ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Στήν κ. Ἀγγελοπούλου ἡ προεδρία στήν Βουλή ἡ ἐξουσία

Τό στρατηγεῖο τῆς ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021»

Οἱ ἀποφάσεις γιά τήν ἐπιτροπή «Ἑλλάδα 2021» στό Κοινοβούλιο

 

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ νά λαμβάνουν μισθό ἡ ἐπί κεφαλῆς κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου καί τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021», καθώς ὁ ρόλος τους θά εἶναι συμβουλευτικός. Βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔσπευσαν νά ἐπιτεθοῦν στόν Πρωθυπουργό γιά τήν ἀπόφασή του νά τοποθετήσει τήν κ. Ἀγγελοπούλου (μέ τήν ὁποία ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶχε ἄριστες σχέσεις) ὑπεύθυνη γιά τούς ἑορτασμούς τῶν 200 ἐτῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως.

Ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Γιῶργος Γεραπετρίτης ἀπαντώντας στούς «φόβους» τῆς Ἀντιπολιτεύσεως γιά τό κόστος τῶν ἑορτασμῶν, ξεκαθάρισε ὅτι ὅλα τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς δέν θά λαμβάνουν μισθό ἤ ἀποζημίωση, καί γενικώτερα ἡ ἐπιτροπή δέν θά ἐπιβαρύνει τόν Προϋπολογισμό. Δέν εἶναι λοιπόν τυχαῖο ὅτι καί ἡ ἕδρα τῆς «Ἑλλάδας 2021» θά εὑρίσκεται σέ δημόσιο κτίριο, στό Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ στό Παλαιό Ψυχικό. Ἐπίσης, ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ὅλες οἱ ἁρμοδιότητες τῆς ἐπιτροπῆς θά ἔχουν χαρακτῆρα συμβουλευτικό, καθώς τήν τελική κρίση γιά τίς ἀποφάσεις θά τήν ἔχει ἡ Βουλή καί ἡ Κυβέρνησις. Τό ἐνδιαφέρον τώρα ἐπικεντρώνεται στά πρόσωπα πού θά ἐπιλέξει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης γιά νά πλαισιώσουν τήν κ. Ἀγγελοπούλου.

Ἐντός τοῦ Κοινοβουλίου, βουλευτές τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἄφησαν αἰχμές γιά τήν συγκρότηση τῆς ἐπιτροπῆς, ἀναφέροντας ὅτι τό 2021 εἶναι μία μεγάλη στιγμή συμβολισμοῦ καί ἑνότητος γιά τόν ἑλληνικό λαό, «ἰδιαίτερα μετά ἀπό μία περίοδο δεκαετοῦς κρίσης». Τόσο ἡ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου ὅσο καί ὁ Χρῆστος Σπίρτζης ζήτησαν νά ὑπάρχει διασφάλισις τοῦ ρόλου τῆς Βουλῆς, ὄχι ἁπλῶς στά πρόσωπα ἀλλά καί τό πρόγραμμα. «Θά ἦταν τραγικό, ἡ χώρα μας, μετά ἀπό τόσες θυσίες, νά μπεῖ σέ μιά λογική μέ φιέστες πολυέξοδες καί μέ πράγματα πού ἐνδεχομένως θά μᾶς πληγώσουν καί δέν θά ἐκφράσουν καί τό νόημα αὐτῆς τῆς νέας συγκυρίας, μετά τήν κρίση» δήλωσε ἡ κ. Ξενογιαννακοπούλου.

Στόν προγραμματισμό τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση θά ἔχει πρωταγωνιστικό ρόλο καί τό Ἐθνικό καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ). Στόχος εἶναι ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1821 νά ἀναδειχθεῖ σέ μεῖζον ἑλληνικό, εὐρωπαϊκό καί διεθνές γεγονός, μέ πολυεπίπεδες διαστάσεις πού συνέβαλαν στήν συγκρότηση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Μέσα ἀπό συνέδρια, ἐκδηλώσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα, τό ΕΚΠΑ θέλει νά τιμήσει τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί παραλλήλως νά συμβάλλει στόν ἀναστοχασμό καί τήν διεύρυνση τοῦ διαλόγου γιά τήν πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰῶνος σέ ἐκεῖνες τοῦ 21ου. Ἤδη ἔχει συγκροτηθεῖ ἐπιτροπή ἀπό καθηγητές τοῦ ΕΚΠΑ, ἐπιστήμονες μέ ἐξειδικευμένο ἐρευνητικό καί συγγραφικό ἔργο σχετικῶς μέ τήν Ἐπανάσταση καί τίς διαδρομές τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Σέ αὐτήν συμμετέχουν, μεταξύ ἄλλων, ὁ πρύτανις τοῦ πανεπιστημίου Μ.Λ. Δημόπουλος, ὁ καθηγητής τῆς Νομικῆς Νῖκος Ἀλιβιζᾶτος, ἡ καθηγήτρια Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας Μαρία Εὐθυμίου, ὁ πρόεδρος τοῦ ἱστορικοῦ ἀρχείου ΕΚΠΑ Βαγγέλης Καραμανωλάκης, ὁ ἀντιπρύτανις τοῦ ἱδρύματος Ναπολέως Μαραβέγιας καί ὁ πρόεδρος Τμήματος Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας Εὐάνθης Χατζηβασιλείου.

Τό ΕΚΠΑ θά διοργανώσει διεθνές συνέδριο τόν Μάρτιο τοῦ 2020 μέ θέμα: «Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση στήν ἐποχή τῶν Ἐπαναστάσεων: Ἰδεολογία, πράξη, κληρονομιές». Σέ αὐτό θά συμμετάσχουν καί ξένοι ὁμιλητές, μέ στόχο τήν ἀνάδειξη τῆς διεθνοῦς σημασίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καί τῆς ἐντάξεώς της στόν χάρτη τῶν παγκοσμίων ἐπαναστάσεων. Τά πρακτικά τοῦ συνεδρίου θά ἐκδοθοῦν ἐντός τοῦ 2021 στήν ἀγγλική γλῶσσα ἀπό διεθνῆ ἐκδοτικό οἶκο. Τήν χρονιά ἐκείνη θά διοργανωθοῦν δέκα ἡμερίδες μέ κοινή θεματική 200 χρόνια ἑλληνικοῦ κράτους. Ἐπίσης θά συγκροτηθεῖ τό Κέντρο Μελέτης τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ὥστε νά γίνει ἐνδελεχής μελέτη τῆς ἐπαναστατικῆς δεκαετίας 1820-1830.

Κεντρικό θέμα