Σενάρια τρικομματικῆς κυβερνήσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης πυροδοτεῖ ὁ Τσίπρας

Ἀλλά ὄχι μέ «πρωθυπουργό τοῦ δοκιμαστικοῦ σωλῆνα ἤ παρακάμερας συμφερόντων» – «Ἔχει ἐκτόπισμα ὁ Βενιζέλος, δέν περνᾶ ἀπαρατήρητος» – Πρώτη του ἐπιλογή ἡ συνεργασία μέ τό ΠΑΣΟΚ – Προανακριτική γιά τίς ὑποκλοπές μετά τίς ἐκλογές – Ἐπαναδιαπραγμάτευσις τῆς συμφωνίας γιά τίς φρεγάτες

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ἐντός τοῦ ὁποίου θά διεξαχθοῦν οἱ προσεχεῖς ἐθνικές ἐκλογές διεμορφώθη χθές μετά καί τήν παρουσία τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἀλέξη Τσίπρα στήν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης. Ἐνῶ ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε κατά τήν διάρκεια τῆς δικῆς του ὁμιλίας ὅτι στρατηγικός στόχος τῆς Νέας Δημοκρατίας εἶναι ἡ αὐτοδυναμία καί ἡ προβολή τοῦ διλήμματος τῆς ἐπιλογῆς μεταξύ τοῦ ἰδίου καί τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, χωρίς νά ἀνοίξει τά χαρτιά του γιά πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, ὁ κύριος Τσίπρας ἐπεχείρησε νά ἐκμεταλλευθεῖ τήν πολιτική συγκυρία τῶν ὑποκλοπῶν καί νά περιγράψει τίς δικές του κινήσεις στήν πολιτική σκακιέρα. Ἀφοῦ ἀπέρριψε τό σενάριο νά προσπαθήσει νά συγκροτήσει κυβέρνηση μειοψηφίας μέ τήν συνεργασία τοῦ δεύτερου καί τοῦ τρίτου κόμματος ὅπως τόν κατηγορεῖ ἡ Νέα Δημοκρατία, δέν ἀπέκλεισε τό ἐνδεχόμενο τῆς συγκροτήσεως τρικομματικῆς κυβερνήσεως συνεργασίας ἐφ’ ὅσον ὑπάρξουν λόγοι ἐκτάκτου ἐθνικῆς ἀνάγκης.

Μόνον τότε συνεργάζονται οἱ δύο πόλοι Κεντροδεξιᾶς-Κεντροαριστερᾶς, παρατήρησε. Μέ τήν προσθήκη, ὅτι ἐπί κεφαλῆς πρωθυπουργός σέ μία τέτοια κυβέρνηση δέν θά μποροῦσε νά εἶναι ὁ «ἀπερχόμενος» κατ’ αὐτόν Κυριάκος Μητσοτάκης οὔτε πρόσωπα τοῦ δοκιμαστικοῦ σωλῆνα ἤ προερχόμενα ἀπό παρακάμερες συμφερόντων. Αἴσθηση προεκάλεσε μάλιστα ὅτι ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, τρίτος στήν σειρά μετά τούς κυρίους Μητσοτάκη καί Ἀνδρουλάκη, ἔκανε θετική ἀναφορά στό «ἐκτόπισμα» τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου τόν ὁποῖο πρίν ἀπό μερικά χρόνια ἐπεχείρησε νά παραπέμψει στό εἰδικό δικαστήριο γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis.

Πρώτη ἐπιλογή του ἄν καί ὁ ἴδιος γνωρίζει καλά ὅτι εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολο νά καταταγεῖ πρῶτος μέ βάση τίς σημερινές δημοσκοπήσεις τίς ὁποῖες ἀμφισβήτησε μάλιστα (στίς ὁποῖες σαφῶς προηγεῖται σταθερά ἡ ΝΔ), εἶναι ἡ συγκρότησις κυβερνήσεως συνεργασίας μέ τό ΠΑΣΟΚ. Θεώρησε ἀδύνατο νά συνεργασθεῖ διμερῶς ὁ Σύριζα μέ τήν Νέα Δημοκρατία γιατί αὐτό θά ἦταν πράγματι «τερατογένεση» ἐνῶ ἀπέκλεισε καί τό ἐνδεχόμενο νά συνεργασθεῖ τό ΠΑΣΟΚ μέ τήν Νέα Δημοκρατία, μέ τήν φράση ὅτι δέν γίνεται νά συνεργαστεῖ «ὁ θύτης μέ τό θῦμα.»

