Στήν Ἑλλάδα τά νέα σύνορα τῆς Δύσεως

Διέβη τόν Ρουβίκωνα ὁ Ἐρντογάν ἐπιτιθέμενος στόν Πρόεδρο Μπάιντεν ὅτι «ἔβαψε τά χέρια του μέ αἷμα στήν Παλαιστίνη» – Προβάδισμα τῶν ἀντιπάλων του στίς δημοσκοπήσεις

ΟΤΑΝ ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Τζό Μπάιντεν ἀνεγνώρισε τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων, ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος Ἐρντογάν ἀντέδρασε μέν, ἀλλά γιά τά δεδομένα του παρέμεινε ψύχραιμος. Στίς δηλώσεις πού ἠκολούθησαν ἐξέφρασε τήν διαφωνία του μέ τήν ἀπόφαση τῶν ΗΠΑ, ἀλλά ὑπενθύμισε ὅτι μέ τόν Ἀμερικανό ὁμόλογό του «δέν εἴμαστε ξένοι». Καί τοῦτο διότι ὅπως ἐξήγησε ὁ Μπάιντεν ὡς ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως Ὀμπάμα τόν εἶχε ἐπισκεφθεῖ στό σπίτι του ὅταν πέρασε περιπέτεια μέ τήν ὑγεία του. Οἱ πάντες θεώρησαν τότε ὅτι ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν δέν «τράβηξε» τά πράγματα στά ἄκρα γιατί ἤλπιζε ὅτι μπορεῖ νά βρεῖ ἕναν κοινό τόπο μέ τήν ὑπερδύναμη. Τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν εἶχε τήν ἴδια γνώμη. Ἄποψις τῶν ἀναλυτῶν τοῦ εἰδικῶς μετά καί τήν ἐπίσκεψη τοῦ Νίκου Δένδια στήν Ἄγκυρα καί τήν συνάντησή του μέ τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν ἦταν ὅτι ὁ ἡγέτης τῆς Τουρκίας ὁρίζεται ἀπό τό Ἰσλάμ, τό ὁποῖο παίζει καίριο ρόλο στήν διαμόρφωση τῆς γεωπολιτικῆς ἀπόψεώς του. Δέν ἐργαλοποιεῖ τό Ἰσλάμ πρός ὄφελος τῆς γεωπολιτικῆς, ἐργαλοποιεῖ τήν γεωπολιτική πρός ὄφελος τοῦ Ἰσλάμ. Οἱ ἑλληνικές ἐκτιμήσεις δέν ἄργησαν νά δικαιωθοῦν. Ἡ ἐπίθεσις τοῦ Ἰσραήλ στούς Παλαιστινίους ἤρκεσε γιά νά διαφανεῖ πλήρως ἡ στρατηγική ἀπαγκιστρώσεως τοῦ Ἐρντογάν ἀπό τήν Δύση. Γιά νά φανεῖ ἡ φιλοδοξία του νά ἠγηθεῖ τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου. Ἀρχικῶς ὁ Ἐρντογάν ἐπετέθη μέ δριμύτητα στό Ἰσραήλ –μέ τό ὁποῖο προσπαθοῦσε νά ἀποκαταστήσει σχέσεις– χαρακτηρίζοντάς το «κράτος-τρομοκράτη». Μετά διεκήρυξε τήν συμμαχία του μέ τήν Χαμάς. Στό τέλος κλιμάκωσε καί ἐναντίον τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ προσωπικά μέ βαρεῖς χαρακτηρισμούς. Εἶπε ὅτι ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν «ἔβαψε τά χέρια μέ αἷμα στήν Παλαιστίνη» καί ἐπί τῆς οὐσίας διέβη τόν Ρουβίκωνα. Ἄν καί ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ἐπιφυλάσσει γιά τόν ἑαυτό του τό ἴδιο προνόμιο, τήν ἐκτόξευση προσωπικῶν χαρακτηρισμῶν στούς ὁμολόγους του (παράδειγμα ἡ ἐπίθεσίς του στόν Πρόεδρο Πούτιν), εἶναι λίαν ἀμφίβολο ἄν ἐπιτρέπει κάτι τέτοιο σέ «συμμάχους» του μέ στόχο τόν ἴδιο. Στήν πραγματικότητα ὁ Ἐρντογάν μέ τίς ἐπιθέσεις του στό Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά τήν ἔκθεση τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν, μέ τήν λειτουργία τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς τεμένους, μέ τήν διακήρυξή του, ὅτι θά ἐπιδιώξει διμερῆ συμφωνία μέ τούς Παλαιστινίους γιά κήρυξη ΑΟΖ, μέ τό αἴτημα γιά ἀλλαγή καθεστῶτος στήν Ἱερουσαλήμ, μέ τήν προσωπική ἐπίθεση στόν Πρόεδρο Μπάιντεν, σφραγίζει τήν 100% ἰσλαμική φυσιογνωμία τῆς Προεδρίας του. Διακηρύσσει ὅτι διέβη τόν Ρουβίκωνα καί ὅτι ἀπομακρύνεται ἀπό τήν Δύση. Μετέχει στήν μάχη γιά τόν ἔλεγχο τῆς Μεσογείου –μαζί μέ τήν Ρωσσία– μέ τήν λογική ἰσοτίμου παίκτου μέ τίς ΗΠΑ. Τό πρῶτο ἑνικό πού χρησιμοποίησε ἐναντίον τοῦ Μπάιντεν αὐτό δείχνει: «Συνετάχθης μέ τούς Ἀρμενίους γιά τήν ἀποκαλούμενη Γενοκτονία. Τώρα, δυστυχῶς, περνᾶς στήν ἱστορία ἔχοντας αἷμα στά χέρια σου» δήλωσε ὁ Ἐρντογάν ἐπιτιθέμενος κατά τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου. «Μᾶς ἠναγκάσατε νά τό ποῦμε αὐτό. […] Εἴδαμε τήν ὑπογραφή Μπάιντεν σέ πώληση ὅπλων στό Ἰσραήλ. Δέν θά σιωπήσουμε καί θά συνεχίσουμε τήν μάχη μας γιά τήν Ἀλ Κούντς [Ἱερουσαλήμ]» συνέχισε ὁ Ἐρντογάν, ἀποκαλώντας τό Ἰσραήλ «δολοφόνο» Παλαιστινίων ὅλων τῶν ἡλικιῶν στήν Λωρίδα τῆς Γάζης. Ἡ ἐπίθεσις Ἐρντογάν ἔγινε ἀφ’ ὅτου ἔγινε γνωστό ὅτι ἡ διακυβέρνησις Μπάιντεν ἐνέκρινε συμφωνία πωλήσεως κατευθυνομένων ὅπλων ἀκριβείας, ὕψους 735 ἑκατομμυρίων δολαρίων, στό Ἰσραήλ.

