Στό ἑδώλιο τῆς Δικαιοσύνης πρώτη φορά πράκτωρ τῶν ΗΠΑ

Δικάζεται στίς 19/4 ὁ William Basil – Ἡ κάρτα SIM «πρόδωσε» τόν «κοριό» τοῦ Καραμανλῆ

ΩΣ ΒΟΜΒΑ «ἔσκασε» χθές ἡ εἴδησις πώς οἱ μάρτυρες οἱ ὁποῖοι κατέθεσαν στήν ἔρευνα πού διενήργησε ὁ ἀνακριτής Δημήτρης Φούκας γιά τό σχέδιο «Πυθία» (πού φέρονται ὅτι ἐκπόνησαν καί ἐφήρμοσαν ξένες ὑπηρεσίες γιά τήν ἀποσταθεροποίηση τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως τήν περίοδο 2005-2009) ἔλαβαν κλήση, προκειμένου νά παραστοῦν στήν δίκη μέ κατηγορούμενο τόν Ἑλληνοαμερικανό πράκτορα William Basil, ὁ ὁποῖος βαρύνεται μέ τό κακούργημα τῆς κατασκοπίας καί τῆς παραβιάσεως μυστικῶν τῆς πολιτείας. Πιό συγκεκριμένα, ὅπως ἔγινε χθές γνωστό, ἡ δίκη κατά τοῦ φυγόδικου Basil ἐναντίον τοῦ ὁποίου ἐκκρεμεῖ ἔνταλμα συλλήψεως, πού ἔχει ἐκδώσει ἐναντίον του ὁ ἀνακριτής Δημήτρης Φούκας, προσδιορίσθηκε γιά τίς 19 Ἀπριλίου στό Μεικτό Ὁρκωτό Ἐφετεῖο Κακουργημάτων. Ἀντικείμενο αὐτῆς, δέ, ἀποτελεῖ ἡ παρακολούθησις, μέ ἐνορχήστρωση τοῦ Basil, γνωστοῦ καί ὡς «τηλεφωνάκια», 104 κινητῶν τηλεφώνων τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς, διπλωματικῆς, στρατιωτικῆς καί ἀστυνομικῆς ἡγεσίας τό 2004-2005, μεταξύ αὐτῶν καί τοῦ τηλεφώνου τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Κώστα Καραμανλῆ.

Εἶναι μία ὑπόθεσις μέ διεθνές ἐνδιαφέρον πέραν τῆς ἐσωτερικῆς της πτυχῆς, γιατί πρώτη φορά στά χρονικά πράκτωρ χώρας μέλους τοῦ ΝΑΤΟ παραπέμπεται ἀπό τήν Δικαιοσύνη ἄλλης χώρας μέλους τοῦ ΝΑΤΟ γιά κατασκοπία. Πρόκειται πρωτίστως γιά ἐπιτυχία τοῦ ἀνακριτοῦ Φούκα, ὁ ὁποῖος, ἀκολουθώντας τό γράμμα τοῦ νόμου καί ξεπερνώντας τά ἐμπόδια πού τοῦ ἐτέθησαν – ἔσωθεν καί ἔξωθεν, κατάφερε νά ταυτοποιήσει τόν δράστη τῆς ἐπιχειρήσεως τῶν ὑποκλοπῶν. Τό λάθος του –συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας»– νά μεταφέρει τήν κάρτα Sim ἑνός ἀπό τά 14 καρτοκινητά τηλέφωνα-«σκιές» σέ τηλέφωνο τῆς πρεσβείας καί νά τό συνδέσει μέ αὐτήν, σέ συνδυασμό μέ τό γεγονός ὅτι ἀγόρασε τά κινητά-«σκιές» ἀπό κατάστημα τῆς ὁδοῦ Μιαούλη στόν Πειραιᾶ μέ τά ὀνόματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς «Μᾶρκος» καί «Πέτρου», ὁδήγησαν τήν Δικαιοσύνη στό νά ξετυλίξει τό κουβάρι καί νά τόν ταυτοποιήσει. Κάτι πού δέν κατάφεραν νά ἐπιτύχουν οἱ γερμανικές καί οἱ γαλλικές Ἀρχές, ὅταν ἔγινε γνωστό ὅτι οἱ ΗΠΑ μέσω ἄλλων πρακτόρων τους παρακολουθοῦσαν τά τηλέφωνα τῆς Μέρκελ καί τοῦ Σαρκοζύ τό 2006. Τό σύστημα ὑποκλοπῆς τῶν ἐπικοινωνιῶν τῆς κυβερνήσεως Καραμανλῆ ἀπό συγκεκριμένα κέντρα ὑπηρεσιῶν τῶν ΗΠΑ συγκροτεῖτο ἀπό ἕναν «ὑπερ-κοριό», ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖτο ἀπό 6.000 γραμμές κώδικος καί ἐνεργοποιήθηκε μέσω τῶν κινητῶν-«σκιῶν», μέ κλήσεις καί γραπτά μηνύματα σέ ὅλο τόν πλανήτη. Δέν ἐπρόκειτο νά ἀποκαλυφθεῖ ποτέ ἐάν δέν συνέβαιναν τέσσερα γεγονότα:

