Στείλαμε ὅπλα στήν Οὐκρανία γιά νά μήν μείνουμε μόνοι μέ τήν Τουρκία

Ὁ χρόνος θά δείξει ἄν πρόκειται γιά σωστή ἐκτίμηση ἤ γιά εὐσεβεῖς πόθους

ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ γιά τούς ὁποίους ἔδωσε ἐντολή νά ἀποσταλεῖ ἀμυντικό ὑλικό στήν Οὐκρανία, ἐξήγησε χθές ὁ Πρωθυπουργός στήν Βουλή. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ὅτι ἡ ἀποστολή τῶν C-130 ἀποτελεῖ προϊόν τῶν μεγάλων γεωπολιτικῶν ἐπιλογῶν τῆς χώρας, τῶν ἱστορικῶν βιωμάτων τῶν Ἑλλήνων. Ἀφοῦ ὑπενθύμισε τήν ρήση τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ ὅτι «ἀνήκομεν εἰς τήν Δύσιν», προσέθεσε ὅτι πλέον «εἴμαστε καί ἐμεῖς Δύση καί ἀνήκουμε στήν ἐλευθερία, στή δημοκρατία, στή διεθνῆ νομιμότητα.» Συνέδεσε εὐθέως τίς κρίσιμες ἀποφάσεις πού ἔλαβε λίγες ὧρες μετά τήν εἰσβολή τῆς Ρωσσίας στήν Οὐκρανία μέ ὅσα διαδραματίζονται τούς τελευταίους μῆνες στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. «Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά δώσει τήν δική της ἀπάντηση. Στήν Οὐκρανία ζοῦν ἀδέλφια μας ἐδῶ καί 2.000 χρόνια. Ταυτόχρονα εἶναι καί ἡ δική μας ρητή προειδοποίηση ὅτι δέν θά ἐπιτρέψουμε σέ κανέναν μιμητή τοῦ ἀναθεωρητισμοῦ νά δράσει στήν περιοχή μας. Τελεία καί παῦλα» ἦταν ἡ δήλωσις πού ἔκανε μέ ἔμφαση κοιτῶντας πρός τά ἕδρανα τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Παρατήρησε ὅτι οἱ λόγοι πού τόν ὁδήγησαν σέ αὐτή τήν ἀπόφαση ἦταν κυρίως, ὅπως εἶπε, ὅτι «θά μπορέσουμε νά ζητήσουμε στήριξη ἄν χρειαστοῦμε κάτι ἀνάλογο.» Ἀνέφερε ὅτι ἀκόμη καί χῶρες μακριά ἀπό τήν Οὐκρανία, ὅπως ἡ Πορτογαλία, ἀπεφάσισαν νά στείλουν ὅπλα στούς Οὐκρανούς, γιατί ὅπως καί ἡ Ἑλλάς συντάσσονται μέ τήν εἰρήνη καί τήν νομιμότητα. Ἀπευθυνόμενος πρός τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ Πρωθυπουργός τόνισε ὅτι ἐάν σήμερα ἡ χώρα μας δέν δείξει ἔμπρακτη ἀλληλεγγύη στήν Οὐκρανία πού δέχεται ἔνοπλη ἐπίθεση ἀπό ἕναν ἐχθρό τῆς δημοκρατίας καί τῶν ἐλευθεριῶν, «μέ ποιό ἠθικό ἀνάστημα θά ζητήσουμε αὔριο ἄν, ὅ μή γένοιτο, χρειαστεῖ ἀλληλεγγύη ἀπό τόν δυτικό κόσμο;».

Δικαιολόγησε τήν ἐπιλογή νά ἐμπλακεῖ ἡ Ἑλλάς καί στρατιωτικά στό μέτωπο τῆς Οὐκρανίας ἀναφέροντας ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι λαός «πού 48 χρόνια μετά ζεῖ ἀκόμα μέ τήν ἀνοιχτή πληγή τῆς Κύπρου. Καί πού καλεῖται νά ἀπαντᾶ σέ συνεχεῖς ἀναφορές γιά ὑποτιθέμενες ἀδικίες τῶν Διεθνῶν Συνθηκῶν σχετικά μέ τά νησιά τοῦ Αἰγαίου. Ἄρα δέν μποροῦμε νά στεκόμαστε ἀδιάφορα ἀπέναντι σέ κάθε αὐταρχικό ἡγέτη πού θέλει νά ζωγραφίσει μόνος του τά σύνορα. Ἐδῶ, συνεπῶς, δέν χωροῦν ἴσες ἀποστάσεις». Καί ἔθεσε τό δίλημμα: «Ἤ εἶσαι μέ τήν εἰρήνη καί τό Διεθνές Δίκαιο ἤ εἶσαι ἀπέναντί τους». Μία εἶναι ἡ κυρίαρχη ἀναμέτρησις κατά τόν κ. Μητσοτάκη: «Μεταξύ ἑνός λαοῦ πού θέλει νά ἐπιλέγει πῶς θά ζήσει καί μέ ποιούς θά συμμαχήσει, καί μιᾶς ξένης χώρας, ἡ ὁποία ἔχει ἀποφασίσει νά ἐπιβάλει τόν δικό της τρόπο ζωῆς».

