ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Η ΟΠΑΔΙΚΗ ΒΙΑ ἐξακολουθεῖ νά δυναστεύει τήν Ἑλλάδα. Ἀλλεπάλληλα ἐπεισόδια μέ νεκρούς τόν τελευταῖο χρόνο δέν στάθηκαν ἀρκετά γιά νά κινητοποιήσουν τήν Πολιτεία. Πλέον οἱ ὀργανωμένοι ὀπαδοί δέν συμπλέκονται ἁπλῶς μεταξύ τους. Στοχοποιοῦν τούς ἀστυνομικούς μας. Ποιός ἀμφιβάλλει ὅτι πρόκειται γιά ἐγκληματικές ὀργανώσεις; Ἡ Κυβέρνησις ἔμεινε σέ ἐπίπεδο ἐξαγγελιῶν, χωρίς ποτέ νά λάβει οὐσιαστικά μέτρα γιά τήν καταστολή τῆς δράσεώς τους.

Τήν ἄγρια δολοφονία τοῦ Ἄλκη Καμπανοῦ στήν Θεσσαλονίκη ἠκολούθησε ὁ φόνος τοῦ Μιχάλη Κατσούρη ἀπό Κροᾶτες ἔξω ἀπό τό γήπεδο τῆς ΑΕΚ (ὅλως τυχαίως χθές ἄλλοι δέκα Κροᾶτες χούλιγκανς ἀπεφυλακίσθησαν.) Καί τώρα ἕνας ἀστυνομικός, ἡλικίας 31 ἐτῶν, χαροπαλεύει. Τί ἀκόμη πρέπει νά συμβεῖ γιά νά ἀντιδράσει ἡ κοινωνία; Γιά νά ὑπερβεῖ ἡ Κυβέρνησις τούς κενούς λόγους καί νά προχωρήσει σέ ἐπιβολή οὐσιαστικῶν μέτρων;

Τά ἐπεισόδια αὐτήν τήν φορά ξέσπασαν σέ ἀγῶνα βόλλεϋ στό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στήν περιοχή Ἁγίου Ἰωάννου Ρέντη. Φαίνεται παράδοξο, ἀλλά στούς ἀγῶνες βόλλεϋ ἔχουν σημειωθεῖ μερικά ἀπό τά πιό ἄγρια ἐπεισόδια ὀπαδικῆς βίας. Καί τώρα περί τούς 150 ὀργανωμένους ὀπαδούς ἐπετέθησαν εὐθέως καί ἀπροκλήτως ἐναντίον τῶν διμοιριῶν ΜΑΤ πού ἦσαν ἐκεῖ, ἔξω ἀπό τό γήπεδο, γιά τήν τήρηση τῆς τάξεως. Πέτρες φωτοβολίδες καί μιά βροχή ἀπό πάσης φύσεως αἰχμηρά ἀντικείμενα ἐκτοξεύοντο κατά τῶν ἀστυνομικῶν. Μιά φωτοβολίδα ἔπληξε ἀστυνομικό στόν μηρό, ὁπότε αὐτός ἔπεσε αἱμόφυρτος. Σέ κρίσιμη κατάσταση μετεφέρθη στό γειτονικό Γενικό Κρατικό Νοσοκομεῖο Νικαίας, πού παρ’ ὅτι δέν ἐφημέρευε κινητοποίησε τούς ἰατρούς του, πού κατέβαλλαν ὑπεράνθρωπες προσπάθειες νά τόν κρατήσουν στήν ζωή. Ἀλλεπάλληλα χειρουργεῖα καί ἀνανήψεις ἔγιναν, καθώς ὁ ἀστυνομικός εἶχε ὑποστεῖ σόκ ἀπό τήν ἀκατάσχετη αἱμορραγία, ἐνῷ ἡ πίεσίς του ἦταν σχεδόν μηδενική.

Περίπου 400 ἄτομα ἀπεκλείσθησαν στό γήπεδο προκειμένου νά ἐλεγχθοῦν καί νά ἐντοπισθεῖ ὁ δράστης. Εἶναι σημαντικό νά ἐπισημανθεῖ ὅτι πρόκειται γιά νεαρά ἄτομα, ἡλικίας κάτω τῶν 20 ἐτῶν.

Συνέτρεξαν δηλαδή δύο στοιχεῖα. Ἀφ’ ἑνός ἡ ὀπαδική βία καί ἀφ’ ἑτέρου οἱ βίαιες συμπεριφορές τῶν νέων, ἡ ὕπαρξις τῶν ὁποίων διαπιστώνεται, ἐπίσης χωρίς νά ἔχει γίνει τό παραμικρό γιά νά ἐλεγχθοῦν.