– Συνδρομητές ἄλλης ἑταιρείας κινητῆς τηλεφωνίας, ἡ ὁποία συνεργάζετο τότε μέ τήν Vodafone μέ τό σύστημα τῆς ἐθνικῆς περιαγωγῆς, παραπονέθηκαν ὅτι ἐχάνοντο τά γραπτά μηνύματά τους. Ἡ ἀπώλεια 8.000 μηνυμάτων ὁδήγησε σέ συναγερμό, ὁ ὁποῖος κατέληξε στόν ἐντοπισμό τοῦ παράνομου λογισμικοῦ.

– Βρέθηκε δολοφονημένος διά στραγγαλισμοῦ, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τελευταία ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ὁ ὑπάλληλος τῆς ἑταιρείας Τσαλικίδης, ὁ θάνατος τοῦ ὁποίου ἀπεδόθη ἀρχικῶς σέ αὐτοκτονία.

– Τό ΠΑΣΟΚ ἄνοιξε μετά τό 2010 ξανά τόν φάκελλο «ὑποκλοπές», γιά νά «ἀθωώσει» τούς δρᾶστες καί νά ἐπιρρίψει τίς εὐθύνες σέ ἑλληνικές κρατικές ὑπηρεσίες! Ἔτσι, ὅμως, ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου.

– Ὁ ἴδιος ὁ Basil ἔκανε τό λάθος νά ἐνσωματώσει τήν Sim τῶν καρτοκινητῶν-«σκιῶν» σέ τηλέφωνα τῆς πρεσβείας τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα· Sim οἱ ὁποῖες πλέον ἦταν ἐπώνυμες βάσει τῆς νέας νομοθεσίας. Γιά τήν ἱστορία, τό πόρισμα Φούκα, τό ὁποῖο υἱοθέτησε στό σκέλος πού ἀφορᾶ στόν Basil τό Συμβούλιο Πλημμελειοδικῶν μέ τό ὑπ’ ἀριθμόν Βούλευμα 3269/2017, ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς:

«Περαιτέρω, στά πλαίσια τῆς διενεργούμενης κυρίας ἀνάκρισης, μεταξύ τῶν πληροφοριῶν πού συνέλεξε ὁ διενεργῶν αὐτή Ἀνακριτής ἀπό πρόσωπα πού ἀνῆκαν ἤ κινοῦνταν στόν χῶρο τῶν Ὑπηρεσιῶν Πληροφοριῶν, ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσίασαν πληροφορίες οἱ ὁποῖες ἀφοροῦσαν τή φυσική παρουσία καί δράση ἀλλοδαποῦ ὑπηκόου ΗΠΑ, φερόμενου ὡς στελέχους τῆς “CIA” μέ πολυετῆ παρουσία στήν Ἑλλάδα, ἑλληνικῆς μάλιστα καταγωγῆς, στόν ὁποῖο οἱ πηγές πληροφόρησης ἀπέδιδαν συμμετοχή σέ κάποιες ἀπό τίς ὑπό ἔρευνα ἐνέργειες, καθώς ἐπίσης καί στήν ὑπόθεση τῶν τηλεφωνικῶν παρακολουθήσεων τῆς χρονικῆς περιόδου μεταξύ τῶν ἐτῶν 2004 καί 2005, μέσω τοῦ δικτύου κινητῆς τηλεφωνίας τῆς ἑταιρίας “VODAFONE”, ἀλλά καί στήν ὑπόθεση πού ἀφοροῦσε τή διαρροή ἀπορρήτων ἐγγράφων τῆς ΕΥΠ πρός μή δικαιούμενα πρόσωπα, καί μέ πιθανή τελική κατάληξη ὑπηρεσίες τρίτης χώρας. Καί ἐνῶ εἰς χεῖρας τοῦ ἰδίου Ἀνακριτῆ ἐκκρεμοῦσε ἤδη ἄλλη ποινική δικογραφία μέ Α.Β.Μ. Ω2011/7, ἀφορῶσα τήν ὑπόθεση τῶν τηλεφωνικῶν ὑποκλοπῶν, ὁ Ἀνακριτής τοῦ 3ου Τακτικοῦ Τμήματος Πλημμελειοδικῶν Ἀθηνῶν, μέ τό ἀριθμό πρωτοκόλλου 824/10-7-2013 ἔγγραφό του αἰτήθηκε πρός τόν Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν τή συνένωση τῶν δικογραφιῶν μέ Α.Β.Μ. Ω2011/6 καί Ω2011/7, λόγω προφανοῦς συνάφειάς τους, ἡ ὁποία καί διατάχθηκε δυνάμει τοῦ μέ ἀριθμό 3494/2013 Βουλεύματος τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν Ἀθηνῶν.

