Σκέψεις γιά πρόωρες ἐκλογές φέρνει τό πάγωμα τοῦ ἀσφαλιστικοῦ

Στίς καλένδες ἡ ἐκχώρησις τῶν εἰσφορῶν σέ ἰδιωτικές ἑταιρεῖες – Δεύτερη ἀναβολή νομοθετικῆς πρωτοβουλίας μετά τό πάγωμα τῶν μνημονίων τῶν Πρεσπῶν

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ τοῦ ἀσφαλιστικοῦ συστήματος καί ἡ ψήφισίς του ἐντός τοῦ θέρους ἦταν μία ἐμβληματική νομοθετική πρωτοβουλία τήν ὁποία ἡ Κυβέρνησις διαφήμισε ἀρκούντως. Συνεκλήθη ἐκτάκτως πρός τοῦτο τό Ὑπουργικό Συμβούλιο κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου ὁ ἀναπληρωτής Ὑπουργός κύριος Τσακλόγλου παρουσίασε σέ διαφάνειες στούς συναδέλφους του ὅλη τήν μεταρρύθμιση. Μέ ἀριθμούς καί δεδομένα. Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπῄνεσε τό μέλος τῆς Κυβερνήσεως καί Ὑπουργό του γιά τήν ἄρτια προπαρασκευή του καί δήλωσε στήν εἰσήγησή του ὅτι ἡ Ἑλλάς ἀντιγράφει τό κεφαλαιοποιητικό σύστημα τῆς Σουηδίας. Ἡ ἐφημερίς μας εἶχε ἐπισημάνει τότε τόν προβληματικό τρόπο μέ τόν ὁποῖο γίνονται οἱ προβολές τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως τῆς χώρας μας εἰς τό μέλλον καθώς καί ἄλλα θέματα, ἐνῶ μελέτη τῆς ἀναλογιστικῆς ἀρχῆς ὑπεστήριξε ὅτι ἄν ψηφισθεῖ αὐτό τό σύστημα ἡ τρῦπα τοῦ προϋπολογισμοῦ αὐξάνει κατά 57-78 δισ. εὐρώ. Ἀλλά καί πάλι ἡ Κυβέρνησις ἐπέμεινε. Χθές ὅμως, αἰφνιδίως, ὁ Πρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου Κώστας Τασούλας καί ὄχι ἡ Κυβέρνησις –καί εἰδικώτερα ὁ κύριος Τσακλόγλου ὡς ὤφειλε, ἀνεκοίνωσε κατά τήν συνεδρίαση τῆς διασκέψεως τῶν προέδρων ὅτι ἡ ψήφισις τοῦ νομοσχεδίου στίς ἀρχές Αὐγούστου ἀναβάλλεται καί μετατίθεται διά τό ἀόριστο μέλλον.

Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» πού προέρχονται ἀπό διαρροές κυβερνητικῶν στελεχῶν, ἡ ἀναβολή ὀφείλεται σέ ἀντιρρήσεις τῶν θεσμῶν πού ὑποστηρίζουν ὅτι οὐδέποτε ἐνημερώθηκαν. Ἄλλοι ὅμως πιό καχύποπτοι πολιτικοί παρατηρητές ἐπισημαίνουν ὅτι εἶναι ἡ δεύτερη φορά σέ μικρό χρονικό διάστημα πού ἡ Κυβέρνησις παγώνει ἕνα νομοθέτημα τοῦ ὁποίου ἡ ψήφισις συνεπάγεται πολιτικό κόστος. Ἡ πρώτη ἦταν ὅταν πάγωσε τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἡ ψήφισις τῆς ὁποίας θά προκαλοῦσε μείζονα ἐκλογική διαρροή στά δεξιά της. Πλέον τούτων προκαλεῖ ἔκπληξη ὁ ἰσχυρισμός πώς ὁ πλέον συνεργάσιμος μέ τούς «θεσμούς» κύριος Τσακλόγλου ἄφησε ἀνενημέρωτη τήν τρόικα. Ἐρωτᾶται λοιπόν: Ἡ ἀναβολή ὀφείλεται πράγματι στούς «θεσμούς» ἤ στήν ἀλλαγή ρότας καί στήν ἐπαναθέρμανση τοῦ ἐκλογικοῦ σχεδιασμοῦ τοῦ κυρίου Μητσοτάκη; Ὅπως πληροφορείται ἡ «Ἑστία», κλιμάκια στελεχῶν τῆς ΝΔ περιοδεύουν ἀθορύβως ἐσχάτως σέ κρίσιμες ἀκριτικές περιοχές ὅπως ἡ Χίος γιά παράδειγμα. Ὁ κομματικός μηχανισμός εὑρίσκεται σέ ἐγρήγορση. Οἱ Ὑπουργοί συναντῶνται τακτικῶς μέ αὐτοδιοικητικούς. Ὁ ἀναπληρωτής Ὑπουργός κύριος Πέτσας ἀνέλαβε τόν συντονισμό γιά τά ἐμβόλια μέ τήν ἐντολή νά τόν φέρει εἰς πέρας «σάν νά ἔχει ἐκλογές».
Ἀναλυτικῶς οἱ ἐξελίξεις γιά τό ἀσφαλιστικό ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Συμφώνως πρός κοινοβουλευτικές πηγές, ὁ Κωνσταντῖνος Τασούλας κατά τήν Διάσκεψη τῶν Προέδρων τῆς Βουλῆς ὑπεστήριξε ὅτι τό ἀσφαλιστικό νομοσχέδιο θά συζητηθεῖ τόν Σεπτέμβριο καί πώς ἡ ψήφισίς του δέν ἀναμένεται ἐνωρίτερα. Στελέχη τῆς ἀντιπολιτεύσεως ὑπεστήριζαν ὅτι ἡ ἀλλαγή σχεδιασμοῦ ὀφείλεται στό ἐνδεχόμενο πολιτικό κόστος πού μπορεῖ νά προκληθεῖ στήν Κυβέρνηση ἀπό τό συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τήν στιγμή πού ἡ Κυβέρνησις εὑρίσκεται μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο γιά τήν διαχείριση τῆς πανδημίας.

