καί ἐνοχλεῖται ἀπό τόν πολυκομματισμό

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ καί τά κόμματα ἀκόμη ἔχουν πολύ κοντή μνήμη. Ξεχνοῦν ἀκόμη καί τούς λόγους γιά τούς ὁποίους ἔχουν θεσμοθετηθεῖ συγκεκριμένες διατάξεις. Ὅπως τό πλαφόν τοῦ 3% πού θεσπίσθηκε ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεσις γιά τήν εἴσοδο στήν Βουλή ἑνός μικροῦ κόμματος. Δέν ἔγινε μέ στόχο τήν ἀποτροπή τῆς πιθανότητος νά ἔχουμε βουλευτές ἀπό πολλά μικρά κόμματα.

Ἔγινε μέ ἀποκλειστικό στόχο νά ἀποτραπεῖ τό ἐνδεχόμενο δημιουργίας ἑνός κόμματος ἀμιγῶς ἐθνικιστικοῦ, τουρκοφώνου κσι ἰσλαμικοῦ, γιά τό ὁποῖο ὑπῆρχαν βάσιμοι φόβοι (μετά τήν ἐμπειρία Σαδίκ στήν Ροδόπη) ὅτι θά ἐγένετο δούρειος ἵππος τῆς Ἀγκύρας. Τό γεγονός ἐξ ἄλλου ὅτι ὁ ἐκλογικός νόμος ὁρίζει πώς μόλις ἕνα μικρό κόμμα ξεπεράσει τό 3% αὐτομάτως ἀποκτᾶ ὀκτώ βουλευτικές ἕδρες, δεικνύει ὅτι τό πνεῦμα τοῦ νομοθέτου τείνει πρός τήν στήριξη τῆς παρουσίας τῶν μικρῶν κομμάτων στήν Βουλή.

Ψιλά γράμματα πλέον αὐτά, καθώς τά μικρά κόμματα ἀντιμετωπίζονται πλέον σάν νά εἶναι οἱ παρείσακτοι πού ἀφαιροῦν ἕδρες ἀπό τίς διαθέσιμες πρός κατανομή ἀνάμεσα στά μεγάλα κόμματα καί ἀνεβάζουν τόν πῆχυ τῆς αὐτοδυναμίας.

Καί μπορεῖ αὐτήν τήν στιγμή νά μήν ὑπάρχουν περιθώρια ἀμέσων ρυθμίσεων τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου, ὅμως ἡ Νέα Δημοκρατία δέν ἀποκλείει «σέ ἑπομένη φάση» νά ἀνεβάσει τό πλαφόν ἀπό τό 3% στό 5%, ἐναρμονίζοντας κατά τοῦτο τά ἐν Ἑλλάδι ἰσχύοντα μέ τά δεδομένα τῆς Γερμανίας. Ἐκεῖ τό πλαφόν εἶναι στό 5%, ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες, γιά τήν ἀποτροπή εἰσόδου στήν Μπούντενσταγκ κομμάτων ἐθνικῶν μειονοτήτων.

Σχετικό ἐρώτημα ἐτέθη στόν ἐκπρόσωπο τῆς ΝΔ κ. Ἄκη Σκέρτσο, κατά τήν τελευταία προεκλογική ἐνημέρωσή του πρός τούς δημοσιογράφους. Αὐτός ὅμως ἀντιπαρῆλθε τό ζήτημα μέ μιά σύντομη ἀπάντηση, ὅτι δέν ὑπάρχουν σκέψεις ἀλλαγῶν «σέ αὐτή τήν φάση», καί βιάστηκε νά λήξει τήν ἐνημέρωση εὐχόμενος στούς παρισταμένους «καλή ψῆφο».

Ὁ διάλογος πού διημείφθη ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Ἐρώτησις: Κύριε ἐκπρόσωπε, θά ἦταν στίς σκέψεις τῆς ἑπόμενης κυβέρνησης ἐάν εἶναι ἡ Νέα Δημοκρατία, νά προσαρμόσει κάποια κομμάτια τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου; Γιά παράδειγμα, ἔχει ἀκουστεῖ ὅτι μπορεῖ νά σκέφτεστε τό 3% νά γίνει 5%, ἐνῷ τό κατῶφλι, τό ὅριο εἰσόδου. Γιατί βλέπουμε καί ἕνα μεγάλο συνωστισμό στά μικρότερα κομματίδια. Αὐτό θά ἦταν στίς σκέψεις σας;

»Ἄκης Σκέρτσος: Δέν ἔχουμε σκέψεις γιά ἀλλαγή τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου σέ αὐτή τή φάση.

»Σᾶς εὐχαριστῶ. Καλή ψῆφο εὔχομαι σέ ὅλους».

Ἐνωρίτερα ὁ κ. Σκέρτσος εἶχε ἀναφερθεῖ εὐθέως στά μικρά κόμματα, ἀφοῦ ἀπέρριψε τά λεγόμενα αὐτῶν πού ἐταύτιζαν τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία μέ «παντοδυναμία Μητσοτάκη». Εἶπε συγκεκριμένα: «Δέν ὑπάρχει “παντοδυναμία Μητσοτάκη”, ἀλλά μόνο ἰσχυρός κυρίαρχος λαός πού θά δώσει ἐντολή γιά ἀλλαγές, ἐδῶ καί τώρα.

Χαλαρή ψῆφος σέ μικρότερα κόμματα πού θά τά ὁδηγήσει ἐντός Βουλῆς ἀνεβάζει τόν πῆχυ τῆς αὐτοδυναμίας καί ἐνδεχομένως νά παρατείνει τήν πολιτική ἐκκρεμότητα». Καί ἐμεῖς συμφωνοῦμε ὅτι ἡ χώρα χρειάζεται τήν σταθερότητα, ἡ ὁποία ἐξασφαλίζεται μέ αὐτοδύναμες κυβερνήσεις. Ὅμως, εἶναι πράγματι τό πρόβλημα τοῦ πολιτεύματος τά μικρά κόμματα; Καί δή, τά πατριωτικοῦ προσανατολισμοῦ μικρά κόμματα; Χθές τό πρωί ἀκόμη, ὅσοι διήρχοντο ἀπό τήν πλατεῖα Συντάγματος, ἄκουγαν τό μεγάφωνο τοῦ ἐκλογικοῦ περιπτέρου τῆς ΝΔ νά κατακεραυνώνει αὐτούς πού «καπηλεύονται τήν πατρίδα καί τήν πίστη.» Πολύ λεπτές οἱ γραμμές πού χωρίζουν τόν σεβασμό ἀπό τήν «καπηλεία», πολύ πιό δυσδιάκριτες ἀπό τήν διαφορά μεταξύ τοῦ 3% πού ἀπαιτεῖται σήμερα καί τοῦ 5% πού σκέπτονται νά εἰσαγάγουν «σέ ἑπομένη φάση.»

Πρόκειται γιά ἕνα ποσοστό 2%, πού μέ βάση τούς ψηφίσαντες τοῦ περασμένου Μαΐου φθάνει τίς 121.220 ψήφους.

Κεντρικό θέμα