Ἀπό τή διενεργηθεῖσα περαιτέρω κυρία ἀνάκριση ἐπί τῶν συνενωθεισῶν ὡς ἄνω δικογραφιῶν, προέκυψε ὅτι ὁ κατηγορούμενος William (ὄν.) BASIL (ἐπ.) τοῦ George καί τῆς Madeline, ὑπήκοος ΗΠΑ, ἑλληνικῆς καταγωγῆς, [ὁ ὁποῖος, ἀπό τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, ἐντοπίζεται στήν Ἀθήνα, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα καί κωδικές ὀνομασίες πρός διευκόλυνση τῆς δράσης του (καί δή χρησιμοποιώντας τά ὀνόματα “Πέτρος” καί “Μᾶρκος”, ἐναλλάξ, ἐνίοτε ὡς κύριο ὄνομα καί ἐνίοτε ὡς ἐπίθετο, ἕκαστο ἐξ αὐτῶν σέ διάφορους συνδυασμούς) ὡς ἐπιχειρησιακό στέλεχος τοῦ κλιμακίου τῆς “C.I.A.”, συνεργαζόμενος μέ τίς ἀντίστοιχες ἑλληνικές ὑπηρεσίες, κυρίως σέ θέματα ἀντιμετωπίσεως τῆς τρομοκρατίας, μέ πλέον χαρακτηριστική περίπτωση τή συμμετοχή του στήν κατά τό ἔτος 2003 ἐπιχείρηση μέ τήν κωδική ὀνομασία “ΔΙΚΤΥ”, ἡ ὁποία ἀφοροῦσε ἐπέμβαση καί ἀπομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων ἐκρηκτικῶν ἀπό τήν πρεσβεία τοῦ Ἰράκ στήν Ἀθήνα] στήν Ἀθήνα κατά τό χρονικό διάστημα ἀπό τόν μῆνα Αὔγουστο τοῦ ἔτους 2004 ἕως καί τόν μῆνα Μάρτιο τοῦ ἔτους 2005, ἐνεργώντας ἀπό κοινοῦ καί μέ ἄλλα πρόσωπα, ἀγνώστων στοιχείων ταυτότητας, ἐπιχείρησε παρανόμως νά περιέλθουν σέ γνώση του “κρατικά μυστικά” καί εἰδήσεις ἀπό τίς ἀναφερόμενες στό ἄρθρο 146 ΠΚ, ἤτοι εἰδήσεις πού τά συμφέροντα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἤ τῶν συμμάχων αὐτῆς ἐπέβαλαν νά τηρηθοῦν ἀπόρρητες ἔναντι ξένων Κυβερνήσεων, ἀποσκοποῦσε, δέ, μέ τίς πράξεις του αὐτές νά τίς χρησιμοποιήσει, προκειμένου περαιτέρω νά τίς διαβιβάσει σέ ἄλλον, κατά τρόπο ἱκανό νά ἐκθέσει σέ κίνδυνο τά συμφέροντα τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους. Συγκεκριμένα, προέβη σέ παράνομες παρακολουθήσεις τῶν τηλεφωνικῶν συνομιλιῶν τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδας, Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, Ὑπουργῶν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί ὑπηρεσιακῶν παραγόντων τῆς Χώρας».

Κεντρικό θέμα