Στήν πραγματικότητα, ὁ ἀρχηγός τοῦ Σύριζα ὁ ὁποῖος κάλεσε σέ debate τόν κύριο Μητσοτάκη ἔβαλε χθές στό τραπέζι ὅλες τίς διαθέσιμες ἐπιλογές γνωρίζοντας ἄριστα ὅτι καί ὁ ἴδιος δέν μπορεῖ νά γίνει πρωθυπουργός. Στόν διακηρυγμένο στόχο Μητσοτάκη γιά αὐτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ἐκεῖνος ἀντιπρότεινε ὅλα τά κυβερνητικά σχήματα συνεργασίας σέ ὅλες σχεδόν τίς διαθέσιμες παραλλαγές. Ἐντύπωση προεκάλεσαν ἐπίσης, κατά τό διήμερο τῆς παρουσίας του στήν ΔΕΘ, οἱ θέσεις του γιά τήν σύσταση προανακριτικῆς ἐπιτροπῆς γιά τίς ὑποκλοπές, ἡ παραδοχή του, ὅτι ἡ ΕΥΠ παρακολουθοῦσε ἀπ’ εὐθείας μέ εἰσήγηση Ρουμπάτη ἐπί ἡμερῶν Σύριζα τό στέλεχός του, Στέργιο Πιτσιόρλα (ἄλλα εἶχε πεῖ στήν Βουλή καί χθές διέψευσε τόν ἑαυτό του), ἡ θέσις του γιά τήν ἐπαναδιαπραγμάτευση τῶν συμβάσεων γιά τίς φρεγάτες καθώς ἐπίσης καί τά μέτρα πού ἀνεκοίνωσε μέ στόχο τίς ἴδιες ἀκριβῶς κατηγορίες ψηφοφόρων πού στόχευσε καί ὁ κύριος Μητσοτάκης τό προηγούμενο Σαββατοκύριακο στήν ΔΕΘ: τούς συνταξιούχους, τίς μητέρες, τούς νέους, τούς ἐργαζομένους στόν ἰδιωτικό τομέα.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν σαφής, δέν ἔχει στό μυαλό του τίς δεύτερες ἐκλογές ἀλλά τίς πρῶτες, γιατί ὅποιος τίς χάσει χάνει καί τό τραῖνο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων. Ἐκτίμησε ὅτι ἐάν «ὁ ΣΥΡΙΖΑ βγεῖ πρῶτος, θά ἔχουμε κυβέρνηση ἀπό τήν πρώτη Κυριακή, ἐάν ὁ κ. Μητσοτάκης βγεῖ πρῶτος, θά πᾶμε σέ δεύτερες ἐκλογές». Ἀπέκλεισε πάντως τό ἐνδεχόμενο νά ὑπάρξει συνεργασία τοῦ κόμματός του μέ τήν ΝΔ γιατί κάτι τέτοιο θά ἀποτελοῦσε «τερατογένεση». «Ἡ τρικομματική κυβέρνηση θά ἦταν τερατογένεση. Ὅπως ἦταν τερατογένεση ἡ σύμπλευση τοῦ ΠΑΣΟΚ τό 2012 πού τό ὁδήγησε σέ κατάρρευση. Ὅλες οἱ δημοκρατικές συγκλίσεις ἔχουν ἕναν ἄξονα στήν Εὐρώπη αὐτή τή στιγμή. Ἡ σύμπλευση τῶν δύο πόλων θά μποροῦσε νά δικαιολογηθεῖ μόνο σέ κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης. Νά χτυπήσουμε ξύλο, δέν ἔχουμε καί δέν θά ἔχουμε τέτοια τό ἑπόμενο διάστημα. Δέν μᾶς ἀφοροῦν σενάρια συνεργασίας μέ τόν κ. Μητσοτάκη, οὔτε πρωθυπουργῶν πού θά ἔχουν βγεῖ ἀπό δοκιμαστικό σωλῆνα ἤ ἀπό παρακάμερες συμφερόντων». Ἡ μοναδική πιθανότης θά λάβει σάρκα καί ὀστᾶ αὐτό τό ἀπίθανο σενάριο, ἀλλά ὄχι ἀδύνατο σενάριο, κατά τόν κ. Τσίπρα, εἶναι μόνο νά ὑπάρξει κατάστασις ἐκτάκτου ἀνάγκης, κάτι πού ὅμως δέν διαβλέπει γιά τήν ὥρα στήν παροῦσα φάση.