Ἐπισημαίνουν μάλιστα ὅτι ἕνας πρόσθετος λόγος εἶναι ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἔχει νά ἀντιμετωπίσει τήν σφοδρή ἀντίδραση τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητος ἐξ αἰτίας τοῦ νομοσχεδίου Κεραμέως γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν καθηγητῶν, συμπεραίνοντας ὅτι «δέν μποροῦν νά σηκώσουν τόσο μεγάλο πολιτικό φορτίο μέσα στόν Ἰούλιο». Ἡ τομεάρχης Ἐργασίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου σχολιάζουσα τήν ἀλλαγή στόν προγραμματισμό μιλᾶ γιά «κοινωνική κατακραυγή» πού «ὑποχρεώνει τήν Κυβέρνηση σέ ὑποχώρηση ἀπό τήν ἀσφαλιστική ἀντιμεταρρύθμιση». Τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας καί Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων γιά νά διασκεδάσει τίς ἐντυπώσεις ἐξέδωσε ἀνακοίνωση:

«Μόνο στό μυαλό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἡ κυβέρνηση ἀλλάζει τό σχεδιασμό της σχετικά μέ τήν κατάθεση τοῦ νομοσχεδίου “Ἀσφαλιστική μεταρρύθμιση γιά τή νέα γενιά”.

Ἡ ἠλεκτρονική διαβούλευση τοῦ νομοσχεδίου ὁλοκληρώνεται τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα, μαζί μέ τή διαβούλευση μέ τούς φορεῖς ἡ ὁποία προχωρεῖ παράλληλα. Ἀμέσως μετά θά προχωρήσει ἡ ἐπεξεργασία τῶν σχετικῶν παρατηρήσεων καί τό νομοσχέδιο θά κατατεθεῖ γιά συζήτηση στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή πρίν ἀπό τό κλείσιμο τῆς Βουλῆς τόν Αὔγουστο. Πρόθεση δέ τοῦ ὑπουργείου καί τῆς κυβέρνησης εἶναι, σέ κάθε περίπτωση, τό νομοσχέδιο νά συζητηθεῖ καί στήν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς ἀμέσως μετά τήν ἐπαναλειτουργία της.

Διερωτώμαστε, ποῦ εἶναι ἡ ἀλλαγή πλεύσης πού εἶδε ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλά καί πότε εἶχε πεῖ ἡ κυβέρνηση ὅτι θά ὁλοκληρωθεῖ ἡ συζήτησή του πρίν ἀπό τόν Αὔγουστο; Κυρίως ὅμως, εἶναι ἄραγε σοβαρό γιά μιά ἀξιωματική ἀντιπολίτευση νά βγάζει πολιτικά συμπεράσματα γιά τό ἄν ἕνα νομοσχέδιο θά συζητηθεῖ 20 ἡμέρες πρίν ἤ μετά; Ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι προφανῶς σέ ἀπόγνωση καί καταφεύγει κάθε μέρα σέ μιά κωμικοτραγική ἀντιπολίτευση. Δέ φτάνει πού ἀντιστρατεύεται ἕνα νομοσχέδιο τό ὁποῖο αὐξάνει τίς ἐπικουρικές συντάξεις τῶν νέων, βλέπει παράλληλα καί φαντάσματα σάν αὐτό μέ τήν δῆθεν χρονική μετάθεση».

Σημειώνεται ὅτι οἱ ἀναλογιστικές μελέτες γιά τήν ἀσφαλιστική μεταρρύθμιση προβλέπουν πρόσθετη χρηματοδότηση, πού κυμαίνεται ἀπό 49 δισ. εὐρώ στό θετικό, ἕως 78 δισ. εὐρώ στό δυσοίωνο σενάριο. Τό κόστος μεταβάσεως ὑπολογίζεται ἀπό τήν Ἐθνική Ἀναλογιστική Ἀρχή ὅτι θά ἐπηρεάσει σημαντικά τά δημόσια οἰκονομικά μετά τό 2030. Γιά τήν πρώτη δεκαετία, τοῦ νέου κεφαλαιοποιητικού συστήματος, στό βασικό σενάριο, ἡ ἐπίδρασις εἶναι μικρή, στά ἐπίπεδα τῶν 3 δισ. εὐρώ. Στό ἴδιο σενάριο, μέ ἐπιτόκιο προεξοφλήσεως 3,5%, τό κόστος μεταβάσεως ἐκτιμᾶται σέ 56 δισ. εὐρώ.

Κεντρικό θέμα