Σέ τροχιά ἐκλογῶν ἡ Ἑλλάς

Μέ ὁρίζοντα ἑξαμήνου κινοῦνται Ὑπουργοί καί Βουλευτές – Νέο Γραμματέα γιά νά «τρέξει» τό κόμμα ἀναζητεῖ ἡ ΝΔ – Ὑπό παραίτησιν Γενικοί Γραμματεῖς Ὑπουργείων πού θά πολιτευθοῦν – Στίς κάλπες τήν Κυριακή 140.000 Νεοδημοκράτες

ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΑΙ ὡς φαίνεται οἱ ἀποφάσεις γιά τίς ἐκλογές. Τό κλῖμα πού ἐπεκράτησε στήν χθεσινή ἀντιπαράθεση τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Τσίπρα κατά τήν διάρκεια συζητήσεως ἐπικαίρου ἐρωτήσεως ἀπεκάλυψε τήν νέα τακτική τῶν μονομάχων στήν πορεία πρός τίς κάλπες, οἱ ὁποῖες συμφώνως πρός ὁρισμένα μέλη τοῦ ὑπουργικοῦ Συμβουλίου θά «στηθοῦν» στά τέλη Ἀπριλίου. Ἀνώτερα κομματικά στελέχη τῆς Πειραιῶς ἐκτιμοῦν πώς θά προκηρυχθοῦν τό ἀργότερο ἕως τά τέλη Ἰουλίου. Ἡ τακτική τῶν ἀρχηγῶν πού δίδουν τήν μάχη τοῦ κέντρου καί τοῦ μεσαίου χώρου ὅπως αὐτή ξεδιπλώθηκε στό κοινοβούλιο χθές ἦταν ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρουσα. Ὁ Πρωθυπουργός ἐπηρεασθείς ὡς φαίνεται ἀπό τό περιεχόμενο τῆς ὁμιλίας Καραμανλῆ στήν πρόσφατη ἐκδήλωση αἰφνιδίασε τόν κύριο Τσίπρα στήν πρωτολογία του καί ἀφοῦ ζήτησε νά μήν προσωποποιοῦνται οἱ πολιτικές διαφωνίες διεκήρυξε ἀπευθυνόμενος πρός τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ «εἴμαστε ἀντίπαλοι, ὄχι ἐχθροί».

Ἡ ἀναφορά του αὐτή ἔγινε μέ ἀφορμή τήν περιπέτεια τῆς ὑγείας τῆς Φώφης Γεννηματᾶ, καί ὀλίγη ὥρα πρίν ἡ Ντόρα Μπακογιάννη κάνει γνωστό μέ ἀνάρτησή της στό facebook ὅτι ἀντιμετωπίζει ἀνάλογο πρόβλημα ὑγείας. Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως παρέλαβε τήν σκυτάλη μέ τήν σειρά του. Ἄν καί στήν δευτερολογία του ἦταν ἀσυνήθιστα ὀξύς καί χαρακτήρισε «ἀδαῆ», «ἀδιόρθωτο» καί «ἀλαζόνα» τόν Πρωθυπουργό, γρήγορα ἀντελήφθη ὅτι παρεκτράπη. Γι’ αὐτό καί ζήτησε ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς νά διαγράψει ἀπό τά πρακτικά τούς χαρακτηρισμούς του. Εἰς ἀπάντησιν ὁ κύριος Μητσοτάκης στήν τριτολογία του ἐγγυήθηκε ὅτι θά ἀναλάβει πρωτοβουλία γιά νά μήν ὑπάρξει κλῖμα τοξικότητος στήν πολιτική ζωή.

Ἀναλυτικῶς, οἱ ἀποστροφές τῶν ἀρχηγῶν ἔχουν ὡς ἑξῆς. Ὁ Πρωθυπουργός πρῶτος εἶπε μέ ἀφορμή τήν ὑγεία τῆς Προέδρου τοῦ ΚΙΝΑΛ: «Ἡ κ. Γεννηματᾶ ἔδωσε καί δίνει μέ πάρα πολύ μεγάλη ἀξιοπρέπεια τόν μεγαλύτερο ἀγῶνα, καί ἐπειδή μερικές φορές αὐτές οἱ ἀνθρώπινες δοκιμασίες θά πρέπει νά μᾶς εὐαισθητοποιοῦν περισσότερο, καλό εἶναι νά ἔχουμε ὑπ’ ὄψη μας ὅτι σέ τέτοιες στιγμές, ὅπου ἐκ τῶν πραγμάτων τέτοιες περιπέτειες μεγάλες μονοπωλοῦν καί δικαιολογημένα τή δημοσιότητα, ὅτι εἶναι ἴσως μία εὐκαιρία, κ. Τσίπρα, νά δείξουμε περισσότερα ἀντανακλαστικά καταλλαγῆς, ἀλληλοσεβασμοῦ καί νά μποροῦμε, ἐπί τέλους, νά εἴμαστε ἀντίπαλοι χωρίς νά εἴμαστε ἐχθροί. Χωρίς νά προσωποποιοῦμε ὅλες τίς πολιτικές μας ἀντιπαραθέσεις καί χωρίς νά θεωροῦμε –γιατί αὐτό κάνετε οὐσιαστικά– ὅτι ὁτιδήποτε στραβό γίνεται σέ αὐτή τή χώρα ὑπάρχει προσωπική εὐθύνη δική μου, τοῦ Πρωθυπουργοῦ δηλαδή».