Καί συνέχισε στό ἴδιο ὕφος: «Στόχος μας δέν εἶναι νά φτιάξουμε μιά κυβέρνηση ἡττημένων ἤ μειοψηφίας, ἡ μεγάλη ἀλλαγή πού ἔχει ἀνάγκη ὁ τόπος μπορεῖ νά λάβει χώρα ἄν ἡ λαϊκή ἐτυμηγορία τήν εὐλογήσει. […] Ξεκαθαρίζω, αὐτό πού θά ἀνοίξει τό δρόμο γιά τή συγκρότηση προοδευτικῆς κυβέρνησης συνεργασίας τό βράδυ τῶν ἐκλογῶν εἶναι ἡ νίκη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν ἁπλή ἀναλογική». Μίλησε γιά πιθανές πιέσεις πού θά ἀσκηθοῦν στά ὑπόλοιπα κόμματα μετά τήν πρώτη Κυριακή τῶν ἐκλογῶν. «Πιστεύετε ὅτι ἄν εἶναι πρῶτος ὁ κ. Μητσοτάκης οἱ πιέσεις πού θά ἀσκηθοῦν, ὄχι στόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλά σέ πιθανούς ἑταίρους μας, νά μή συμβάλουν σέ προοδευτική κυβέρνηση, θά εἶναι ἁπλές;» σχολίασε. Θεωρεῖ ὅτι τό βράδυ τῶν ἐκλογῶν (μέ ἁπλή ἀναλογική) θά ἀναδειχθεῖ κυβέρνησις προοδευτικῶν δυνάμεων «ἐπί τῇ βάσει προγραμματικῶν συγκλίσεων», καί ὅσο ὁ κ. Μητσοτάκης «μένει γατζωμένος στήν καρέκλα καί δέν παραιτεῖται τόσο ἡ προοπτική τῆς προοδευτικῆς διακυβερνήσεως θά εἶναι ἀναπόφευκτη.» Σέ ἐρώτηση γιά πιθανή τρικομματική Κυβέρνηση δήλωσε ὅτι ὅσο στήν ἡγεσία τῆς ΝΔ ὑπάρχει ὁ κ. Μητσοτάκης δέν ὑπάρχει ἐναλλακτική προοπτική διακυβερνήσεως, ἀλλά ἔτσι καί ἀλλιῶς ὅπως ὅλα δείχνουν ὅτι εἶναι «ἀπερχόμενος (ὁ κ. Μητσοτάκης), ἐκτός ἄν νομίζετε ὅτι τό θῦμα καί ὁ θύτης μποροῦν νά συνεργαστοῦν, ὅτι ὁ ὠτακουστής καί ἐκεῖνος πού τόν παρακολουθοῦσαν, θά κυβερνήσουν μαζί» ὑπονοῶντας τό ΠΑΣΟΚ καί τόν κ. Ἀνδρουλάκη.

Σέ ἐρώτηση ἐάν θά συναινοῦσε σέ ἀλλαγή τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου, στήν ὁποία εἶχε ἀναφερθεῖ τήν προηγούμενη ἑβδομάδα στήν ΔΕΘ ὁ Πρωθυπουργός, ἀπήντησε ξεκάθαρα ὅτι «ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπιβεβαίωσε τό πολιτικό ἀδιέξοδό του, ὅτι εἶναι ἀπερχόμενος πρωθυπουργός καί ψάχνει νά βρεῖ διέξοδο, δέν πρόκειται νά τοῦ δώσουμε καμμία διέξοδο» ἀπήντησε ὁ κ. Τσίπρας.