Ὅλες οἱ ἐνέργειες ἔρχονται ἐκ τῶν ὑστέρων. Ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου Γιάννης Οἰκονόμου, ὁ ὁποῖος ἔσπευσε στό νοσοκομεῖο, ἐδήλωσε: «Οἱ ἀγέλες χούλιγκαν δέν ἀξίζει καί δέν πρέπει νά βρίσκουν καμμία στήριξη ἀπό κανέναν στήν ἑλληνική κοινωνία. Μόνον ἔτσι θά ἐξαρθρωθοῦν καί θά ἀπομονωθοῦν». Ὅμως οἱ χούλιγκανς μπῆκαν στό γήπεδο τοῦ βόλλεϋ μέ πέτρες καί φωτοβολίδες χωρίς αὐτό νά γίνει ἀντιληπτό. Εὐκόλως οἱ ὑπεύθυνοι μποροῦν νά προφασισθοῦν ἄγνοια ἀφοῦ ὑποτίθεται ὅτι ἡ εὐθύνη γιά τούς ἐλέγχους ὑποτίθεται πώς ἔχει μεταπέσει στήν Ἀστυνομία, τήν ὁποία ὅμως δέν ἀφήνουν νά κάνει τήν δουλειά της. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι προχθές, ἐνῷ ὁ ἀστυφύλαξ ἐσφάδαζε αἱμόφυρτος, ὑπῆρξαν εἰδησεογραφικοί ἱστότοποι πού κατήγγελλον «ἀστυνομική βία»! Αὐτό καί μόνον δεικνύει ὅτι οἱ ἀστυνομικοί μας ἔχουν ἀφεθεῖ στό ἔλεος τῶν ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων.

Γιά ἐγκληματική ὀργάνωση μάλιστα κάνει λόγο καί ὁ Ἄρειος Πάγος πού ἐκάλεσε τήν Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν Πειραιῶς νά ἐπιληφθεῖ: Στήν σχετική παραγγελία του ἀναφέρει: «Χθές, 7/12/2023, σημειώθηκε δολοφονική ἐπίθεση σέ βάρος ἀστυνομικῶν τῆς ΥΑΣ, ἔξω ἀπό τό κλειστό γήπεδο “Μελίνα Μερκούρη” στόν Ἅγιο Ἰωάννη Ρέντη, κατά τή διάρκεια τοῦ ἀγῶνα βόλεϊ Ὀλυμπιακός – Παναθηναϊκός, ὅταν χούλιγκανς ἐξῆλθαν ἀπό τό γήπεδο, κινήθηκαν ἀπειλητικά κατά ἀστυνομικῶν ἐκσφενδονίζοντας ἀντικείμενα, πέτρες καί παράλληλα πραγματοποίησαν εὐθεῖα βολή ναυτικῶν φωτοβολίδων, μέ ἀποτέλεσμα τόν βαρύτατο τραυματισμό ἀστυνομικοῦ τῆς ΥΑΣ καί ἐπανῆλθαν ἐν συνεχείᾳ στό γήπεδο. Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω, παρακαλοῦμε νά προβεῖτε σέ κάθε ἀπαιτούμενη ἐνέργεια, ἐποπτεύοντας καί τή διενεργούμενη ἤδη αὐτεπάγγελτη ἀστυνομική προανάκριση ἀπό τήν Ὑποδιεύθυνση Ἀντιμετώπισης Βίας στούς Ἀθλητικούς Χώρους τῆς Διεύθυνσης Ἀσφάλειας Ἀττικῆς, πρός διακρίβωση αὐτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων, ὅπως ἐγκληματική ὀργάνωση, ἀπόπειρα ἀνθρωποκτονίας, διέγερση σέ διάπραξη ἐγκλημάτων, βιαιοπραγίες κ.λπ., καθώς καί στόν ἐντοπισμό καί τή σύλληψη τῶν δραστῶν».

Ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Ἀστυνομικῶν Ὑπαλλήλων ἐξ ἄλλου μέ ἀνακοίνωση καλεῖ τόν Πρωθυπουργό νά διακόψει ἀμέσως ὅλα τά πρωταθλήματα σέ ὅλα τά ἀθλήματα. Ἐπί πλέον, ζητεῖ ἀπό τόν ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πολίτου καί τόν ἀρχηγό τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας νά σταματήσουν τήν διάθεση ἀστυνομικῶν δυνάμεων γιά ὁποιαδήποτε ἀθλητική δραστηριότητα, χωρίς καμμία καθυστέρηση καί καμμία δικαιολογία. «Μέ ἕναν ἀστυνομικό νά χαροπαλεύει καί τήν οἰκογένειά του, ἀλλά καί ὅλους ἐμᾶς, νά ἀγωνιοῦμε γιά τή ζωή του, καμμία δικαιολογία δέν γίνεται ἀποδεκτή» τονίζει στήν ἀνακοίνωσή της.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἔκτακτη σύσκεψη συνεκάλεσε γιά σήμερα τό πρωί ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης γιά τήν ὀπαδική βία. Θά φέρει αὐτή κάποιο οὐσιαστικό ἀποτέλεσμα ἤ θά ἀποδειχθεῖ κενή περιεχομένου, ὅπως ὅλες οἱ ἀνάλογες συσκέψεις πού ἔχουν προηγηθεῖ;

Κεντρικό θέμα