Ἡ ἀπάντησις τοῦ κ. Τσίπρα ἦταν ἡ κάτωθι: «Ἀφῆστε πού μᾶς κάνετε τόν εἰδικό! Εἶστε καί ἀδαής, δέν γνωρίζετε τά στοιχεῖα! Εἶστε ἀλαζόνας. Ἔρχεστε ἐδῶ καί μᾶς κουνᾶτε τό δάχτυλο! Σταματῆστε ἐπί τέλους νά κουνᾶτε τό δάχτυλο. Ἔχετε εὐθύνη. Ἔχετε 15.000 νεκρούς στήν πλάτη σας. Σταματῆστε νά κουνᾶτε τό δάχτυλο». Καί συνέχισε: «Ἀντί, λοιπόν, νά ἔρθετε καί νά κάνετε ἕναν ἀπολογισμό καί νά μᾶς πεῖτε τί πέτυχε αὐτή ἡ καμπάνια, πόσο στοχευμένη ἦταν, ποιούς ἔπεισε, ἔρχεστε καί κάνετε κριτική στόν ΣΥΡΙΖΑ. Εἶστε ἀδιόρθωτος, κύριε Μητσοτάκη». Καί πρίν βάλει τελεία στήν φράση του ἀπευθύνθηκε πρός τόν κ. Τασούλα: «Κύριε Μητσοτάκη, δέν ἦταν ἐπιθυμία μου νά κάνουμε σήμερα μιά ἀντιπαράθεση μέ κορόνες, ἀλλά μέ στοιχεῖα, μέ ἐπιχειρήματα, μέ θέσεις. Κύριε Πρόεδρε, ἄν παρεκτράπην, ζητῶ νά σβηστοῦν ἀπό τά πρακτικά οἱ χαρακτηρισμοί. […] Δεν χρειάζεται, λοιπόν, νά τσακωνόμαστε πάνω ἀπό νούμερα. Νά δοῦμε τίς αἰτίες, νά ἐντοπίσουμε τό πρόβλημα».

Ὅταν ἀνέβηκε στό βῆμα γιά τελευταία φορά ὁ Πρωθυπουργός ὁμίλησε γιά τό πολιτικό κλῖμα πού ἐπιθυμεῖ νά κυριαρχήσει στήν χώρα. «Καί κάποια στιγμή σέ αὐτήν ἐδῶ τήν αἴθουσα θά πρέπει νά ἀποφασίσουμε τί χώρα θέλουμε. Θέλουμε μιά χώρα σοβαρή, εὐρωπαϊκή, ὥριμη, πού στά δύσκολα θά δείχνει τόν καλό της ἑαυτό; Μέ ἕναν πολιτικό διάλογο πού θά μποροῦμε νά διαφωνοῦμε πολιτισμένα χωρίς νά καταφεύγουμε σέ δολοφονίες χαρακτῆρα; Ἤ θέλουμε μιά χώρα πού θά παραμένει ἐγκλωβισμένη σέ μιά συγκρουσιακή τοξικότητα, μέ κόμματα τά ὁποῖα πολιτεύονται μέ ψέματα καί ἐπενδύουν διαρκῶς στήν κοινωνική ἔνταση; Ὡς Πρωθυπουργός αὐτῆς τῆς χώρας θά κάνω τά πάντα γιά νά ἀφήσω αὐτή τήν τοξικότητα καί αὐτές τίς πρακτικές στό περιθώριο. Καί καλῶ καί ἐσᾶς νά κάνετε τό ἴδιο, ὡς μιά ἐλάχιστη πράξη στοιχειώδους πολιτικῆς εὐθύνης.»

