«Σκιά γιά τήν Κυβέρνησή μας οἱ ὑποκλοπές, ἀλλά ἡ δημοκρατία ἀντέχει»

Νίκησαν οἱ μικροί, ἔχασαν οἱ μεγάλοι – Κεντρικό πρόσωπο τοῦ ντημπαίητ ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης – Ζήτησε νά πᾶνε φυλακή ὅσοι τόν παρακολουθοῦσαν – Κέρδισε τίς ἐντυπώσεις στό δεξιό κοινό ὁ Βελόπουλος μέ Πρέσπες, ἀποστρατιωτικοποίηση, Turkaegean, Ὀρθοδοξία – Παιγνίδι Κέντρου γιά Μητσοτάκη-Τσίπρα – Αὐτοκριτική Κουτσούμπα γιά τό «τί ΝΔ, τί ΣΥΡΙΖΑ»

ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη πρέπει νά μετάνοιωσε γιά τό εἶδος τῆς τηλεμαχίας πού ἐπέλεξε γιά τόν ἀρχηγό του. Ἡ συμμετοχή ὅλων τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν σέ μία διαδικασία παράλληλων μονολόγων ἔκανε τούς τηλεθεατές κάποιες στιγμές νά ξεχάσουν ὅτι εὑρίσκεται ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος στό στούντιο.

Καί τό χειρότερο: Ἐπί τρεῖς ὧρες ὁ κύριος Μητσοτάκης ἄκουγε τούς ἀρχηγούς νά πλαγιοκοποῦν τήν ΝΔ εἴτε ἀπό ἀριστερά (Βαρουφάκης, Κουτσούμπας), εἴτε ἀπό τό Κέντρο (Ἀνδρουλάκης, Τσίπρας), εἴτε ἀπό τά δεξιά (Βελόπουλος). Μέ κυρίαρχο τό θέμα τῶν ὑποκλοπῶν ὅπου βρέθηκε ἀνάμεσα στά διασταυρούμενα πυρά μεταξύ τῶν κ.κ. Τσίπρα καί Ἀνδρουλάκη. Ὅποιες σωστές ἀπαντήσεις τοῦ κυρίου Μητσοτάκη, ἐχάνοντο μέσα στήν χαοτική διαδικασία. Σέ σημεῖο πού νά διερωτᾶται κανείς ἐάν πρέπει σήμερα ὁ κύριος Μητσοτάκης νά ἀπολύσει κάποιον ἀπό τό ἐπιτελεῖο του πού τόν ὤθησε νά μετάσχει σέ μιά διαδικασία πού τόν ἐνεφάνισε ἰσοϋψῆ μέ τούς ἀρχηγούς τῶν μικροτέρων κομμάτων.

Κατά τά λοιπά: Οἱ πολιτικοί ἀρχηγοί ἀναλώθηκαν σέ ἕναν διαγωνισμό παροχῶν μέ στόχο διαφορετικά ἀκροατήρια. Ὁ Πρωθυπουργός ἀνεκοίνωσε τήν ἐπέκταση τοῦ market pass γιά τό δεύτερο ἑξάμηνο τοῦ 2023 ἐφ’ ὅσον χρειασθεῖ.

Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἐπικεντρώθηκε στήν ἐπαναφορά τῆς 13ης συντάξεως, στήν αὔξηση τῶν μισθῶν τῶν ἰατρῶν τοῦ ΕΣΥ στίς 2.000 εὐρώ καί στίς αὐξήσεις τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων. Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ στό ἀφορολόγητο γιά τίς οἰκογένειες, στό νέο ΕΚΑΣ, στίς συντάξεις χηρείας.