Γιά τήν Κυβέρνηση, ὅπως εἶπε, ἡ ἀπόφασις νά σταλεῖ στρατιωτικό ὑλικό σηματοδοτεῖ ξεκάθαρη θέση γιά τό ποῦ ἀνήκει ἡ χώρα καί ἐξήγησε ὅτι ἡ ἀποστολή ἦταν ταχύτατη διότι «ὁποιαδήποτε ὀλιγωρία, ἀμφιθυμία, τελικά θά ζημίωνε τά ἐθνικά συμφέροντα.» «Στήν πλούσια ἑλληνική ἱστορία δέν ἦταν λίγες οἱ στιγμές πού ἔπρεπε νά παρθοῦν ἀποφάσεις ἐθνικῆς σημασίας. Ὅσες φορές ἡ χώρα πῆρε καθαρή θέση μέ τούς φυσικούς της συμμάχους, βγῆκε κερδισμένη» συνέχισε.

Ἀπαντῶν στίς ἐπικρίσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως γιά ὅσα διετυπώθησαν ἀπό τήν πρώτη στιγμή, ὁ κ. Μητσοτάκης ὑπεστήριξε ὅτι ὑπάρχει εὐρωπαϊκή ἀπόφασις γιά τήν ἀποστολή ὅπλων πού δεσμεύει τά κράτη μέλη μέ ἐξαίρεση αὐτά πού ἔχουν «κατοχυρωμένη οὐδετερότητα.» Διέψευσε δημοσιεύματα ἀλλά καί δηλώσεις πολιτικῶν του ἀντιπάλων ὅτι τό ΚΥΣΕΑ δέν γνώριζε ὅτι ἡ χώρα θά ἔστελνε στρατιωτικό ὑλικό. «Τό ΚΥΣΕΑ συνεδρίασε τήν περασμένη Πέμπτη καί εἶχε ἐξουσιοδοτήσει ὅλα τά μέλη του. Ἄν ψάχνετε διαφωνίες μέ τόν ὑπουργό Ἄμυνας ψάξτε ἀλλοῦ. Δέν εἶναι ἁπλά ἁρμονικές οἱ δικές μας σχέσεις, ἀλλά ὑπάρχει ἀπόλυτη σύνταξη» τόνισε ὁ κ. Μητσοτάκης στήν δευτερολογία. Ἔψεξε ἐκ νέου τήν στάση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν ψηφοφορία γιά τήν ἀγορά τῶν Rafale ἀναφέροντας ὅτι τώρα πού κτυποῦν τά τύμπανα πολέμου στήν Εὐρώπη «κάποιοι» πρέπει νά σκεφθοῦν ἐκ νέου ἐάν τά γαλλικά ἀεροσκάφη καί οἱ φρεγάτες ἔχουν θέση στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις. «Κάποιοι θά πρέπει νά ξαναζυγίσουν, στή ζυγαριά τῆς ἱστορίας, τήν ξεπερασμένη συζήτηση περί “βουτύρου καί κανονιῶν” μέ τήν ὁποία ἔμαθαν νά σκέφτονται» εἶπε.

Ἐνεφανίσθη ὑπέρμαχος τοῦ διαλόγου μέ τόν Ἐρντογάν, κάτι πού χαιρέτησε καί ὁ κ. Τσίπρας. «Ἔχω συναντηθεῖ τρεῖς φορές μέ τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν. Εἶμαι ἀνά πᾶσα στιγμή ἕτοιμος νά συναντηθῶ, καί πράγματι ἡ συγκυρία αὐτή ἐνδεχομένως νά εὐνοοῦσε μιά συνάντηση. Δέν εἶμαι ἀντίθετος σέ τέτοια προοπτική. Προσερχόμαστε μέ πίστη στή δύναμη τῶν ἐπιχειρημάτων μας καί μέ τό πρόσθετο προηγούμενο τοῦ πόσο σημαντικές εἶναι οἱ συμμαχίες. Ὅλοι ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι ὁ ἀναθεωρητισμός στήν πράξη μπορεῖ νά ἔχει τεράστιο κόστος» ἦταν ἡ ἀπάντησις πού ἔδωσε ἀναφορικῶς μέ τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις.

