Στά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τῆς ΕΡΤ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο

Ἠρνήθησαν νά μεταδώσουν τήν Ἀρχιερατική Λειτουργία Βαρθολομαίου στήν Παναγία Σουμελᾶ μέ πρόσχημα τό κόστος – Ὅταν ἀποτυχημένες ἐκπομπές μέ στάρλετ τῆς σειρᾶς κοστίζουν στούς φορολογουμένους ὁ κοῦκος ἀηδόνι – Τούς ἐξέθεσε τηλεοπτικός σταθμός πού τήν μετέδωσε

ΕΙΝΑΙ τό «Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ». Καί οἱ Ἕλληνες τό τιμοῦν μέ ἐπίκεντρο τήν Τῆνο καί τήν Παναγία Σουμελᾶ. Εἴτε στό Βέρμιο ὅπου οἱ πρόσφυγες Πόντιοι ἔφεραν τήν ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας εἴτε στόν Πόντο στό ὄρος Mελᾶ, ὅπου ὕστερα ἀπό ἀποκάλυψη τῆς Παναγίας, τό 386 μ.Χ. οἱ Ἀθηναῖοι μοναχοί Bαρνάβας καί Σωφρόνιος ἵδρυσαν τό ὁμώνυμο Μοναστήρι. Ἐκεῖ τά τελευταῖα χρόνια ἱερουργεῖ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης. Ἐκεῖ ἀναβιώνει ἱστορία, ἀναβιώνουν παραδόσεις, τηρεῖται ἡ ἱστορική συνέχεια τῶν ἀδιαρρήκτων δεσμῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ τήν Ὀρθοδοξία.

Εἶναι κάτι πού ξεφεύγει ἀπό τήν πεζότητα τῆς ἐποχῆς καί πού δέν ἀποτιμᾶται μέ οἰκονομικούς ὅρους. Εἶναι λοιπόν τραγικό τό γεγονός ὅτι ἡ ΕΡΤ, ἡ ἑλληνική δημοσία τηλεόρασις, ἠρνήθη νά καλύψει καί νά μεταδώσει τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία πού ἐτελέσθη στό Μοναστήρι τοῦ Πόντου. Τό κόστος πού ἐπεκαλέσθη ὡς πρόσχημα, δέν εἶναι ἐπαρκές γιά νά ἐξηγήσει αὐτήν τήν ἄρνηση. Πόσῳ μᾶλλον πού εἶχε προηγηθεῖ ἔκκλησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου γιά «μία κάμερα». Γιά καιρό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶχε νά ἀντιμετωπίσει τίς παλινωδίες τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν καί νά δώσει πραγματικό ἀγῶνα γιά νά ἐξασφαλίσει τήν ἄδεια γιά αὐτήν τήν Λειτουργία. Καί ὅταν, κυριολεκτικῶς τελευταία στιγμή, οἱ Τοῦρκοι συνήνεσαν καί ἔδωσαν τήν ἄδεια γιά τήν Λειτουργία, τότε διεπιστώθη ὅτι δέν ὑπῆρχε τηλεοπτική κάλυψις. Εὐτυχῶς πού εὑρέθη ἕνας ἰδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός καί ἀνταπεκρίθη στήν ἔκκληση τοῦ προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι ἡ ΕΡΤ ἀδιαφόρησε… Ἡ ΕΡΤ θεώρησε τό κόστος ἐμπόδιο ἀπροσπέλαστο. Ἀλλά γιατί ὑπάρχει δημοσία τηλεόρασις, ἄν ὄχι γιά νά καλύπτει αὐτά πού ἐπιβάλλεται νά καλύψει, ἀνεξαρτήτως κόστους. Αὐτή εἶναι –ὑποτίθεται– ἡ διαφορά της ἀπό τούς ἰδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Στόν Πόντο ὅμως πῆγε ἰδιωτικό κανάλι. Γιά τήν δημοσία τηλεόραση τό κόστος ἦταν ἀνυπέρβλητο.

Μέ κατάνυξη παρακολουθήσαμε τήν μετάδοση τῆς ΕΡΤ ἀπό τήν Παναγία τῆς Τήνου, ἀπό τήν Παναγία Σουμελᾶ στό Βέρμιο. Ἕνας λόγος παραπάνω πού δέν ἔπρεπε νά λείπει ἀπό τόν Πόντο. Μέ τό πού ἔγινε γνωστό ὅτι ἡ ἄδεια ἐδόθη, δέν ἔπρεπε νά ὑποχρεωθεῖ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος νά κάνει ἔκκληση γιά τηλεοπτική κάλυψη. Αὐτοβούλως ἔπρεπε ἡ δημοσία τηλεόρασις νά κινητοποιηθεῖ καί νά καλύψει τήν Λειτουργία, πού μία φορά τόν χρόνο γίνεται κοντά στήν Τραπεζοῦντα. Ἐκεῖ ὅμως πῆγε ἰδιωτικό κανάλι. Γιά τήν δημοσία τηλεόραση, τό κόστος ἦταν ἀνυπέρβλητο.

Δέν εἶναι ἀνυπέρβλητο κόστος ὅμως γιά τούς ἰθύνοντες τῆς ΕΡΤ, νά ἐγκρίνουν ἀποτυχημένες ἐκπομπές μέ διάφορες στάρλετ τῆς σειρᾶς πού δέν ἔχουν τίποτε νά προσφέρουν στήν δημοσία ζωή καί τήν κοινωνία. Ἡ ΕΡΤ ἔχει πράγματι ἀξιόλογες εἰδησεογραφικές ἐκπομπές μέ ἐκλεκτούς παρουσιαστές πού σέ πολλές περιπτώσεις «κάνουν τήν διαφορά». Δέν μιλοῦμε γιά αὐτές. Μιλοῦμε γιά κάποιες, γιά τίς ὁποῖες δαπανῶνται χρήματα τῶν φορολογουμένων καί πού ἀποτελοῦν ἀποτυχημένες ἀπόπειρες μιμήσεως ἰδιωτικῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν. Ἐν τέλει ὅμως ἕνας τέτοιος σταθμός ἔστειλε συνεργεῖο στήν Παναγία Σουμελᾶ. Ἡ ΕΡΤ ἀπέτυχε νά ἀντιληφθεῖ τί σημαίνει τό Ἱερό αὐτό Προσκύνημα στούς τόπους ὅπου οἱ ρίζες μας χρονολογοῦνται χιλιάδες χρόνια τώρα.

Ἐρχόμαστε ἐδῶ γιά τήν Πίστη καί γιά τό Γένος, εἶπε χθές ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος πού ἀνεφέρθη στίς δυσκολίες πού δημιούργησαν οἱ τουρκικές ἀρχές. Ἀλλά ὑπεγράμμισε πώς «τίποτα δέν μπόρεσε νά κάμψει τή θέληση τῶν Ρωμιῶν οἱ ὁποῖοι δέν θά μποροῦσαν νά ἑορτάσουν αὐτή τήν ἡμέρα κάπου ἀλλοῦ παρά μόνο στό μοναστήρι αὐτό πού ἐπί αἰῶνες εἶναι ἀφιερωμένο στήν Παναγία, προκειμένου μέ αὐτόν τόν τρόπο νά τιμηθοῦν οἱ πρόγονοί μας.»

Ἄς τά θυμόμαστε ἐμεῖς αὐτά. Καί ἴσως κάποτε τά καταλάβουν καί οἱ ἰθύνοντες τῆς ΕΡΤ.

Κεντρικό θέμα