Σενάριο γιά ἐκλογές στίς 14 Μαΐου μέ ἐπαναληπτικές στίς 7 Ἰουλίου

Τί ὑποκρύπτει ἡ δήλωσις τοῦ Πρωθυπουργοῦ: «Οἱ ἐκλογές θά γίνουν σέ χρόνο πού θά ἔχουμε πρακτικά ἐξαντλήσει τήν τετραετία» – Πρώτη φορά κάλπες μέ τήν Τουρκία. Ὁ Ἐρντογάν σχεδιάζει ἐκλογές στίς 14 καί 28 Μαΐου, παραμονή τῆς Ἁλώσεως.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ἑλλάς καί Τουρκία βαδίζουν μέ πρόγραμμα, οἱ γενικές ἐκλογές τους νά διεξαχθοῦν τήν ἴδια ἡμέρα. Στίς 14 Μαΐου. Ὅσον ἀφορᾶ στόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό, ἀπό τήν Ἀλεξανδρούπολη, ἀπαντῶντα σέ ἐρωτήσεις τῶν τοπικῶν μέσων ἐνημερώσεως ἐδήλωσε: «Οἱ ἐκλογές θά γίνουν τήν ἄνοιξη καί οὐσιαστικά θά γίνουν σέ ἕνα τέτοιο χρονικό σημεῖο πού πρακτικά θά ἔχουμε ἐξαντλήσει τήν τετραετία». Στήν ἴδια συνέντευξη μάλιστα ἀνεκοίνωσε ὅτι ὁ ἴδιος θά εἶναι ὑποψήφιος στόν Ἕβρο γιά λόγους συμβολικούς καί οὐσιαστικούς.

Ἡ δήλωσις αὐτή ἑρμηνεύεται ὅτι δείχνει τήν πρόθεση τοῦ κ. Μητσοτάκη οἱ ἐκλογές νά γίνουν στίς 14 Μαΐου, ὁπότε ἀφ’ ἑνός ἡ περίοδος τοῦ Πάσχα θά ἔχει περάσει, ἐνῶ ὁ χρόνος τῶν διερευνητικῶν ἐντολῶν καί τῆς ὑπηρεσιακῆς κυβερνήσεως ἐπεκτείνεται μέχρι τίς ἀρχές Ἰουλίου. Συνεπῶς, μέ τήν 7η Ἰουλίου νά εἶναι ἡ ἐπικρατέστερη ἡμερομηνία γιά τίς δεύτερες κάλπες, ὑπερκαλύπτεται ὁ χρόνος τῶν πανελλαδικῶν ἐξετάσεων, γιά τίς ὁποῖες οὐδείς ἐπιθυμεῖ νά συμπέσουν μέ τήν διεξαγωγή ἐκλογῶν. Πράγματι, οἱ πανελλαδικές ἀρχίζουν στίς 2 Ἰουνίου, ἐνῶ ἡ ἐξέτασις τοῦ τελευταίου ἀπό τά εἰδικά μαθήματα ἔχει προγραμματισθεῖ γιά τίς 29 τοῦ ἰδίου μηνός.

Στήν Τουρκία, ἀπ’ ἐναντίας, ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ἀνέφερε ἀκόμη καί τήν ἡμερομηνία τῆς 14ης Μαΐου. Εἶπε συγκεκριμένα: «Τό 2023 θά πετύχουμε τόν δρόμο πού ἄνοιξε ὁ Μεντερές στίς 14 Μαΐου 1950, λέγοντας “φτάνει, οἱ πολῖτες ἔχουν τόν λόγο”». Δέν μποροῦμε νά μήν θυμίσουμε στόν κ. Ἐρντογάν τήν τύχη τοῦ Ἀντνάν Μεντερές, τόν ὁποῖο ἐπεκαλέσθη ὁ Ἐρντογάν, εἶχε ἐκλεγεῖ πρωθυπουργός στίς 14 Ἰανουαρίου τοῦ 1950, ἐτελείωσε ὅμως τίς ἡμέρες του στήν ἀγχόνη τό 1961… Σαφέστερος ἀπό τόν Ἐρντογάν ἦταν ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν (καί μακροβιώτερος συνεργάτης τοῦ Τούρκου Προέδρου) Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ὁ ὁποῖος, σέ δηλώσεις του τό περασμένο Σάββατο, μίλησε συγκεκριμένα γιά τίς 14 Μαΐου: «Φαίνεται ὅτι οἱ ἐκλογές θά διεξαχθοῦν στίς 14 Μαΐου». Θά σημειώσουμε ὅτι ἡ 14η Μαΐου δέν εἶναι μόνον ἡ ἐπέτειος τῆς ἀναρρήσεως στήν πρωθυπουργία τοῦ ἀτυχοῦς Μεντερές, ἀλλά εἶναι καί ἡ ἡμερομηνία κατά τήν ὁποία ἑορτάζονται τά Ἐλευθέρια τῆς Θράκης. Ἡ ἡμέρα γιά τήν ὁποία ὁ Ἑλληνικός Στρατός προήλαυνε στήν Κομοτηνή τραγουδῶντας τό «Ξημέρωσε ἡ χαραυγή καί πήραμε τήν Θράκη». Οἱ Τοῦρκοι βεβαίως εἶχαν ἀπό χρόνια ἐκδιωχθεῖ, καί στίς 14 Μαΐου τοῦ 1920 ἐγράφετο ἡ τελευταία πρᾶξις τῆς ὁριστικῆς ἀπομακρύνσεως καί τῶν Βουλγάρων ἀπό τήν περιοχή. Ἡ ἡμερομηνία ὅμως τῶν ἐπαναληπτικῶν ἐκλογῶν ἔχει πράγματι σημειολογική σημασία γιά τόν Ἐρντογάν. Εἶναι ἡ 28η Μαΐου, ἡ παραμονή τῆς ἐπετείου τῆς Ἁλώσεως.

Κεντρικό θέμα