ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

«Στασιάζει» ὁ σκληρός πυρήνας τοῦ κράτους!

Ἀρνήθηκαν χθές τά ΜΑΤ νά μεταβοῦν στό γήπεδο τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας γιά νά διαφυλάξουν τήν τάξη στόν ἀγῶνα Παναθηναϊκός – Μακάμπι – «Ἐξαφάνισαν» τήν εἴδηση οἱ τηλεοπτικοί σταθμοί

ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ δέν ἔχει ξαναγίνει! Οἱ διμοιρίες τῶν ΜΑΤ ἐστασίασαν. Ἠρνήθησαν νά λάβουν τίς θέσεις τους πέριξ τοῦ γηπέδου τῆς λεωφόρου Ἀλεξάνδρας, ὅπου ἐπρόκειτο νά διεξαχθεῖ ποδοσφαιρικός ἀγών τοῦ Παναθηναϊκοῦ μέ τήν Μακάμπι τῆς Χάιφα. Ἐκεῖ ἔχει ὁδηγήσει τά πράγματα ἡ κατάστασις ἀσυδοσίας πού ἔχει ἐπικρατήσει. Δέν εἶναι μόνον τά ἐπεισόδια στό γήπεδο βόλλεϋ στόν Ρέντη πού ἔχουν ἀφήσει ἕναν ἀστυνομικό νά χαροπαλεύει ἀκρωτηριασμένος. Εἶναι τό γενικώτερο κλῖμα ἀπαξιώσεως πού ἔχει ὑπονομεύσει τόν σεβασμό πρός τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία.

Εἶναι ἡ ἀτιμωρησία, ἀκόμη καί γιά σοβαρά ἐγκλήματα, ἐνῷ ἀπό τούς Ἀστυνομικούς ἔχει ἀφαιρεθεῖ ἡ εὐελιξία δράσεως γιά τήν ἀντιμετώπισή τους. Οἱ ἄνδρες τῆς ΕΛ.ΑΣ. κινδυνεύουν νά εὑρεθοῦν κατηγορούμενοι ἁπλῶς καί μόνον, διότι κάνουν τήν δουλειά τους. Ἀκόμη χειρότερα εἶναι ἐκτεθειμένοι σέ θανασίμους κινδύνους ἀκριβῶς ἐπειδή τήν κάνουν. Ἡ ἴδια ἡ UEFA εἶχε προειδοποιήσει ὅτι ὁ ἀγών τοῦ Παναθηναϊκοῦ μέ τήν Μακάμπι χαρακτηρίζεται «ὑψηλοῦ κινδύνου». Ἡ παρουσία 800 φιλάθλων ἀπό τό Ἰσραήλ ἦταν ἕνας ἐπί πλέον κίνδυνος γιά ξέσπασμα ἐπεισοδίων. Ἡ παρουσία τῶν ΜΑΤ ἦταν ἄκρως ἀπαραίτητη γιά τήν ἀποτροπή ἤ τήν ἀντιμετώπισή τους.

Ἐνῷ ὅμως οἱ Ἀστυνομικοί διαδήλωναν στήν λεωφόρο Κατεχάκη ζητῶντας ἀπό τήν πολιτική ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου νά τούς «λύσει τά χέρια» ὥστε νά ἀντιμετωπίσουν τίς ἀπειλές κατά τῆς κοινωνίας χωρίς τόν φόβο τοῦ διασυρμοῦ καί χωρίς τόν κίνδυνο νά φύγουν σέ φορεῖα ἀπό τούς χώρους τῶν γηπέδων, ὅλα ἔχουν μείνει «στά λόγια».

Λές καί δέν ἐγνώριζε ἡ Κυβέρνησις ἐγκαίρως τήν ἐπικινδυνότητα τοῦ χθεσινοῦ ἀγῶνος. Λές καί δέν ἐγνώριζε ὅτι δέν ὑπάρχει χρόνος. Ὅτι πρέπει ἀμέσως νά ληφθοῦν τά αὐστηρότατα μέτρα τά ὁποῖα ἀκόμη συζητοῦνται.

Ἡ ἀδράνεια λοιπόν πρό μίας προαναγγελθείσης ἐκρηκτικῆς καταστάσεως ὁδήγησε τά ΜΑΤ στήν ἀπόφαση νά προβοῦν σέ μιάν ἐνέργεια τήν ὁποία ἄλλοι χαρακτηρίζουν «λευκή ἀπεργία» καί ἄλλοι καθαρή στάση.

Οἱ πέντε διμοιρίες πού εἶχαν διαταχθεῖ νά λάβουν θέσεις στήν λεωφόρο Ἀλεξάνδρας σταμάτησαν στήν συμβολή της μέ τήν λεωφόρο Κηφισσιᾶς. Ἐνημέρωσαν τούς προϊσταμένους τους ὅτι θά παραμείνουν σέ ἀπόσταση ἀπό τό γήπεδο προκειμένου νά ἐπέμβουν μόνον σέ περίπτωση πού ξεσπάσουν ἐπεισόδια ἤ δημιουργηθοῦν ἔκρυθμες καταστάσεις. Κατόπιν τούτου ἐκλήθησαν νά ἐπιστρέψουν στήν βάση τους στήν Καισαριανή.

Ἠκολούθησαν ἀλλεπάλληλες συσκέψεις καί τελικῶς, ἔπειτα ἀπό παρέμβαση τοῦ διοικητοῦ τῆς ΓΑΔΑ, οἱ διμοιρίες τῶν ΜΑΤ συνετάχθησαν πάλι γιά νά λάβουν θέσεις στό γήπεδο τῆς λεωφόρου Ἀλεξάνδρας. Ὅμως οἱ λίγες ὧρες κατά τίς ὁποῖες διήρκεσε ἡ στάσις τῶν ΜΑΤ ἀποτελοῦν κηλῖδα γιά τήν Κυβέρνηση. Εἶναι μάλιστα ἡ δεύτερη μετά τήν διαδήλωση τῶν Ἀστυνομικῶν πρό τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου. Καί τά χειρότερα ἀπεφεύχθησαν μόνο καί μόνο χάρη στό αἴσθημα καθήκοντος τῶν ἀνδρῶν τῶν ΜΑΤ. Ἐπί τῆς οὐσίας ὑπάρχει μία χαίνουσα πληγή πρό τῆς ὁποίας ἐπιδεικνύεται μία ἀσύγγνωστος ἀδράνεια. Προσοχή λοιπόν! Διότι ἡ ἑπομένη φάσις αὐτοῦ τοῦ δράματος προοιωνίζεται πολύ πιό ἔντονη.

Κεντρικό θέμα