ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σκηνές Βενεζουέλας στήν Τουρκία φέρνει ἡ κατάρρευσις τῆς λίρας

Ψωμί καί κρέας εἶδος ἐν ἀνεπαρκείᾳ γιά τόν λαό τῆς γείτονος

ΟΤΑΝ τά πρῶτα σημεῖα οἰκονομικῆς κρίσεως ἐνεφανίσθησαν στήν Τουρκία, ὁ Ἐρντογάν δέν ἀνησύχησε. Ὁ ἐπιχειρηματικός κόσμος τῆς χώρας, ὁ ὁποῖος συνήθως ἐτάσσετο ἐναντίον του, θά ὑφίστατο τά ἀποτελέσματα καί θά ἔβλεπε τήν οἰκονομική ἐπιφάνειά του καί συνακολούθως τήν ἰσχύ του νά περιορίζονται. Ἡ κρίσις ὅμως προχώρησε τόσο πού πλέον ἔχει ἀγγίξει τίς εἰσοδηματικά χαμηλώτερες τάξεις, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τόν πυρῆνα τῆς ἐκλογικῆς ἰσχύος τοῦ Τούρκου Προέδρου.

Ἡ κατάστασις στήν χώρα θυμίζει τήν Βενεζουέλα τοῦ Τσάβες καί τοῦ Μαδοῦρο. Ἀγαθά πρώτης ἀνάγκης, ἀκόμη καί τό ψωμί, εἶναι πλέον δυσπρόσιτα γιά μεγάλο μέρος τοῦ τουρκικοῦ πληθυσμοῦ, πού ἀδυνατεῖ νά ἀνταποκριθεῖ ἀκόμη καί στά στοιχειώδη. Ἀναφέρεται ὅτι ἤδη περί τό ἕνα ἑκατομμύριο Τοῦρκοι δέν ἔχουν πρόσβαση σέ ψωμί. Τό κρέας εἶναι ἀπλησίαστο. Σέ μιά χώρα ὁ μέσος μισθός ἀντιστοιχεῖ σέ 300 εὐρώ, τό κρέας τιμᾶται 100 λίρες, δηλαδή 10 εὐρώ. Ἡ τιμή αὐτή γίνεται ὅλο καί πιό ἀπαγορευτική καθώς ἡ τουρκική λίρα καταρρέει. Πρίν ἀπό λίγους μῆνες ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογάν εἶχε παρέμβει ἐπιδεικτικῶς στήν ἀγορά ἐγγυώμενος ὅτι θά ἐξασφαλισθεῖ ἐπάρκεια καί χαμηλές τιμές στά ὀπωροκηπευτικά. Καθώς ἀπέτυχε νά ἀνταποκριθεῖ στήν ὑπόσχεσή του, τώρα οἱ σχετικές ἐξαγγελίες ἔχουν ἐξαφανισθεῖ ἀπό τήν εἰδησεογραφία. Νά σημειωθεῖ ὅτι ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2014, ὅταν ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἀνέλαβε τήν Προεδρία, ἡ συναλλαγματική ἰσοτιμία τῆς τουρκικῆς λίρας ἔχει ὑποχωρήσει κατά 74%, ἐνῷ ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ἔτους ἔχει χάσει τό 28,5% τῆς ἀξίας της. Τό χειρότερο εἶναι ὅτι ἡ οἰκονομική κατάρρευσις ἔρχεται νά συμπληρωθεῖ μέ καταγγελίες διαφθορᾶς καί παρανόμου πλουτισμοῦ. Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι ὁ παλαιός σύμμαχος τοῦ Ἐρντογάν, ὁ πρώην Πρωθυπουργός Ἀχμέτ Νταβούτογλου, ἤσκησε σκληρή κριτική στόν Τοῦρκο Πρόεδρο, ἐνῷ μέσα ἀπό τηλεοπτικό σπότ ἄφησε ὑπόνοιες γιά ἀθέμιτο πλουτισμό, μετά τήν ἀπόφαση τοῦ Ἐρντογάν νά καθαιρέσει τόν κεντρικό τραπεζίτη, μία ἐνέργεια πού ὁδήγησε τήν χώρα σέ νέα χρηματοπιστωτική κρίση. Σύμφωνα μέ διεθνεῖς οἴκους, οἱ τουρκικές τράπεζες ἔχουν παρέμβει στά συναλλαγματικά ἀποθέματα τῆς χώρας, ξοδεύοντας πάνω ἀπό 100 δισ. δολλάρια γιά νά στηρίξουν τήν λίρα, ἡ ὁποία παρά ταῦτα ἐξακολουθεῖ νά καταρρέει. Μία ἄμεσος ἐπίπτωσις εἶναι ἡ ἀπόσυρσις εἰσαγομένων αὐτοκινήτων πρίν κἄν περάσουν τά τουρκικά τελωνεῖα. Συμφώνως πρός τήν ἐφημερίδα Dünya, οἱ ἑταιρεῖες Nissan, Peugeot καί Škoda ἔχουν ἀποσύρει χιλιάδες αὐτοκίνητά τους πού εὑρίσκοντο στίς τελωνειακές πύλες τῆς χώρας καί περίμεναν νά εἰσαχθοῦν.

Καθώς τά εἰσαγόμενα αὐτοκίνητα στήν Τουρκία ὑπάγονται σέ εἰσαγωγικούς δασμούς καί φόρους βάσει τῆς ἀξίας καί τοῦ κυβισμοῦ τους, ἡ ὑποτίμησις τῆς λίρας ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν κατακόρυφη αὔξηση τῆς φορολογίας τους καί ἔτσι οἱ αὐτοκινητοβιομηχανίες ἐπέλεξαν τήν ἀπόσυρση καί τήν εἰσαγωγή τους, ἄν καί ὅταν ἐπανέλθει ἡ κανονικότης. Νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ πωλήσεις καινούργιων αὐτοκινήτων τόν περασμένο μῆνα στήν γείτονα χώρα γνώρισαν αὔξηση τῆς τάξεως τοῦ 24% συγκριτικῶς μέ τόν Φεβρουάριο τοῦ 2020, μέ τόν συνολικό ἀριθμό νά φθάνει τίς 58.504 μονάδες. Αὐτό εἶχε θεωρηθεῖ δεῖγμα ἐμπιστοσύνης τῆς ἀγορᾶς πρός τόν Τοῦρκο κεντρικό τραπεζίτη Νατζί Ἀγκμπάλ, τόν ὁποῖο ὅμως ὁ Ἐρντογάν ἀπέπεμψε, καθώς ἡ πολιτική του δέν ταίριαζε μέ τίς δικές του ἰδεοληψίες γιά τήν οἰκονομία.

Κεντρικό θέμα