Σκληρές κυρώσεις κατά Τουρκίας μόνον ἐάν προκαλέσει ξανά

Ἀπρόθυμο τό Βερολῖνο λόγω τοῦ μεταναστευτικοῦ – Ἐλπίζει στήν οἰκονομική «ὡρίμαση» Ἐρντογάν

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ πού ἔκανε ἡ Καγκελλάριος Μέρκελ γιά τήν Τουρκία προχθές σέ τηλεδιάσκεψη μέ βουλευτές, ἐν ὄψει τῆς Συνόδου Κορυφῆς τῆς 10ης καί τῆς 11ης Δεκεμβρίου, δείχνουν τί μπορεῖ νά περιμένει ἡ Ἑλλάς καί τί δέν μπορεῖ νά περιμένει ἀπό τήν προσεχῆ Σύνοδο Κορυφῆς. Ὁ ὕμνος τῆς Καγκελλαρίου στήν γείτονα γιά τήν στάση της στό προσφυγικό ἀλλά καί ἡ αἰδήμων σιωπή της στό ἑλληνικό αἴτημα γιά ἐπιβολή ἐμπάργκου ὅπλων δείχνουν ὅτι τό μέγιστο πού μπορεῖ νά ἀναμένει κανείς ἀπό τήν Γερμανία, στήν φάση αὐτή, εἶναι ἡ συγκεκριμενοποίησις τῶν κυρώσεων μέ ρήτρα ἐνεργοποιήσεώς τους εἰς τό ἐγγύς μέλλον. Μόνον ἄν οἱ Τοῦρκοι προκαλέσουν ἔνταση στό Αἰγαῖο μέ τήν ἀποστολή γεωτρυπάνου. Προοπτική πού οἱ Γερμανοί γενικῶς ἀπεύχονται ἐλπίζοντες ὅτι μετά τήν καρατόμηση Μπαϊράκ καί τήν ἄνοδο τῶν ἐπιτοκίων ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν εὑρίσκεται σέ στάδιο οἰκονομικῆς ὡριμάσεως καί ἀναθεωρεῖ. Ὡριμάσεως, πού σημαίνει ὅτι κατανοεῖ πόσο βαθύ εἶναι τό πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει ἡ οἰκονομία του καί δέν θά ρισκάρει νέες προκλήσεις στήν Μεσόγειο γιά νά τό παροξύνει. Εὐσεβεῖς γερμανικοί πόθοι ἴσως. Τούτων δοθέντων συμφώνως πρός ἀπολύτως διασταυρωμένες πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» ἀπό τίς Βρυξέλλες καί τό Βερολῖνο, ὁ ὕπατος ἐκπρόσωπος τῆς ΕΕ Ζοζέπ Μπορρέλλ ἐξετάζει παλαιότερη πρόταση γιά κυρώσεις σέ τρεῖς τομεῖς τῆς τουρκικῆς οἰκονομίας: στίς ἐξαγωγές, τόν τουρισμό καί τίς τράπεζες. Ὑπό τήν ρητή προϋπόθεση ὅμως ὅτι ἡ Τουρκία θά προκαλέσει ξανά στό μέλλον. Ὄχι κυρώσεις τώρα. Αὐτό εἶναι τό μέγιστο πού μποροῦν νά δεχθοῦν οἱ Γερμανοί ὑπό τόν φόβο ἑνός νέου πορσφυγικοῦ κύματος ἀλλά καί τῆς ἀκυρώσεως τῆς παραγγελίας τῶν ὑποβρυχίων. Οἱ κυρώσεις αὐτές θά περιλαμβάνουν:

Πρῶτον, ἔκδοση ταξιδιωτικῆς ὁδηγίας πού θά πλήξει τόν τουρισμό τῆς γείτονος.

Δεύτερον, ἐπιβολή φόρων καί δασμῶν στίς εἰσαγωγές τουρκικῶν προϊόντων στήν ΕΕ, ὥστε αὐτά νά μήν εἶναι ἀνταγωνιστικά.

