Σκόπια: Ζητοῦν νά μήν λέμε τόν Μέγα Ἀλέξανδρο «Ἕλληνα βασιλέα»!

Ἐνῶ δέν διέγραψαν ἀκόμη τό σκέτο «Μακεδονία» ἀπό τά χαρτονομίσματα καί τά διαβατήριά τους

ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ τῶν Σκοπίων δέν ἔχει ὅρια. Μέ ἄλλοθι τό γεγονός ὅτι ἔχει βαλτώσει ἡ πορεία τῆς ἐντάξεώς τους στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, οἱ γείτονες ὄχι ἁπλῶς ἔχουν παγώσει τήν ἐφαρμογή τῆς Συμφωνίας εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τίς ὑποχρεώσεις τους, ὄχι μόνον ἀπαιτοῦν ἀπό τήν Ἑλλάδα νά κυρώσει στά λεγόμενα «μακεδονικά» τά περίφημα μνημόνια, ἀλλά ζητοῦν κάτω ἀπό τό τραπέζι νά ἀλλάξει ἕως καί ὁ τρόπος πού γίνεται ἀναφορά στόν Μέγα Ἀλέξανδρο καί στήν Μακεδονία μας στά ἑλληνικά σχολικά βιβλία! Μολονότι ἡ συμφωνία διαχωρίζει τήν ἀρχαία Μακεδονία καί τήν πολιτισμική κληρονομιά μας ἀπαιτώντας ἀπό τά μέρη νά μήν ἀναμειγνύονται τό ἕνα στά ἐσωτερικά τοῦ ἄλλου. Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», στά ἀρχεῖα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἔχει κατατεθεῖ ἀπό τό 2019 ἔγγραφη ρηματική διακοίνωσις τῶν Σκοπίων τά ὁποῖα δεσμεύονται ὅτι θά ἀπαλείψουν ἀπό τά σχολικά βιβλία τους τίς «ἰδιοκτησιακές» ἀναφορές στόν Μέγα Ἀλέξανδρο. Ζητοῦν ὅμως χωρίς νά ἀπαιτοῦν ἀφοῦ ἡ συμφωνία δέν τό ἐπιτρέπει ὑπό τύπον φιλικῆς συμβουλῆς, τά ἑξῆς:

Πρῶτον, νά περιορισθοῦν εἰς τό ἐλάχιστον, σέ μία μόνο ἀναφορά, οἱ καταχωρίσεις στά ἑλληνικά σχολικά βιβλία στίς ὁποῖες ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος χαρακτηρίζεται «Ἕλλην βασιλεύς»!

Δεύτερον, ὅπου γίνεται ἀναφορά στά σχολικά βιβλία μας στήν ἀρχαία Μακεδονία, διατυπώνουν τήν ἐπιθυμία νά ἀναδεικνύεται ὁ χαρακτήρας της ὡς περιοχῆς μέ τά χαρακτηριστικά τῆς πόλεως κράτους καί νά τονίζονται ἐμφατικά οἱ διαφορές της μέ τήν πόλη κράτος τῶν Ἀθηνῶν! Μέ ἄλλα λόγια: οἱ Σκοπιανοί θέλουν νά διαγράψουν τόν ἀλυτρωτισμό τους ἀπό τά βιβλία τους καί νά τόν μεταφέρουν στά ἑλληνικά σχολικά βιβλία! Καί αὐτό πότε!

Ὅταν οἱ ἴδιοι δέν ἐφαρμόζουν τήν συμφωνία στό σκέλος τῆς χρήσεως τοῦ ὀνόματος Μακεδονία:

1. Στά χαρτονομίσματά τους ὅπου φιγουράρει τό ὄνομα Μακεδονία
2. Στά διαβατήριά τους ‒καί αὐτά Μακεδονία γράφουν
3. Στό ὄνομα τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τους, ἡ ὁποία φέρει τά ἀρχικά ΒΜ
4. Στά ἐμπορικά σήματα
5. Στήν φανέλλα τῆς ἐθνικῆς ὁμάδος τους. Ὁ Ζάεφ περίμενε νά δώσει καί τόν δεύτερο ἀγῶνα ἡ ἐθνική ὁμάς τους, νά εἶναι στά πρόθυρα τοῦ ἀποκλεισμοῦ γιά νά δηλώσει ὑποκριτικῶς πώς θά ἐφαρμόσει τήν Συμφωνία.

Ὁ φάκελος μέ τίς ἐκκρεμότητες στά σχολικά βιβλία εἶναι εἰς γνῶσιν τῆς ἐπιτροπῆς ὑπό τήν πρέσβυ Κακιοπούλου, ἀλλά ὑπάρχει φόβος νά ἀνοίξει μή τυχόν καί τά Σκόπια μᾶς θέσουν ζήτημα ἀλλαγῆς στίς πινακίδες στίς ἐθνικές ὀδούς μας. Ἐνῶ καταστρατηγοῦν συστηματικῶς τήν συμφωνία. Ἄν αὐτός δέν εἶναι λόγος νά παραπεμφθεῖ εἰς τό ἀόριστο μέλλον ἡ κύρωσις τῶν μνημονίων ἀπό τήν Βουλή, τότε ποιός εἶναι;

Κεντρικό θέμα