Σούνακ: «Περιουσία» τοῦ βρεταννικοῦ κράτους τά κλεμμένα τοῦ Παρθενῶνος ἀπό τόν Ἔλγιν!

Ἐξοργιστικός ὁ ἰνδικῆς καταγωγῆς Πρωθυπουργός τῆς φίλης Ἀγγλίας, δέν χρησιμοποίησε κἄν τόν ὅρο «Ἀκρόπολις» Δέν ἀλλάζει ὁ νόμος πού ἀπαγορεύει τήν ἐπιστροφή τους – Φροῦδες οἱ ἐλπίδες τοῦ κ. Μητσοτάκη

ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ τῆς Ἀκροπόλεως εἶναι βρεταννικά! Εἶναι, ἄλλως τε, τά Μάρμαρα τοῦ Ἔλγιν! Στήν ἐξοργιστική αὐτή τοποθέτηση προχώρησε χθές ὁ κ. Ρίσι Σούνακ ἀκυρώνοντας κάθε προσδοκία γιά ἐπιστροφή τῶν Μαρμάρων τοῦ Παρθενῶνος στήν πατρίδα τους. Προσδοκίες πού εἶχαν καλλιεργηθεῖ καί ἀπό τήν Ἀθήνα καί τήν ἑλληνική Κυβέρνηση ἐν προκειμένῳ, ὅτι «κάτι σοβαρό ἐπίκειται.» Φεῦ, φροῦδες ἀπεδείχθησαν οἱ ἐλπίδες τοῦ κ. Μητσοτάκη.

Συνομιλῶντας μέ δημοσιογράφους ἐν πτήσει πρός τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς, ὁ ἰνδικῆς καταγωγῆς Πρωθυπουργός τῆς Μ. Βρεταννίας παρενέβη κλείνοντας κάθε συζήτηση, μέ βασικό κριτήριο τῆς ἀποφάσεώς του τά …λεφτά! Τά μυθώδη ποσά πού κερδίζει κατ’ ἔτος τό Βρεταννικό Μουσεῖο δέν ἀντικαθίστανται, συμφώνως μέ τήν τοποθέτηση τοῦ κ. Σούνακ.

Ὁ ὁποῖος παρενέβη στήν συζήτηση σέ διόλου τυχαῖο χρόνο, ἀφοῦ ἐσχάτως ἦσαν ὑπό συζήτησιν προτάσεις καί στίς δύο χῶρες. Μέ ἀντικείμενο, τήν προσπάθεια ἐξευρέσεως φόρμουλας ἐπιστροφῆς, χωρίς νά ἀντιμετωπίζεται τό μεῖζον ζήτημα τοῦ ἰδιοκτησιακοῦ καθεστῶτος τους.

Ἀπό τήν χθεσινή θέση τοῦ κ. Σούνακ, ἀποδεικνύεται, συγχρόνως, ὅμως, καί κάτι ἀκόμη: ὅτι δέν ἦταν τυχαῖο τό γεγονός ὅτι ὁ Πρωθυπουργός τῆς Μ. Βρεταννίας ἀπέφυγε νά συναντηθεῖ μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του, ὅταν ἐπεσκέπτετο ἐκεῖνος τό Λονδῖνο τόν περασμένο Νοέμβριο. Μπορεῖ, δηλαδή, ὁ κ. Μητσοτάκης νά ἔγινε δεκτός ἀπό τόν Βασιλέα Κάρολο, ἀλλά δέν συνηντήθη μέ τόν κ. Σούνακ. Ὁ ὁποῖος, ἐπειδή προέβλεψε ὅτι τό θέμα τῶν Γλυπτῶν θά ἐτίθετο ἀπό τόν συνομιλητή του, ἀπέφυγε τήν συνάντηση. Καί… «κτύπησε» τήν ὥρα ἐκείνη πού αὐτός ἔκρινε προσφορότερη, γιά τά βρεταννικά συμφέροντα.

Γιά τόν Ρίσι Σούνακ, τά Γλυπτά δέν εἶναι τοῦ Παρθενῶνος, δέν εἶναι τῆς Ἀκροπόλεως, ἀφοῦ στήν συνομιλία του μέ τούς δημοσιογράφους ἠρνήθη νά τά κατονομάσει ὡς τέτοια. Τά Γλυπτά εἶναι τοῦ ἅρπαγος! Ἀποτελοῦν, ἄλλως τε, ἕνα «τεράστιο πλεονέκτημα γιά τό Ἡνωμένο Βασίλειο», τό ὁποῖο, συνέχισε, «φροντίζει ἐδῶ καί γενεές τά Μάρμαρα τοῦ Ἔλγιν. Οἱ πινακοθῆκες καί τά μουσεῖα μας χρηματοδοτοῦνται ἀπό τούς φορολογουμένους, ἐπειδή εἶναι ἕνα τεράστιο περιουσιακό στοιχεῖο γιά αὐτήν τήν χώρα» ἐδήλωσε ἀνερυθρίαστως ὁ κ. Σούνακ.

«Μοιραζόμεθα αὐτούς τούς θησαυρούς μέ τόν κόσμο, καί ὁ κόσμος ἔρχεται στό Ἡνωμένο Βασίλειο γιά νά τούς δεῖ» ὑπεστήριξε ἐπίσης. «Ἡ συλλογή τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου προστατεύεται διά νόμου, καί δέν σχεδιάζουμε νά τό ἀλλάξουμε αὐτό» προσέθεσε εὐθυγραμμιζόμενος πλήρως μέ τήν πάγια βρεταννική πολιτική στό θέμα, ἀλλά καί μέ αὐτήν, ἀσφαλῶς, τῶν προσφάτων προκατόχων του, Λίζ Τράςς καί Μπόρις Τζόνσον.

Τά προηγούμενα 24ωρα θέση εἶχε λάβει ὁ πρόεδρος τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου, Τζώρτζ Ὄσμπορν, μέσα ἀπό τίς στῆλες τοῦ περιοδικοῦ Spectator. «Ἐμεῖς, τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου, ἐξετάζουμε, μαζί μέ τούς Ἕλληνες, ἐάν ὑπάρχει τρόπος νά ἐπιλυθεῖ ἡ 200ετής διαμάχη, ὥστε τά γλυπτά τοῦ Παρθενῶνος νά μποροῦν νά ἐκτίθενται τόσο στό Λονδῖνο ὅσο καί στήν Ἀθήνα».

Παραλλήλως, «(πολιτιστικοί) θησαυροί πού εὑρίσκονται αὐτήν τήν στιγμή στήν Ἑλλάδα, θά μποροῦν νά βροῦν ἕνα νέο κοινό ἐδῶ. Μπορεῖ νά τά καταφέρουμε, μπορεῖ καί ὄχι. Ἀξίζει ὅμως νά τό προσπαθήσουμε» ἐσημείωνε χαρακτηριστικῶς ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου.

Προσπάθεια, τήν ὁποία διέγραψε ὁ Βρεταννός Πρωθυπουργός…

Κεντρικό θέμα