Τρίτον, ἀπαγόρευση στά χρηματοπιστωτικά ἱδρύματα τῆς γείτονος νά κάνουν συγκεκριμένες τραπεζικές ἐργασίες μέ τά ἀντίστοιχα εὐρωπαϊκά. Οἱ κυρώσεις αὐτές ἔχουν τήν συμφωνία μίας μεγάλης ὁμάδος κρατῶν στά ὁποῖα ἐπί κεφαλῆς εἶναι ἡ Γαλλία ἡ ὁποία ἀντιτίθεται στόν γερμανικό βόρειο ἄξονα. Μέχρι τήν Σύνοδο Κορυφῆς πάντως θά ὑπάρξει μέγα παρασκήνιο καί παζάρια καθώς ὁ Ἐρντογάν ἐνδύεται αὐτήν τήν ἐποχή τήν λεοντῆ τοῦ μεταρρυθμιστοῦ. Προκειμένου βεβαίως νά γλυτώσει τίς ἄμεσες κυρώσεις ὅπερ καί τό πιθανώτερο ἐνδεχόμενο. Οἱ δηλώσεις τῆς Μέρκελ ὑπέρ τῆς Τουρκίας ἦταν ξεκάθαρες, δέν ἀφήνουν περιθώρια παρερμηνειῶν καί εἶναι ἀπορίας ἄξιον πώς τμῆμα τοῦ ἡμετέρου Τύπου τίς βρῆκε ἀντιτουρκικές ἐπειδή εἶπε ἡ Καγκελλάριος μιά παρόλα γιά τήν ἐπιθετικότητα καί τήν προκλητικότητά της. Ἡ κυρία Μέρκελ ζήτησε ἀπό τά κράτη μέλη νά τρέφουν σεβασμό πρός τήν Τουρκία μέ τήν ἀκόλουθη φράση:

«Ἄν κοιτάξουμε πόσο δυσκολευόμεθα ἐμεῖς στήν ΕΕ μέ τά ζητήματα τῆς μεταναστεύσεως, τότε ἀξίζει στήν Τουρκία μεγάλος σεβασμός γιά αὐτά πού κάνει σέ αὐτόν τόν τομέα» καί προσέθεσε: «Γι’ αὐτό εἶμαι ὑπέρ τοῦ νά συνεχίσουμε νά στηρίζουμε σέ αὐτό τήν Τουρκία, διότι σίγουρα εἶναι καλύτερα γιά τούς πρόσφυγες νά ζοῦν κοντά στήν πατρίδα τους ἀπό ὅ,τι νά ζοῦν σέ διάφορα κράτη τῆς ΕΕ. Ἐδῶ ἔχουμε, ὅπως θεωρῶ ἐγώ, μία ὑποχρέωση. Καί ξέρουμε πόσο δυσκολευτήκαμε ἤδη καί στήν Γερμανία στό νά δεχτοῦμε ἕναν μεγάλο ἀριθμό προσφύγων, τί συζητήσεις ὑπῆρξαν γιά αὐτό καί γιά αὐτό καταλαβαίνω καλύτερα τί προσπάθεια καταβάλλει ἡ Τουρκία».

Ἡ Γερμανίς Καγκελλάριος δήλωσε ὅτι οἱ κινήσεις τῆς Τουρκίας στήν Ἀνατολική Μεσόγειο ἔχουν «προκλητικό καί ἐπιθετικό» χαρακτῆρα, ἀλλά ἔσπευσε νά ἐπισημάνει ὅτι εἶναι «καλό σημάδι» ἡ ἐπιστροφή τοῦ Oruc Reis σέ τουρκικό λιμάνι, ἄν καί συνεχίζουν οἱ γεωτρητικές δραστηριότητες μπροστά ἀπό τήν Κύπρο. Και ἡ κ. Μέρκελ κατέληξε ὅτι «δυστυχῶς ἡ πρόοδος» εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τίς σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας «δέν εἶναι τόσο ἄξια ἀναφορᾶς» ὅσο θά ἐπιθυμοῦσε.

Δέν εἶναι ἄλλως τε τυχαῖο ὅτι κατά τήν χθεσινή σύνοδο τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τοῦ ΝΑΤΟ ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου ἐξῆρε τήν Γερμανία ὡς «τόν μόνο τίμιο διαμεσολαβητή». Ἐπανέλαβε δέ αἰτιάσεις ἐναντίον τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐπιχειρήσεως Εἰρήνη, λέγοντας ὅτι τό πρόσφατο περιστατικό μέ τήν γερμανική φρεγάτα πού σταμάτησε γιά ἔλεγχο τουρκικό πλοῖο, τό ὁποῖο τόν ἠρνήθη, μετά καί ἀπό ἀπόφαση τῆς Ἀγκύρας, δέν ἔγινε τυχαῖα λίγο πρίν ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο. Ἐπετέθη ἐξ ἄλλου καί κατά τῆς Γαλλίας ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ «γαλλική θέσις στή Λιβύη ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη ἀπειλή γιά τή συνοχή τῆς Συμμαχίας».

Κεντρικό θέμα