Γιά τίς τοποθετήσεις τοῦ Νίκου Ἀνδρουλάκη εἶπε: «Ὁ καθένας ἔχει τό δικαίωμα νά διεκδικεῖ τήν μεγαλύτερη ἀπήχηση στόν ἑλληνικό λαό, ἀλλά κανένας δέν μπορεῖ νά καθορίζει τίς ἐξελίξεις καί δέν βγάζει πρωθυπουργούς ἀπό τό παράθυρο ἤ ἀπό τίς πόρτες. Αὐτό γίνεται σέ ὅλη τήν Εὐρώπη καί αὐτό θά γίνει καί στήν Ἑλλάδα».

Ὑπεγράμμισε ὅτι «ὅσο μεγαλύτερη θά εἶναι ἡ νίκη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τόσο πιό ἐφικτό θά εἶναι νά σχηματιστεῖ κυβέρνηση προοδευτικῆς συνεργασίας. Ἄν αὐτό δέν ἐπιτευχθεῖ θά πᾶμε σέ δεύτερη ἀναμέτρηση. Ὁ στόχος μας ὅμως εἶναι ἡ χώρα νά ἀποκτήσει κυβέρνηση τό βράδυ τῶν πρώτων ἐκλογῶν, καί αὐτό εἶναι ἐφικτό.»

Σχολιάζοντας τό δίλημμα πού ἔθεσε ὁ Πρωθυπουργός «Μητσοτάκης ἤ Τσίπρας», ἀνέφερε ὅτι δέν ὑφίσταται καί ἔρριξε τό γάντι προσκαλῶντας τον σέ τηλεοπτική μονομαχία «χωρίς στημένες ἐρωτήσεις, μέ μία ἀνοικτή δημοκρατική διαδικασία. Ὁ κ. Μητσοτάκης τό ἀπέφυγε τό 2019, τόν καλῶ νά τό κάνει τώρα, ἀκόμη καί ἄν ἔχει ἀποφασίσει νά μήν κάνουμε ἐκλογές ἄμεσα.»

Αἴσθηση προεκάλεσε ἡ θετική ἀναφορά του στό πρόσωπο τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου, μετά ἀπό ἀντίστοιχες τοποθετήσεις τῶν κ. Μητσοτάκη καί Ἀνδρουλάκη. «Ὁ κ. Βενιζέλος ἔχει ἕνα ἐκτόπισμα πού πρέπει νά λαμβάνεται ὑπ’ ὄψη» τόνισε ὁ κ. Τσίπρας ἀναφερόμενος στό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν καί τήν θέση πού ἔχει διατυπώσει ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ.

«Ὁ κ. Βενιζέλος δέν περνᾶ ἀπαρατήρητος. Εἶναι γνωστές οἱ διαφωνίες πού ἔχουμε. […] Στίς τελευταῖες ἐξελίξεις, οἱ θέσεις πού ἔχει ἦταν αὐτές πού περίμενε νά ἀκούσει κάθε πολίτης ἀπό κάθε σκεπτόμενο ἐπιστήμονα καί αὐτό πιστώνεται θετικά. Ἀλλά δέν νομίζω ὅτι τίς διατύπωσε γιατί ἐπιδιώκει νά τίς ἐξαργυρώσει σέ κάποιο κυβερνητικό σχῆμα. Τό ἴδιο θά πῶ καί γιά τόν κ. Ἀλιβιζᾶτο» ἦταν τό σχόλιο τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού καί αὐτό δέν περνᾶ ἀπαρατήρητο.

Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ὁ κ. Τσίπρας ἐδέχθη ἀρκετές ἐρωτήσεις σχετικῶς μέ τίς ὑποκλοπές. Κατ’ ἀρχήν δέν ἀπέκλεισε τό ἐνδεχόμενο νά ζητήσει τήν σύσταση Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς ἀφήνοντας σαφεῖς αἰχμές γιά τήν λειτουργία τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς καί τά προσκόμματα πού βάζουν συνεχῶς οἱ βουλευτές τῆς ΝΔ προκειμένου νά μήν φωτισθεῖ ἡ ὑπόθεσις. «Θά κάνουμε τό πᾶν ἡ ἀλήθεια νά μή μείνει στό σκοτάδι, θά κάνουμε πρόταση γιά Προανακριτική Ἐπιτροπή» εἶπε, ἐνῶ ἐρωτηθείς ἄν ἡ ἀναφορά του σέ «ποινικές εὐθῦνες» ἀφορᾶ καί τόν κ. Μητσοτάκη, ἀπήντησε ὅτι ἡ Προανακριτική πρέπει νά διαλευκάνει καί νά διερευνήσει ποιοί ἔχουν εὐθῦνες καί νά ἀποδώσει τό πόρισμά της στήν Βουλή. Ἀναφορικῶς μέ τήν περίπτωση τῆς παρακολουθήσεως τοῦ κ. Πιτσιόρλα, ὑπενθύμισε ὅτι τότε ἡ ΕΥΠ ἀνῆκε στό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου, ἀλλά ὁ διοικητής τῆς ΕΥΠ ὡς ὤφειλε τόν εἶχε ἐνημερώσει. Οἱ λόγοι τῆς παρακολουθήσεως δέν ἦταν ἐθνικοί, ἀλλά ἔχουν νά κάνουν μέ τό οἰκονομικό ἔγκλημα, συνέχισε, καί διευκρίνισε ὅτι δέν παρακολουθήθηκαν ὑπουργοί ἀλλά στελέχη. «Δέν ἔδωσα ἐγώ καμμία ἐντολή παρακολούθησης τοῦ κ. Πιτσιόρλα. Ἐνημερώθηκα ἀφοῦ αὐτή ἡ ἐντολή εἶχε δοθεῖ, ἀπό τούς ἁρμόδιους παράγοντες τῆς ΕΥΠ σέ συνεργασία μέ δύο εἰσαγγελικούς λειτουργούς. Ἔπραξα ὅπως θά ἔπρεπε νά πράξει κάθε πρωθυπουργός πού σέβεται τό Σύνταγμα καί τούς νόμους, καί ζήτησα ἀπό τόν διοικητή τῆς ΕΥΠ ἄν ὑπάρξει ὁποιοδήποτε στοιχεῖο ἐπιβαρυντικό γιά τά στελέχη αὐτά νά μέ ἐνημερώσει» δήλωσε χαρακτηριστικά. Ἀπηύθυνε σαφεῖς προειδοποιήσεις ὅτι θά ἀντιμετωπίσουν ποινικές εὐθῦνες ὄχι ὅσοι μιλήσουν στήν Ἐπιτροπή ἀλλά ὅσοι γνωρίζουν τήν ἀλήθεια καί τήν ἀποκρύπτουν.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁμίλησε καί γιά τό ἐξοπλιστικό πρόγραμμα τῆς χώρας, ἔχοντας δεχθεῖ σκληρή κριτική γιά τήν στάση του κατά τήν ψήφιση τοῦ συγκεκριμένου νομοσχεδίου στήν Βουλή. Ἀρχικῶς εἶπε ὅτι «εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐνίσχυση τοῦ ἀξιόμαχου τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, γι’ αὐτό καί ψηφίσαμε κάποιες ἀπό τίς ἀγορές, ὅπως τά πρῶτα Ραφάλ καί τίς φρεγάτες, ἐνῶ εἴμαστε ἐπικριτικοί στά ὑπόλοιπα. Ἐπίσης εἴμαστε ἐπικριτικοί στό ὅτι ἡ κυβέρνηση κάνει ἐξοπλισμούς χωρίς πρόβλεψη γιά ἐνίσχυση τῆς ἑλληνικῆς βιομηχανίας. Ἡ κριτική μας ἔχει δύο ἄξονες: ὁ πρῶτος εἶναι ὅτι δέν μπορεῖς νά βασίζεσαι μονόπλευρα στήν ἐνίσχυση τῶν ἐξοπλισμῶν καί ὁ δεύτερος ὅτι δέν μπορεῖς νά κάνεις τέτοιους ἐξοπλισμούς χωρίς καμμία πρόβλεψη γιά τήν ἑλληνική βιομηχανία. Ἐμεῖς θά ἐπαναδιαπραγματευτοῦμε συμβάσεις ὅπως ἡ σύμβαση γιά τίς φρεγάτες»!

Κεντρικό θέμα