Στάση πληρωμῶν κηρύσσουν οἱ πολῖτες πρός τήν Ἐφορία

Στά 2,5 δισ. εὐρώ οἱ ἀπλήρωτοι φόροι τό πρῶτο δίμηνο τοῦ ἔτους – Αἰτία ἡ ἀκρίβεια

ΤΕΡΑΣΤΙΑ αὔξηση τῶν ληξιπρόθεσμων ὀφειλῶν πρός τήν ἐφορία ἔφερε τό κῦμα ἀκρίβειας πού σαρώνει νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις, μέ τούς ὑπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος καί τίς ἀνατιμήσεις σέ βασικά εἴδη εὐρείας καταναλώσεως ἀλλά καί τό τέλος τῶν ἀναστολῶν συμβάσεων γιά τούς πληγέντες τῆς πανδημίας. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι τά νοικοκυριά νά καλύπτουν μέ μεγάλη δυσκολία τίς βασικές ἀνάγκες γιά θέρμανση καί διατροφή καί νά μήν ἔχουν διαθέσιμο εἰσόδημα γιά τήν πληρωμή τῶν χρεῶν τους πρός τήν Ἐφορία.

Τό «ἅλμα» κατά 77,9% πού σημείωσαν τά ληξιπρόθεσμα χρέη πρός τήν Ἐφορία τόν περασμένο Φεβρουάριο καθώς οἱ φορολογούμενοι ἄφησαν ἀπλήρωτους φόρους ὕψους 1,733 δισ. εὐρώ ἔναντι 974 ἑκατ. εὐρώ πού ἦταν τά ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη τόν Φεβρουάριο τοῦ 2021, προκαλεῖ συναγερμό στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο, καθώς μία νέα γενιά ληξιπρόθεσμων χρεῶν ἀρχίζει νά δημιουργεῖται. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι τό συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος νά ἔχει ἐκτιναχθεῖ στά 113,040 δισ. εὐρώ. Οἱ «φρέσκες» ληξιπρόθεσμες ὀφειλές ἔφθασαν τόν Φεβρουάριο στά 1,778 δισ. εὐρώ, ἐνῶ πέρυσι τήν ἴδια περίοδο εἶχε φτάσει τά 1,028 δισ. εὐρώ ἤτοι αὔξηση κατά 73%. Παράγοντες τῆς ἀγορᾶς ἐκτιμοῦν ὅτι ἀντίστοιχη αὔξησις χρεῶν εἶχε νά καταγραφεῖ ἀπό τήν ἐποχή τῶν μνημονίων καί ἴσως εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ ἐνεργοποίησις μίας νέα ρυθμίσεως ὀφειλῶν γιά νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ κατάστασις.

Συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς ΑΑΔΕ, στό πρῶτο δίμηνο τοῦ ἔτους οἱ ἀπλήρωτοι φόροι στό πρῶτο δίμηνο τοῦ 2022 ἀνῆλθαν σέ 2,536 δισ. εὐρώ ἐνῶ τά νέα χρέη διεμορφώθησαν σέ 2,641 δισ. εὐρώ. Τό σύνολο τῶν φορολογουμένων μέ ληξιπρόθεσμα χρέη στήν ἐφορία ἐνεφάνισε ὁριακή μείωση σέ σχέση μέ τόν Φεβρουάριο τοῦ 2021 καθώς διεμορφώθη σέ 4.087.432 ἄτομα ἔναντι 4.140.400.

Ἀπό τούς ὀφειλέτες 2.020.892 εἶναι ἀνοιχτοί σέ κατασχέσεις καί δεσμεύσεις τραπεζικῶν λογαριασμῶν καί περιουσιακῶν στοιχείων. Ὅπως προκύπτει ἀπό τά ἀναλυτικά στοιχεῖα, τόν περασμένο Φεβορουάριο δέν ἐπληρώθησαν φόροι εἰσοδήματος ὕψους 688,7 ἑκατ. εὐρώ, ποσόν πού εἶναι ηὐξημένο κατά 144% συγκριτικῶς πρός πέρυσι. Τά ληξιπρόθεσμα χρέη ἀπό τόν ΦΠΑ ἐπίσης ηὐξήθησαν ἀφοῦ ἀπό 299,7 ἑκατ. εὐρώ, ἦταν ἀπλήρωτα τόν Φεβρουάριο τοῦ 2021, διεμορφώθησαν στά 446,1 ἑκατ. εὐρώ ηὐξημένα κατά 49%. Ἐπίσης, τετραπλασιάσθηκαν τά ληξιπρόθεσμα χρέη ἀπό πρόστιμα τά ὁποῖα ἀνῆλθαν σέ 291,4 ἑκατ. εὐρώ, ἀπό 55,6 ἑκατ. εὐρώ, τήν ἀντίστοιχη περυσινή περίοδο καταγράφοντας αὔξηση κατά 424%.

Συμφώνως πρός τήν ΑΑΔΕ πάντως, τά 800 ἑκατομμύρια εὐρώ ἀπό τήν αὔξηση τῶν ληξιπρόθεσμων ὀφειλῶν ἀφοροῦν τό χρέος μιᾶς ἑταιρείας πού τῆς ἔγινε ἔλεγχος, διεπιστώθη μία σειρά ἀπό παραβάσεις καί ἐπεβλήθη αὐτό τό τσουχτερό πρόστιμο.

Στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἔχει σημάνει συναγερμός ἀφοῦ ὑπάρχει ἀνησυχία γιά τόν βαθμό ἀνταποκρίσεως τῶν φορολογουμένων στίς ὑποχρεώσεις τους τούς ἑπόμενους μῆνες.

Ὁ προβληματισμός πηγάζει ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ πληθωριστική καταιγίς ὄχι μόνο δέν θά κοπάσει ἀλλά θά ἐνισχυθεῖ, ὅπως παραδέχονται πλέον ὅλοι οἱ θεσμικοί φορεῖς, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐνταθοῦν οἱ ἀσφυκτικές πιέσεις στά εἰσοδήματα τῶν νοικοκυριῶν καί στήν ρευστότητα τῶν ἐπιχειρήσεων, καθιστῶντας ἐπισφαλῆ τήν φορολογική τους συμμόρφωση. Τό πρόβλημα θά ἐπιτείνουν τό «ξεπάγωμα» τῶν πληρωμῶν γιά ὀφειλές πού εἶχαν ἀνασταλεῖ ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας, ἡ ἔναρξις τῆς καταβολῆς τῶν ποσῶν ἀπό τήν ἐπιστρεπτέα προκαταβολή καί τά νέα χρέη πού θά δημιουργηθοῦν.

Κεντρικό θέμα