Ἐν συνεχείᾳ χαιρέτισε τήν στάση τῶν ΣΥΡΙΖΑ καί ΠΑΣΟΚ πού κατεδίκασαν ἀνοικτά τήν Ρωσσία καί ἐστράφη «ἀπογοητευμένος» κατά τῶν κομμάτων τῆς ἥσσονος Ἀντιπολιτεύσεως. Συνέστησε στόν κ. Βαρουφάκη νά εἶναι πιό προσεκτικός ὅταν συμμετέχει σέ διεθνῆ διάλογο γιά θέματα πού δέν γνωρίζει καί νά μήν ὁμιλεῖ γιά «Φινλανδοποίηση». «Γιά ὅσα εἶπε ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Λύσης, θεωρῶ θλιβερό γεγονός ὅτι ὑπάρχει κόμμα στό ἑλληνικό Κοινοβούλιο πού ἐκφράζει τό θαυμασμό του στό πολιτικό μεγαλεῖο τοῦ Πούτιν» ἐνῶ γιά τό ΚΚΕ ἁπλῶς ἀνέφερε ὅτι ἡ ἀντίληψις τοῦ Περισσοῦ «γιά τήν ἱστορία καί ἱστορικά τεκταινόμενα εἶναι γνωστή.» Ὡς πρός τήν κριτική πού ἤσκησε ὁ ΣΥΡΙΖΑ στήν ἀμηχανία καί ἔλλειψη ἀντιλήψεως τῶν γεωπολιτικῶν ἐξελίξεων τά τελευταῖα χρόνια ἀπό τήν ΕΕ, ἀνέφερε ὅτι εἶναι δικαιολογημένη. Ὡστόσο κατά τήν γνώμη του ἡ ΕΕ τά τελευταῖα ἔτη ἔχει ἐπιδείξει –συνολικά– ἐξαιρετικά ἀντανακλαστικά.

Ὁ κ. Τσίπρας ἐξέφρασε τήν πλήρη ἀντίθεσή του στήν εἰκόνα πού ἔχει ὁ Πρωθυπουργός γιά τήν ΕΕ, διότι κατόπιν ἑορτῆς ἔδειξε ἀντανακλαστικά στό Οὐκρανικό. Τόν ρώτησε ποιά ἦταν τά ἀντανακλαστικά τῶν Βρυξελλῶν στίς τουρκικές προκλήσεις στό Αἰγαῖο μέ τό «Μπαρμπαρός» καί τό Oruç Reis καί τήν καταπάτηση τῶν Βαρωσίων στήν Κύπρο. Ἄφησε ὑπονοούμενο ὅτι ἐάν ὑπῆρχε διαφωνία τοῦ Πρωθυπουργοῦ μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν γιά τήν ἀποστολή τοῦ στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ θά τόν εἶχε ἀποπέμψει. Ἐξέφρασε ἔντονο παράπονο γιατί ὁ κ. Μητσοτάκης δέν μπῆκε κἄν στόν κόπο νά τόν καλέσει στό τηλέφωνο πρίν ἀπό τήν ἀπόφασή του καί νά τήν πληροφορηθεῖ ἀπό τά ΜΜΕ. Ἐάν τόν καλοῦσε πάντως, συνέχισε ὁ κ. Τσίπρας, θά τόν συμβούλευε νά ἀκολουθήσει τό παράδειγμα τῆς Ἱσπανίας καί τῆς Ἰταλίας (μέλη τοῦ ΝΑΤΟ) πού ἔστειλαν ἀνθρωπιστική βοήθεια. «Δέν πιστεύω ὅτι νομίζει κανείς ὅτι εἶναι κρίσιμο νά στείλει κανείς ὁρισμένες κοῦτες κατασχεμένων καλασνίκωφ. Ἔχει συμβολική καί διπλωματική ἀξία. Θά εἶχε γιά ἐμᾶς ἀξία νά σταθεῖ δίπλα στήν Οὐκρανία νά στείλει ἀνθρωπιστική βοήθεια καί μή θανατηφόρο ἐξοπλισμό» σχολίασε ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Ρώτησε ποιά εἶναι ἡ σκοπιμότης, ὥστε ἡ Ἑλλάς «ἀπό ἐμπλεκόμενη σέ πρωτοβουλίες εἰρήνης, νά μετατρέπεται σήμερα σέ ἐμπλεκόμενη τοῦ πολέμου» σημειώνοντας ὅτι τέτοιες ὧρες δέν ἐπιτρέπονται «ἐπιπολαιότητες» καί «δέν ἐπιτρέπεται νά ἀποφασίζετε μόνος σας.»

Χαιρέτησε τήν δήλωση τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι εἶναι ἀνοικτός σέ διάλογο μέ τήν Τουρκία, ἀφήνοντας ὅμως αἰχμές ἐάν ἱκανοποιοῦνται καί ὁρισμένες πτέρυγες τῆς ΝΔ πού δέν θέλουν διάλογο μέ τήν Τουρκία. Ἐτάχθη ὑπέρ τῶν κυρώσεων εἰς βάρος τῆς Ρωσσίας, ἀλλά τίς θεωρεῖ ὑπέρμετρες, φέρνοντας ὡς παράδειγμα τήν ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ νά ἀκυρώσει παραστάσεις τῶν μπαλλέτων Μπαλσόι στό Μέγαρο Μουσικῆς. Τέλος, διεφώνησε ὡς πρός τό ὅτι ἡ Ἑλλάς ἀνήκει στήν Δύση, λέγοντας ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι κοιτίς τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ καί ἀνήκει στόν Βορρᾶ, στόν Νότο, στήν Ἀνατολή καί στήν Δύση.

Κεντρικό θέμα