Ἐπίσης: Ἐπεκράτησε στό ντημπαίητ λόγῳ διαδικασίας ἡ ἀριστερή ὀπτική, οἱ συγκλίσεις μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ καί ΠΑΣΟΚ στήν οἰκονομία καί ἄμυνα καί ὁ ἰσχυρός ἐθνοκεντρικός λόγος. Ἡ ἀπόφασις γιά ντημπαίητ μεταξύ ὅλων τῶν ἀρχηγῶν οὐσιαστικά λειτούργησε ὑπέρ τῆς λειτουργίας τοῦ ἐκκρεμοῦς τῶν κεντροαριστερῶν ἀπόψεων γιά τήν οἰκονομία, στήν ἐπί μέρους σύγκλιση ἀπόψεων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ καί ΠΑΣΟΚ γιά τίς ὑποκλοπές, τήν ἀμυντική βιομηχανία καί τήν οἰκονομική πολιτική καί στόν ἐθνοκεντρικό λόγο σέ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς (μέ ἀρχηγό τόν Βελόπουλο καί μέ τήν συμμετοχή …Βαρουφάκη.) Στό παιγνίδι τακτικῆς μεταξύ ἀριστερῶν κομμάτων ὁ Δημήτρης Κουτσούμπας ἠναγκάσθη νά κάνει πίσω καί νά ἀνακαλέσει τήν ἐκτίμηση «τί Τσίπρας, τί Μητσοτάκης» κατά τό «τί Πλαστήρας, τί Παπάγος». Υἱοθέτησε ἐπίσης τήν πρόταση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν κατάργηση τῆς ἐλαχίστης βάσης εἰσαγωγῆς.

Στοιχεῖο τοῦ ντημπαίητ ὁ «Κεντρῶος» Τσίπρας. Ὁ ἀρχηγός τῆς Ἀντιπολιτεύσεως προσπάθησε νά μήν τρομάξει τούς μετριοπαθεῖς ψηφοφόρους. (Ἄλλαξε θέση γιά τά ἐξοπλιστικά καί τήν ἐπαναδιαπραγμάτευσή τους. Ἔδωσε συναίνεση καί ξεκαθάρισε ὅτι δέν πρόκειται νά γκρεμίσει τόν φράκτη. Κάτι πού χαιρέτισε ὁ κύριος Μητσοτάκης.)

Γεωπολιτικῶς, ἀξιοσημείωτα τά ἑξῆς: Ὁ «Γερμανός» Ἀνδρουλάκης υἱοθέτησε τήν πρόταση τοῦ Βερολίνου γιά τήν κατάργηση τοῦ βέτο στήν ΕΕ γιά θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί ἀμύνης. Ὁ «Ἀμερικανός» Βαρουφάκης ἐτάχθη ὑπέρ τῆς πρωτοβουλίας τῆς Οὐάσιγκτων γιά σύγκληση Διεθνοῦς Συνδιασκέψεως γιά τά χωρικά ὕδατα στό Αἰγαῖο καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Ὁ «Ρῶσσος» Βελόπουλος προέταξε τό ἐθνικό συμφέρον, κατηγόρησε τόν Πρωθυπουργό γιά ἀθέτηση ὑποσχέσεων στίς Πρέσπες, κατήγγειλε τήν ἀμέλεια τῆς Κυβερνήσεως στό θέμα Turkaegean, ζήτησε νά ἐπιστρέψουν στά νησιά τά ὅπλα καί, τέλος, ἐτάχθη ὑπέρ καί τῆς Ρωσσίας καί τῆς Κίνας σέ ἕναν πολυπολικό κόσμο. Αἴσθηση ἔκαναν οἱ ἀσεβεῖς φωτογραφίες πού παρουσίασε ἀπό σχολικά βιβλία μέ τήν Παναγία τήν γκέισα.

Στό ντημπαίητ ἀνεδείχθη τό μπλόκ τοῦ νομίσματος καί παράλληλου συστήματος παροχῶν καί Plan B, καθώς σέ αὐτό, ὅπως ἀπεκαλύφθη, μετέχει καί μέ ἀνάλογη θέση καί ἡ Ἑλληνική Λύσις.

Καί δύο λόγια γιά τούς συναδέλφους. Ἡ πιό σκληρή ἐρώτησις τῆς βραδιᾶς ἔγινε ἀπό τήν Ράνια Τζίμα πρός τόν Πρωθυπουργό. Ἡ πλέον ντεφορμέ παρουσία ἦταν ὁ Ἀντώνης Σρόιτερ. Καλά πῆγαν οἱ Σία Κοσιώνη καί Παναγιώτης Στάθης. Στά γνωστά στάνταρ οἱ Μάρα Ζαχαρέα καί Γιῶργος Παπαδάκης.

Κεντρικό θέμα