Τό ἀδιέξοδο στίς σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ θά ἐπικυρωθεῖ ἐκτός δραματικοῦ ἀπροόπτου στήν συνάντηση Μπάιντεν – Ἐρντογάν τόν Ἰούνιο ἐάν αὐτή πραγματοποιηθεῖ. Καί θέτει τήν ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική μπροστά σέ μεγάλες προκλήσεις. Εἶναι ἀπολύτως βέβαιον ὅτι ἄν ἡ σύγκρουσις ὁδηγήσει καί ἐπισήμως σέ ἀδιέξοδο τά σύνορα τῆς δυτικῆς συμμαχίας στήν περιοχή τῆς Δύσεως ἐν γένει μετακινοῦνται στήν Ἑλλάδα. Θά εἶναι ἀπολύτως εὔλογο τμῆμα τῶν βάσεων πού διατηροῦν οἱ ΗΠΑ στήν γείτονα νά μεταφερθοῦν καί στήν Ἑλλάδα. Ἡ γεωπολιτική σημασία τῆς ὁποίας θά αὐξηθεῖ κατακόρυφα. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως ἡ Ἑλλάς πού διατηρεῖ παραδοσιακῶς καλές σχέσεις μέ τόν ἀραβικό κόσμο ἴσως ἀναγκασθεῖ νά μετάσχει ἐμμέσως σέ συρράξεις πού δέν ἐπιθυμεῖ. Ἐνῶ ἡ Τουρκία σέ ἕνα τέτοιο σενάριο δέν θά εἶναι ἐγκρατής ὅταν πρόκειται νά σταθμίσει τήν πιθανότητα ἑνός νέου θερμοῦ ἐπεισοδίου στό Αἰγαῖο. Νέες προκλήσεις ἀσφαλείας θά γεννηθοῦν στήν περίμετρό μας. Τόσο στόν Βορρᾶ (χώρα δορυφόρος τῆς Τουρκίας ἡ Ἀλβανία) ὅσο καί στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Μέ συνέπεια, μία καί μόνη: ὀφείλουμε νά τά δοῦμε ὅλα ξανά ἀπό τήν ἀρχή.

Κεντρικό θέμα