Ἡ μεταμόρφωσις καί τῶν δύο δέν προέκυψε τυχαίως. Τά κόμματα ἤδη κουρδίζουν τίς μηχανές τους γιατί ἡ χώρα ἀτύπως εὑρίσκεται σέ τροχιά ἐκλογῶν. Οἱ Ὑπουργοί διεξάγουν ἄτυπη προεκλογική ἐκστρατεία σέ γειτονιές, οἰκίες καί τοπικές ἐκδηλώσεις. Ἐπί παραδείγματι: ἡ ὑφυπουργός Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου ἡ ὁποία πρόκειται νά πολιτευτεῖ στήν Α΄ ἐκλογική περιφέρεια Πειραιῶς καί Νήσων, τήν Κυριακή ἔτρεξε σέ ἀγῶνα δρόμου πέντε χιλιομέτρων στήν Αἴγινα. Τήν ἴδια ὥρα στό ἀποκορύφωμά τους εὑρίσκονται οἱ ἐσωκομματικές διεργασίες στήν ΝΔ ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν γιά τοπικές καί νομαρχιακές ἐπιτροπές. Θά συμμετέχουν 140.000 μέλη καί θά ἐκλέξουν τούς ἐκπροσώπους τους στό συνέδριο. Τό ὁποῖο θά ἀναδείξει νέα Πολιτική Ἐπιτροπή καί τόν νέο Γραμματέα. Αὐτόν πού θά ἡγηθεῖ τοῦ κομματικοῦ μηχανισμοῦ στόν δρόμο πρός τίς ἐκλογές. Ταυτοχρόνως, συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ Γρηγόρης Δημητριάδης ἐξετάζει βιογραφικά στελεχῶν καθώς δεκάδες Γενικοί Γραμματεῖς Ὑπουργείων ἀναμένεται νά παραιτηθοῦν καθώς θά πολιτευθοῦν.

Τά περί πανδημίας

Ὡς πρός τά τῆς πανδημίας οἱ δύο πολιτικοί ἡγέτες δέν ἦλθαν σέ σφοδρή σύγκρουση, παρά τίς ὑψηλές κορῶνες τῶν προηγουμένων ἡμερῶν. Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση ὅτι συνέδεσε τόν ἐμβολιασμό μέ ἀνταλλάγματα καί ἐνέπλεξε τά ΜΜΕ ἐπειδή ἔλαβαν κρατικό χρῆμα καί σταμάτησαν νά παρουσιάζουν τήν πραγματικότητα. Ὁ κ. Μητσοτάκης δήλωσε ὅτι ὄντως εἶναι κακά τά δεδομένα τῆς Ἑλλάδος στούς θανάτους τόν τελευταῖο μῆνα, ἀλλά συνολικῶς ἀπό τήν ἀρχή τῆς πανδημίας ἡ εἰκόνα εἶναι πολύ καλύτερη ἀπό ἄλλες χῶρες στήν ΕΕ. Ἠρνήθη ὅτι ὑπάρχει ὑπερβάλλουσα θνητότης λόγω κορωνοϊοῦ στήν χώρα καί ὅτι εἶναι «ἀπολύτως ἐναρμονισμένη μέ τόν εὐρωπαϊκό μέσο ὅρο». Ἐπανέλαβε ὅτι ὅσοι νοσοῦν βαριά καί πεθαίνουν εἶναι κατά κύριο λόγο ἀνεμβολίαστοι. Ἐνεκάλεσε τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἐπειδή χρησιμοποιεῖ τά στοιχεῖα τοῦ ληξιαρχείου γιά νά στηρίξει τήν ἐπιχειρηματολογία του. «Δέν εἶναι σοβαρά πράγματα αὐτά νά χρησιμοποιεῖτε τά στοιχεῖα ἀπό τό ληξιαρχεῖο. Εἶναι σάν νά σᾶς κατηγορῶ πώς ἀπό τό 2016 στό 2017 πού αὐξήθηκαν κατά 6.000 οἱ θάνατοι, φταῖτε ἐσεῖς» εἶπε χαρακτηριστικά. Τέλος κάλεσε τόν κ. Τσίπρα νά μήν χρησιμοποιεῖ τήν ἐπιχειρηματολογία τῶν ἀντιεμβολιαστῶν σχετικῶς μέ τούς θανάτους στίς ΜΕΘ. «Θά σᾶς παρακαλέσω νά μήν τό χρησιμοποιήσετε αὐτό τό ἐπιχείρημα ἐκτός ἐάν θέλετε νά ἀπευθυνθεῖτε στό κοινό τῶν ἀντιεμβολιαστῶν στό ὁποῖο εἶστε πρῶτοι (ὁ ΣΥΡΙΖΑ) μέ διαφορά ἀπό τόν δεύτερο ὅπως δείχνουν οἱ μετρήσεις» τόνισε ὁ κ. Μητσοτάκης.

Κεντρικό θέμα