Στις 15.10 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει 2 μεγάλους Έλληνες φιλόσοφους!

Ηράκλειτος ο Εφέσιος και Πυθαγόρας ο Σάμιος

Για πρώτη φορά ,οι βιογραφίες και οι άγνωστες πτυχές της ζωής των γιγάντων της φιλοσοφίας.

Αυτή την Κυριακή ο Ηράκλειτος. Η βιογραφία του και όλα τα σωζόμενα αποσπάσματά των κειμένων του, αποκλειστικά με την Εστία!

Κεντρικό θέμα